Sociale Werkvoorziening
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/sociale-werkvoorziening/
Spring naar het artikel

Rotterdam wil dat zo min mogelijk inwoners afhankelijk zijn van de overheid. Dat geldt ook voor mensen met een indicatie op basis van de Wet sociale werkvoorziening.

Met de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) is de Wet sociale werkvoorziening dicht gezet. Voor iedereen die voor die datum een SW-baan had, verandert er niets Hierdoor blijft het voor hen mogelijk om zo optimaal mogelijk deel te blijven nemen aan het arbeidsproces.

Arbeidsontwikkeling

Door de invoering van de Participatiewet wordt de Rotterdamse werkvoorziening kleiner, efficiënter en meer gericht op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen die kan, wordt gestimuleerd om aan de slag te gaan in een reguliere werkomgeving. Daarvoor hebben we leerprogramma’s ontwikkeld. Rotterdam zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. Samen kijken wat de mogelijkheden zijn: detachering op individuele basis of in groepsverband of een vorm van begeleid werken. Altijd in combinatie met voldoende begeleiding. De arbeidsontwikkeling is gericht op het maximaal haalbare.

Beschut werk

De beschutte werkomgeving voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zal blijven bestaan. Met name voor hen die om allerlei redenen -bijvoorbeeld arbeidshandicap, geestelijke beperking, psychische en sociale problematiek- vaak niet terecht kunnen bij een regulier bedrijf. Beschut werken biedt hen een veilige omgeving waar zij met begeleiding kunnen functioneren. De werkzaamheden, binnen een beschutte werkomgeving zijn divers: planten verzorgen en gebruiksklaar maken, verpakken van producten, assemblage van onderdelen, verzorgen van mailings enz. De opdrachten komen vooral van de bedrijven uit regio Rijnmond, enkele grote internationals en van de gemeente zelf. Als het in het vermogen ligt, kan werken binnen  de beschutte werkomgeving een opstap zijn naar een vorm van detachering. 

Detachering

Arbeidsontwikkeling is erop gericht om ‘het beste uit de mens te halen’. Het streven is om mensen zodanig te ontwikkelen dat zij buiten de beschutte omgeving werkzaamheden kunnen verrichten. Werkzaamheden die, via een detachering, plaatsvinden bij reguliere werkgevers. Dit kan op basis van groepsdetachering, individuele detachering of een vorm van begeleid werken.

Bekijk onderstaande film als voorbeeld van detachering:

Veelgestelde vragen over de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

U behoort sinds 1 januari 2015 tot de doelgroep wet banenafspraak. U kunt hulp bij studie of werk krijgen van de organisatie die uw uitkering verstrekt (gemeente of UWV).

Ja. U blijft gewoon onder de Wsw vallen. En u houdt dus uw baan, in elk geval zolang uw contract loopt.

Die blijven ook hetzelfde. Arbeidsvoorwaarden zijn afspraken in de cao tussen werkgevers en werknemers. Die blijven gewoon zoals die zijn. Ook als u bij een werkgever gedetacheerd bent.

Nee, alles blijft hetzelfde. Ook als u bij UWV langs moet voor een herindicatie, blijft u dat doen.

Ja, dat blijft mogelijk. De gemeente kan u een nieuw dienstverband aanbieden.

Ja, dat kan. De nieuwe wet verandert daar niets aan.

U blijft in dienst bij de gemeente. De gemeente kan u opnieuw bij een andere werkgever detacheren of een andere oplossing aanbieden.

De gemeente kan u opnieuw bij een andere werkgever aan de slag helpen. Dit kan weer via begeleid werken. Als dit niet mogelijk is, kan de gemeente u ook een andere oplossing aanbieden.

Ga voor meer informatie naar de website werk.nl van het UWV

De Wajong geldt alleen nog voor 18-jarigen en ouder die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit wordt bepaald door het UWV. Wie niet duurzaam arbeidsongeschikt is, kan mogelijk terecht bij de gemeente. Dat kan zijn voor een garantiebaan, een studietoelage of voor een bijstandsuitkering. Ga voor meer informatie naar de speciale Wajongwebsite van het UWV.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op via onze contactmogelijkheden.