Initiatievenplatform
Gepubliceerd op: 16-06-2017
Geprint op: 14-02-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/initiatievenplatform/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdam is een actieve stad, waar hard wordt gewerkt. Gemeente Rotterdam stimuleert mensen die langs de zijlijn staan om weer aan het werk te gaan.

Wie nog niet aan het werk kan, werkt aan zijn arbeidsontwikkeling of levert een nuttige bijdrage aan de stad. De gemeente werkt hiervoor graag samen met ondernemers, maatschappelijke partners en alle andere initiatiefnemers en plannenmakers met visie in de stad.

Is uw idee interessant om mensen aan werk te helpen?

Heeft u een voorstel om mensen aan werk te helpen of mee te laten doen in de stad? Het InitiatievenPlatform Rotterdam (IPR) is namens cluster Werk & Inkomen (W&I) het coördinatiepunt om samenwerking op het gebied van werk en arbeidsontwikkeling te organiseren.

Wat doet het IPR voor u?

Het initiatievenplatform helpt door:

  • eenvoudig contactpunt te zijn van cluster Werk & Inkomen van de gemeente;
  • met u te kijken naar inhoudelijke verbeteringen van uw plan;
  • mee te denken over financieringsmogelijkheden. Dat kan zijn: een inkooprelatie met de gemeente, subsidie vanuit CityLab010 of tips om ergens anders (een deel van) de financiering te verkrijgen (co-financiering);
  • zorg te dragen voor de besluitvorming (wel of geen samenwerking). Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
  • vertrouwelijke behandeling van uw voorstel. U brengt immers uw idee aan.

Hoe wordt uw voorstel beoordeeld?

Aan de hand van vier criteria wordt uw voorstel ingeschat zodat de gemeente kan bepalen of zij wil investeren in uw plan. We investeren enkel als de ondersteuning voor werkzoekenden nodig is. Ook een goede kans op succes is een voorwaarde. We willen dat Rotterdammers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, daarom is (het zetten van stappen  richting) betaald werk het centrale doel.

Is uw voorstel interessant maar zijn er nog zaken onduidelijk, dan vragen we u om dat verder uit te werken. Om een idee te krijgen hoe een compleet voorstel eruit ziet en welke vier criteria het IPR gebruikt, kunt u gebruik maken van het informatieblad.

Meer informatie

Voor vragen, verzoek om toelichting of projectvoorstellen kunt u mailen naar initiatievenplatformwi@rotterdam.nl.