Voorschool
Gepubliceerd op: 08-11-2019
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/voorschool/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft de peutergroep (voorschool) waar iedere Rotterdamse peuter van 2,5 jaar tot 4 jaar een aantal uren per week naar toe kan. Het is een gezellige speelgroep waar peuters leren samen spelen.

Ze worden begeleid door hoogopgeleide pedagogisch medewerkers. Die stimuleren de peuters in hun ontwikkeling. Zo leert uw peuter via spel belangrijke vaardigheden voor de basisschool.

Peuters van werkende ouders kunnen bij het kinderdagverblijf meedoen aan de peutergroep (voorschool). Ook organisaties voor peuteropvang bieden peutergroepen (voorschool) aan.

De voorschool is net als de basisschool voor alle kinderen. De voorschool is geen school, maar net als op de basisschool wordt wel de natuurlijke nieuwsgierigheid van uw kind uitgedaagd. Er is aandacht voor de sociale, emotionele, motorische en taal- en rekenontwikkeling via spel. Het educatieve programma van de voorschool bestaat uit thema’s met speelse activiteiten.

Ouders vinden de voorschool bij instellingen met peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven in Rotterdam. Als u werkt, kan uw peuter bij een kinderdagverblijf meedoen aan de voorschool. Zoekt u opvang voor uw peuter, vraag dan bij de peuteropvanglocatie of het kinderdagverblijf of uw peuter daar kan meedoen aan de voorschool.

Alle peuters krijgen in de voorschool op dezelfde manier de beste voorbereiding op de basisschool. In een uitdagende en stimulerende omgeving met hoogopgeleide pedagogisch medewerkers. De voorschool werkt samen met de basisschool. Daardoor sluiten het programma en de manier van werken aan bij groep 1 en 2 van de basisschool. Dat maakt de overgang makkelijker voor kinderen.

Iedere week speelt uw peuter een aantal uurtjes in een gezellige groep. Uw peuter krijgt een speciaal peuterprogramma (vve). Liedjes, (taal)spelletjes en voorleesboekjes zijn erop gericht dat uw peuter zich ontwikkelt en leert door te spelen.

De gemeente en de Inspectie van het Onderwijs houden toezicht op de voorscholen. De voorscholen voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • instellingen voor kinderopvang die werken met een educatief voor-en vroegschools programma voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie
  • peuters met recht op ‘extra spelen en leren’ kunnen vanaf 2,5 jaar minimaal 16 uur naar de voorschool en alle andere peuters 6/8 uur
  • iedere groep heeft pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en verzorgen, met minimaal een mbo-opleiding op niveau 3 en een pedagogisch medewerker of coach met een opleiding op hbo-niveau
  • de groep maakt zowel wat betreft overdracht van leerlingen als wat betreft onderwijsinhoud onderdeel uit van de doorgaande leerlijn en zorgstructuur binnen de basisschool en de intern begeleider van de school wordt ingezet in de peuteropvang
  • de groep heeft een ouderbeleid dat past bij de voor- en vroegschoolse-methode. Dit beleid is gebaseerd op een analyse van de ouderpopulatie en per locatie is er een ouderbeleidsplan
  • de groep geeft inzicht in de opbrengsten van de voorschoolse educatie en de resultaten van de vroegschoolse educatie.

Uw peuter kan vanaf de leeftijd van 2 jaar per week 8 uur naar de voorschool bij een peuteropvanglocatie en 6 uur per week bij een kinderdagverblijf.

Peuters met recht op ‘extra spelen en leren’ kunnen vanaf 2,5 jaar 16 uur per week naar de voorschool.

Ouders kunnen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) recht krijgen op extra gratis uren spelen en leren voor hun peuter. De peuter krijgt dan vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naast de 8/6 uur waarvoor moet worden betaald, nog 8/6 uur extra opvang op een Rotterdamse voorschool gratis.

Bij de afspraken op het consultatiebureau (CJG) als uw kind 14 en 24 maanden is, kijkt de arts of verpleegkundige of uw kind extra gratis uren spelen en leren krijgt. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van uw kind en naar het opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken heeft en naar de thuistaal.

Voor ouders die gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen betaalt de gemeente Rotterdam de kosten van de voorschool. Ouders hoeven dan geen ouderbijdrage te betalen. Hun peuter kan 16 uur per week gratis naar de voorschool.

Tijdens het intakegesprek op de voorschool kunt u aangeven dat u gebruikmaakt van schuldhulp.

Kosten afhankelijk van inkomen

Ouders betalen voor de voorschool een inkomensafhankelijke bijdrage. Met een laag inkomen betaalt u minder dan met een hoog inkomen.

In een aantal gevallen heeft u recht op gratis uren. Dat is bij schuldproblemen en als uw kind bij het CJG recht heeft gekregen op extra uren spelen en leren.

U valt onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Op die manier krijgt u van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u voor de voorschool betaalt. U betaalt aan de peuteropvanglocatie of kinderopvangorganisatie het bruto uurtarief. Vervolgens kunt u bij de Belastingdienst een deel van het bedrag terugvragen.

Ook als u aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen:

  • U studeert
  • U volgt een traject volgt om werk te vinden
  • U volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling

Dit geldt ook voor de toeslagpartner.

U valt niet onder de regeling Wet kinderopvang. U krijgt een rekening voor de voorschool van de peuteropvanglocatie of het kinderdagverblijf. Op die rekening staat het bedrag per uur dat u moet betalen. Bij het berekenen van dit bedrag is ermee rekening gehouden dat u geen Kinderopvangtoeslag kunt krijgen van de Belastingdienst. Uw rekening is daardoor lager.

In de tabel 'Ouderbijdrage 2020' ziet u wat per uur moet betalen.

Aanmelden of eerst komen kijken

Voorscholen vinden het leuk om een rondleiding te geven en rekenen graag vrijblijvend de kosten voor u uit. Kijk op de plattegrond voor een voorschool in uw buurt.

U kunt uw peuter zelf aanmelden. De peuterconsulent van het CJG kan u ook helpen. De arts of verpleegkundige van het CJG kan u daarvoor in contact brengen met de peuterconsulent. De peuterconsulent kent de wijk en de voorscholen en basisscholen en kan u helpen met uw keuze en het inschrijven. U vindt de CJG-locatie bij u in de buurt via de website zoekjouwcjg.nl.

\