Spring naar het artikel

Als u in Nederland komt werken, moet uw werkgever u goede huisvesting aanbieden. Pas op, want in Rotterdam zijn lang niet alle vormen van huisvesting legaal!

U kunt door uw werkgever in Rotterdam gehuisvest worden in hotels, pensions en woningen. Ook als u zelf zoekt, krijgt u dit soort woonruimte vaak aangeboden. In al deze gevallen heeft de eigenaar van de panden een vergunning van de gemeente Rotterdam nodig.

In de praktijk blijkt dat veel eigenaren/verhuurders niet de juiste vergunning hebben. Deze eigenaren zijn strafbaar. Als de gemeente hierachter komt, zal ze de woning, het hotel of het pension ontruimen. U komt dan op straat te staan. Informeer daarom voor u ergens gaat wonen of u wel op het opgegeven adres mag verblijven. U kunt dit navragen bij het gemeentelijk informatienummer 14 010 (lokaal tarief).

Zelf op zoek

Komt u op eigen gelegenheid naar Rotterdam, dan zult u zelf huisvesting moeten zoeken. Bent u van plan een woning te huren, dan kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld particuliere verhuurders die in de ogen van de gemeente Rotterdam betrouwbaar zijn. Daarnaast zijn er in Nederland ook sociale verhuurders, maar de procedure om van hen een woning te krijgen duurt gemiddeld iets langer. Wel kunt u zich op hun site goed oriënteren op de mogelijkheden in Rotterdam en omgeving.

Blijft u langer dan vier maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie.

Al in Rotterdam

Woont u al in Rotterdam? Dan hoopt de gemeente dat u naar tevredenheid woont. Het kan zijn dat u twijfels heeft bij de manier waarop u gehuisvest bent (veel mensen in een pand; slechte hygiënische omstandigheden, hoge huren). Om te weten of u volgens de regels gehuisvest bent kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam. Bel de gemeentelijke informatielijn 14 010 (lokaal tarief) voor meer informatie. De medewerkers van de informatielijn kunnen u ook vertellen of uw huisvesting legaal is.

Inschrijving

Iedereen die langer dan vier maanden ergens in Nederland woont, moet zich inschrijven bij de gemeente waar hij of zij woont. U wordt dan opgenomen in de zogenaamde Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Weet u al van te voren dat u langer dan vier maanden in Rotterdam gaat verblijven? Schrijf u dan in binnen vijf dagen na vestiging in Rotterdam.
De inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie geeft u recht op een aantal Nederlandse voorzieningen, zoals huur- of zorgtoeslag, kinderbijslag en parkeervergunningen.
Komen uw kinderen mee naar Nederland? Dan moet u ook hen laten inschrijven. Zij hebben de inschrijving nodig om naar school te kunnen.
U kunt zich laten inschrijven bij de dienst Publiekszaken van de gemeente Rotterdam.

Informatie voor werkgevers

Werkt u met tijdelijke werknemers uit het buitenland? Dan bent u verplicht voor deze werknemers huisvesting in Nederland te regelen. Die huisvesting zoekt u zelf.

Voor tijdelijke huisvesting zijn landelijke regels. De gemeente Rotterdam heeft daarnaast eigen huisvestingsregels. Waar u allemaal aan moet denken, leest u in de folder van de Rijksoverheid: Ruimte voor arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke werknemers uit het buitenland vindt u in Rotterdam in de koop- en de huursector. Ook kunt u terecht bij verschillende hotels, pensions en kamerverhuurbedrijven.

Heeft u woonruimte gevonden voor uw werknemer(s)? Neem dan contact op met de gemeente voor u een contract tekent. De gemeente vertelt u graag of de door u uitgekozen woonruimte geschikt is en of de eigenaar/verhuurder aan de wettelijke verplichtingen voldoet. U kunt contact opnemen met de gemeentelijke informatielijn 14010.

In sommige gebieden in Rotterdam geldt de zogeheten Rotterdamwet. Iedereen die in zo'n gebied woont, moet een huisvestingsvergunning aanvragen. Dat geldt ook voor tijdelijke buitenlandse werknemers die een kamer huren.

Rotterdam wil ervoor zorgen dat tijdelijke buitenlandse werknemers goed gehuisvest worden in onze stad. Uitbuiting, overbewoning en overlast voor de buurt moet voorkomen worden. Aan de ene kant zullen malafide huiseigenaren, werkgevers en uitzendbureaus hard aangepakt worden, aan de andere kant vergroten wij de mogelijkheden om tijdelijke buitenlandse werknemers goed te huisvesten in onze stad.

Een van de concrete acties op dit terrein is dat Rotterdam afspraken maakt met corporaties en uitzendbureaus over goede en betere spreiding van de huisvesting, het aanpakken van uitbuiting en goede voorlichting. Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Uitzendbureaus (maar ook andere werkgevers van tijdelijke buitenlandse werknemers) die op zoek zijn naar goede huisvesting in Rotterdam kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. Daar zijn wel harde voorwaarden aan verbonden.

Meedoen of meer weten? Stuur dan een mail naar tijdelijkinrotterdam@dsv.rotterdam.nl.

Meer weten?

Bel het gemeentelijke informatienummer 14 010 (lokaal tarief).