Spring naar het artikel

Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering gelden er afspraken. Rotterdammers die een bijstandsuitkering ontvangen moeten alle informatie doorgeven die van invloed is op de uitkering.

Daarnaast moet de Rotterdammer zich inspannen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Er zijn ook regels waar de gemeente zich aan moet houden. Lees meer over de afspraken in het informatieblad Duidelijk voor elkaar.

Wijzigingen doorgeven

De gemeente heeft informatie nodig over uw persoonlijke-, gezins-, woon- en/of financiële situatie om de hoogte van uw uitkering te bepalen. Met onjuiste gegevens ontvangt u mogelijk te veel of te weinig uitkering. Voorkom problemen en geef wijzigingen in uw situatie direct, of binnen twee weken door.

Voorbeelden:

  • Als u geld stort op uw eigen rekening dan moet u kunnen verklaren waar het geld vandaan komt. Heeft u geen juiste verklaring? Dan worden de stortingen gezien als inkomsten en verrekend met uw uitkering.
  • Ontvangt u leningen of giften? Een van uw ouders betaalt bijvoorbeeld (deels) de premie van uw zorgverzekering. Dan ziet de gemeente dit als inkomsten. Deze inkomsten worden verrekend met uw uitkering.
  • Als blijkt dat u in een bepaalde maand heeft gegokt dan is het niet vast te stellen of u recht heeft op een uitkering. U zal de uitkering voor die maand dan moeten terugbetalen.

Uw gegevens

De gemeente Rotterdam verzamelt gegevens over u als u een (aanvullende) bijstandsuitkering heeft aangevraagd, ontvangt of in het verleden heeft ontvangen en moet terugbetalen. Deze informatie is nodig om u zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van werk en om ervoor te zorgen dat u de uitkering ontvangt waar u recht op heeft.

Verblijf in binnen- en buitenland

Verblijft u tijdelijk ergens anders in binnen- of buitenland? Dan mag dat kans op betaald werk, uw opleiding of uw re-integratietraject niet belemmeren.

Tegenprestatie

De gemeente kan een tegenprestatie vragen aan werkzoekenden met een bijstandsuitkering, voor 20 uur per week of naar vermogen. Een tegenprestatie betekent het doen van werkzaamheden (onbeloond) die nuttig zijn voor de samenleving.

Wet- en regelgeving

Wilt u naar aanleiding van een besluit van de gemeente Rotterdam de onderliggende wet en regelgeving inzien? Dan kunt u terecht op de Locatie IJsselmonde of de Locatie Coolsingel. De helpdesk-medewerkers daar ondersteunen u bij het vinden van informatie over het gevraagde onderwerp.

Ontheffing van de arbeidsverplichting

Onder bepaalde omstandigheden kunt u een ontheffing van de arbeidsverplichting krijgen. Omdat u zorgtaken heeft, of omdat er medische redenen zijn. Deze ontheffing kan tijdelijk zijn of voor altijd.
Als u een tijdelijke ontheffing krijgt, moet u altijd meewerken aan uw traject naar werk. Zodat u weer aan de slag kunt als de tijdelijke ontheffing is afgelopen.

Bent u alleenstaande ouder? En heeft u jonge kinderen?

Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar moeten zoeken naar betaald werk of een tegenprestatie doen. U moet dan wel voldoende opgeleid zijn en er moet oppas voor de kinderen zijn. Als uw kinderen jonger zijn dan 5 jaar, kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen van de arbeidsverplichting. Als u dan een ontheffing krijgt is de voorwaarde dat u een scholing volgt. Zolang u deze scholing volgt hoeft u niet te zoeken naar betaald werk en hoeft u geen tegenprestatie te doen.
Meer informatie is beschikbaar in het informatieblad Ontheffing arbeidsverplichting.

Aanvraag herziening maatregel

U heeft de mogelijkheid om een aanvraag tot herziening van een maatregel in te dienen. Gebruikt u hiervoor het formulier Aanvraag herziening maatregel:

Meldpunt klachten

Klachten Werk en inkomen van de gemeente Rotterdam behandelt meldingen die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Door meldingen binnen de eigen organisatie te behandelen kunnen we sneller antwoorden en de dienstverlening verbeteren.

Fraude en fraude melden

Een bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Niet alleen verkeerde informatie opgeven valt onder frauderen. Ook als wijzigingen niet, onjuist of te laat worden doorgegeven ziet de gemeente dit als fraude. Op fraude staan hoge boetes. Voorkom dit: informeer de gemeente altijd volledig en juist. Lees meer op de pagina Fraude met uitkeringen.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op via onze contactmogelijkheden.