Spring naar het artikel

Soms worden grote voertuigen op plaatsen geparkeerd waar bewoners overlast van deze voertuigen ondervinden. Denk hierbij aan vrachtauto's, bussen en aanhangwagens. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de beschikbare parkeerruimte onvoldoende is.

De regels voor parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom staan in artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam:

Verbod

Op bepaalde plaatsen en wegen kan de gemeente een verbod instellen grote voertuigen te parkeren. Het verbod is met een bord aangegeven. Dit kan ze doen op eigen initiatief of op verzoek van omwonenden. Een verzoek voor een verbod vraagt u schriftelijk aan bij de gebiedscommissie van het gebied waarin u woont. U vermeldt in uw brief de reden van de aanvraag en de straat waarvoor u de aanvraag doet.

Ontheffing

Wilt u toch op een dergelijke weg een groot voertuig parkeren? Dan kunt u minimaal 3 weken voor de gewenste ingangsdatum een ontheffing van het verbod aanvragen. Dit doet u per post bij de gebiedscommissie van het gebied waarin u woont. Voor het in behandeling nemen van de ontheffingsaanvraag betaalt u kosten. U vermeldt in uw brief:

  • het merk en kenteken van het voertuig
  • de reden van de aanvraag
  • de straat waarvoor u de aanvraag doet
  • de periode waarvoor de ontheffing moet gelden

Touringcars

Voor touringcars zijn in de binnenstad van Rotterdam speciale parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen vindt u:

  • Blaak, 3 plaatsen bij het Maritiem Museum
  • Boompjeskade, 3 plaatsen bij op- en afrit
  • Mariniershof, 1 plaats bij het Savoy hotel
  • Museumpark, 1 plaats bij museum Boijmans van Beuningen
  • Parkhaven, 5 plaatsen bij de Euromast
  • Willemsplein, 17 plaatsen bij de Spido