Kosten en vergoeding kinderopvang
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kosten-en-vergoeding-kinderopvang/
Spring naar het artikel

U komt alleen voor kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst in aanmerking als u gebruik maakt van een kindcentrum dat is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Sinds 1 januari 2012 is het recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij kinderen tot 4 jaar die gebruik maken van de dagopvang, is het recht op toeslag berekend op 140% van die gewerkte uren. Voor kinderen vanaf 4 jaar bedraagt dat percentage 70%. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van kinderopvang omdat zij ook naar school gaan. U krijgt maximaal 230 uur per kind per maand vergoed.

Situatie Aantal opvanguren per jaar
Dagopvang via kindcentrum of gastouderopvang 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Reistijd telt niet als gewerkte uren.
Buitenschoolse opvang via kindcentrum of gastouderopvang 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Reistijd geldt niet als gewerkte uren.

Hoe wordt de kinderopvangtoeslag berekend?

U krijgt via de Belastingdienst voor elk kind een vergoeding per maand. De vergoeding wordt berekend over maximaal het onderstaande uurtarief en de genoemde opvanguren. Zie de tabel hierna:

Opvanginstelling Soort opvang Maximum uurtarief dat wordt vergoed Maximum aantal opvanguren per kind per maand dat wordt vergoed
Kindcentrum Dagopvang 6,36 euro 230 uur
Buitenschoolse opvang 5,93 euro 230 uur
Gastouderopvang Dagopvang 5,09 euro 230 uur
Buitenschoolse opvang 5,09 euro 230 uur

Is de uurprijs van uw kinderopvang hoger of heeft uw kind meer opvanguren per maand dan het wettelijke maximum van 230 uur per maand, dan moet u het verschil volledig zelf betalen. Ook de werkgevers en de Belastingdienst dragen hier niet aan bij. Is uw kinderopvang goedkoper of heeft u minder uren nodig? Dan wordt uw vergoeding over de lagere uurprijs of over het lagere aantal uren berekend. Zie voor meer informatie, een proefberekening of aanvraag van de kinderopvangtoeslag op toeslagen.nl.

Lees meer over tegemoetkoming kosten kinderopvang op de pagina Bijzondere bijstand.