Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat elk kind zijn of haar talenten helemaal kan ontwikkelen. De gemeente kan scholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor de Rotterdamse jeugd ondersteunen met subsidies.

Met subsidies wil de gemeente bijdragen aan een goede ontwikkeling van het onderwijs aan jongeren. Van voor- en vroegschoolse educatie tot en met middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In het 'Rotterdamse Onderwijsbeleidsprogramma Leren Loont! 2015-2018' werken het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeente samen op de  volgende thema’s:

  • een vliegende start
  • de beste leraren voor Rotterdam
  • werken aan vakmanschap
  • aansluiting onderwijs en jeugdhulp
  • kwaliteit door schoolontwikkeling

Meer weten?

Meer informatie over de aan te vragen subsidies en de voorwaarden waaronder dit kan? Bekijk onderstaande productpagina's.