Tozo inkomsten uit bedrijf - hulp
Gepubliceerd op: 07-10-2020
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/tozo-inkomsten/
Ga naar de hoofdinhoud

De informatie op deze pagina helpt ondernemers bij het berekenen van hun inkomsten uit eigen bedrijf. Onderaan vindt u veelgestelde vragen.

U kunt de informatie op deze pagina als hulpmiddel gebruiken als u een brief en/of e-mail van de gemeente ontving met het verzoek de Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf in te vullen voor uw Tozo 1 of 2 uitkering. U vult in de verklaring per maand uw daadwerkelijke inkomsten uit eigen bedrijf in.

Zoekt u het aanvraagformulier Tozo 3 of andere informatie over Tozo? Kijk dan op de pagina Tozo.

Omzet - bedrijfskosten = winst. Min 18 % van de winst = netto inkomsten uit eigen bedrijf. De omzet bestaat uit het bedrag van de verkochte producten, de gewerkte uren en doorlopende subsidie. Bedrijfskosten zijn inkoop, huur, enzovoort.

Deze afbeelding laat zien hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt berekenen. Als u op de afbeelding klikt, ziet u een grotere versie. Hieronder vindt u een stappenplan met een toelichting op de afbeelding.

Stappenplan - Tozo 1 en 2: definitieve inkomsten uit eigen bedrijf per maand berekenen:

Het gaat om de opbrengst van werk dat u in deze periode uitvoerde. Of om producten die u in deze periode verkocht. Het gaat dus niet om de factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve als u in 2020 en 2021 een beroep doet op de kleineondernemersregeling.

Dit betekent:

 • Is het werk gedaan in de maand juni, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toegerekend aan de maand juni. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 • Zijn producten verkocht in de maand juni, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand juni. Ook als de producten in een andere maand worden betaald.

Het gaat om de zakelijke kosten per maand in deze periode of kosten die u kunt toerekenen aan deze periode. Dit kunnen vaste, variabele of eenmalige kosten zijn. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve als u in 2020 en 2021 een beroep doet op de kleineondernemersregeling.

Dit betekent:

 • Vaste kosten zijn bijvoorbeeld uw huur per maand. Gebruikt u uw woonruimte ook zakelijk? Dan moet u een zelfstandige werkruimte hebben om deze kosten te mogen meetellen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
 • Variabele kosten kunnen betrekking hebben op uw werkzaamheden in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld zakelijke reiskosten of kosten die u maakt om producten in te kopen.
 • Eenmalige kosten zijn bijvoorbeeld jaarlijkse (terugkomende) kosten. Bijvoorbeeld een software licentie die u voor een heel jaar betaalt. Deze kosten mag u door 12 delen en optellen bij de kosten per maand.

Hebt u vragen over uw zakelijke kosten? Neem dan contact op met uw boekhouder of met de Belastingdienst.

Dat zijn uw netto inkomsten uit eigen bedrijf.

Voorbeeld

 • Omzet in juni: 600 euro.
 • Zakelijke kosten in juni 500 euro.
 • Omzet - kosten = nettowinst.
 • 600 - 500 = 100 euro.
 • Nettowinst - 18 procent van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf.
 • 100 - (100 x 0,18) = 82 euro.
 • In dit voorbeeld zijn de inkomsten uit eigen bedrijf in juni: 82 euro.

Hebt u verlies geleden in een bepaalde maand?

 • Vul dan in de verklaring 0 euro winst in. U hebt verlies geleden als uw kosten hoger waren dan uw omzet.

Netto inkomsten uit eigen bedrijf berekenen bij een VOF

Bij een VOF gaat het niet om de totale winst, maar om het winstaandeel waar u als vennoot recht op hebt. Dit hebt u onderling afgesproken of vastgelegd in een vennootschapscontract.

Voorbeeld:

 • U hebt een VOF met in totaal 4 vennoten. De winst wordt gelijk verdeeld over de vennoten, dus elke vennoot hebt recht op 25 procent van de winst.
 • Winst van de VOF in juni: 1.200 euro.
 • Winstaandeel = Winst VOF x 25 procent.
 • Uw winstaandeel in juni: 1.200 x 0,25 = 300 euro.
 • Nettowinst - 18 procent van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf.
 • Uw inkomsten uit eigen bedrijf in juni: 300 - (300 x 0,18) = 246 euro.
 • In dit voorbeeld zij uw inkomsten uit eigen bedrijf in juni: 246 euro.

Netto inkomsten uit eigen bedrijf berekenen bij een m/v VOF

Bij een m/v VOF hebt u de VOF samen met uw levenspartner. In de meeste gevallen is de winstverdeling 50-50. Uw winstaandeel is dan 50 procent van de winst van de VOF.

Voorbeeld:

 • Winst van de m/v VOF in juni: 1.000 euro.
 • Winstaandeel = Winst VOF x 50 procent.
 • Uw winstaandeel in juni: 1.000 x 0,5 = 500 euro.
 • Nettowinst - 18 procent van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf.
 • Uw inkomsten uit eigen bedrijf in juni: 500 - (500 x 0,18) = 410 euro.
 • In dit voorbeeld zij uw inkomsten uit eigen bedrijf in juni: 410 euro.

Hebt u hulp nodig bij het berekenen van uw (verwachte) inkomsten uit uw eigen bedrijf? Zoek dan hulp van iemand in uw omgeving, uw boekhouder of administratiekantoor.

Veelgestelde vragen over Verklaring inkomsten uit eigen bedrijf

De Tozo-uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot de bijstandsnorm, die voor u geldt. Onder andere inkomsten uit eigen bedrijf worden gekort op uw uitkering. Het kan zijn dat u bij uw Tozo-aanvraag al een schatting van uw inkomsten hebt doorgegeven. Inmiddels is bij u bekend wat uw werkelijke inkomsten uit uw eigen bedrijf zijn geweest. Daarmee kunnen we de definitieve hoogte van uw uitkering vaststellen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunnen wij het recht op bijstand vaststellen.

Na ontvangst van uw gegevens zijn drie uitkomsten mogelijk:

 1. U ontvangt nog geld van ons.
 2. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen.
 3. Er verandert niets, omdat de inkomsten uit eigen bedrijf overeenkomen met uw eerdere schatting / opgave.

U krijgt in alle gevallen een brief van ons.

Het invullen van de verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf is wettelijk verplicht. Anders kunnen we niet de definitieve hoogte van uw Tozo-uitkering vaststellen.

Zorg dat het formulier bij ons binnen is op de datum genoemd in de brief. Kunt u de verklaring níet voor die datum invullen? Stuur dan een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld hierin duidelijk de reden waarom u de verklaring niet op tijd kunt inleveren, uw telefoonnummer en uw burgerservicenummer. U kunt ook bellen naar 14 010.

Als u de verklaring niet invult of niet volledig invult, kunnen we het definitieve recht op een Tozo-uitkering niet vaststellen. Wij zijn dan verplicht de toegekende uitkering in te trekken. U moet in dat geval de ontvangen Tozo-uitkering terugbetalen.

Eerder doorgegeven inkomsten uit eigen bedrijf waren veelal een inschatting. Daarom zijn deze bij de meeste toekenningen van de Tozo-uitkering buiten beschouwing gelaten. In uitzonderlijke gevallen zijn geschatte inkomsten uit eigen bedrijf wél meegenomen en verrekend. Dat kunt u terugzien op uw uitkeringsspecificaties.

Inmiddels is bij u bekend wat uw werkelijke inkomsten uit uw eigen bedrijf zijn geweest. Daarmee kunnen we de definitieve hoogte van uw uitkering vaststellen. Om alles eenduidig en correct te kunnen verwerken, vragen we nu of u uw werkelijke inkomsten uit eigen bedrijf aan ons door wilt geven. Andere inkomsten, zoals loon, andere uitkeringen en/of pensioen, heeft u eerder doorgegeven bij uw aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 of via het wijzigingsformulier. Deze inkomsten zijn meegenomen in de toekenning van de uitkering.

In een klein aantal gevallen hebben we de geschatte inkomsten uit eigen bedrijf inderdaad wel meegenomen en verrekend met uw uitkering. Dat kunt u terugzien op uw uitkeringsspecificaties. Nadat u de 'Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf' heeft ingediend, verrekenen we uw ontvangen uitkering met de werkelijke inkomsten, die u opgeeft.

Nee, uw partner hoeft de verklaring niet te ondertekenen. Als u een partner heeft, staan de gegevens van uw partner automatisch in de verklaring. Dit is voldoende voor de verwerking.

Als uw partner een apart eigen bedrijf heeft, moet u de inkomsten uit het bedrijf van uw partner optellen bij uw eigen inkomsten uit eigen bedrijf. Het totaal vult u per maand in op de verklaring.

Andere inkomsten, zoals loon, partner- en kinderalimentatie, heeft u eerder doorgegeven bij uw aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 of via het wijzigingsformulier. U hoeft dus alleen nog uw werkelijke inkomsten uit eigen bedrijf aan ons door te geven. Dit is verplicht.

Nee, andere inkomsten, zoals loon, heeft u eerder doorgegeven bij uw aanvraag voor Tozo 1 en/of Tozo 2 of via het wijzigingsformulier. Dit geldt ook voor inkomsten van uw partner. U hoeft dus alleen nog uw inkomsten uit eigen bedrijf aan ons door te geven. Dit is verplicht.

U kunt de 'Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf' invullen op bijzondere-bijstand.rotterdam.nl.

 • U logt in met DigiD.
 • Daarna vult u in hoeveel inkomsten u uit uw eigen bedrijf had in de maanden waarin u een Tozo-uitkering ontving.
 • Voor Tozo 1 tellen de inkomsten uit het eigen bedrijf van uw partner niet mee.
 • Tel dit op bij uw inkomsten uit eigen bedrijf en vul het totaal in de verklaring in.
 • Als u géén inkomsten uit eigen bedrijf had in de periode dat u de Tozo-uitkering ontving, vult u 0 in.
 • Vul ook 0 in bij de maanden waarin u géén Tozo-uitkering ontving.

Ja, u vult de hele verklaring in.

 • U vult uw inkomsten uit eigen bedrijf in voor de maanden waarin u een Tozo-uitkering ontving.
 • Vul 0 euro in bij de maanden waarin u geen inkomsten uit eigen bedrijf óf verlies heeft gehad.
 • Vul ook 0 euro in bij de maanden waarin u géén Tozo-uitkering ontving.

In uw beschikking (ook wel besluit genoemd) staat over welke periode u Tozo kreeg. Bereken voor deze maanden uw inkomsten uit eigen bedrijf en vul dit in de verklaring in. Voor de maanden waarin u geen Tozo-uitkering ontving, vult u een 0 in.

Nu kunnen wij uw uitkering definitief berekenen. Na ontvangst van uw gegevens zijn drie uitkomsten mogelijk:

 1. U ontvangt nog geld van ons.
 2. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen.
 3. Er verandert niets, omdat de inkomsten uit eigen bedrijf overeenkomen met uw eerdere schatting.

U krijgt in alle gevallen een brief van ons. Als u een uitkering van zowel Tozo 1 als Tozo 2 heeft gekregen, dan ontvangt u twee aparte brieven.

Als u zowel Tozo 1 als Tozo 2 aanvroeg en over die maanden uw inkomsten uit eigen bedrijf door heeft gegeven, ontvangt u 2 brieven zodra uw gegevens verwerkt zijn. Eén over Tozo 1 en één over Tozo 2. Dit komt omdat Tozo 1 en Tozo 2 aparte uitkeringen zijn.

Heeft u Tozo ontvangen en bericht gekregen dat u geld terug moet betalen aan de gemeente? Dan vragen wij u om het bedrag binnen 6 weken terug te betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro.

U kunt het bedrag ook zonder acceptgiro direct storten op NL 31 INGB 0000 0559 16 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Zet het kenmerk dat op uw beschikking staat erbij. Zet er ook bij waar het teruggestorte bedrag voor bedoeld was: Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3.

Lukt het u op dit moment niet om het (hele) bedrag terug te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Stuur hiervoor een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • of het om een uitkering Tozo 1, 2 of 3 gaat
 • welk bedrag u terug moet betalen
 • in hoeveel termijnen u terug kunt betalen.

U kunt ook bellen naar 14 010.