Verkeersmenu
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeersmenu/
Ga naar de hoofdinhoud

Het is belangrijk dat scholieren op jonge leeftijd al veel verkeerservaring opdoen, en die kennis ook goed op peil houden. Zodat zij veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Voor henzelf en voor anderen in het verkeer.

Bij kinderen is het vermogen om afstand, snelheid en remweg in te schatten nog niet volledig ontwikkeld.

Daarom biedt gemeente Rotterdam interactieve en speelse verkeerslessen en voorlichting aan op basisscholen. Om kinderen te leren waar ze op moeten letten in het verkeer en welke gevaren er zijn. Deze verkeersmodules noemen we het ‘Verkeersmenu’. Er zijn verschillende lessen beschikbaar per leeftijdsgroep. Van groep 1 tot en met groep 8.

Waar zijn autogordels voor? Wat betekenen de kleuren van het stoplicht? In deze vrolijke, interactieve voorstelling voor de groepen 1 en 2 leren kinderen een aantal belangrijke basisprincipes voor deelname aan het verkeer.

Geschikt voor: groepen 1 en 2.

De voorstelling

Paolo de zebratemmer uit een circus ver weg in Italië komt op zijn tractor het speellokaal binnenrijden. Hij heeft een groot probleem. Seefje, zijn zebra, is weggelopen. Gelukkig willen de kinderen hem helpen zoeken. Ze roepen heel hard zijn naam, kijken onder de bankjes en zingen met Paolo een liedje. Maar niets helpt. Dan ontdekken ze met Paolo drie straten: een rode, een gele en een blauwe. Zou Seefje daarachter zitten? Paolo wil met zijn tractor eerst naar de rode straat rijden. Hij doet stoer: een autogordel heeft hij niet nodig… Hij doet allerlei kunstjes en ja hoor: als hij een scherpe bocht neemt kiept hij om. Door de klap van zijn hoofd op de straat raakt hij al zijn geheugen kwijt. Hij denkt nu dat hij in Blijdorp is, in plaats van op een school! Gelukkig zijn de kinderen er nog. Samen met hen ontdekt Paolo allerlei verkeersregels. En ja hoor: aan het einde vindt Paolo, dankzij de hulp van de kinderen, eindelijk zijn zebra terug. Als dank voor hun hulp laten Paolo en Seefje een echte circuskunst zien. En voordat hij weer teruggaat naar Italië mogen de kinderen bij de deur  afscheid nemen van Seefje. En vragen stellen aan Paolo of nog iets vertellen over het verkeer.

Acteur is Joep Dorren, bekend als Pipo de Clown in Pipo en de p-p-Parelridder en Pipo en de Bosbas. Ook speelde hij Dick Bruna in de musical Nijntje.

Inzet vanuit uw school

De voorstelling duurt 45 minuten. Er is een speelvlak nodig van minimaal 25 m2, het liefst in een apart speellokaal. Een half uur vóór het begin van de voorstelling moet dit lokaal beschikbaar zijn om voor te bereiden. Maximaal vijftig kinderen per voorstelling.

Aanbieder

Kosten

De kosten zijn per voorstelling 550 euro. Moet u door de groepsgrootte een tweede voorstelling bijboeken? Dan zijn de kosten voor een tweede voorstelling 350 euro.  

Grote kracht van het programma is de combinatie van lesmaterialen. Voor in de klas, op het schoolplein, thuis en in de schoolomgeving.

Geschikt voor: kleuters groep 1 en 2.

Uitgebreide uitleg

Kinderen uit groep 1 en 2 worden met Leer in het Verkeer spelenderwijs voorbereid op de regels in het verkeer. In de klas leren de kinderen de theorie met aantrekkelijke lesmaterialen uit de leskist.Dit doet de leerkracht met een eenvoudige handleiding.

Optioneel kan de school kiezen voor een praktisch verkeersprogramma: ‘De Oefenstraat’. Op het schoolplein of in de gymzaal leren de kinderen met de Oefenstraat

 • veilig oversteken
 • stoeprand: stop
 • veilig lopen op de stoep.

Dit deel wordt begeleid door een begeleider van Leer in het Verkeer. Samen met de leerkracht en eventueel hulpouders. Dit onderdeel duurt maximaal een dagdeel (ochtend of middag). Er kunnen maximaal drie kleutergroepen van ongeveer maximaal 25 kinderen per groep deelnemen.

Ouders moeten hun kind het goede voorbeeld geven. Om de ouderbetrokkenheid bij de verkeerseducatie van het kind te vergroten, is de Joep-in-het-verkeer verteltas ontwikkeld. De verteltas is gevuld met een ouderbrief, dvd, cd en een voorleesboek. Het kind kan de tas gedurende een afgesproken tijd lenen. Zo kan het kind thuis, samen met de ouders, oefenen op het deelnemen in het verkeer.

In de schoolomgeving kunnen de kinderen in de praktijk oefenen wat ze op school hebben geleerd. Samen met de ouders of met opa en oma in de praktijk. Dit doen ze met de hulp van educatieve stoeptegels en lesborden van Dick Bruna. Daardoor blijven ouders ook bij de les én maken we van de schoolomgeving een duurzaam veilige schoolzone.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

Het verkeerslesmaterialen kan eenvoudig worden gecombineerd bij de bestaande werkvormen. Het hoeft de leerkracht dus geen extra tijd te kosten. De handleiding spreekt voor zich. Voor de Oefenstraat moet vooraf, telefonisch of per e-mail, afstemming plaatsvinden met de begeleider van Leer in het Verkeer. Verder interne afstemming en eventueel het regelen van hulpouders.

Kosten

U mag voor maximaal 1.000 euro (inclusief plaatsingskosten en leveringskosten) aan verkeersveiligheidsmaterialen uit het Leer in het Verkeer-programma bestellen. Een complete leskist voor de kleuters kost bijvoorbeeld 317 euro. De module met de verteltasjes: 26,45 euro per tas. Hiervan kunt u er meerde aanschaffen, afhankelijk van de groepsgrootte. De oefenstraat met begeleiding kost 490 euro voor een dagdeel. Voor schoolomgeving: een stoeprand: stop!-tegel kost 88 euro. Educatieve lesborden vanaf 77,25 euro.

Extra informatie

Voor het uitkiezen van verkeersveiligheidsmaterialen kunt u kijken op leerinhetverkeer.nl. Let op: U moet daar niets rechtstreeks bestellen. U kunt aan de gemeente laten weten welke materialen u wenst te ontvangen. Dan bestelt de gemeente de materialen voor u.

Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruiken we een oversteeklied. Twee als zebra verklede teamleden laten zowel goede als verkeerde voorbeelden zien.

Geschikt voor: de lessen sluiten het beste aan bij de leeftijd van kinderen uit groep 3 tot en met 6. De overige groepen kunnen desgewenst ook les krijgen.

Uitgebreide uitleg

Een speciaal zebra-team (twee als zebra verklede medewerkers en een oversteekcoach) geven de praktijklessen. De lessen worden in principe buiten gegeven. In de buurt van een zebrapad of (als de verkeerssituatie het mogelijk maakt) op een bestaand zebrapad.
Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruikt het team een oversteeklied. Ze geven zowel goede als verkeerde voorbeelden.

Verder krijgen de kinderen uiteenlopende theorievragen in quizvorm. Ze oefenen de kinderen in groepjes van vijf, zelf met oversteken. Andere kinderen beoordelen wat wel en wat niet goed ging. De lessen zijn bewust kort maar krachtig en duren per groep 15 tot 20 minuten. Tijdens de les komen ook zaken zoals het oversteken op plekken zonder zebrapad aan de orde. En het gevaar van tussen geparkeerde auto's door oversteken.

Is er geen zebrapad in de directe omgeving van de school, maar wilt u uw kinderen toch oversteeklessen geven? Dat is geen probleem. De focus wordt dan gelegd op een oversteeksituatie zonder zebrapad. Er wordt aanvullend uitgelegd wat het verschil is met het oversteken op een zebrapad.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om een datum in te plannen en de oversteeklessen toe te lichten. Aansluitend maakt de school zelf een interne groepsplanning. Hierin staat op welk tijdstip aan welke groep de oversteekles plaatsvindt. Op de dag zelf kost de oversteekles per groep 15 tot 20 minuten.

Kosten

Kunnen de oversteeklessen op dezelfde dag aansluitend op de actie ‘Stop voor de zebra!’ of de ludieke actie ‘Aanpak verkeersoverlast rond de school’ worden gegeven? Dan kosten de lessen 50 euro per groep.

Worden de lessen los geboekt of op een andere dag uitgevoerd dan één van deze twee ludieke acties? Dan zijn de kosten 200 euro voor voorbereiding plus een prijs van 50 euro per groep. Het minimum aantal groepen voor deze optie is vier.

Van loopoefeningen met de fiets, tot met één hand een bocht maken. De Fietslessen op het Schoolplein zijn geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden, passend bij hun vaardigheden en fietsgebruik.

Geschikt voor: kinderen van groep 3 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Op het schoolplein wordt een parcours uitgezet. Leerlingen moeten met de fiets enkele oefeningen uitvoeren. Hiermee wordt de fietsvaardigheid getest en vergroot. Per leerjaar zijn de kinderen 60 minuten aan het oefenen.

 • Onderwerpen groep 3 - 4:
  • lopen met de fiets: door een smal paadje, fiets optillen, draaien in een schuurtje en om de fiets heen lopen
  • fietsen met de fiets: rechtuit wegfietsen (stand van de trapper), bochten maken, slinger de slang en noodstop / remmen.
 • Onderwerpen groep 5 - 6:
  • langzaam en snel fietsen
  • kijktechnieken
  • met één hand aan het stuur, richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan.
 • Onderwerpen Groep 7 - 8:
  • met één hand een bocht maken
  • een 8-tje fietsen
  • richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan
  • met z'n tweeën fietsen.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen. Het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en e-mailcontact. Er zijn drie hulpouders en/of leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten zijn 150 euro per groep.

‘Stop voor de zebra!’ legt op een positieve manier de aandacht op het veilig oversteken op zebrapaden. Het is een in het oog springende actie die met een glimlach wordt uitgevoerd.

Geschikt voor: automobilisten, motorrijders en overstekende ouders en kinderen.

Uitgebreide uitleg

‘Stop voor de zebra!’ vestigt op een positieve manier aandacht op veilig oversteken op zebrapaden. De actielocatie wordt voorzien van actieborden. Het passerende autoverkeer wordt door de politie staande gehouden. Ludiek geklede SOAB-Adviseurs delen een actieflyer uit aan de automobilisten. Zo brengen ze de overstekende kinderen onder hun aandacht, waardoor ze wellicht hun stopgedrag verbeteren. 

Ook alle kinderen ontvangen op de actiedag een actieflyer. Hierin staat waar zij op moeten letten bij het oversteken op een zebrapad. In de flyer staat ook een prijsvraag. Kinderen maken daarmee kans op twee vrijkaartjes om naar de echte zebra's in Diergaarde Blijdorp te gaan.
Vaak voert het actieteam samen met de politie tijdens de ochtendspits eerst een ludieke flyeractie. Dit gebeurt dan op een voor de school belangrijk zebrapad. Aansluitend worden oversteeklessen gegeven aan de kinderen uit groep 3 tot en met 6. 

Uit evaluaties blijkt dat veel voetgangers en passerende automobilisten zich na de actie anders gedragen (oplettender zijn) op de actielocatie. Ook de politie en deelnemende scholen zijn enthousiast over de actie. En over de speciale oversteeklessen voor basisschoolkinderen die extra geboekt kunnen worden.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om actiedatum in te plannen en de actie aan u toe te lichten. Wenst u ondersteuning door een verkeersleerkracht? Dan moet u rekening houden met tijd voor (telefonisch) vooroverleg en interne communicatie naar uw leerkrachten over het uitvoeringsmoment.

Kosten

Kosten voor een actie tijdens de ochtendspits met één actieteam (een coördinator en twee verklede teamleden) plus voldoende flyers voor alle kinderen: 875 euro.

In de directe omgeving van de school wordt een Educatieve Wandeling uitgezet. Deze wandeling voert langs verschillende (gevaarlijke) verkeerssituaties en kruisingen.

Geschikt voor: leerlingen van groep 4 en 6

Uitgebreide uitleg

De wandeling wordt opgemaakt naar de 'school-thuisroute' die voor de meeste kinderen geldt. Bij een gevaarlijke kruising of belangrijke verkeerssituatie bespreken we de verkeersborden en de voorrangsregels. De theorie wordt zo gespiegeld naar de praktijk. 

De Educatieve Wandeling kan gegeven worden in twee leerjaren: groep 4 en 6. Bij groep 4 vertelt de begeleider het meeste. Bij groep 6 moeten de leerlingen de leerstof kunnen terugvertellen.

Een groepje van ongeveer vijf leerlingen gaat met een begeleider de Educatieve Wandeling door de wijk maken. Hierbij leren de kinderen hoe de praktijk er uitziet. Naast de verkeerstheorie is de wandeling ook een soort 'lesbrief'. De leerlingen ervaren nu hoe het in werkelijkheid geregeld is.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het regelen van hulpouders en mailcontact en het regelen van hulpouders. Lesduur: 60 minuten per leerjaar

Kosten

De kosten voor de school-thuisroute, opmaak en uitvoering zijn 600 euro.

Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruiken we een oversteeklied. Twee als zebra verklede teamleden laten zowel goede als verkeerde voorbeelden zien.

Geschikt voor: de lessen sluiten het beste aan bij de leeftijd van kinderen uit groep 3 tot en met 6. De overige groepen kunnen desgewenst ook les krijgen.

Uitgebreide uitleg

Een speciaal zebra-team (twee als zebra verklede medewerkers en een oversteekcoach) geven de praktijklessen. De lessen worden in principe buiten gegeven. In de buurt van een zebrapad of (als de verkeerssituatie het mogelijk maakt) op een bestaand zebrapad.
Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruikt het team een oversteeklied. Ze geven zowel goede als verkeerde voorbeelden.

Verder krijgen de kinderen uiteenlopende theorievragen in quizvorm. Ze oefenen de kinderen in groepjes van vijf, zelf met oversteken. Andere kinderen beoordelen wat wel en wat niet goed ging. De lessen zijn bewust kort maar krachtig en duren per groep 15 tot 20 minuten. Tijdens de les komen ook zaken zoals het oversteken op plekken zonder zebrapad aan de orde. En het gevaar van tussen geparkeerde auto's door oversteken.

Is er geen zebrapad in de directe omgeving van de school, maar wilt u uw kinderen toch oversteeklessen geven? Dat is geen probleem. De focus wordt dan gelegd op een oversteeksituatie zonder zebrapad. Er wordt aanvullend uitgelegd wat het verschil is met het oversteken op een zebrapad.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om een datum in te plannen en de oversteeklessen toe te lichten. Aansluitend maakt de school zelf een interne groepsplanning. Hierin staat op welk tijdstip aan welke groep de oversteekles plaatsvindt. Op de dag zelf kost de oversteekles per groep 15 tot 20 minuten.

Kosten

Kunnen de oversteeklessen op dezelfde dag aansluitend op de actie ‘Stop voor de zebra!’ of de ludieke actie ‘Aanpak verkeersoverlast rond de school’ worden gegeven? Dan kosten de lessen 50 euro per groep.

Worden de lessen los geboekt of op een andere dag uitgevoerd dan één van deze twee ludieke acties? Dan zijn de kosten 200 euro voor voorbereiding plus een prijs van 50 euro per groep. Het minimum aantal groepen voor deze optie is vier.

Fietseducatie op de BMX, lekker belangrijk!

Geschikt voor: groepen 4 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Om veilig te leren fietsen in het verkeer moet een kind fietsvaardig zijn. En dat is arbeidsintensief. De BMX-Fietsschool  biedt praktijkgerichte fietsbehendigheidslessen voor basisschoolleerlingen en buurtkinderen. Het helpt om hun zelfstandigheid in het verkeer te vergroten. Maar ook om de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten. Na de lessen kunnen de leerlingen zich aansluiten bij de BMX-vereniging om zo nog meer fietservaring op te bouwen.

Waarom nou juist een BMX-fiets?

Omdat die prima aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De BMX-fiets is leuk, urban en kleurrijk. Dat spreekt aan. Daarom staan kinderen open voor de fietseducatie en hebben ze aandacht voor de lessen. Maar goed fietsen op een BMX is ook best moeilijk. Het vergt veel controle en behendigheid. Wie goed op een BMX kan fietsen, is echt goed voorbereid en kan manoeuvreren in het huidige verkeer.

De lessen van de BMX-Fietsschool worden begeleid door een multicultureel team van sportinstructeurs met een didactische achtergrond.

Fietseducatie. Jong geleerd oud gedaan.

Aanbieders

Inzet vanuit school

 • de school moet een speelplaats of gymzaal beschikbaar stellen voor de lessen
 • de school moet de klassen indelen
 • BMX-Fietsschool is voor een hele dag inzetbaar.
  • Ochtend: van 8.00 tot 12.00 uur
  • Middag: van 13.00 tot 15.00 uur
  • Maximaal 6 lessen
 • BMX Fietsschool zorg voor:
  • fietsen
  • helm
  • beschermers
  • instructeurs
  • muziek
  • de ludieke aankleding van de speelplaats

Kosten

De kosten zijn 1.457,50 euro (inclusief BTW).

Van loopoefeningen met de fiets, tot met één hand een bocht maken. De Fietslessen op het Schoolplein zijn geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden, passend bij hun vaardigheden en fietsgebruik.

Geschikt voor: kinderen van groep 3 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Op het schoolplein wordt een parcours uitgezet. Leerlingen moeten met de fiets enkele oefeningen uitvoeren. Hiermee wordt de fietsvaardigheid getest en vergroot. Per leerjaar zijn de kinderen 60 minuten aan het oefenen.

 • Onderwerpen groep 3 - 4:
  • lopen met de fiets: door een smal paadje, fiets optillen, draaien in een schuurtje en om de fiets heen lopen
  • fietsen met de fiets: rechtuit wegfietsen (stand van de trapper), bochten maken, slinger de slang en noodstop / remmen.
 • Onderwerpen groep 5 - 6:
  • langzaam en snel fietsen
  • kijktechnieken
  • met één hand aan het stuur, richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan.
 • Onderwerpen Groep 7 - 8:
  • met één hand een bocht maken
  • een 8-tje fietsen
  • richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan
  • met z'n tweeën fietsen.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen. Het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en e-mailcontact. Er zijn drie hulpouders en/of leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten zijn 150 euro per groep.

‘Stop voor de zebra!’ legt op een positieve manier de aandacht op het veilig oversteken op zebrapaden. Het is een in het oog springende actie die met een glimlach wordt uitgevoerd.

Geschikt voor: automobilisten, motorrijders en overstekende ouders en kinderen.

Uitgebreide uitleg

‘Stop voor de zebra!’ vestigt op een positieve manier aandacht op veilig oversteken op zebrapaden. De actielocatie wordt voorzien van actieborden. Het passerende autoverkeer wordt door de politie staande gehouden. Ludiek geklede SOAB-Adviseurs delen een actieflyer uit aan de automobilisten. Zo brengen ze de overstekende kinderen onder hun aandacht, waardoor ze wellicht hun stopgedrag verbeteren. 

Ook alle kinderen ontvangen op de actiedag een actieflyer. Hierin staat waar zij op moeten letten bij het oversteken op een zebrapad. In de flyer staat ook een prijsvraag. Kinderen maken daarmee kans op twee vrijkaartjes om naar de echte zebra's in Diergaarde Blijdorp te gaan.
Vaak voert het actieteam samen met de politie tijdens de ochtendspits eerst een ludieke flyeractie. Dit gebeurt dan op een voor de school belangrijk zebrapad. Aansluitend worden oversteeklessen gegeven aan de kinderen uit groep 3 tot en met 6. 

Uit evaluaties blijkt dat veel voetgangers en passerende automobilisten zich na de actie anders gedragen (oplettender zijn) op de actielocatie. Ook de politie en deelnemende scholen zijn enthousiast over de actie. En over de speciale oversteeklessen voor basisschoolkinderen die extra geboekt kunnen worden.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om actiedatum in te plannen en de actie aan u toe te lichten. Wenst u ondersteuning door een verkeersleerkracht? Dan moet u rekening houden met tijd voor (telefonisch) vooroverleg en interne communicatie naar uw leerkrachten over het uitvoeringsmoment.

Kosten

Kosten voor een actie tijdens de ochtendspits met één actieteam (een coördinator en twee verklede teamleden) plus voldoende flyers voor alle kinderen: 875 euro.

In de directe omgeving van de school wordt een Educatieve Fietstocht uitgezet. Deze fietstocht voert langs verschillende (gevaarlijke) verkeerssituaties en kruisingen.
Geschikt voor: leerlingen van groep 5 en/of 7

Uitgebreide uitleg

De fietstocht wordt uitgezet naar de school-thuisroute die voor de meeste kinderen geldt. Bij een gevaarlijk kruispunt of een belangrijke verkeerssituatie bespreken we de verkeersborden en de voorrangsregels. De theorie wordt zo gespiegeld naar de praktijk.

De Educatieve Fietstocht kan gegeven worden in twee leerjaren: groep 5 en 7. Bij groep 5 vertelt de begeleider het meeste. In leerjaar 7 moeten de leerlingen de leerstof kunnen terugvertellen. Deze fietstocht bestrijkt een groter gebied rondom de school. Het is vooral voor scholen met leerlingen die op jongere leeftijd fietsvaardig zijn.

Een groepje van ongeveer vijf leerlingen maakt met een begeleider de Educatieve Fietstocht door de wijk. Hierbij leren ze hoe de praktijk er uitziet. Naast de verkeerstheorie is de fietstocht ook een soort 'lesbrief'. De leerlingen ervaren hoe het in werkelijkheid geregeld is.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen en het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en mailcontact. Er zijn hulpouders/leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten voor school-thuisroute, opmaak en uitvoering zijn 600 euro.

Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruiken we een oversteeklied. Twee als zebra verklede teamleden laten zowel goede als verkeerde voorbeelden zien.

Geschikt voor: de lessen sluiten het beste aan bij de leeftijd van kinderen uit groep 3 tot en met 6. De overige groepen kunnen desgewenst ook les krijgen.

Uitgebreide uitleg

Een speciaal zebra-team (twee als zebra verklede medewerkers en een oversteekcoach) geven de praktijklessen. De lessen worden in principe buiten gegeven. In de buurt van een zebrapad of (als de verkeerssituatie het mogelijk maakt) op een bestaand zebrapad.
Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruikt het team een oversteeklied. Ze geven zowel goede als verkeerde voorbeelden.

Verder krijgen de kinderen uiteenlopende theorievragen in quizvorm. Ze oefenen de kinderen in groepjes van vijf, zelf met oversteken. Andere kinderen beoordelen wat wel en wat niet goed ging. De lessen zijn bewust kort maar krachtig en duren per groep 15 tot 20 minuten. Tijdens de les komen ook zaken zoals het oversteken op plekken zonder zebrapad aan de orde. En het gevaar van tussen geparkeerde auto's door oversteken.

Is er geen zebrapad in de directe omgeving van de school, maar wilt u uw kinderen toch oversteeklessen geven? Dat is geen probleem. De focus wordt dan gelegd op een oversteeksituatie zonder zebrapad. Er wordt aanvullend uitgelegd wat het verschil is met het oversteken op een zebrapad.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om een datum in te plannen en de oversteeklessen toe te lichten. Aansluitend maakt de school zelf een interne groepsplanning. Hierin staat op welk tijdstip aan welke groep de oversteekles plaatsvindt. Op de dag zelf kost de oversteekles per groep 15 tot 20 minuten.

Kosten

Kunnen de oversteeklessen op dezelfde dag aansluitend op de actie ‘Stop voor de zebra!’ of de ludieke actie ‘Aanpak verkeersoverlast rond de school’ worden gegeven? Dan kosten de lessen 50 euro per groep.

Worden de lessen los geboekt of op een andere dag uitgevoerd dan één van deze twee ludieke acties? Dan zijn de kosten 200 euro voor voorbereiding plus een prijs van 50 euro per groep. Het minimum aantal groepen voor deze optie is vier.

Fietseducatie op de BMX, lekker belangrijk!

Geschikt voor: groepen 4 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Om veilig te leren fietsen in het verkeer moet een kind fietsvaardig zijn. En dat is arbeidsintensief. De BMX-Fietsschool  biedt praktijkgerichte fietsbehendigheidslessen voor basisschoolleerlingen en buurtkinderen. Het helpt om hun zelfstandigheid in het verkeer te vergroten. Maar ook om de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten. Na de lessen kunnen de leerlingen zich aansluiten bij de BMX-vereniging om zo nog meer fietservaring op te bouwen.

Waarom nou juist een BMX-fiets?

Omdat die prima aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De BMX-fiets is leuk, urban en kleurrijk. Dat spreekt aan. Daarom staan kinderen open voor de fietseducatie en hebben ze aandacht voor de lessen. Maar goed fietsen op een BMX is ook best moeilijk. Het vergt veel controle en behendigheid. Wie goed op een BMX kan fietsen, is echt goed voorbereid en kan manoeuvreren in het huidige verkeer.

De lessen van de BMX-Fietsschool worden begeleid door een multicultureel team van sportinstructeurs met een didactische achtergrond.

Fietseducatie. Jong geleerd oud gedaan.

Aanbieders

Inzet vanuit school

 • de school moet een speelplaats of gymzaal beschikbaar stellen voor de lessen
 • de school moet de klassen indelen
 • BMX-Fietsschool is voor een hele dag inzetbaar.
  • Ochtend: van 8.00 tot 12.00 uur
  • Middag: van 13.00 tot 15.00 uur
  • Maximaal 6 lessen
 • BMX Fietsschool zorg voor:
  • fietsen
  • helm
  • beschermers
  • instructeurs
  • muziek
  • de ludieke aankleding van de speelplaats

Kosten

De kosten zijn 1.457,50 euro (inclusief BTW).

Van loopoefeningen met de fiets, tot met één hand een bocht maken. De Fietslessen op het Schoolplein zijn geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden, passend bij hun vaardigheden en fietsgebruik.

Geschikt voor: kinderen van groep 3 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Op het schoolplein wordt een parcours uitgezet. Leerlingen moeten met de fiets enkele oefeningen uitvoeren. Hiermee wordt de fietsvaardigheid getest en vergroot. Per leerjaar zijn de kinderen 60 minuten aan het oefenen.

 • Onderwerpen groep 3 - 4:
  • lopen met de fiets: door een smal paadje, fiets optillen, draaien in een schuurtje en om de fiets heen lopen
  • fietsen met de fiets: rechtuit wegfietsen (stand van de trapper), bochten maken, slinger de slang en noodstop / remmen.
 • Onderwerpen groep 5 - 6:
  • langzaam en snel fietsen
  • kijktechnieken
  • met één hand aan het stuur, richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan.
 • Onderwerpen Groep 7 - 8:
  • met één hand een bocht maken
  • een 8-tje fietsen
  • richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan
  • met z'n tweeën fietsen.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen. Het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en e-mailcontact. Er zijn drie hulpouders en/of leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten zijn 150 euro per groep.

‘Stop voor de zebra!’ legt op een positieve manier de aandacht op het veilig oversteken op zebrapaden. Het is een in het oog springende actie die met een glimlach wordt uitgevoerd.

Geschikt voor: automobilisten, motorrijders en overstekende ouders en kinderen.

Uitgebreide uitleg

‘Stop voor de zebra!’ vestigt op een positieve manier aandacht op veilig oversteken op zebrapaden. De actielocatie wordt voorzien van actieborden. Het passerende autoverkeer wordt door de politie staande gehouden. Ludiek geklede SOAB-Adviseurs delen een actieflyer uit aan de automobilisten. Zo brengen ze de overstekende kinderen onder hun aandacht, waardoor ze wellicht hun stopgedrag verbeteren. 

Ook alle kinderen ontvangen op de actiedag een actieflyer. Hierin staat waar zij op moeten letten bij het oversteken op een zebrapad. In de flyer staat ook een prijsvraag. Kinderen maken daarmee kans op twee vrijkaartjes om naar de echte zebra's in Diergaarde Blijdorp te gaan.
Vaak voert het actieteam samen met de politie tijdens de ochtendspits eerst een ludieke flyeractie. Dit gebeurt dan op een voor de school belangrijk zebrapad. Aansluitend worden oversteeklessen gegeven aan de kinderen uit groep 3 tot en met 6. 

Uit evaluaties blijkt dat veel voetgangers en passerende automobilisten zich na de actie anders gedragen (oplettender zijn) op de actielocatie. Ook de politie en deelnemende scholen zijn enthousiast over de actie. En over de speciale oversteeklessen voor basisschoolkinderen die extra geboekt kunnen worden.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om actiedatum in te plannen en de actie aan u toe te lichten. Wenst u ondersteuning door een verkeersleerkracht? Dan moet u rekening houden met tijd voor (telefonisch) vooroverleg en interne communicatie naar uw leerkrachten over het uitvoeringsmoment.

Kosten

Kosten voor een actie tijdens de ochtendspits met één actieteam (een coördinator en twee verklede teamleden) plus voldoende flyers voor alle kinderen: 875 euro.

In de directe omgeving van de school wordt een Verkeersspeurtocht uitgezet. Met een lesbrief met foto's wandelen leerlingen in kleine groepjes met hun begeleider een route.

Geschikt voor: leerlingen van groep 5

Uitgebreide uitleg

In de directe omgeving van de school wordt een Verkeersspeurtocht uitgezet. Met een lesbrief met foto's wandelen de leerlingen in kleine groepjes met hun begeleider een route. Tijdens de wandeling moeten de leerlingen vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren die met verkeer te maken hebben. Op deze manier leren de leerlingen spelenderwijs de verkeersregels en verkeersborden. Zo laten zij zien dat zij al goed en veilig zelfstandig kunnen oversteken.

Een groepje van ongeveer vijf leerlingen maakt met een begeleider de Verkeersspeurtocht door de wijk. Hierbij oefenen ze de verschillende oversteeksituaties. Daarnaast leren de kinderen op een leuke manier hoe verkeer in de praktijk werkt.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het regelen van hulpouders en mailcontact en het regelen van hulpouders. Lesduur: 60 minuten per leerjaar.

Kosten

De kosten voor bespreking, opmaak en uitvoering zijn 600 euro.

Ongevallen met vrachtauto’s waarbij de dode hoek een oorzaak is hebben vaak een zeer ernstige afloop. Daarom is het belangrijk dat de basisschoolleerlingen leren waar de dode hoeken van een vrachtautochauffeur zich bevinden. Ook moeten zij weten hoe gevaarlijk de dode hoek is en hoe ze kunnen voorkomen in de dode hoek terecht te komen.

Geschikt voor: in principe groep 6, 7 en 8. Lagere groepen kunnen desgewenst ook les krijgen. De lessen sluiten het beste aan bij de leeftijd van de kinderen uit groep 6 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

De Dodehoeklessen zijn praktijkgericht. In de les krijgen de leerlingen bezoek van een chauffeur met zijn vrachtauto. Zo kunnen leerlingen zelf ervaren hoe groot de dode hoek is en waar deze zich bevindt. Ook op de plek van de bestuurder zien kinderen hoe het uitzicht is vanaf deze plek. De dode hoeken worden gemarkeerd met pylonen. Leerlingen bespreken foto’s van verschillende verkeerssituaties.

De lessen over de dode hoek lenen zich goed voor project- of kennismakingsweken. Bijvoorbeeld samen met andere lessen van deze ‘menukaart’. U kunt dan denken aan een projectdag.
De duur van deze lessen bedraagt gewoonlijk 50 tot 60 minuten per klas. De dodehoeklessen kunnen alleen per dagdeel (blok van vier aaneensluitende uren) worden afgenomen. Het minimale aantal klassen waar aaneensluitend les aan gegeven wordt, is daarom vier.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om datum in te plannen en de lessen aan u toe te lichten. Aansluitend maakt de school zelf een interne groepsplanning. Hierin staat op welk tijdstip aan welke groep de les gegeven wordt. Op de dag zelf moet per groep rekening gehouden worden met een tijdsbeslag van 50 tot 60 minuten per klas.

Kosten

Kosten per dagdeel: 278,75 euro.

Fietseducatie op de BMX, lekker belangrijk!

Geschikt voor: groepen 4 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Om veilig te leren fietsen in het verkeer moet een kind fietsvaardig zijn. En dat is arbeidsintensief. De BMX-Fietsschool  biedt praktijkgerichte fietsbehendigheidslessen voor basisschoolleerlingen en buurtkinderen. Het helpt om hun zelfstandigheid in het verkeer te vergroten. Maar ook om de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten. Na de lessen kunnen de leerlingen zich aansluiten bij de BMX-vereniging om zo nog meer fietservaring op te bouwen.

Waarom nou juist een BMX-fiets?

Omdat die prima aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De BMX-fiets is leuk, urban en kleurrijk. Dat spreekt aan. Daarom staan kinderen open voor de fietseducatie en hebben ze aandacht voor de lessen. Maar goed fietsen op een BMX is ook best moeilijk. Het vergt veel controle en behendigheid. Wie goed op een BMX kan fietsen, is echt goed voorbereid en kan manoeuvreren in het huidige verkeer.

De lessen van de BMX-Fietsschool worden begeleid door een multicultureel team van sportinstructeurs met een didactische achtergrond.

Fietseducatie. Jong geleerd oud gedaan.

Aanbieders

Inzet vanuit school

 • de school moet een speelplaats of gymzaal beschikbaar stellen voor de lessen
 • de school moet de klassen indelen
 • BMX-Fietsschool is voor een hele dag inzetbaar.
  • Ochtend: van 8.00 tot 12.00 uur
  • Middag: van 13.00 tot 15.00 uur
  • Maximaal 6 lessen
 • BMX Fietsschool zorg voor:
  • fietsen
  • helm
  • beschermers
  • instructeurs
  • muziek
  • de ludieke aankleding van de speelplaats

Kosten

De kosten zijn 1.457,50 euro (inclusief BTW).

Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruiken we een oversteeklied. Twee als zebra verklede teamleden laten zowel goede als verkeerde voorbeelden zien.

Geschikt voor: de lessen sluiten het beste aan bij de leeftijd van kinderen uit groep 3 tot en met 6. De overige groepen kunnen desgewenst ook les krijgen.

Uitgebreide uitleg

Een speciaal zebra-team (twee als zebra verklede medewerkers en een oversteekcoach) geven de praktijklessen. De lessen worden in principe buiten gegeven. In de buurt van een zebrapad of (als de verkeerssituatie het mogelijk maakt) op een bestaand zebrapad.
Bij het aan de kinderen leren hoe het oversteken wel en niet hoort, gebruikt het team een oversteeklied. Ze geven zowel goede als verkeerde voorbeelden.

Verder krijgen de kinderen uiteenlopende theorievragen in quizvorm. Ze oefenen de kinderen in groepjes van vijf, zelf met oversteken. Andere kinderen beoordelen wat wel en wat niet goed ging. De lessen zijn bewust kort maar krachtig en duren per groep 15 tot 20 minuten. Tijdens de les komen ook zaken zoals het oversteken op plekken zonder zebrapad aan de orde. En het gevaar van tussen geparkeerde auto's door oversteken.

Is er geen zebrapad in de directe omgeving van de school, maar wilt u uw kinderen toch oversteeklessen geven? Dat is geen probleem. De focus wordt dan gelegd op een oversteeksituatie zonder zebrapad. Er wordt aanvullend uitgelegd wat het verschil is met het oversteken op een zebrapad.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om een datum in te plannen en de oversteeklessen toe te lichten. Aansluitend maakt de school zelf een interne groepsplanning. Hierin staat op welk tijdstip aan welke groep de oversteekles plaatsvindt. Op de dag zelf kost de oversteekles per groep 15 tot 20 minuten.

Kosten

Kunnen de oversteeklessen op dezelfde dag aansluitend op de actie ‘Stop voor de zebra!’ of de ludieke actie ‘Aanpak verkeersoverlast rond de school’ worden gegeven? Dan kosten de lessen 50 euro per groep.

Worden de lessen los geboekt of op een andere dag uitgevoerd dan één van deze twee ludieke acties? Dan zijn de kosten 200 euro voor voorbereiding plus een prijs van 50 euro per groep. Het minimum aantal groepen voor deze optie is vier.

In de directe omgeving van de school wordt een Educatieve Wandeling uitgezet. Deze wandeling voert langs verschillende (gevaarlijke) verkeerssituaties en kruisingen.

Geschikt voor: leerlingen van groep 4 en 6

Uitgebreide uitleg

De wandeling wordt opgemaakt naar de 'school-thuisroute' die voor de meeste kinderen geldt. Bij een gevaarlijke kruising of belangrijke verkeerssituatie bespreken we de verkeersborden en de voorrangsregels. De theorie wordt zo gespiegeld naar de praktijk. 

De Educatieve Wandeling kan gegeven worden in twee leerjaren: groep 4 en 6. Bij groep 4 vertelt de begeleider het meeste. Bij groep 6 moeten de leerlingen de leerstof kunnen terugvertellen.

Een groepje van ongeveer vijf leerlingen gaat met een begeleider de Educatieve Wandeling door de wijk maken. Hierbij leren de kinderen hoe de praktijk er uitziet. Naast de verkeerstheorie is de wandeling ook een soort 'lesbrief'. De leerlingen ervaren nu hoe het in werkelijkheid geregeld is.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het regelen van hulpouders en mailcontact en het regelen van hulpouders. Lesduur: 60 minuten per leerjaar

Kosten

De kosten voor de school-thuisroute, opmaak en uitvoering zijn 600 euro.

Van loopoefeningen met de fiets, tot met één hand een bocht maken. De Fietslessen op het Schoolplein zijn geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden, passend bij hun vaardigheden en fietsgebruik.

Geschikt voor: kinderen van groep 3 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Op het schoolplein wordt een parcours uitgezet. Leerlingen moeten met de fiets enkele oefeningen uitvoeren. Hiermee wordt de fietsvaardigheid getest en vergroot. Per leerjaar zijn de kinderen 60 minuten aan het oefenen.

 • Onderwerpen groep 3 - 4:
 • lopen met de fiets: door een smal paadje, fiets optillen, draaien in een schuurtje en om de fiets heen lopen
 • fietsen met de fiets: rechtuit wegfietsen (stand van de trapper), bochten maken, slinger de slang en noodstop / remmen.

Onderwerpen groep 5 - 6:

 • langzaam en snel fietsen
 • kijktechnieken
 • met één hand aan het stuur, richting aangeven
 • links achterom kijken
 • obstakel inhalen
 • naar links afslaan.

Onderwerpen Groep 7 - 8:

 • met één hand een bocht maken
 • een 8-tje fietsen
 • richting aangeven
 • links achterom kijken
 • obstakel inhalen
 • naar links afslaan
 • met z'n tweeën fietsen.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen. Het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en e-mailcontact. Er zijn drie hulpouders en/of leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten zijn 150 euro per groep.

‘Stop voor de zebra!’ legt op een positieve manier de aandacht op het veilig oversteken op zebrapaden. Het is een in het oog springende actie die met een glimlach wordt uitgevoerd.

Geschikt voor: automobilisten, motorrijders en overstekende ouders en kinderen.

Uitgebreide uitleg

‘Stop voor de zebra!’ vestigt op een positieve manier aandacht op veilig oversteken op zebrapaden. De actielocatie wordt voorzien van actieborden. Het passerende autoverkeer wordt door de politie staande gehouden. Ludiek geklede SOAB-Adviseurs delen een actieflyer uit aan de automobilisten. Zo brengen ze de overstekende kinderen onder hun aandacht, waardoor ze wellicht hun stopgedrag verbeteren. 

Ook alle kinderen ontvangen op de actiedag een actieflyer. Hierin staat waar zij op moeten letten bij het oversteken op een zebrapad. In de flyer staat ook een prijsvraag. Kinderen maken daarmee kans op twee vrijkaartjes om naar de echte zebra's in Diergaarde Blijdorp te gaan.
Vaak voert het actieteam samen met de politie tijdens de ochtendspits eerst een ludieke flyeractie. Dit gebeurt dan op een voor de school belangrijk zebrapad. Aansluitend worden oversteeklessen gegeven aan de kinderen uit groep 3 tot en met 6. 

Uit evaluaties blijkt dat veel voetgangers en passerende automobilisten zich na de actie anders gedragen (oplettender zijn) op de actielocatie. Ook de politie en deelnemende scholen zijn enthousiast over de actie. En over de speciale oversteeklessen voor basisschoolkinderen die extra geboekt kunnen worden.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om actiedatum in te plannen en de actie aan u toe te lichten. Wenst u ondersteuning door een verkeersleerkracht? Dan moet u rekening houden met tijd voor (telefonisch) vooroverleg en interne communicatie naar uw leerkrachten over het uitvoeringsmoment.

Kosten

Kosten voor een actie tijdens de ochtendspits met één actieteam (een coördinator en twee verklede teamleden) plus voldoende flyers voor alle kinderen: 875 euro.

Ongevallen met vrachtauto’s waarbij de dode hoek een oorzaak is hebben vaak een zeer ernstige afloop. Daarom is het belangrijk dat de basisschoolleerlingen leren waar de dode hoeken van een vrachtautochauffeur zich bevinden. Ook moeten zij weten hoe gevaarlijk de dode hoek is en hoe ze kunnen voorkomen in de dode hoek terecht te komen.

Geschikt voor: in principe groep 6, 7 en 8. Lagere groepen kunnen desgewenst ook les krijgen. De lessen sluiten het beste aan bij de leeftijd van de kinderen uit groep 6 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

De Dodehoeklessen zijn praktijkgericht. In de les krijgen de leerlingen bezoek van een chauffeur met zijn vrachtauto. Zo kunnen leerlingen zelf ervaren hoe groot de dode hoek is en waar deze zich bevindt. Ook op de plek van de bestuurder zien kinderen hoe het uitzicht is vanaf deze plek. De dode hoeken worden gemarkeerd met pylonen. Leerlingen bespreken foto’s van verschillende verkeerssituaties.

De lessen over de dode hoek lenen zich goed voor project- of kennismakingsweken. Bijvoorbeeld samen met andere lessen van deze ‘menukaart’. U kunt dan denken aan een projectdag.
De duur van deze lessen bedraagt gewoonlijk 50 tot 60 minuten per klas. De dodehoeklessen kunnen alleen per dagdeel (blok van vier aaneensluitende uren) worden afgenomen. Het minimale aantal klassen waar aaneensluitend les aan gegeven wordt, is daarom vier.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om datum in te plannen en de lessen aan u toe te lichten. Aansluitend maakt de school zelf een interne groepsplanning. Hierin staat op welk tijdstip aan welke groep de les gegeven wordt. Op de dag zelf moet per groep rekening gehouden worden met een tijdsbeslag van 50 tot 60 minuten per klas.

Kosten

Kosten per dagdeel: 278,75 euro.

Verkeersveiligheid Rondom Scholen: wil jij ook deel uitmaken van KidsMobility010?

Geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8.

Toelichting

Nederland staat wereldwijd bekend als een fietsland. Het fietsgebruik is sinds 2005 met 12 procent toegenomen, vooral naar het werk en school (KIM, 2017). In Rotterdam is het fietsgebruik in laatste tien jaar met 20 procent gestegen. Bekijk fietsennaarhetwerk.nl.
Daarentegen worden schoolgaande kinderen steeds vaker met de auto naar school gebracht. Hoewel de meeste kinderen op 2 km afstand van school wonen. Negen van de tien kinderen wonen zelfs op loopafstand (1 km). 30 procent hiervan wordt toch nog met de auto gebracht (Schoolmobiliteit, CROW, 2013).
Als we een beter klimaat voor ons nageslacht willen, moeten we de fiets als een belangrijk vervoermiddel zien en gebruiken.

Om dat te bereiken kunnen we met educatie over de veiligheid van de leefomgeving van schoolkinderen veel bereiken. In dit specifieke geval hun schoolomgeving en de schoolroute.

Met het KidsMobility010 programma willen wij basisschoolleerlingen en hun ouders bewuster maken van de voordelen van een fietsveilige school. En van hun rol hierbij. Hoe gedragen wij ons in het verkeer? Wat maken de leerlingen dagelijks mee onderweg naar school? Waarom komen leerlingen niet vaker naar school met de fiets of te voet? Is hun schoolomgeving veilig en waarom? Hoe ervaren kinderen hun schoolomgeving voor en na dit programma?

Het programma KidsMobility010

Het programma KidsMobility010 bestaat uit twee onderdelen, namelijk het FietsCool-programma (enquête en strip verhaal) en het VeiligNaarSchool-programma (veldonderzoek en drie workshops).

FietsCool

FietsCool stripverhaal is speciaal voor dit programma getekend. Het zorgt ervoor dat kinderen bewust worden van hun gedrag in het verkeer. Kinderen krijgen inzicht in de gevaren van het deelnemen aan het verkeer en hun eigen verantwoordelijkheden. De FietsCool-enquête wordt digitaal afgenomen (waar mogelijk) in de klas en geeft informatie over bijvoorbeeld:

 • het aantal kinderen dat naar school fietst
 • hoe zij hun schoolomgeving ervaren
 • wat ze onderweg meemaken
 • enzovoort.

De resultaten van deze enquête worden tijdens een van de workshops gepresenteerd.

VeiligNaarSchool

Het programma begint met het veldonderzoek: de verkenning van de schoolomgeving. Met dit onderzoek gaan de leerlingen aan problemen en oplossingen werken. Ze maken hun 2D- en 3D-ontwerp in LEGO en presenteren het. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen informatie over laatste ontwikkelingen van fietsen en infrastructuur.

Dit programma bestaat uit drie workshops van 2 uur, binnen schooltijd.

Aanbieders

Dit programma wordt aangeboden door stichting Hottentot (HottentottenTALENTENtentoonstelling) en wordt ondersteund door Poth-Piek architecten en studenten van de TU Delft.

Inzet vanuit school

 • de school zorgt ervoor dat de leerkrachten, ouders en kinderen goed geïnformeerd zijn over het programma en de enquête
 • de school stelt een klaslokaal beschikbaar voor deze workshops
 • de school zorgt ervoor dat er genoeg begeleiding (1 tot 2 personen) vanuit school is voor het veldonderzoek
 • de school zorgt ervoor dat er toegang tot laptop/ iPad/ telefoon voor de leerlingen mogelijk is
 • Stichting Hottentot is drie weken binnen de schooltijd beschikbaar en inzetbaar (met 2 tot 3 medewerkers)
 • Stichting Hottentot zorgt voor alle materialen voor het 2D- en 3D-ontwerp

Kosten

De kosten zijn 1.945 euro.

Met Schoolroute.nl kunnen leerlingen eenvoudig hun eigen school-thuisroute vastleggen.

Geschikt voor: zowel scholen in het basisonderwijs (groep 7 en 8) als scholen in het voortgezet onderwijs.

Uitgebreide uitleg

Met Schoolroute.nl ontstaat er een beeld van de routes van de leerlingen en de knelpunten die zij ervaren. Iedere leerling heeft een eigen login, waardoor hij of zij een eigen route kan bewaren. Via de website beantwoordt de leerling meerdere vragen over de aangegeven knelpunten. De leerling kan deze voorzien van commentaar en foto’s.

De docent kan zijn verkeerslessen baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. Alle routes van een klas kunnen tegelijk maar ook individueel worden getoond. Zo kunnen de gevaarlijkste punten worden herkend en besproken in de les. De school krijgt via de website inzicht in alle gescande routes van de leerlingen.

Kijk op schoolroute.nl voor meer informatie en handleidingen.

Aanbieder

 • Wittenberg Verkeerseducatie
 • ROV Zuid-Holland

Inzet vanuit uw school

De lesduur is twee uur per klas. Voert u de module zelfstandig uit? Dan moet u daarnaast rekenen op een tijdsinvestering van twee uur voor het aanmaken van inloggevens en het verwerken van de uitkomsten. Wenst u ondersteuning door een verkeersleerkracht? Houd dan rekening met tijd voor (telefonisch) vooroverleg en interne communicatie naar uw leerkrachten over het uitvoeringsmoment.

Kosten

U kunt kosteloos zelfstandig met het programma Schoolroute.nl aan de slag.
Wenst u ondersteuning bij de uitvoering door een verkeersleerkracht, dan zijn de kosten 169,50 euro per deelnemende klas.

Het praktisch verkeersexamen toetst leerlingen uit groep 7 of 8 top hun fietsvaardigheid. Dit kan voor individuele scholen, maar ook voor meerdere scholen van één bestuur of voor scholen die bij elkaar in de buurt liggen.

Geschikt voor: kinderen van groep 7 en 8.

Uitgebreide uitleg

Tijdens het praktisch verkeersexamen fietsen de leerlingen een route in de buurt van de schoolomgeving waar ze dagelijks fietsen. De route kan ook langs de scholen van het voortgezet onderwijs lopen. Daarmee kan het een voorbereiding zijn op het fietsen naar de nieuwe school. Onderweg worden de verrichtingen van de leerlingen beoordeeld door professionele begeleiders.

Het succes van het examen ligt ook aan de voorbereiding vooraf. Bij de ondersteuning die geboden wordt, kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • vaststellen en oefenen van de route
 • informatie over de voorbereiding van de leerlingen voor het examen
 • tips voor de organisatie van een fietskeuring
 • controleposten langs de route
 • ondersteuning op de examendag
 • verwerking van de uitslag.

Inzet vanuit uw school

Wij ontzorgen uw school volledig. U hoeft zich alleen bezig te houden met het oefenen van de route (door school of ouders). En een eventuele keuring vooraf van de fietsen. Ook verwachten wij van u dat u ervoor zorgt dat de leerlingen tijdig op de startlocatie aanwezig zijn. Lees ook de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

Kosten

Deelname aan het praktisch verkeersexamen is gratis. De gemeente Rotterdam en de maatschappelijk businessclub Rotterdammers 4 Rotterdammers maken dit mogelijk.

In de directe omgeving van de school wordt een Educatieve Fietstocht uitgezet. Deze fietstocht voert langs verschillende (gevaarlijke) verkeerssituaties en kruisingen.

Geschikt voor: leerlingen van groep 5 en/of 7

Uitgebreide uitleg

De fietstocht wordt uitgezet naar de school-thuisroute die voor de meeste kinderen geldt. Bij een gevaarlijk kruispunt of een belangrijke verkeerssituatie bespreken we de verkeersborden en de voorrangsregels. De theorie wordt zo gespiegeld naar de praktijk.

De Educatieve Fietstocht kan gegeven worden in twee leerjaren: groep 5 en 7. Bij groep 5 vertelt de begeleider het meeste. In leerjaar 7 moeten de leerlingen de leerstof kunnen terugvertellen. Deze fietstocht bestrijkt een groter gebied rondom de school. Het is vooral voor scholen met leerlingen die op jongere leeftijd fietsvaardig zijn.

Een groepje van ongeveer vijf leerlingen maakt met een begeleider de Educatieve Fietstocht door de wijk. Hierbij leren ze hoe de praktijk er uitziet. Naast de verkeerstheorie is de fietstocht ook een soort 'lesbrief'. De leerlingen ervaren hoe het in werkelijkheid geregeld is.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen en het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en mailcontact. Er zijn hulpouders/leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten voor school-thuisroute, opmaak en uitvoering zijn 600 euro.

Van loopoefeningen met de fiets, tot met één hand een bocht maken. De Fietslessen op het Schoolplein zijn geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden, passend bij hun vaardigheden en fietsgebruik.

Geschikt voor: kinderen van groep 3 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Op het schoolplein wordt een parcours uitgezet. Leerlingen moeten met de fiets enkele oefeningen uitvoeren. Hiermee wordt de fietsvaardigheid getest en vergroot. Per leerjaar zijn de kinderen 60 minuten aan het oefenen.

 • Onderwerpen groep 3 - 4:
  • lopen met de fiets: door een smal paadje, fiets optillen, draaien in een schuurtje en om de fiets heen lopen
  • fietsen met de fiets: rechtuit wegfietsen (stand van de trapper), bochten maken, slinger de slang en noodstop / remmen.
 • Onderwerpen groep 5 - 6:
  • langzaam en snel fietsen
  • kijktechnieken
  • met één hand aan het stuur, richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan.
 • Onderwerpen Groep 7 - 8:
  • met één hand een bocht maken
  • een 8-tje fietsen
  • richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan
  • met z'n tweeën fietsen.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen. Het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en e-mailcontact. Er zijn drie hulpouders en/of leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten zijn 150 euro per groep.

Fietseducatie op de BMX, lekker belangrijk!

Geschikt voor: groepen 4 t/m 8

Uitgebreide uitleg

Om veilig te leren fietsen in het verkeer moet een kind fietsvaardig zijn en dat is arbeidsintensief. De BMX-Fietsschool  biedt praktijkgerichte fietsbehendigheidslessen voor basisschoolleerlingen en buurtkinderen. Het helpt om hun zelfstandigheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten. Na de lessen kunnen de leerlingen zich aansluiten aan de BMX vereniging om zo nog meer fietservaring op te bouwen.

Waarom nou juist een BMX-fiets?

Omdat die prima aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De BMX-fiets is leuk, urban en kleurrijk. Dat spreekt aan en daarom staan kinderen open voor de fietseducatie en hebben ze aandacht voor de lessen.  Maar goed fietsen op een BMX is ook best moeilijk, het vergt veel controle en behendigheid. Wie goed op een BMX kan fietsen, is echt goed voorbereid en kan manoeuvreren in het huidige verkeer.

De lessen van de BMX-Fietsschool worden begeleid door een multicultureel team van sportinstructeurs met een didactische achtergrond.

Fietseducatie, Jong geleerd oud gedaan.

Aanbieders

Inzet vanuit school

 • De school moet een speelplaats of gymzaal beschikbaar stellen voor de lessen.
 • De school moet de klassen indelen.
 • BMX-Fietsschool is voor een hele dag inzetbaar. Ochtend van 8.00 tot 12.00. Middag van 13.00 tot 15.00. Maximaal 6 lessen.
 • BMX Fietsschool zorg voor: Fietsen, helm, beschermers, instructeurs, muziek en de ludieke aankleding van de speelplaats.

Ongevallen met vrachtauto’s waarbij de dode hoek een oorzaak is hebben vaak een zeer ernstige afloop. Daarom is het belangrijk dat de basisschoolleerlingen leren waar de dode hoeken van een vrachtautochauffeur zich bevinden. Ook moeten zij weten hoe gevaarlijk de dode hoek is en hoe ze kunnen voorkomen in de dode hoek terecht te komen.

Geschikt voor: in principe groep 6, 7 en 8. Lagere groepen kunnen desgewenst ook les krijgen. De lessen sluiten het beste aan bij de leeftijd van de kinderen uit groep 6 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

De Dodehoeklessen zijn praktijkgericht. In de les krijgen de leerlingen bezoek van een chauffeur met zijn vrachtauto. Zo kunnen leerlingen zelf ervaren hoe groot de dode hoek is en waar deze zich bevindt. Ook op de plek van de bestuurder zien kinderen hoe het uitzicht is vanaf deze plek. De dode hoeken worden gemarkeerd met pylonen. Leerlingen bespreken foto’s van verschillende verkeerssituaties.

De lessen over de dode hoek lenen zich goed voor project- of kennismakingsweken. Bijvoorbeeld samen met andere lessen van deze ‘menukaart’. U kunt dan denken aan een projectdag.
De duur van deze lessen bedraagt gewoonlijk 50 tot 60 minuten per klas. De dodehoeklessen kunnen alleen per dagdeel (blok van vier aaneensluitende uren) worden afgenomen. Het minimale aantal klassen waar aaneensluitend les aan gegeven wordt, is daarom vier.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

(Telefonische) afstemming om datum in te plannen en de lessen aan u toe te lichten. Aansluitend maakt de school zelf een interne groepsplanning. Hierin staat op welk tijdstip aan welke groep de les gegeven wordt. Op de dag zelf moet per groep rekening gehouden worden met een tijdsbeslag van 50 tot 60 minuten per klas.

Kosten

Kosten per dagdeel: 278,75 euro.

Verkeersveiligheid Rondom Scholen: wil jij ook deel uitmaken van KidsMobility010?

Geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8.

Toelichting

Nederland staat wereldwijd bekend als een fietsland. Het fietsgebruik is sinds 2005 met 12 procent toegenomen, vooral naar het werk en school (KIM, 2017). In Rotterdam is het fietsgebruik in laatste tien jaar met 20 procent gestegen. Bekijk fietsennaarhetwerk.nl.
Daarentegen worden schoolgaande kinderen steeds vaker met de auto naar school gebracht. Hoewel de meeste kinderen op 2 km afstand van school wonen. Negen van de tien kinderen wonen zelfs op loopafstand (1 km). 30 procent hiervan wordt toch nog met de auto gebracht (Schoolmobiliteit, CROW, 2013).
Als we een beter klimaat voor ons nageslacht willen, moeten we de fiets als een belangrijk vervoermiddel zien en gebruiken.

Om dat te bereiken kunnen we met educatie over de veiligheid van de leefomgeving van schoolkinderen veel bereiken. In dit specifieke geval hun schoolomgeving en de schoolroute.

Met het KidsMobility010 programma willen wij basisschoolleerlingen en hun ouders bewuster maken van de voordelen van een fietsveilige school. En van hun rol hierbij. Hoe gedragen wij ons in het verkeer? Wat maken de leerlingen dagelijks mee onderweg naar school? Waarom komen leerlingen niet vaker naar school met de fiets of te voet? Is hun schoolomgeving veilig en waarom? Hoe ervaren kinderen hun schoolomgeving voor en na dit programma?

Het programma KidsMobility010

Het programma KidsMobility010 bestaat uit twee onderdelen, namelijk het FietsCool-programma (enquête en strip verhaal) en het VeiligNaarSchool-programma (veldonderzoek en drie workshops).

FietsCool

FietsCool stripverhaal is speciaal voor dit programma getekend. Het zorgt ervoor dat kinderen bewust worden van hun gedrag in het verkeer. Kinderen krijgen inzicht in de gevaren van het deelnemen aan het verkeer en hun eigen verantwoordelijkheden. De FietsCool-enquête wordt digitaal afgenomen (waar mogelijk) in de klas en geeft informatie over bijvoorbeeld:

 • het aantal kinderen dat naar school fietst
 • hoe zij hun schoolomgeving ervaren
 • wat ze onderweg meemaken
 • enzovoort.

De resultaten van deze enquête worden tijdens een van de workshops gepresenteerd.

VeiligNaarSchool

Het programma begint met het veldonderzoek: de verkenning van de schoolomgeving. Met dit onderzoek gaan de leerlingen aan problemen en oplossingen werken. Ze maken hun 2D- en 3D-ontwerp in LEGO en presenteren het. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen informatie over laatste ontwikkelingen van fietsen en infrastructuur.

Dit programma bestaat uit drie workshops van 2 uur, binnen schooltijd.

Aanbieders

Dit programma wordt aangeboden door stichting Hottentot (HottentottenTALENTENtentoonstelling) en wordt ondersteund door Poth-Piek architecten en studenten van de TU Delft.

Inzet vanuit school

 • de school zorgt ervoor dat de leerkrachten, ouders en kinderen goed geïnformeerd zijn over het programma en de enquête
 • de school stelt een klaslokaal beschikbaar voor deze workshops
 • de school zorgt ervoor dat er genoeg begeleiding (1 tot 2 personen) vanuit school is voor het veldonderzoek
 • de school zorgt ervoor dat er toegang tot laptop/ iPad/ telefoon voor de leerlingen mogelijk is
 • Stichting Hottentot is drie weken binnen de schooltijd beschikbaar en inzetbaar (met 2 tot 3 medewerkers)
 • Stichting Hottentot zorgt voor alle materialen voor het 2D- en 3D-ontwerp

Kosten

De kosten zijn 1.945 euro.

Met Schoolroute.nl kunnen leerlingen eenvoudig hun eigen school-thuisroute vastleggen.

Geschikt voor: zowel scholen in het basisonderwijs (groep 7 en 8) als scholen in het voortgezet onderwijs.

Uitgebreide uitleg

Met Schoolroute.nl ontstaat er een beeld van de routes van de leerlingen en de knelpunten die zij ervaren. Iedere leerling heeft een eigen login, waardoor hij of zij een eigen route kan bewaren. Via de website beantwoordt de leerling meerdere vragen over de aangegeven knelpunten. De leerling kan deze voorzien van commentaar en foto’s.

De docent kan zijn verkeerslessen baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. Alle routes van een klas kunnen tegelijk maar ook individueel worden getoond. Zo kunnen de gevaarlijkste punten worden herkend en besproken in de les. De school krijgt via de website inzicht in alle gescande routes van de leerlingen.

Kijk op schoolroute.nl voor meer informatie en handleidingen.

Aanbieders

 • Wittenberg Verkeerseducatie
 • ROV Zuid-Holland

Inzet vanuit uw school

De lesduur is twee uur per klas. Voert u de module zelfstandig uit? Dan moet u daarnaast rekenen op een tijdsinvestering van twee uur voor het aanmaken van inloggevens en het verwerken van de uitkomsten. Wenst u ondersteuning door een verkeersleerkracht? Houd dan rekening met tijd voor (telefonisch) vooroverleg en interne communicatie naar uw leerkrachten over het uitvoeringsmoment.

Kosten

U kunt kosteloos zelfstandig met het programma Schoolroute.nl aan de slag.
Wenst u ondersteuning bij de uitvoering door een verkeersleerkracht, dan zijn de kosten 169,50 euro per deelnemende klas.

Het praktisch verkeersexamen toetst leerlingen uit groep 7 of 8 top hun fietsvaardigheid. Dit kan voor individuele scholen, maar ook voor meerdere scholen van één bestuur of voor scholen die bij elkaar in de buurt liggen.

Geschikt voor: kinderen van groep 7 en/of 8.

Uitgebreide uitleg

Tijdens het praktisch verkeersexamen fietsen de leerlingen een route in de buurt van de schoolomgeving waar ze dagelijks fietsen. De route kan ook langs de scholen van het voortgezet onderwijs lopen. Daarmee kan het een voorbereiding zijn op het fietsen naar de nieuwe school. Onderweg worden de verrichtingen van de leerlingen beoordeeld door professionele begeleiders.

Het succes van het examen ligt ook aan de voorbereiding vooraf. Bij de ondersteuning die geboden wordt, kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • vaststellen en oefenen van de route
 • informatie over de voorbereiding van de leerlingen voor het examen
 • tips voor de organisatie van een fietskeuring
 • controleposten langs de route
 • ondersteuning op de examendag
 • verwerking van de uitslag.

Inzet vanuit uw school

Wij ontzorgen uw school volledig. U hoeft zich alleen bezig te houden met het oefenen van de route (door school of ouders). En een eventuele keuring vooraf van de fietsen. Ook verwachten wij van u dat u ervoor zorgt dat de leerlingen tijdig op de startlocatie aanwezig zijn. Lees ook de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

Kosten

Deelname aan het praktisch verkeersexamen is gratis. De gemeente Rotterdam en de maatschappelijk businessclub Rotterdammers 4 Rotterdammers maken dit mogelijk.

In de directe omgeving van de school wordt een Educatieve Fietstocht uitgezet. Deze fietstocht voert langs verschillende (gevaarlijke) verkeerssituaties en kruisingen.

Geschikt voor: leerlingen van groep 5 en/of 7

Uitgebreide uitleg

De fietstocht wordt uitgezet naar de school-thuisroute die voor de meeste kinderen geldt. Bij een gevaarlijk kruispunt of een belangrijke verkeerssituatie, worden de verkeersborden en de voorrangsregels besproken. De theorie wordt zo gespiegeld naar de praktijk.

De Educatieve Fietstocht kan gegeven worden in twee leerjaren: groep 5 en 7. Bij groep 5 zal de begeleider het meeste vertellen, in leerjaar 7 is het de bedoeling dat de leerlingen de leerstof kunnen terugvertellen. Deze fietstocht bestrijkt een groter gebied rondom de school en is vooral voor scholen die leerlingen hebben die op jongere leeftijd fietsvaardig zijn.

Een groepje van ongeveer vijf leerlingen maakt met een begeleider de Educatieve Fietstocht door de wijk en leert hierbij hoe de praktijk er uitziet. Naast de verkeerstheorie is de fietstocht ook een soort 'lesbrief'. De leerlingen ervaren hoe het in werkelijkheid geregeld is.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen en het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en mailcontact. Er zijn hulpouders/leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten voor school-thuisroute, opmaak en uitvoering zijn 600 euro.

Van loopoefeningen met de fiets, tot met één hand een bocht maken. De Fietslessen op het Schoolplein zijn geschikt voor kinderen van allerlei leeftijden, passend bij hun vaardigheden en fietsgebruik.

Geschikt voor: kinderen van groep 3 tot en met 8.

Uitgebreide uitleg

Op het schoolplein wordt een parcours uitgezet. Leerlingen moeten met de fiets enkele oefeningen uitvoeren. Hiermee wordt de fietsvaardigheid getest en vergroot. Per leerjaar zijn de kinderen 60 minuten aan het oefenen.

 • Onderwerpen groep 3 - 4:
  • lopen met de fiets: door een smal paadje, fiets optillen, draaien in een schuurtje en om de fiets heen lopen
  • fietsen met de fiets: rechtuit wegfietsen (stand van de trapper), bochten maken, slinger de slang en noodstop / remmen.
 • Onderwerpen groep 5 - 6:
  • langzaam en snel fietsen
  • kijktechnieken
  • met één hand aan het stuur, richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan.
 • Onderwerpen Groep 7 - 8:
  • met één hand een bocht maken
  • een 8-tje fietsen
  • richting aangeven
  • links achterom kijken
  • obstakel inhalen
  • naar links afslaan
  • met z'n tweeën fietsen.

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen. Het schoolplein moet beschikbaar zijn. De school moet rekening houden met tijd voor overleg, het opstellen van een eigen interne (groeps)planning en e-mailcontact. Er zijn drie hulpouders en/of leerkrachten nodig.

Kosten

De kosten zijn 150 euro per groep.

Fietseducatie op de BMX, lekker belangrijk!

Geschikt voor: groepen 4 t/m 8

Uitgebreide uitleg

Om veilig te leren fietsen in het verkeer moet een kind fietsvaardig zijn en dat is arbeidsintensief. De BMX-Fietsschool  biedt praktijkgerichte fietsbehendigheidslessen voor basisschoolleerlingen en buurtkinderen. Het helpt om hun zelfstandigheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten. Na de lessen kunnen de leerlingen zich aansluiten aan de BMX vereniging om zo nog meer fietservaring op te bouwen.

Waarom nou juist een BMX-fiets?

Omdat die prima aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De BMX-fiets is leuk, urban en kleurrijk. Dat spreekt aan en daarom staan kinderen open voor de fietseducatie en hebben ze aandacht voor de lessen.  Maar goed fietsen op een BMX is ook best moeilijk, het vergt veel controle en behendigheid. Wie goed op een BMX kan fietsen, is echt goed voorbereid en kan manoeuvreren in het huidige verkeer.

De lessen van de BMX-Fietsschool worden begeleid door een multicultureel team van sportinstructeurs met een didactische achtergrond.

Fietseducatie, Jong geleerd oud gedaan.

Aanbieders

Inzet vanuit school

 • De school moet een speelplaats of gymzaal beschikbaar stellen voor de lessen.
 • De school moet de klassen indelen.
 • BMX-Fietsschool is voor een hele dag inzetbaar. Ochtend van 8.00 tot 12.00. Middag van 13.00 tot 15.00. Maximaal 6 lessen.
 • BMX Fietsschool zorg voor: Fietsen, helm, beschermers, instructeurs, muziek en de ludieke aankleding van de speelplaats.

Groep 8 leerlingen fietsen aan het eind van het schooljaar in kleine groepjes naar hun voortgezet onderwijslocatie.

Geschikt voor: leerlingen van groep 8

Uitgebreide uitleg

Aan het eind van het schooljaar fietsen leerlingen van groep 8 in kleine groepjes naar hun voortgezet onderwijslocatie. Voor de fietstocht moeten zij de route al in de klas op een plattegrond bekijken. Daarbij moeten zij de route ook met elkaar bespreken op gevaarlijke punten.

Tijdens de fietstocht fietsen de leerlingen twee aan twee en wisselen zij de koppositie af. Zij moeten dus allemaal op de hoogte zijn van de route.

Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: 

 • voorrang, kruisingen, uitrit, bushalte
 • verkeersregels
 • verkeersborden

Aanbieder

Heerintverkeer Verkeerseducatie & Trainingen

Inzet vanuit uw school

Alle leerlingen moeten met de fiets naar school komen en het schoolplein moet beschikbaar zijn. Houd rekening met tijd voor overleg, het regelen van hulpouders en mailcontact.  
Keuzevoorbereiding:

 • instructie leerlingen
 • schrijven stukje nieuwsbrief
 • maken certificaten voor leerlingen.

Kosten

De kosten voor school-thuisroute, opmaak en uitvoering zijn 600 euro.

Veilig Verkeer Nederland helpt scholen en ouders om kinderen in de basisschoolleeftijd voor te bereiden op veilige verkeersdeelname met het Verkeersouderlidmaatschap.

Geschikt voor: alle klassen. VVN heeft materialen beschikbaar voor leuke verkeersactiviteiten voor alle groepen op de basisschool.

Uitgebreide uitleg

Verkeersouders zijn een belangrijke schakel als het gaat over verkeersveiligheid. Of het nu gaat om het organiseren van een ‘Op voeten en fietsen naar school actie’ of het informeren van andere ouders via de schoolnieuwsbrief: samen met de school bepaalt de verkeersouder wat belangrijk is. VVN helpt daarbij met allerlei handleidingen, tips en trucs.

Wat biedt VVN?

 • Toegang tot exclusieve informatie en handleidingen via het online Verkeersouderplein
 • Gratis deelname aan bijeenkomsten en workshops voor VVN Verkeersouders in uw regio
 • Advies en ondersteuning 
 • Facebookgroep voor VVN Verkeersouders waar Verkeersouders ideeën en ervaringen kunt delen
 • Tot wel vier gratis productpakketten per jaar met materialen voor projecten en acties:
 • Dit zijn de thema’s van de productpakketten:
  Verkeersweek: Dit pakket zit boordevol spel- en lesmateriaal voor een verkeersweek in groep 1 tot en met 8. Zoals een verkeersganzenbord in twee varianten: één op spelbordformaat en één op levensgroot formaat. Leuk voor op het schoolplein!
  Zichtbaarheid: Het pakket bevat alle materiaal om in de klas aandacht te besteden aan het thema zichtbaarheid.
  Veilig op de fiets: Check de fietsen van de leerlingen en sluit en 'Safety-deal' met de klas.
  Op voeten en fietsen naar school: Organiseer op school een actie voor een dag, een week of langer en stimuleer dat kinderen lopend of met de fiets naar school gaan.

Inzet vanuit uw school

VVN neemt contact op met de school, stelt materialen beschikbaar en biedt scholen ondersteuning voor het werven van de Verkeersouders. De school meldt zich online aan voor het Verkeersouderlidmaatschap.

Kosten

Het VVN Verkeersouderlidmaatschap kost 90 euro per jaar.

Is er op breng- en haalmomenten rond uw school verkeersoverlast door al het breng- en haalverkeer? Stel dan samen met een verkeers- & gedragsspecialist een verkeersprotocol op voor uw schoollocatie. De school, politie en de verkeers- & gedragsspecialist bepalen daarbij samen hoe tot een minder chaotische verkeerssituatie tijdens de schoolspitsen gekomen kan worden. Het gedrag van de eigen ouders, verzorgers en kinderen staat daarbij centraal. Vervolgens wordt in het verkeersprotocol vastgelegd wat er van de ouders, verzorgers en kinderen gevraagd wordt. Door het protocol kan op een eenvoudige manier aan zowel de kinderen als de ouders en verzorgers verteld en uitgelegd worden hoe de situatie verbeterd kan worden.

Geschikt voor: ouders, verzorgers, omwonenden en de kinderen.

Uitgebreide uitleg

Een externe organisatie (SOAB Adviseurs) bepaalt, samen met u als school, een verkeersouder of iemand van de oudercommissie of MR, de politie en als het nodig is de gemeente, tijdens een gezamenlijk overleg hoe de haal- en brengsituatie rond uw schoollocatie door de eigen ouders, verzorgers en kinderen kan worden verbeterd. Gekoppeld aan dit overleg wordt ook de directe omgeving van de school bekeken.

Tijdens het overleg wordt het verkeersprotocol met voorbeelden van andere plekken aan u uitgelegd. Vervolgens wordt met de aanwezigen van gedachten gewisseld over de verkeersoverlast en op welke wijze gedragsveranderingen van de ouders, verzorgers en kinderen de situatie overzichtelijker en veiliger kunnen maken. U kunt hierbij denken aan zaken zoals:

 • Het benoemen van locaties waar we juist wel en niet willen dat er geparkeerd wordt.
 • Het benoemen van ongewenst gedrag zoals:
  • dubbel parkeren of op de rijbaan stoppen om kinderen uit of in te laten stappen
  • parkeren binnen 5 meter van een zebrapad of bocht
  • het op de stoep of op het schoolplein fietsen.
 • De looproute(s) en oversteeklocatie(s) die rond de school het beste gebruikt kunnen worden.
 • Eventueel een speciale toegang tot het schoolplein die door de fietsers gebruikt moet worden of een speciale plek rond de school waar de fietsen gestald moeten worden om overlast op andere plekken te voorkomen.
 • Een specifieke routing rond de schoollocatie voor het autoverkeer waarbij er bijvoorbeeld afgesproken wordt om allemaal in dezelfde rijrichting door de straat te rijden zodat deze overzichtelijker wordt.

Aansluitend stelt SOAB een conceptversie van het verkeersprotocol op. Deze wordt aan de betrokkenen per e-mail, of als het gewenst is, tijdens een tweede overleg, voorgelegd. Daarna rond SOAB het protocol af. In aanvulling op het protocol wordt ook vastgelegd wat de school zelf doet (dit werkt draagvlak- en effectvergrotend). Zo kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat:

 • de school het verkeersprotocol meteen meegeeft bij de intake van nieuwe kinderen;
 • het protocol aan het begin van elk schooljaar weer aan de ouders wordt gemaild;
 • het op de website en in de schoolgids wordt opgenomen.

Zodra het protocol klaar is, wordt het in de regel gedrukt en klassikaal verspreid. Daarbij vinden wij het belangrijk om de docenten en kinderen enthousiast te maken door in de klas op een leuke manier kort te vertellen waarom het protocol is opgesteld en dat het om de veiligheid van de kinderen gaat. Hoe enthousiaster wij de kinderen en docenten kunnen maken, hoe enthousiaster de kinderen hun eigen ouders en verzorgers zullen vragen om zich aan het protocol te houden. Deze tour langs de klassen  is een optie en kan door ons gedaan worden.

Het lanceren van het protocol kan ook gekoppeld worden aan een ludieke gedragsactie. Dit is een maatregel uit het Rotterdamse Verkeersmenu waarbij het verkeersprotocol op ludieke wijze tijdens een verkeersveiligheidsactie onder de aandacht van alle kinderen, ouders en verzorgers wordt gebracht. U kunt hier meer over lezen in het maatregelblad van de ludieke gedragsactie.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

Eén tot twee overleggen, het informeren van de docenten over het verkeersprotocol, het opnemen van het protocol in de bestaande schoolproducten zoals de website, schoolgids en dergelijke en het klassikaal uitdelen van het verkeersprotocol.

Kosten

 • van 600 tot 1.000 euro (exclusief btw) voor het schoolprotocol plus bijbehorende werkzaamheden.
 • als ook gekozen wordt voor de optionele ludieke gedragsactie dan liggen de kosten tussen 1.200 tot 2.000 euro (exclusief btw).

De totaalkosten zijn afhankelijk van:

 • Of er een tweede overleg nodig is (bij een eenvoudig protocol hoeft dit niet).
 • Of het verkeersprotocol in flyervorm voor de school moet worden gedrukt.
 • Of gekozen wordt voor de enthousiaste tour langs alle klassen om het verkeersprotocol uit te delen en toe te lichten.
 • Of gekozen wordt voor de combinatie met de ludieke gedragsactie. Deze combinatie is in de regel mogelijk binnen het maximum budget van 2.000 euro.

Tijdens een ouderbijeenkomst kunt u aandacht besteden aan de verkeersopvoeding thuis, het haal- en brenggedrag van ouders, parkeren rond de school of het werven van ouders voor hulpouders verkeer op school.

Geschikt voor: ouders van de school in het algemeen en ouders die zich willen inzetten bij het geven van praktische verkeerseducatie.

Uitgebreide uitleg

Een ervaren verkeersleerkracht kan in overleg met u een Ouderbijeenkomst Verkeer op school verzorgen en op een interactieve manier de hiervoor genoemde zaken aan de orde brengen.  Dit kan als item op een ouderavond, maar bijvoorbeeld ook tijdens een koffieochtend voor ouders op school.

Aanbieder

 • Wittenberg Verkeerseducatie

Inzet vanuit uw school

Vooraf vindt er een gesprek van een uur met de schoolcontactpersoon plaats om de behoeften in kaart te brengen. Daarnaast moet de school via haar reguliere kanalen naar de ouders/verzorgers communiceren over de bijeenkomst.

Kosten

De kosten voor het verzorgen van de Ouderbijeenkomst Verkeer zijn 452 euro.

Ook zijn er verkeerslessen beschikbaar geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Van een interactieve les op straat tot het schoolplein omgetoverd tot een verkeersplein. Hier kunnen alle klassen aan deelnemen.

Een praktisch, maar ook leuk en leerzaam verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.

Geschikt voor: voor elke groep is een lesmodule.

Uitgebreide uitleg

Het programma Streetwise bestaat sinds 2006. Het is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en de ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat.

De vier modules: 

Toet toet (groep 1 en 2): een speelse introductie op:

 • gevaarherkenning
 • herkennen van verkeersgeluiden
 • veilig oversteken

gebruik van autogordel en autostoeltje

Blik en klik (groep 3 en 4)*: verdere behandeling van:

 • gevaarherkenning
 • veilig oversteken
 • de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje
 • de leerkracht voort een indicatieve oogmeting uit met de iCheck

Hallo auto (groep 5 en 6)*:

 • invloed van reactiesnelheid
 • inschatten van de remweg van een auto
 • het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
 • kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen

Trapvaardig (groep 7 en 8)*:

 • gevaarherkenning
 • fietsvaardigheden
 • fietsbeheersing
 • ook fietsen de leerlingen met een zware rugtas op. Hiermee bereiden we ze voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school

* Voor Blik en klik, Hallo auto en Trapvaardig geldt maximaal 32 leerlingen per sessie.

NB:Voor scholen met beperkte ruimte:
Met scholen waar het niet mogelijk is om ter plekke Hallo auto en/of Trapvaardig te organiseren, kunnen we een aangepast programma bespreken..

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

De school moet rekening houden met tijd voor (telefonisch) overleg, het intern voorbereiden van de ochtend en eventueel middag, het eventueel werven van actieve ouders en met mailcontact met de contactpersoon van Streetwise.

Kosten

De kosten voor het standaard ochtendprogramma zijn 885 euro inclusief btw (731,40 euro exclusief btw). Bij inzet van een extra middagsessie voor de groepen 3 t/m 8 zijn de kosten voor één onderdeel 270 euro (223,14 euro exclusief btw), twee onderdelen: 355 euro (293,39 euro exclusief btw) en drie onderdelen: 442,50 euro (365,70 euro exclusief btw).

Het is ook mogelijk om  tegen meerprijs  (235 euro voor een ochtend en 323 euro voor een ochtend en middag inclusief btw) Toet toet door een instructeur uit te laten voeren.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.

Tover uw schoolplein om in een verkeersplein zodat kinderen in een veilige omgeving kunnen oefenen.

Geschikt voor: leerlingen van het basisonderwijs en in het bijzonder kleuters en peuters.

Uitgebreide uitleg

Wilt u een verkeersplein op uw schoolplein? U kunt bij verkeerstuinen.nl terecht voor uw ontwerp en het uitzetten en aanbrengen van uw verkeersplein. Reken eerst eenvoudig zelf uit hoeveel meter weg u wil laten aanleggen op uw terrein. Kies vervolgens op de website het verkeersplein met het gewenste aantal meters. Voor de verkeerspleinen gebruiken we een zeer duurzame tweecomponentencoating die lang meegaat. 

In de online Verkeerstuinen webwinkel vindt u een groot assortiment verkeersmaterialen en verkeerseducatie. U kunt er ook terecht voor praktijkmateriaal en leerzaam speelgoed.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

Dit is geheel afhankelijk van de door de school gekozen producten.

Kosten

De school krijgt inclusief plaatsingskosten maximaal 1.500 euro aan verkeersveiligheidsmaterialen vergoed.

Let op: Voor het uitkiezen van verkeersveiligheidsmaterialen kunt u kijken op de website verkeerstuinen.nl, maar u moet daar niets rechtstreeks bestellen. U kunt aan de gemeente laten weten welke materialen u wilt ontvangen. De gemeente bestelt deze dan voor u.

Een mobiele werkplaats op het schoolplein voor het uitvoeren van een controle op de fietsen van leerlingen.

Geschikt voor: alle basisschoolleerlingen die een fiets hebben en met de fiets naar school toe kunnen komen.

Uitgebreide uitleg

Tijdens de Fietscheck worden de fietsen gecontroleerd. Eenvoudige afstellingen, waar geen onderdelen voor vervangen hoeven te worden, worden meteen uitgevoerd. De leerlingen die hun fiets willen laten checken, bieden hun fiets op een afgesproken tijdstip aan. Na schooltijd kunnen ze hun fiets weer ophalen. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor een speciale verlichtings-, winter- of zomercheck. Dit kan de school regelen in overleg met het hoofdkantoor.

Naar verwachting kunnen er ongeveer vier tot vijf fietsen per uur worden gecontroleerd. Per ingezette monteur is dat per dagdeel ongeveer 20 fietsen. Aan de fiets wordt na de controle het Fietscheck-formulier gehangen, zodat de leerling thuis kan laten zien wat er eventueel mis is met zijn of haar fiets. Met de monteur kan na afloop desgewenst een afspraak maken voor het aan huis of op school repareren van de gevonden mankementen. Dit is altijd in onderling overleg, waarbij de kosten voor de berijder/eigenaar van de fiets zijn.

Inzet vanuit uw school

Telefonisch afstemming voor het inplannen van de Fietscheckdag(en). De basisschool kondigt bij het personeel en de leerlingen aan wanneer de mobiele werkplaats van FietsNED op het terrein aanwezig is voor het uitvoeren van Fietscheck.

Kosten

De kosten voor een Fietscheck zijn 295 euro per monteur per dagdeel.

Is er op breng- en haalmomenten rond uw school verkeersoverlast door al het breng- en haalverkeer? Laat dan door de politie en een speciaal actieteam een ludieke gedragsactie uitvoeren om de situatie te verbeteren.

Geschikt voor: ouders, omwonenden, passanten en de kinderen.

Uitgebreide uitleg

Een externe organisatie (SOAB Adviseurs) bepaalt hoe de haal- en brengsituatie rond uw schoollocatie kan worden verbeterd. Dit gebeurt samen met u als school, de politie en als het nodig is de gemeente tijdens één gezamenlijk overleg. Daarbij wordt ook de directe omgeving van de school geschouwd.

Tijdens het overleg wordt de ludieke gedragsactie met voorbeelden van andere plekken aan u uitgelegd. Aansluitend wordt door SOAB een voorlichtingsflyer voor de ouders/verzorgers gemaakt. De kinderen krijgen deze flyer enkele dagen voor de verkeersactie mee naar huis. Zo worden ouders en verzorgers geïnformeerd. Ook kan, als de school dat wenst een verkeersprotocol worden opgesteld .

Tijdens de verkeersactie in de ochtend houden politie en een ludiek gekleed actieteam van SOAB het verkeer op enkele strategische punten staande. Daarna laten zij ouders en verzorgers in de door het actieteam en politie gewenste rijrichtingen verder naar de school en de gewenste parkeer- en afzetlocaties rijden. Zij maken daarbij ook gebruik van ludieke borden met motto‘s om rijrichtingen en parkeerplekken aan te duiden. Aan ‘overtreders’ worden daarbij als waarschuwing gele en rode kaarten uitgedeeld.

Door de opzet van de actie moeten op de actieochtend bijna alle ouders en verzorgers hun gedrag aanpassen. Hierdoor ondervinden zij aan den lijve dat de verkeerssituatie minder chaotisch, en juist veiliger en overzichtelijker wordt. Vooral voor fietsende en overstekende kinderen. Dit maakt dat een groot deel van de ouders en verzorgers bereid is hun gedrag daarna structureel aan te passen.

De ludieke actie richten we niet per se (alleen) op het autoverkeer. We kunnen bijvoorbeeld (ook) aandacht besteden aan fietsen op de stoep of stopgedrag voor een zebrapad in de directe omgeving van de school of één van de schoolroutes. Zie hiervoor ook de ludieke zebra-actie ‘Stop voor de zebra!’ die u verderop in dit Rotterdamse Verkeersmenu terugvindt.

Aanbieder

Inzet vanuit uw school

Eén tot twee overleggen. Klassikaal laten uitdelen van de flyer door de docenten. Het informeren van de docenten over de actiedag en het doel daarvan.

Kosten

De kosten zijn van 1.200 tot 2.000 euro (exclusief btw), afhankelijk van:

 • de inzet van 1, 2 of 3 actieteams
 • of er een tweede voorbereidingsoverleg nodig is
 • of er voor de school ook een verkeersprotocol wordt opgesteld
 • of de actie gecombineerd wordt met de actie 'Stop voor de zebra!'
 • de voor de locatie benodigde actiematerialen zoals flyers, A1-foamborden en gele en rode kaarten. De exacte kosten zijn na het overleg en de schouw inzichtelijk.

 Voor middelbare scholen zijn er aparte lessen beschikbaar via onze externe partner Totally Traffic.  Op de website totallytraffic.nl vindt u een overzicht van de gastlessen en doe-het-zelf-lessen die beschikbaar zijn in Zuid-Holland. U kunt de modules direct aanvragen via de website.

Fietsexamen

Naast verkeerslessen en voorlichting is het goed om alle kennis en oefeningen in praktijk te brengen. Gemeente Rotterdam stimuleert basisscholen om deel te nemen aan het Praktisch Verkeersexamen. Samen met maatschappelijk partner Rotterdam4Rotterdammers zet de gemeente zich in om meer scholen te laten deelnemen aan het fietsexamen voor groep 7 van de basisschool.

Een uitgebreide uitleg van het fietsexamen vindt u hierboven terug bij 'Groep 7' en 'Groep 8'.

Meer informatie

Heeft u een vraag over deze verkeersmodules of over het Praktisch Fietsexamen? Neem dan contact met ons op via ons loket. Alle meldingen komen terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid. Wij nemen contact met u op.

U vindt het aanvraagformulier voor het Verkeersmenu hier.