Leerplichtambtenaar
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplichtambtenaar/
Spring naar het artikel

Rotterdam doet er zoveel mogelijk aan om spijbelen en voortijdig schoolverlaten bij jongeren te voorkomen. Spijbelt een leerling dan doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het verzuim.

Als een leerling verzuimt, kan de leerplichtambtenaar een straf opleggen of de kinderbijslag laten intrekken.Bij straf kunt u denken aan een doorverwijzing naar Bureau Halt, een proces-verbaal of een last onder dwangsom. Bij een proces-verbaal moeten leerlingen en/of ouders bij de rechter verschijnen. Hier krijgen ze mogelijk een boete, een taak- of gevangenisstraf.

Recht op onderwijs

De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. En dat betekent dat een jongere hulp krijgt, zodra blijkt dat een jongere geen onderwijs meer krijgt. Maar ook bemiddelt de ambtenaar met school, denkt hij/zij mee met de ouders en met de jongere over welke school het beste is. De leerplichtambtenaar is onafhankelijk. Als het op school niet goed gaat met uw kind en u komt er met de school niet uit, dan kunt u de leerplichtambtenaar bellen voor informatie of advies.

De leerplichtambtenaar streeft ernaar dat alle jongens en meisjes zo lang mogelijk op school blijven en hun startkwalificatie halen. Zo hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt.

Waar vind ik de leerplichtambtenaar?

Het team leerplicht voor het mbo is te vinden aan Coolsingel 40, bij het Jongerenloket.