Spring naar het artikel

Soms worden grote voertuigen op plaatsen geparkeerd waar bewoners overlast van deze voertuigen ondervinden. Denk hierbij aan vrachtauto's, bussen en aanhangwagens. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de beschikbare parkeerruimte onvoldoende is.

De regels voor parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom staan in artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam:

Verbod

Op bepaalde plaatsen en wegen kan de gemeente een verbod instellen grote voertuigen te parkeren. Het verbod is met een bord aangegeven. Dit kan ze doen op eigen initiatief of op verzoek van omwonenden. Een verzoek voor een verbod vraagt u aan bij het gebiedskantoor van het gebied waarin u woont. U vermeldt in uw verzoek de reden van de aanvraag en de straat waarvoor u de aanvraag doet.

Ontheffing

Wilt u toch op een dergelijke weg een groot voertuig parkeren? Dan kunt u een ontheffing van het verbod aanvragen.

Touringcars

Voor touringcars zijn in de binnenstad van Rotterdam speciale parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen vindt u:

  • Blaak, 3 plaatsen bij het Maritiem Museum
  • Boompjeskade, 3 plaatsen bij op- en afrit
  • Mariniershof, 1 plaats bij het Savoy hotel
  • Museumpark, 1 plaats bij museum Boijmans van Beuningen
  • Parkhaven, 5 plaatsen bij de Euromast
  • Willemsplein, 17 plaatsen bij de Spido