Tegenprestatie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/tegenprestatie/
Spring naar het artikel
Foto: Tappan

De gemeente verwacht een tegenprestatie van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering. Hoe een werkzoekende zijn tegenprestatie invult, bepaalt hij samen met zijn activeringscoach.

Door vrijwilligerswerk, mantelzorg of het volgen van een taaltraining heeft u iedere dag weer een reden om in actie te komen. Ook zorgt het voor een goed dagritme. U krijgt ook weer meer sociale contacten. Zo is iets terugdoen voor uw uitkering goed voor uzelf en voor de stad. Bijna alle Rotterdammers die een tegenprestatie leveren zijn daar trots op.

Een tegenprestatie kan zijn:

 • vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld een buurthuis, peuterspeelzaal, kerk of basisschool,
 • mantelzorg: het zorgen voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is,
 • het volgen van een taaltraining of training die goed is voor de gezondheid.

Oplossen

Soms moeten eerst de persoonlijke problemen (schulden, psychosociale problemen, huiselijke omstandigheden) worden aangepakt. En kan het werken aan deze problemen een eerste stap zijn in het uitvoeren van de tegenprestatie.

In uw wijk of buurt

Als gemeente Rotterdam werken we samen met wijk – en buurtorganisaties. Daar kunt u aan de slag als u een tegenprestatie gaat leveren. Dat kan nu al in bijna alle Rotterdamse wijken. In het voorjaar van 2018 is de aanpak Tegenprestatie in alle 42 Rotterdamse wijken ingevoerd.

Vrijwilligerswerk en verdringing betaald werk

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat betaald werk niet wordt verdrongen door vrijwilligerswerk. Daarom is de Adviescommissie Vrijwilligerswerk ingesteld. Twijfelt u of een vacature voor vrijwilligerswerk in de plaats komt van gewone betaalde baan? Dan kunt u dit voorleggen aan de commissie door naar de website te gaan van de Adviescommissie Vrijwilligerswerk en dit formulier (door op de link te klikken verlaat u Rotterdam.nl) in te vullen.

Vraag en antwoord

Ontvangt u een uitkering van de gemeente en heeft u vragen over de Tegenprestatie? Kijk dan of uw vraag en het antwoord in de lijst staat. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met uw activeringscoach of bel het informatienummer 14 010 van de gemeente. Of mail uw vraag naar infotegenprestatie@rotterdam.nl. U kunt ook terecht bij een VraagWijzer bij u in de buurt.

De gemeente kan een tegenprestatie vragen aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, voor 20 uur per week of naar vermogen. Een tegenprestatie betekent het doen van werkzaamheden (onbeloond) die nuttig zijn voor de samenleving. Of u verricht een tegenprestatie in ruil voor de uitkering. De informatie hieronder gaat over de tegenprestatie in ruil voor de uitkering. Door actief mee te doen krijgt u een dagritme, doet u werkervaring op en krijgt (meer) sociale contacten. U werkt aan uw persoonlijke ontwikkeling. Dat is goed voor de stad en voor uzelf.

U kunt zelf bepalen welke tegenprestatie u wilt doen, in overleg met uw activeringscoach. Er zijn verschillende tegenprestaties:

 • Vrijwilligerswerk,  bijvoorbeeld bij een buurthuis, peuterspeelzaal, verzorgingstehuis, speeltuin, sportclub, kerk of moskee of een basisschool.
 • Mantelzorg. Dit wil zeggen, dat u zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dat kan een familielid zijn, een vriend, een kennis of een van uw buren.
 • Een training die goed is voor de gezondheid (bijvoorbeeld een beweegtraining) of een taaltraining.
 • Het werken aan persoonlijke problemen (schulden, psychosociale problemen) als eerste stap in de uitvoering van een tegenprestatie.

Twintig uur per week of zoveel als u kunt (naar vermogen). Dit wordt in overleg met uw activeringscoach bepaald. U kunt bijvoorbeeld beginnen met een aantal uren tegenprestatie per week, dat later in overleg met u kan worden uitgebreid. Hierbij wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Ook wordt afgestemd met de organisatie die het vrijwilligerswerk biedt.

U kunt zelf een tegenprestatie zoeken die bij u past. Kijk op de website rotterdammersvoorelkaar.nl, voor een overzicht van vacatures voor vrijwilligers in Rotterdam. U kunt ook binnenlopen bij het Huis van de Wijk. Daar vindt u een overzicht van alle tegenprestaties in uw buurt. Uw activeringscoach kent veel organisaties in uw wijk.  Als u mogelijkheden ziet bij organisaties in uw omgeving, kunt u daarmee contact opnemen en dit bespreken met uw activeringscoach. U kunt bij buren of vrienden informeren naar mogelijkheden.

Betaald werk gaat altijd voor. Dat geldt ook voor het volgen van een re-integratietraject gericht op het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.  In die gevallen wordt geen tegenprestatie gevraagd. 

Als  u nog geen vrijwilligerswerk of een taal- of beweegtraining kan doen vanwege persoonlijke problemen (schulden, psychosociale problematiek), dan kan het werken aan deze problemen een eerste stap zijn in het uitvoeren van de tegenprestatie. U kunt dit bespreken met uw activeringscoach die u daarbij adviseert.

U maakt afspraken met de activeringscoach over de tegenprestatie. Die worden vastgelegd in een trajectplan. U moet zich aan die afspraken houden. Als bij controle door de activeringscoach blijkt dat u geen tegenprestatie meer doet of niet meer meewerkt, kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat is een korting op de uitkering. U bent zelf verantwoordelijk om veranderingen in het doen van de tegenprestatie door te geven aan uw activeringscoach.  

U krijgt van de gemeente geen vergoeding. U kunt wel een vergoeding vragen aan de vrijwilligersorganisatie waar u de tegenprestatie levert. De organisatie bepaalt of de vergoeding wordt gegeven. Hiervoor gelden richtlijnen. Uw activeringscoach kan u vertellen wat de richtlijnen zijn. Tot een bedrag van maximaal 1.700 euro per kalenderjaar of 170 euro per maand wordt de vergoeding niet verrekend met uw uitkering. U moet het ontvangen van een vergoeding wel melden aan de gemeente. De vrijlating geldt niet voor jongeren tot 27 jaar.

U kunt een kopie per post opsturen naar:
Gemeente Rotterdam
Cluster MO / Taskforce Tegenprestatie
Antwoordnummer 3227
3000WB Rotterdam

Of mailen naar infotegenprestatie@rotterdam.nl

Als een VOG verplicht is en de vrijwilligersorganisatie vergoedt die niet, kan de gemeente deze vergoeden.  Dat wordt per individueel geval beoordeeld. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Nee, de gemeente vergoedt geen reiskosten. In individuele gevallen kan in overleg met de activeringscoach worden besproken of u in aanmerking kunt komen voor een fiets van Piekfijn.

Rotterdamse mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en vrijwilligers zijn collectief verzekerd via gemeente Rotterdam. Het gaat om een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, de Maasstadpolis. Om in aanmerking te komen voor deze verzekering moet u geregistreerd staan als mantelzorger, vrijwilliger of maatschappelijk stagiair. Een ongeval of schade moet zo snel mogelijk worden gemeld bij het team Verzekeringen van gemeente Rotterdam. U kunt mailen naar Schadezaken@rotterdam.nl of bel 010 - 489 34 85. Indien het team Verzekeringen van gemeente Rotterdam afwezig is, kunt u ook rechtstreeks melding maken bij Centraal Beheer, telefoon 055 - 579 86 00.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw activeringscoach. Voor meer vragen kunt u het informatienummer van de gemeente (14 010) of een mail sturen naar: infotegenprestatie@rotterdam.nl. U kunt ook terecht bij een VraagWijzer bij u in de buurt.

Vragen van professionals

Heeft u als professional te maken met de tegenprestatie? Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u hier.

De gemeente kan een tegenprestatie vragen aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering, voor 20 uur per week of naar vermogen. Een tegenprestatie betekent het doen van werkzaamheden (onbeloond) die nuttig zijn voor de samenleving. Door actief mee te doen krijgt de werkzoekende een dagritme, doet hij werkervaring op en krijgt meer sociale contacten. Wederkerigheid en persoonlijke ontwikkeling staan bij de tegenprestatie voorop. Want de gemeente Rotterdam vindt iets terugdoen voor de uitkering is goed voor jezelf en de stad.

Werkzoekenden kunnen zelf invulling geven aan de tegenprestatie. Er zijn verschillende tegenprestaties mogelijk:

 • vrijwilligerswerk
 • mantelzorg
 • taal- of beweegtraining
 • werken aan persoonlijke problemen (schulden, psychosociale problemen) als eerste stap in het verder uitvoeren van de tegenprestatie

De gemeente verstrekt hiervoor geen vergoeding. Aan organisaties wordt gevraagd om medewerking bij het bieden van vrijwilligerswerk of trainingen, dat geldt in het bijzonder voor organisaties die door de gemeente worden gesubsidieerd. 

De tegenprestatie is verplicht voor werkzoekenden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en geen re-integratievoorziening van de gemeente krijgen aangeboden. Werkzoekenden met een ontheffing (op medische of sociale redenen) komen ook niet voor de tegenprestatie in aanmerking.  

Een organisatie kan een vergoeding verstrekken aan werkzoekenden die vrijwilligerswerk verrichten. De vergoeding wordt tot een maximaal bedrag (1.700 euro per kalenderjaar) niet verrekend met de uitkering.

De maximale vrijlating per maand is 170 euro en geldt niet voor jongeren tot 27 jaar.

Vrijwilligers kunnen worden verzekerd door hiervoor een aanvraag te doen te doen bij CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg.  De verzekering wordt bekostigd door de gemeente.

Aan organisaties die vrijwilligerswerk bieden aan werkzoekenden wordt verzocht een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten met de werkzoekende. Een vrijwilligersovereenkomst kan worden opgevraagd bij CVD Vrijwilligerswerk of via de site van de gemeente. De werkzoekende moet een getekende vrijwilligersovereenkomst aan zijn activeringscoach overhandigen.

In dat geval wordt verzocht om contact op te nemen met de relatiebeheerder van de Taskforce Tegenprestatie (zie namen hieronder).

U kan contact opnemen met de relatiebeheerders van de gemeente:

Ook kan u bellen naar 14010, het informatienummer van de gemeente of mailen naar infotegenprestatie@rotterdam.nl.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat de gemeente dit niet altijd kan garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.