Mensenwerk
Gepubliceerd op: 11-06-2019
Geprint op: 06-12-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/mensenwerk/
Spring naar het artikel

Eerlijke kansen op werk, voor iedereen. Dat is het doel van de Nederlandse Participatiewet. Gemeente Rotterdam zet hier vol op in. In het nieuwe beleidskader ‘Mensenwerk’ staat hoe de gemeente dit deze collegeperiode aanpakt.

Belangrijke onderwerpen in de nieuwe aanpak zijn betere dienstverlening aan Rotterdammers met een bijstandsuitkering en een duurzame uitstroom naar werk. Alles is erop gericht om de werkzoekende Rotterdammers beter te leren kennen. De gemeente kan dan betere matches maken met de vraag van werkgevers en meer werkzoekenden de kans geven een baan te vinden. Zo profiteren meer Rotterdammers van de economische groei.

Dienstverlening 

De gemeente verbetert de dienstverlening op verschillende manieren. Allereerst heeft elke Rotterdammer recht op eerlijk en vriendelijk contact. Daarom maakt de gemeente bijvoorbeeld brieven begrijpelijker en de ontvangst op gemeentelijke locaties beter. Zo controleert een medewerker al direct aan de balie of alle documenten compleet zijn.

Maatwerk

Ook maatwerk hoort bij betere dienstverlening; de gemeente heeft meer aandacht voor de persoon achter de werkzoekende. Wat kan en wil deze persoon, wat zijn zijn talenten en welke ondersteuning heeft hij nodig om werk te vinden? De bedoeling is dat een werkzoekende duurzaam aan het werk kan. Dit betekent dat iemand uitzicht heeft om te blijven en eventueel door kan groeien. Maar vooral dat een werkzoekende een baan vindt waar hij op zijn plek is.

In het boek In de Bijstand - verhalen van Rotterdammers komen langdurig werkzoekenden aan het woord. In persoonlijke verhalen vertellen zij over hun leven in de bijstand en hoe de gemeente hen ondersteunt.

Inkomenszekerheid

Voor jongeren met een combinatie van problemen, is het extra belangrijk dat zij kunnen rekenen op een vast inkomen. Nu al vervalt de inspanningsperiode voor Rotterdammers boven de 27 jaar wanneer iemand zijn baan binnen een half jaar na uitstroom uit de uitkering verliest. Zij hoeven dan niet opnieuw gedurende vier weken verplicht in te spannen om werk te  vinden en/of hun situatie te verbeteren. De gemeente wil deze doelgroep verbreden en zo nog meer maatwerk kunnen bieden en ieders talenten kunnen benutten.

\