Taal en integratie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-06-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taal-en-integratie/
Spring naar het artikel
Foto: David Rozing

Een goede taalbeheersing is letterlijk en figuurlijk een voorwaarde om elkaar te kunnen verstaan. Wie het Nederlands goed beheerst, kan makkelijker meedoen in de Rotterdamse samenleving, en eraan bijdragen.

Tussen taal en integratie bestaat dus een direct verband. Indirect draagt taal ook bij aan integratie, omdat een goede taal beheersing het welzijn van mensen bevordert. Binnen de context van taal en integratie worden de volgende doelen gesteld:

  • economische participatie van (allochtone) vrouwen bevorderen
  • participatie als taalvrijwilliger bevorderen
  • isolement van vrouwen en eenzaamheid van ouderen door taalondersteuning doorbreken
  • taalactiviteiten op EU- arbeidsmigranten richten

Factsheet Taal en Integratie

In de factsheet Taal en Integratie vindt u beknopte informatie met feiten en cijfers over taal en integratie.

Taalaanbod taal en integratie

Op de pagina Taal in Rotterdam vindt u het volledige taalaanbod in Rotterdam ook opgesplitst per gebied. U kunt mensen hiernaar doorverwijzen of zelf voor hen zoeken.

Theatertraject Taal in de Stad

Het Rotterdams centrum voor Theater presenteert Taal in de stad. Een educatief theatertraject over taal dat is ontwikkeld in opdracht van gemeente Rotterdam.

Wat doet taal? Wat als je het niet goed spreekt? Of moeite hebt met lezen en schrijven? En daarover schaamte voelt? Het komt aan bod in het interactieve, educatieve theatertraject Taal in de Stad.

Dit theatertraject kan kosteloos worden ingezet voor:

  • laaggeletterden
  • professionals die met de doelgroep werken
  • zorgverleners, huisartsen en werkgevers.

Theatertraject boeken

Interesse om het theatertraject te boeken? Meer informatie vindt u via Taal in de Stad.

Taal en inburgering

Bent u vanaf 1 januari 2013 verplicht om in te burgeren? Dan kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.

Het Participatieverklaringstraject (PVT)

Gaat u inburgeren in Nederland? Dan moet u ook het Participatieverklaringstraject (PVT) volgen. Hierin maakt u kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Het PVT is een verplicht onderdeel van het inburgeren. Aan het einde van het PVT tekent u de Participatieverklaring. Dit organiseert de gemeente Rotterdam.

Ondertekenen Participatieverklaring

De Participatieverklaring is een verklaring die nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn, moeten ondertekenen. Hierin staat dat u kennis hebt genomen van de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie - en dat u zich hiervoor zult inzetten. Nadat u workshops gevolgd heeft over deze onderwerpen, ondertekent u de Participatieverklaring. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de gemeente Rotterdam.

Starten met het Participatieverklaringstraject (PVT)

U ontvangt eerst een brief van de gemeente Rotterdam met informatie over het PVT. Daarna ontvangt u per post een uitnodiging van de Stichting Voorlichters Gezondheid. Deze stichting biedt u de workshops aan die u moet volgen. Daarna wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een tekensessie.

Bent u een asielmigrant? Dan ontvangt u de uitnodiging van VluchtelingenWerk. U volgt de workshops dan ook via VluchtelingenWerk.

Kosten Participatieverklaringstraject (PVT)

Mensen die moeten inburgeren, maar geen vluchtelingenstatus hebben betalen € 150 voor deelnemen aan het participatieverklaringstraject. U krijgt een factuur van de gemeente Rotterdam. Hebt u een lening bij DUO? Dan kunt u het bedrag uit deze lening betalen. Hiervoor dient u de factuur in bij DUO. Voor meer informatie ga naar inburgeren.nl.

Hebt u geen lening bij DUO? Dan betaalt u zelf de factuur van de gemeente Rotterdam. Let op! U kunt pas de participatieverklaring ondertekenen na betaling van de factuur.

Vragen

Was u voor 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren (inburgeringsplichtig)? Dan kunt u met uw vragen terecht bij het Taalplein. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de termijn waarbinnen u uw inburgeringsdiploma moet halen. Of als u denkt dat u niet hoeft in te burgeren, omdat u al een diploma of certificaat heeft.

Het Taalplein is bereikbaar via telefoonnummer (010) 498 45 20, van 8.30 tot 17.00 uur. De locatie op de Simonstraat 25A is gesloten. Voor het inleveren van stukken moet u telefonisch een afspraak maken.

  • Als u op zoek bent naar een school om een cursus te volgen dan moet u dit zelf regelen en zelf betalen. U kunt op Ikwilinburgeren.nl zoeken naar een school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of bellen naar 14 010.