School
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/school/
Ga naar de hoofdinhoud

Meestal is het voor kinderen prettig om naar een school dichtbij huis te gaan. Om u te helpen een school in de buurt te vinden, houdt de gemeente een kaart bij waarop alle scholen staan.

Op de website scholen op de kaart vindt u informatie over Rotterdamse scholen in het basisonderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) en het voortgezet onderwijs (inclusief voortgezet speciaal onderwijs). Hier kunt u praktische informatie vinden, zoals adresgegevens. Maar bijvoorbeeld ook wat de ouders of de inspectie vinden van de school.

Wilt u meer weten over een school? Neem dan contact op met de school voor een gesprek of vraag mensen in de buurt naar hun ervaringen.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Zoek je een mbo- of hbo/wo-opleiding in Rotterdam? Klik dan hieronder voor een overzicht van de instellingen die in Rotterdam gevestigd zijn:

Naam Type onderwijs
Scheepvaart en Transport College mbo en roc
Wellantcollega Rotterdam mbo en roc
ROC Albeda College mbo en roc
ROC Hoornbeeck College mbo en roc
ROC Zadkine mbo en roc
Grafisch Lyceum Rotterdam mbo en roc
Hout- en Meubileringscollege mbo en roc
CodArts hbo en universiteit
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hbo en universiteit
EuroCollege Hogeschool (mbo & hbo) hbo en universiteit
Hogeschool INHOLLAND Rotterdam hbo en universiteit
Hogeschool Rotterdam hbo en universiteit
Rotterdamse Volksuniversiteit hbo en universiteit
Thomas More Hogeschool hbo en universiteit
Willem de Kooning Academie (hbo) hbo en universiteit
Hogeschool TIO Rotterdam hbo en mbo

Schoolvakanties

De scholen in Rotterdam beslissen deels zelf wanneer bepaalde vakanties vallen. Zij volgen in grote lijnen het vakantieadvies van het ministerie van OC&W en wijken op kleine punten af. Ook kunnen scholen een extra vrije dag voor een vakantie laten vallen. Informeer hierover altijd bij de scholen van uw kinderen.

Leerlingenvervoer

U hebt mogelijk recht op leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan.

Onderwijshuisvesting (de schoolgebouwen)

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hoe beter de leeromgeving, hoe beter leerlingen kunnen leren. Daarom spant de gemeente zich om in de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren.

Meer informatie

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.