Leerwerkakkoord
Gepubliceerd op: 05-02-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerwerkakkoord/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen. De 13 partners uit de coalitie die het Leerwerkakkoord gestart zijn, verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt, aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn.

Het belangrijkste doel van het Leerwerkakkoord is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. Het akkoord moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken de samenwerkingspartners aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is en plukken meer Rotterdammers de vruchten van de economische groei.

In Rotterdam bundelen we de krachten

Om dit voor elkaar bundelen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente de krachten. Samen innoveren en investeren we, zes jaar lang. Zodat:

  1. studenten werk hebben na hun opleiding
  2. werkzoekenden met onze begeleiding een baan vinden en houden
  3. werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen en daarmee van hun huidige baan naar een nieuwe baan kunnen overstappen

De samenwerkingspartners richten zich hierbij op de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal. Werkgevers zetten in op om- en bijscholing ‘on the job’. Bij de pijler aan het werk begeleiden de samenwerkingspartners werkzoekenden naar een geschikte werkplek waar ze voor langere tijd aan de slag kunnen. Hoe dat gebeurt, wordt per sector afgesproken.

Elke sector een eigen aanpak

In elke sector spelen andere ontwikkelingen. Daarom sluiten de samenwerkingspartners per sector ook nog sectorakkoorden af. Hierin staan de concrete maatregelen en de doelstellingen die bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar afspreken. In elk sectorakkoord is aandacht voor studenten, werkenden en werkzoekenden.

  1. De samenwerkingspartners sluiten akkoorden af per sector. Zo wordt maatwerk mogelijk voor elke sector.
  2. In elk sectorakkoord staan heldere afspraken. Wie doet wat en met welk resultaten als doel? Effectief en vraaggericht. Voor nu en in de toekomst.
  3. Iedere organisatie of bedrijf kan meedoen en meedenken met het sectorakkoord. Meedoen is alleen niet vrijblijvend. Van partners wordt verwacht dat ze investeren: in mensen of in middelen.
  4. Er wordt een programmaorganisatie opgezet. Dit zorgt voor onderlinge afstemming, borging van behaalde resultaten en kennisuitwisseling tussen de sectoren.

Hoe nu verder?

Op 5 februari ondertekenden 13 partners het Rotterdams Leerwerkakkoord en de sectorakkoorden haven en MKB. Afspraak is om zich zes jaar lang in te zetten op een gezamenlijke integrale investeringsagenda. De samenwerking is open: ervaringen delen en geïnteresseerde partners uit onderwijs en bedrijfsleven van harte uitnodigen om zich aan te sluiten. Ook aansluiten? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, jaarlijks 100 opstapbanen voor werkzoekenden en het platform HavenWerkt! waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven. Dat zijn enkele maatregelen van het Sectorakkoord Haven dat op 5 februari ondertekend is door gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC-Group.

Meedoen

In het sectorakkoord haven zijn concrete maatregen afgesproken die voortkomen uit het Leerwerkakkoord. Ondertekenaars zijn gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC-Group. Meedenken of meedoen kan echter nog steeds! Wilt u ook een bijdrage leveren aan het sectorakkoord haven en uw vacatures invullen? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven, bijeenkomsten voor MKB-bedrijven organiseren over het werven van personeel en een MKB-Werkoffensief. Dat zijn enkele maatregelen van het sectorakkoord MKB dat op 5 februari ondertekend is door gemeente Rotterdam en MKB Rotterdam-Rijnmond. Meer maatregelen spreken de verschillende partijen later in 2019 af.

Meedoen

In het sectorakkoord MKB zijn concrete maatregen afgesproken die voortkomen uit het Leerwerkakkoord. Ondertekenaars zijn gemeente Rotterdam en MKB Rotterdam-Rijnmond. Meedenken of meedoen kan echter nog steeds! Wilt u ook een bijdrage leveren aan het sectorakkoord MKB en uw vacatures invullen? Neem contact op via leerwerkakkoord@rotterdam.nl.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.