Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-12-2018
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/smik/
Spring naar het artikel

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aan. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn. Op deze pagina leest u meer over Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang.

Wat is de regeling Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang? Via de regeling Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang kunnen ouders een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de kinderopvang. Deze tegemoetkoming krijgen ze van de gemeente.

Ouders kunnen aanspraak maken op de Sociaal Medische Indicatie kinderopvang als:

  • Er ernstige problemen zijn in het gezin op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied
  • Het gezin in Rotterdam woont en het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie
  • De ouders geen vergoeding voor kinderopvang kunnen krijgen via Werk en inkomen, het UWV of de Belastingdienst
  • De ouders geen gebruik kunnen maken van een voorliggende voorziening (peuteropvang, medisch kinderdagverblijf of kinderdagcentrum).

De beoordeling van de aanvraag vindt plaats aan de hand van de Verordening en wordt gedaan door een arts en orthopedagoog van team Sociaal Medische Advisering.

Een Sociaal Medische Indicatie kan worden aangevraagd door middel van het invullen van het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat dit aanvraagformulier volledig wordt ingevuld en op de aangegeven plekken wordt ondertekend. Daarnaast is het verstrekken van aanvullende informatie van belang, waaruit blijkt wat de reden is waarom er aanspraak wordt gedaan op de regeling. U kunt hierbij denken aan een begeleidende brief en/of stukken van behandelaar, specialist en/of hulpverlener.

In de onderstaande tabel kunt u aflezen hoeveel euro de gemeente vergoed per uur.

  2018 2019
Hele dagopvang 0-4 jaar 7,45 euro per uur met een maximum van 10,5 uur per dag 8,02 euro per uur met een maximum van 10,5 uur per dag
Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 6,95 euro per uur met een maximum van 10,5 uur per dag 6,98 euro per uur met een maximum van 10,5 uur per dag
Gastouderopvang 0-12 jaar 5,91 euro per uur met een maximum van 10,5 uur per dag 6,15 euro per uur met een maximum van 10,5 uur per dag

Wilt u meer weten over de regeling Kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Wilt u meer informatie over de berekening van uw eigen ouderbijdrage voor de kinderopvang? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.