Subsidies jeugd
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/subsidies-jeugd/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente vindt het belangrijk dat elk kind in Rotterdam zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Scholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor de Rotterdamse jeugd kunnen door de gemeente ondersteund worden met subsidies.

Ondersteuning van de jeugd is belangrijk voor de huidige en toekomstige Rotterdamse samenleving. In dit verband is het beleidskader Jeugd 2015-2020 opgesteld. Met subsidies wil de gemeente bijdragen aan een goede ontwikkeling van het onderwijs aan jongeren, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met middelbaar beroepsonderwijs. Maar er is meer dan alleen onderwijs, ook de jeugdzorg, ondersteuning voor zorg-/risicoleerlingen, wijkprogrammering jeugd gericht op talentontwikkeling, zorg(preventie) en veiligheid en het verbeteren van de doorstroom naar de arbeidsmarkt dragen hier aan bij.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden door organisaties die (met samenwerkingspartners) stedelijke projecten aanbieden voor jongeren.

Rotterdamse scholen kunnen via het schoolbestuur subsidie aanvragen voor het verlengen van de leertijd. Let op: uw aanvraag moet vóór 1 april voor het jaar dat de subsidie wordt uitgevoerd, ingediend worden.

Voor de volgende producten zijn subsidies beschikbaar:

Stevige Start (onder andere JGZ)

Kansrijk opgroeien

Risicojongeren (voortijdige schoolverlaters, mentoring )

Jeugdparticipatie

Procedures

Als u een subsidie aanvraagt, dan moet hierop binnen 8 weken worden beslist. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is wordt de beslistermijn opgeschort. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn ontvangt u hierover bericht van de gemeente.

Als u niet tijdig een beschikking op uw aanvraag heeft ontvangen, kunt u in aanmerking komen voor een dwangsom. Om in aanmerking te komen voor een dwangsom moet u de gemeente schriftelijk in gebreke stellen. Na ontvangst van de ingebrekestelling moet binnen twee weken alsnog een beschikking worden afgegeven. Als u dan nog steeds geen beschikking heeft ontvangen, betaalt de gemeente, voor elke dag dat zij te laat is, een bepaald bedrag. De dwangsomregeling geldt niet voor alle besluiten.

Meer informatie over de dwangsomregeling en een model voor een ingebrekestelling kunt u vinden op de pagina Dwangsom bij niet tijdig beslissen.

\