Talentvijvers
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-11-2018
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/talentvijvers/
Spring naar het artikel

U heeft een Rotterdams bedrijf en bent op zoek naar jong goed opgeleid talent. U wilt vooral ook bijblijven in de wereld van internationalisering, digitalisering en innovatief ondernemen. Leer dit talent en hun belevingswereld kennen!

Houd u op de hoogte van de behoeftes van nieuwe generaties talent! Dit kunt u doen door contacten te zoeken met onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Bied werk- of afstudeerstageplekken aan of het geven van gastcolleges. Of doe mee met projecten waarin studenten een door u ingebracht (bedrijfs)probleem uitwerken.

Maar waar moet u zoeken? Gemeente Rotterdam krijgt deze vraag steeds vaker. Daarom hebben we voor u de bij ons bekende talentvijvers eens op een rijtje gezet.

Erasmus Recruitment Platform is een online uitbreiding van het recruitmentevent The Erasmus Recruitment Days. Hier ontmoeten jaarlijks meer dan 2.500 studenten en 100 bedrijven elkaar offline.

De Study Association of Rotterdam School of Management (STAR) telt 6.500 leden. The Economic Faculty Association of Rotterdam (EFR) telt er 5.000. Deze twee studieverenigingen bieden een grote talentvijver aan op het gebied van economie, sales en marketing. Rotterdamse bedrijven kunnen gratis gebruik maken van het premium pakket van het Erasmus Recruitment Platform.

UniPartners is een academisch adviesbureau dat sinds 1987 actief is in Nederland. De organisatie van UniPartners ligt volledig in handen van studenten. Zij combineren academische kennis met een praktische en professionele aanpak.

De consultants van UniPartners  zijn topstudenten van diverse Nederlandse universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit. Unipartners  organiseert ook evenementen rond ondernemerschap.

In Rotterdam vindt bijvoorbeeld jaarlijks de Entrepeneurial Inspiration Day plaats. Hier werken meer dan 250 ondernemers en studenten samen om uitdagende cases op te lossen.

In Nederland studeren jaarlijks veel buitenlandse studenten af aan universiteiten en technische hogescholen. Dit talent is meestal minder goed bekend met de lokale arbeidsmarkt-mogelijkheden.

Gemeente Rotterdam biedt elk half jaar een groep van 125 (bijna)afgestudeerde buitenlandse studenten een kennismakingsdag aan. Dit gebeurt in samenwerking met het Rotterdamse bedrijf ‘Expertise in labourmobility’.

Kijk op de website Carreers made in Rotterdam. Hier vindt u een handige toolkit.

In film van TU Delft krijgt u meer informatie over het aannemen van buitenlands talent:

Nextworker helpt kleine en middelgrote Rotterdamse bedrijven met het behalen van hun ambities rond internationalisering en innovatie. Nextworker kan hiervoor net afgestudeerde hoger opgeleide young professionals detacheren en plaatsen.

Deze jonge, frisse afgestudeerde kandidaten bieden nieuwe kennis en toegang tot kennisbronnen en instellingen. Hiermee kunnen zij bedrijven ondersteunen bij innovatie-, groei- en internationaliseringsprojecten. Voordat de kandidaten aan de slag gaan krijgen zij eerst gratis een stevig introductieprogramma om hen goed voor te bereiden op hun start bij het bedrijf.

Het ECE biedt een leeromgeving aan. Hier kunnen bedrijven, start ups en studenten samenwerken en leren. Zo kunnen ideeën worden omgezet in innovaties en bedrijvigheid. ECE Campus bevat meer dan 50 innovatieve bedrijven en host vele ondernemerschaps- events.

Rotterdam100 is een competitie waarin studenten van WO en HBO in multidisciplinaire teams samenwerken met bedrijven. Ze ontwikkelen en implementeren samen innovatieve oplossingen. Het gaat om zorgvuldig geselecteerd en goed gemotiveerde eindejaars toptalent. Van diverse regionale onderwijsinstellingen en van diverse nationaliteiten. Zo wordt gewerkt aan innovaties en nieuwe businessmodellen binnen het Rotterdamse ecosysteem. Zo wordt er ook een netwerk opgebouwd met nieuw talent.

Battle of Concepts is een laagdrempelig online platform dat studenten, starters en organisaties samenbrengt. Het doel is om oplossingen te bedenken voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Meedoen biedt de bedrijven  ook een kennismaking met de denkkracht en potentie van talentvolle mensen. Dit leidt mogelijk ook nog tot nieuwe samenwerkingen of dienstverbanden.

Andere mogelijkheden

Naast bovengenoemde talentvijvers zijn er natuurlijk ook vele recruitmentbureaus en online platforms. Deze kunnen u ook hulp bieden bij het vinden van personeel. Zoals bijvoorbeeld het Rotterdamse Magnet.me en Vonq.

Meer informatie

Opmerkingen of suggesties? Mail naar carrierestad@rotterdam.nl.