Scholingsvouchers
Gepubliceerd op: 04-09-2020
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/scholingsfonds/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdamse werkzoekenden die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen voor maximaal 2.500 euro een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds.

De arbeidsmarkt verandert continu. Daarom is het belangrijk dat werkzoekenden zichzelf blijven ontwikkelen. Met omscholing, herscholing of bijscholing. Rotterdamse werkzoekenden kunnen vanaf september 2020 bij de gemeente een scholingsvoucher van maximaal 2.500 euro aanvragen. De voucher vergoedt scholing tot en met mbo 4-niveau. Met een scholingsvoucher kunnen zij hun scholing betalen en hun kansen vergroten op langdurig betaald werk in sectoren waar banen zijn. Zoals in de zorg, bouw, ICT, logistiek of techniek. Zo investeert de gemeente in Rotterdammers en in de veerkracht van de Rotterdamse economie.

Voor wie

De scholingsvouchers zijn bedoeld voor:

  • jongeren die in 2020 een mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn;
  • mensen met een bijstandsuitkering;
  • mensen van wie de WW binnen drie maanden afloopt.

Voorwaarden voor de scholingsvoucher zijn dat de aanvrager:

  • in Rotterdam woont;
  • niet meer leerplichtig is;
  • graag wil werken en bijleren, en zijn kansen op langdurig betaald werk wil vergroten.

Geïnteresseerd? Vul de beslisboom in en kijk of u in aanmerking komt.

Scholingsvoucher aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering of WW? Meld van tevoren aan uw werkconsulent van de gemeente of het UWV dat u een scholingsvoucher wilt aanvragen.

Het aanvragen van een scholingsvoucher gebeurt in stappen. Meld u aan op Lerenenwerkenrijnmond.nl/scholingsvouchers en volg de instructies. U maakt een account aan en doet diverse loopbaantesten. Daarna neemt een scholingsadviseur contact met u op voor een adviesgesprek. Samen onderzoekt u waar uw kansen op de arbeidsmarkt liggen en welke aanvullende scholing u daarbij nodig heeft. En bij welke opleider u deze scholing eventueel kunt gaan volgen. Na een positief scholingsadvies vraagt de scholingsadviseur bij de opleider een overzicht van de kosten van de scholing. Vervolgens vraagt u zelf bij het Subsidiebureau een scholingsvoucher aan. U heeft daarbij deze documenten nodig: het scholingsadvies, het kostenoverzicht van de opleider en uw recentste uitkeringsspecificatie (WW of bijstand) of uw mbo-diploma uit 2020.

U kunt bij elke stap van uw aanvraag hulp vragen van uw scholingsadviseur.

Heeft u al een positief scholingsadvies en een kostenoverzicht van de scholing? Ga dan meteen naar het Aanvraagformulier scholingsvoucher: Rotterdam.nl/loket/subsidie-scholingsvouchers. U ontvangt bericht als uw aanvraag is goedgekeurd. De gemeente maakt het bedrag rechtstreeks aan de opleider over.

Blijven ontwikkelen

Komt u niet in aanmerking voor een scholingsvoucher? U kunt zich ook op andere manieren blijven ontwikkelen en uw kansen op langdurig (betaald) werk vergroten. Neem hierover contact op met uw contactpersoon van de gemeente of het UWV. Of kijk op de website van het Leerwerkloket Rijnmond: Lerenenwerkenrijnmond.nl.

Veelgestelde vragen

U kunt zich op meerdere manieren blijven ontwikkelen en uw kansen op langdurig (betaald) werk vergroten. Neem hierover contact op met uw contactpersoon van de gemeente of het UWV. Of kijk op de website van het Leerwerkloket Rijnmond: Lerenenwerkenrijnmond.nl.

Ja, als u in aanmerking wilt komen voor een scholingsvoucher, is een adviesgesprek met een scholingsadviseur van het Leerwerkloket Rijnmond verplicht. Tijdens het adviesgesprek onderzoekt u samen welk kansrijk beroep goed bij u past en welke aanvullende scholing u daarbij nodig heeft. En bij welke opleider u deze scholing eventueel kunt gaan volgen.

Ja, het is mogelijk dat het Leerwerkloket Rijnmond u een negatief advies geeft.  Tijdens het adviesgesprek kijkt de scholingsadviseur of u aan de voorwaarden voldoet die op deze webpagina staan. Ook wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden zoals: motivatie, vaardigheden, vooropleiding en werkervaring. Daarop volgt een positief of negatief advies van de scholingsadviseur. Het is mogelijk dat u een negatief advies krijgt als u een scholing wilt volgen dat niet past bij een kansrijke sector. De scholingsadviseur kijkt in dat geval met u naar andere mogelijkheden.

Nee. U kunt alleen scholing volgen bij erkende opleiders tot maximaal mbo 4-niveau en binnen kansrijke sectoren. Dat zijn scholingen die een combinatie zijn van leren en werken, zoals Beroepsbegeleidende Leerweg, een leerwerkplek, of bedrijfsschool.

Ja, u kunt tot en met 4 december een scholingsvoucher aanvragen. Als er geen scholingsvouchers meer beschikbaar zijn, kunt u bij uw contactpersoon van de gemeente of het UWV terecht voor meer informatie over ontwikkeling. U kunt ook bij het Leerwerkloket Rijnmond terecht. Er zijn genoeg mogelijkheden beschikbaar om uzelf te ontwikkelen en uw kansen op langdurig (betaald) werk te vergroten.

Nee, u mag maar 1x een aanvraag voor een scholingsvoucher doen. Als u meerdere opleidingen, trainingen en cursussen wilt volgen, kunt u het antwoord op de volgende vraag lezen.

Ja, u kunt meerdere opleidingen, trainingen en cursussen volgen. Het advies van uw scholingsadviseur is hierin leidend. Als u meerdere opleidingen, trainingen of cursussen wilt volgen, bespreek dit dan tijdens uw adviesgesprek. Ook als de kosten boven de 2.500 euro zijn, mag u meerdere opleidingen, trainingen of cursussen volgen. De meerkosten betaalt u dan wel zelf. De scholingsvoucher vergoedt scholing tot maximaal 2.500 euro.

Neem contact op met het Leerwerkloket Rijnmond. Vul op de webpagina Lerenenwerkenrijnmond.nl/contact het contactformulier in. Een medewerker van het Leerwerkloket Rijnmond neemt vervolgens contact met u op en helpt u verder. Als u een scholingsvoucher gaat aanvragen, krijgt u ook aanwijzingen van uw scholingsadviseur.

Als u al begonnen bent met uw scholing, komt u niet meer in aanmerking voor de subsidieregeling voor die scholing. Uw aanvraag voor subsidie via een scholingsvoucher moet uiterlijk de dag voor aanvang van de scholing zijn ingediend.

Nee. De gemeente betaalt de subsidie voor uw scholingsvoucher rechtstreeks aan de opleider waar u uw opleiding, training of cursus gaat volgen. Dit gebeurt binnen twee weken na de start van de scholing.

\