InitiatievenPlatform Rotterdam
Gepubliceerd op: 16-06-2017
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/initiatievenplatform/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

Gemeente Rotterdam wil mensen zonder baan stimuleren om te werken aan arbeidsontwikkeling of iets nuttigs te doen voor de stad. Weet u een manier om mensen aan werk te helpen?

Wie met een goed idee rondloopt om mensen aan werk te helpen of mee te laten doen in de stad, kan terecht bij het InitiatievenPlatform Rotterdam (IPR). Het IPR regelt de samenwerking met ondernemers en initiatiefnemers om de plannen uit te voeren.

Werkzaamheden InitiatievenPlatform Rotterdam

Het InitiatievenPlatform Rotterdam: 

 • kijkt met u naar verbeteringen van uw plan
 • denkt mee over geld voor uw plan. Bijvoorbeeld via subsidie vanuit CityLab010 of andere tips
 • beslist of de gemeente uw plan inkoopt en of er een samenwerking komt
 • behandelt uw voorstel vertrouwelijk

Beoordeling plannen en samenwerking

De voorstellen moeten gaan over concrete stappen naar betaald werk. We investeren in uw plan als de ondersteuning voor werkzoekenden nodig is en er een grote kans van slagen is.

We kopen uw plan alleen in als dit iets toevoegt aan onze dienstverlening aan werkzoekenden. Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeentelijke organisatie? Neem dan contact op met de adviseurs van IPR via initiatievenplatformwi@rotterdam.nl.

Collegebeleid

Het IPR kijkt of uw voorstel aansluit bij ons huidige collegebeleid: het Beleidskader W&I 2015-2018 en het collegewerkprogramma. Bij twijfel kunt u het IPR benaderen.

Inkoopregels

Rotterdam wil de beste prijs voor het beste product.  Bij investeringen boven 209.000 euro besteedt Rotterdam Europees aan. Onder 209.000 euro wordt meervoudig onderhands aanbesteed. In bijzondere situaties wordt bij één partij ingekocht.

Compleet en goed

Het voorstel moet compleet zijn, extra geld opleveren, duurzaam zijn en goed uit te voeren.

 • In het voorstel staat een beschrijving van de activiteiten en de uitvoering. Ook staat erin hoe het idee de stap naar een betaalde baan vergroot.
 • In het voorstel noemt u bijvoorbeeld aantallen van de uitstroom en het slagingspercentage.
 • Van de werkzoekenden is een goed beeld van onder andere: het taalniveau, lichamelijke beperkingen, schulden en mogelijkheden voor kinderopvang.
 • Maak duidelijk wat van de gemeente wordt verwacht als het gaat om bijvoorbeeld geld, het voorstellen van werkzoekenden en huisvesting.
 • De indiener van een idee staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een goed netwerk en passende werkervaring.
 • In het voorstel staat een begroting met de kosten en de opbrengsten. Ook de samenwerking is omschreven.

Overeenkomst

Als de gemeente met u gaat samenwerken, wordt binnen 6 weken een inkoop- of samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. De uitvoering van het plan start na de ondertekening.

Citylab010

Citylab010 is een subsidieregeling voor vernieuwende voorstellen van Rotterdammers. Het is de werkplaats voor de stad van de toekomst. Als u subsidie wil aanvragen voor uw plan, kijkt de gemeente of dit plan Rotterdam nog aantrekkelijker maakt. De plannen moeten maatschappelijk van belang zijn en innovatief. Op Citylab010.nl staat meer informatie.

Dynamisch Aankoopsysteem

De gemeente heeft een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) dat voor zowel kleine als grote aanbieders gelijke kansen biedt. De doorlooptijd is kort, zo kan de gemeente inspelen op vraag en aanbod.

Een DAS bestaat uit 2 fases:

 1. Toelating tot het systeem
  Als u voldoet aan de eisen, kunt u zichzelf inschrijven als aanbieder. De gemeente beoordeelt alle aanmeldingen.
 2. Publicatie
  De gemeente publiceert een uitvraag die alle aanbieders in de DAS kunnen zien. In de uitvraag staan aanvullende eisen. De gemeente beoordeelt elke inschrijving en de best scorende aanbieder krijgt de opdracht.

Wilt u meer weten?

Voor vragen, toelichting of projectvoorstellen kunt u contact opnemen via initiatievenplatformwi@rotterdam.nl.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.