Spring naar het artikel

Schoon Schip is niet zomaar een re-integratietraject. Het intensieve programma richt zich op het begeleiden van HIT’ers (daders van HighImpact Crimes) met ernstige (gedrags)problemen.

Ze zijn niet plaatsbaar of hanteerbaar binnen reguliere hulpverleningstrajecten. Schoon Schip is voor hen de laatste kans om hun leven weer op de rit te krijgen.

Het programma

Structuur, regelmaat en discipline staan centraal bij Schoon Schip. De deelnemers voeren eenvoudige werkzaamheden uit in een prikkelarme omgeving in de buitenlucht, zoals bomen snoeien, grasmaaien en houthakken. Daarnaast krijgen zij een aantal keer in de week sportlessen om het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te verbeteren. Ook is er aandacht voor teambuilding, met de focus op groepsprocessen, communicatie en samenwerking.

De deelnemers

Het traject is bedoeld voor mannen in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar met complexe problematiek, die al meerdere keren veroordeeld zijn voor HIC-delicten. Denk  bijvoorbeeld aan straatroven, woninginbraken en overvallen. Ze hebben een gemeentelijke of UWV-uitkering, een werkstraf of nachtdetentie. Ze gaan niet meer naar school en hebben geen baan, maar hebben wel de potentie om aan het werk te kunnen. Het traject is ook toegankelijk voor personen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en personen die onder toezicht staan van de Reclassering.

Het doel

  • Korte termijn: Het aantal HIC-delicten en de overlast die daarbij hoort terugdringen. Hoe? Door de deelnemers vier dagen per week van 08.00 tot 16.00 uur fysiek bezig te houden op een speciaal daarvoor bedoelde locatie in de duinen.
  • Lange termijn: HIC-delicten voorkomen (en recidive verminderen) door bij de deelnemers te werken aan houding en gedrag en het verbeteren van het toekomstperspectief. Als deelnemers doorstromen naar een regulier leer/werktraject of een werk- of stageplek, is de kans dat zij recidiveren kleiner.

De begeleiders

Oud-mariniers trekken de kar en zijn dagelijks in de weer met de deelnemers. Daarnaast zijn de werkconsulent van Werk & Inkomen en de jongerenconsulent van het Jongerenloket belangrijk voor het slagen van het traject. Zij leggen huisbezoeken af en hebben op locatie intensief contact met de mentoren en de deelnemers zelf. Voor Schoon Schip werken de volgende partijen intensief samen:

  • gemeente Rotterdam
  • Reclassering en Veiligheidshuis
  • hulpverleners van betrokken instanties
  • het Zuid-Hollands Landschap
  • het gebied Hoek van Holland.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Art-Jan van Cappellen van Stichting de Nieuwe Kans via (010) 215 18 24