Leerwerkakkoord
Gepubliceerd op: 04-02-2019
Geprint op: 20-09-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerwerkakkoord/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen.

De 13 partners uit de coalitie die de Leerwerkakkoorden gestart zijn, verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt, aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn.

Het belangrijkste doel van de Leerwerkakkoorden is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. De akkoorden moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken de samenwerkingspartners aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is en plukken meer Rotterdammers de vruchten van de economische groei.

In Rotterdam bundelen we de krachten

Om dit voor elkaar bundelen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente de krachten. Samen innoveren en investeren we, zes jaar lang. Zodat:

 1. studenten werk hebben na hun opleiding
 2. werkzoekenden met onze begeleiding een baan vinden en houden
 3. werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen en daarmee van hun huidige baan naar een nieuwe baan kunnen overstappen.

De samenwerkingspartners richten zich hierbij op de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal. Werkgevers zetten in op om- en bijscholing ‘on the job’. Bij de pijler aan het werk begeleiden de samenwerkingspartners werkzoekenden naar een geschikte werkplek waar ze voor langere tijd aan de slag kunnen. Hoe dat gebeurt, wordt per sector afgesproken.

Elke sector een eigen aanpak

In elke sector spelen andere ontwikkelingen. Daarom sluiten de samenwerkingspartners per sector ook nog een Leerwerkakkoord af. Hierin staan de concrete maatregelen en de doelstellingen die bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar afspreken. In elk Leerwerkakkoord is aandacht voor studenten, werkenden en werkzoekenden.

 1. De samenwerkingspartners sluiten akkoorden af per sector. Zo wordt maatwerk mogelijk voor elke sector.
 2. In elk Leerwerkakkoord staan heldere afspraken. Wie doet wat en met welk resultaten als doel? Effectief en vraaggericht. Voor nu en in de toekomst.
 3. Iedere organisatie of bedrijf kan meedoen en meedenken met het Leerwerkakkoord. Meedoen is alleen niet vrijblijvend. Van partners wordt verwacht dat ze investeren: in mensen of in middelen.
 4. Er wordt een programmaorganisatie opgezet. Dit zorgt voor onderlinge afstemming, borging van behaalde resultaten en kennisuitwisseling tussen de sectoren.

Hoe nu verder?

Op 5 februari ondertekenden 13 partners het Rotterdams Leerwerkakkoord en de Leerwerkakkoorden Haven en MKB. Later kwam hier ook het Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving (pdf) bij. Afspraak is om zich zes jaar lang in te zetten op een gezamenlijke integrale investeringsagenda. De samenwerking is open: ervaringen delen en geïnteresseerde partners uit onderwijs en bedrijfsleven van harte uitnodigen om zich aan te sluiten.

Ook aansluiten? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Gemeente Rotterdam heeft een Leerwerkakkoord afgesloten met het bedrijfsleven en onderwijs voor de energietransitie. Het doel van dit akkoord is vraag en aanbod van personeel op de arbeidsmarkt van de energietransitie beter op elkaar te laten aansluiten.

Voor de energietransitie zijn veel vakmensen nodig, en mensen met goede, nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld omdat huizen, scholen en kantoren beter geïsoleerd moeten worden om de CO2 uitstoot te verminderen. Ook zijn slimme oplossingen nodig om zuiniger om te gaan met energie en om te schakelen naar andere energiebronnen. Met dit Leerwerkakkoord willen de gemeente, het bedrijfsleven en onderwijs de kansen vergroten om goed personeel te krijgen voor de energietransitie. En zo ook meer mensen aan het werk krijgen.

Maatregelen

Om dit voor elkaar te krijgen, nemen de betrokken organisaties allerlei maatregelen. Zoals het opleiden van mensen naar beroepen waar veel vraag naar is. Zij stappen dan over van werk waar minder vraag naar is, bijvoorbeeld van het bankwezen en de olie- en gasindustrie naar de installatiebranche. In de Rotterdamse wijken komen activiteiten om werkzoekenden met een bijstandsuitkering enthousiast te maken voor een baan in de energiesector. Ook komen er trajecten bij bedrijven om werkzoekenden op te leiden voor veelgevraagd werk, zoals warmtepompen en zonnepanelen monteren en onderhouden, isoleren en leidingen leggen.

Voor jongeren

In het Leerwerkakkoord zijn ook veel activiteiten voor jongeren. Zo komt er op Rotterdam-Zuid een nieuw opleidingsbedrijf om meer jongeren op (v)mbo-niveau en zij-instromers op te leiden naar de bouw-, infra-, en energiesector. En verschillende bedrijven in de energiesector bieden MBO-traineeships en hebben onderzoeksopdrachten voor hbo-studenten. Bedrijven en onderwijs pakken het lerarentekort aan door het opleiden en aantrekken van vakmensen tot hybride instructeurs en docenten. Dit zijn medewerkers uit de techniek die naast hun baan les gaan geven op een school en zo hun ervaring overdragen op de volgende generatie technici.

Meedoen?

Bedrijven in installatie, isolatie of bouw die zich voorbereiden op de energietransitie of personeel willen scholen kunnen zich aansluiten bij het Leerwerkakkoord. Dit geldt ook voor vakmensen die als instructeur of docent hun kennis willen overdragen aan studenten. Neem contact op met gemeente Rotterdam via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Ondertekenaars

Deze organisaties ondertekenden het Leerwerkakkoord Energietransitie:

 • gemeente Rotterdam
 • Bouwend Nederland
 • Techniek College Rotterdam
 • Vattenfall
 • Engie Services West
 • Hogeschool Rotterdam
 • Installatiewerk Zuid-Holland
 • WENB
 • BOB-KOB
 • OTIB
 • Stedin
 • Woonstad Rotterdam.

EIT Climate-KIC ondersteunt het akkoord.   

Leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven, bijeenkomsten voor MKB-bedrijven organiseren over het werven van personeel en een MKB-Werkoffensief. Dat zijn enkele maatregelen van het Leerwerkakkoord MKB dat op 5 februari ondertekend is door gemeente Rotterdam en MKB Rotterdam-Rijnmond. Meer maatregelen spreken de verschillende partijen later in 2019 af.

Meedoen

In het sectorakkoord MKB zijn concrete maatregen afgesproken die voortkomen uit het Leerwerkakkoord. Ondertekenaars zijn gemeente Rotterdam en MKB Rotterdam-Rijnmond. Meedenken of meedoen kan echter nog steeds! Wilt u ook een bijdrage leveren aan het sectorakkoord MKB en uw vacatures invullen? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, jaarlijks 100 opstapbanen voor werkzoekenden en het platform HavenWerkt! waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven. Dat zijn enkele maatregelen van het Leerwerkakkoord Haven dat op 5 februari ondertekend is door gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC-Group.

Meedoen

In het sectorakkoord haven zijn concrete maatregen afgesproken die voortkomen uit het Leerwerkakkoord. Ondertekenaars zijn gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC-Group. Meedenken of meedoen kan echter nog steeds! Wilt u ook een bijdrage leveren aan het sectorakkoord haven en uw vacatures invullen? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.