Tozo inkomsten uit bedrijf - hulp
Gepubliceerd op: 07-10-2020
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/tozo-inkomsten/
Ga naar de hoofdinhoud

Ondernemers ontvingen na een Tozo-periode (1 tot en met 5) bericht van de gemeente Rotterdam met het verzoek de 'Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf' voor Tozo in te vullen.

De informatie op deze pagina hielp ondernemers bij het berekenen van hun inkomsten uit eigen bedrijf.

Het is niet meer mogelijk om de verklaring in te vullen. Onderstaande informatie is bestemd voor naslag. U vindt hier nog het stappenplan en de veelgestelde vragen.

Exploiteert u een bv (besloten vennootschap) en bent u DGA (directeur groot aandeelhouder)? Dan vulde u de 'Verklaring inkomsten uit eigen bedrijf' niet via het digitale formulier in. U ontving apart een instructie en een formulier.

Vragen over de afhandeling van uw verklaring?

Vermeld in de e-mail uw volledige naam, adres, woonplaats en/of het administratienummer dat we hebben opgenomen in onze brief aan u. Uw administratienummer staat rechtsboven bij 'ons kenmerk'.

Omzet - bedrijfskosten = winst. Min 18 % van de winst = netto inkomsten uit eigen bedrijf. De omzet bestaat uit het bedrag van de verkochte producten, de gewerkte uren en doorlopende subsidie. Bedrijfskosten zijn inkoop, huur, enzovoort.

Deze afbeelding laat zien hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf kon berekenen. Als u op de afbeelding klikt, ziet u een grotere versie. Hieronder vindt u een stappenplan.

Stappenplan: definitieve inkomsten uit eigen bedrijf per maand berekenen:

Het gaat om de opbrengst van werk dat u in deze periode uitvoerde. Of om producten die u in deze periode verkocht. Het gaat dus niet om de factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve als u in 2020 en 2021 een beroep doet op de kleineondernemersregeling.

Dit betekent:

 • Is het werk gedaan in de maand juli, dan zijn de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toe te rekenen aan de maand juli. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 • Zijn producten verkocht in de maand augustus, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand augustus. Ook als de producten in een andere maand worden betaald.

Het gaat om de zakelijke kosten per maand in deze periode of kosten die u kunt toerekenen aan deze periode. Dit kunnen vaste, variabele of terugkerende incidentele kosten zijn. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve als u in 2021 een beroep doet op de kleineondernemersregeling.

Dit betekent:

 • Vaste kosten zijn bijvoorbeeld uw huur per maand. Gebruikt u uw woonruimte ook zakelijk? Dan moet u een zelfstandige werkruimte hebben om deze kosten te mogen meetellen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.
 • Variabele kosten kunnen betrekking hebben op uw werkzaamheden in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld zakelijke reiskosten of kosten die u maakt om producten in te kopen.
 • Terugkerende incidentele kosten zijn kosten die u slechts één of enkele keren per (boek)jaar maakt. Bijvoorbeeld een software licentie die u voor een heel jaar betaalt. Deze kosten mag u door 12 delen en optellen bij de kosten per maand.

Hebt u vragen over uw zakelijke kosten? Neem dan contact op met uw boekhouder of met de de Belastingdienst.

Dat zijn uw netto inkomsten uit eigen bedrijf.

Voorbeeld

 • omzet in juli: 600 euro
 • zakelijke kosten in juli 500 euro
 • omzet - kosten = nettowinst
 • 600 - 500 = 100 euro
 • Nettowinst - 18 procent van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf
 • 100 - (100 x 0,18) = 82 euro
 • in dit voorbeeld zijn de inkomsten uit eigen bedrijf in juli: 82 euro.

Hebt u verlies geleden in een bepaalde maand?

 • Vul dan in de verklaring 0 euro winst in. U hebt verlies geleden als uw kosten hoger waren dan uw omzet.

Netto inkomsten uit eigen bedrijf berekenen bij een VOF

Bij een VOF gaat het niet om de totale winst, maar om het winstaandeel waar u als vennoot recht op hebt. Dit hebt u onderling afgesproken of vastgelegd in een vennootschapscontract.

Voorbeeld:

 • U hebt een VOF met in totaal 4 vennoten. De winst wordt gelijk verdeeld over de vennoten, dus elke vennoot hebt recht op 25 procent van de winst.
 • Winst van de VOF in juli: 1.200 euro.
 • Winstaandeel = Winst VOF x 25 procent.
 • Uw winstaandeel in juli: 1.200 x 0,25 = 300 euro.
 • Nettowinst - 18 procent van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf.
 • Uw inkomsten uit eigen bedrijf in juli: 300 - (300 x 0,18) = 246 euro.
 • In dit voorbeeld zij uw inkomsten uit eigen bedrijf in juli: 246 euro.

Netto inkomsten uit eigen bedrijf berekenen bij een m/v VOF

Bij een m/v VOF hebt u de VOF samen met uw levenspartner. In de meeste gevallen is de winstverdeling 50-50. Uw winstaandeel is dan 50 procent van de winst van de VOF.

Voorbeeld:

 • Winst van de m/v VOF in juli: 1.000 euro.
 • Winstaandeel = Winst VOF x 50 procent.
 • Uw winstaandeel in juli: 1.000 x 0,5 = 500 euro.
 • Nettowinst - 18 procent van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf.
 • Uw inkomsten uit eigen bedrijf in juli: 500 - (500 x 0,18) = 410 euro.
 • In dit voorbeeld zij uw inkomsten uit eigen bedrijf in juli: 410 euro.

Veelgestelde vragen over Verklaring inkomsten uit eigen bedrijf

De Tozo-uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot de bijstandsnorm, die voor u geldt. Onder andere inkomsten uit eigen bedrijf worden gekort op uw uitkering. Het kan zijn dat u bij uw Tozo-aanvraag al een schatting van uw inkomsten hebt doorgegeven. Inmiddels is bij u bekend wat uw werkelijke inkomsten uit uw eigen bedrijf zijn geweest. Daarmee kunnen we de definitieve hoogte van uw uitkering vaststellen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunnen wij het recht op bijstand vaststellen.

Na ontvangst van uw gegevens zijn drie uitkomsten mogelijk:

 1. U ontvangt nog geld van ons.
 2. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen.
 3. Er verandert niets, omdat de inkomsten uit eigen bedrijf overeenkomen met uw eerdere schatting / opgave.

U krijgt in alle gevallen een brief van ons.

Nee, dat kan niet. Zorg dat het formulier bij ons binnen is op de datum genoemd in de brief. Kunt u de verklaring níet voor die datum invullen? Stuur dan een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld hierin duidelijk de reden waarom u de verklaring niet op tijd kunt inleveren, uw naam en adresgegevens en uw telefoonnummer. U kunt ook bellen naar 14 010.  

Als u de verklaring niet of niet volledig invult, kunnen we het definitieve recht op uw Tozo-uitkering niet vaststellen. We zijn dan verplicht de toegekende uitkering in te trekken. U moet in dat geval de ontvangen Tozo-uitkering terugbetalen.

Nee, uw partner hoeft de verklaring niet te ondertekenen. Als u een partner heeft, staan de gegevens van uw partner automatisch in de verklaring. Dit is voldoende voor de verwerking.

Als uw partner een apart eigen bedrijf heeft, moet u de inkomsten uit het bedrijf van uw partner optellen bij uw eigen inkomsten uit eigen bedrijf. Het totaal vult u per maand in op de verklaring.

Andere inkomsten, zoals loon, partner- en kinderalimentatie en/of andere uitkeringen, heeft u eerder doorgegeven bij uw aanvraag voor Tozo of via het wijzigingsformulier. U hoeft dus alleen uw werkelijke inkomsten uit eigen bedrijf door te geven.

Nee, andere inkomsten, zoals loon, heeft u eerder doorgegeven bij uw aanvraag voor Tozo of via het wijzigingsformulier. Dit geldt ook voor inkomsten van uw partner. U hoeft dus alleen nog uw inkomsten uit eigen bedrijf aan ons door te geven.

In uw beschikking (ook wel besluit genoemd) staat over welke periode u Tozo kreeg. Bereken voor deze maanden uw inkomsten uit eigen bedrijf en vul dit in de verklaring in. Voor de maanden waarin u geen Tozo-uitkering ontving, vult u een 0 in.

Nu kunnen wij uw uitkering definitief berekenen. Na ontvangst van uw gegevens zijn drie uitkomsten mogelijk:

 1. U ontvangt nog geld van ons.
 2. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen.
 3. Er verandert niets, omdat de inkomsten uit eigen bedrijf overeenkomen met uw eerdere schatting.

U krijgt in alle gevallen een brief van ons.

Als u Tozo meerdere keren aanvroeg, bijvoorbeeld voor juli en september, dan hoeft u maar één keer de verklaring in te vullen. Vul bij de maanden waarin u geen Tozo ontving een 0 in. U ontvangt na het invullen van de verklaring één brief. Als u de uitkering terug moet betalen, dan ontvangt u wel twee brieven.

U ontvangt eerst een brief met het verzoek uw inkomsten uit eigen bedrijf door te geven. Vervolgens ontvangt u per e-mail een Verklaring inkomsten uit eigen bedrijf DGA en een aparte instructie. U kunt de Verklaring Inkomsten uit eigen Bedrijf niet via het digitale formulier doorgeven.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 december 2021.