Vastgoed
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/vastgoed/
Spring naar het artikel

De gemeente heeft zelf veel vastgoed in haar bezit, ongeveer 3.000 objecten. Iets meer dan de helft daarvan behoort tot de kernportefeuille.

De kernportefeuille omvat al het vastgoed waarvan de gemeente vindt dat ze dat in eigen bezit moeten hebben en houden. Bijvoorbeeld omdat ze belangrijk zijn voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen, op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, recreatie en cultuur. Denk hierbij aan zwembaden, gymzalen, schoolgebouwen, eigen kantoorhuisvesting en de kunst- en cultuurgebouwen. Deze objecten worden door de gemeente kostendekkend verhuurd.

Hiermee heeft de gemeente op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak een goed sturingsmiddel in handen voor stedelijke ontwikkeling. Het doel hiervan is om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de Rotterdammers. Vastgoed als katalysator voor de ontwikkeling van Rotterdam.
Waar nodig (her)ontwikkelt de gemeente ook panden, bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een oude locatie of de renovatie van een bestaande culturele voorziening.

Kadernota Vastgoed

Hoe de gemeente haar vastgoed inzet om haar doelen te bereiken wordt beschreven in de Kadernota Vastgoed. Hoe gaan we om met gemeentelijk vastgoed? Wanneer besluiten we zelf nieuw vastgoed te ontwikkelen? Wanneer laten we aan de markt over? En hoe zit het met de huurprijzen? Wanneer verkopen we welke vastgoedobjecten? In de kadernota worden deze vragen in samenhang besproken. De kadernota geeft richting aan het gemeentelijk vastgoedbeleid en biedt houvast bij de uitvoering.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Iets minder dan de helft van de vastgoedportefeuille zijn objecten die door de gemeente zijn bestempeld als niet-kernportefeuille. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren (met uitzondering van eigen huisvesting), winkels, bedrijfsruimten en woningen. Deze objecten moeten worden verkocht, omdat we ze voor onze gemeentelijke doelstellingen niet meer nodig hebben. Het aanbod van gemeentelijk vastgoed vindt u op de website Pak je Ruimte.

Veiling brandstofverkooppunten

Elk jaar veilt de gemeente de 15-jarige huurrechten op één of meerdere brandstofverkooppunten. Hiermee wil de gemeente nieuwe partijen de mogelijkheid geven toe te treden tot de markt. Ook geeft het de gemeente de mogelijkheid om planologisch ongewenste locaties op te heffen. Meer informatie vindt u op de pagina Veiling brandstofverkooppunten.

\