Taal en inburgering
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taal-en-inburgering/
Spring naar het artikel

Bent u vanaf 1 januari 2013 verplicht om in te burgeren? Dan kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.

Het Participatieverklaringstraject (PVT)

Gaat u inburgeren in Nederland? Dan moet u ook het Participatieverklaringstraject (PVT) volgen. Hierin maakt u kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Het PVT is een verplicht onderdeel van het inburgeren. Aan het einde van het PVT tekent u de Participatieverklaring. Dit organiseert de gemeente Rotterdam.

De Participatieverklaring is een verklaring die nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn, moeten ondertekenen. Hierin staat dat u kennis hebt genomen van de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie - en dat u zich hiervoor zult inzetten. Nadat u workshops gevolgd heeft over deze onderwerpen, ondertekent u de Participatieverklaring. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de gemeente Rotterdam.

U ontvangt eerst een brief van de gemeente Rotterdam met informatie over het PVT. Daarna ontvangt u per post een uitnodiging van de Stichting Voorlichters Gezondheid. Deze stichting biedt u de workshops aan die u moet volgen. Daarna wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een tekensessie.

Bent u een asielmigrant? Dan ontvangt u de uitnodiging van VluchtelingenWerk. U volgt de workshops dan ook via VluchtelingenWerk.

Mensen die moeten inburgeren, maar geen vluchtelingenstatus hebben betalen 150 euro voor deelnemen aan het participatieverklaringstraject. U krijgt een factuur van de gemeente Rotterdam. Hebt u een lening bij DUO? Dan kunt u het bedrag uit deze lening betalen. Hiervoor dient u de factuur in bij DUO. Voor meer informatie kijkt u op inburgeren.nl.

Hebt u geen lening bij DUO? Dan betaalt u zelf de factuur van de gemeente Rotterdam. Let op! U kunt pas de participatieverklaring ondertekenen na betaling van de factuur.

Vragen

Was u voor 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren (inburgeringsplichtig)? Dan kunt u met uw vragen terecht bij het Taalplein. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de termijn waarbinnen u uw inburgeringsdiploma moet halen. Of als u denkt dat u niet hoeft in te burgeren, omdat u al een diploma of certificaat heeft.

  • Het Taalplein is van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010 - 498 45 20. De locatie op de Simonstraat 25A is gesloten. Voor het inleveren van stukken moet u telefonisch een afspraak maken.
  • Als u op zoek bent naar een school om een cursus te volgen dan moet u dit zelf regelen en zelf betalen. U kunt op de website Ik wil inburgeren zoeken naar een school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of bellen naar 14 010.

\