Horeca
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/
Ga naar de hoofdinhoud

Horeca in Rotterdam is belangrijk om een aantrekkelijke stad te zijn, om te bezoeken en om in te wonen.

Daarnaast levert de horecasector een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse werkgelegenheid.

Maatregelen corona

De horeca kan verder open. Ook coffeeshops en sportkantines mogen weer open. Er geldt wel een aantal voorwaarden:

  • Maximaal 50 personen binnen en 50 personen op het terras.
  • Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht. Zitplekken aan de bar zijn niet toegestaan.
  • Open zijn tussen 6.00 en 22.00 uur.
  • In de avond  wordt er gewerkt in shifts. Er zijn maximaal 2 shifts per tafel per avond tussen 18.00 en 22.00 uur mogelijk. Dit geldt ook voor fastfood.
  • Zelfbediening is niet toegestaan.
  • Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen, is niet toegestaan. Alleen achtergrondmuziek is toegestaan.
  • Een reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Het personeel in de horecasector wordt geadviseerd om twee keer week een zelftest af te nemen.

Afhalen en bezorgen

Tussen 1.00 en 06.00 uur zijn eet- en drinkgelegenheden gesloten voor afhalen. Aan bezorgen zijn geen tijden verbonden. Afhalen bij coffeeshops is na 22.00 uur niet toegestaan. Afhalen en nuttigen op locatie mag wel in bioscopen en theaters. 

Alcoholverkoop

Alcohol mag verkocht worden tot 22.00 uur.

Testen voor toegang

Het is mogelijk om net zoveel gasten in een zaak of zaal toe te laten als er passen, terwijl iedereen op 1,5 meter van elkaar zit. Dit kan alleen onder de voorwaarden van Testen voor Toegang. Kijk op de website van de KVK voor meer informatie.

Vragen?

Neem contact op met uw Horecagebiedsadviseur of het Horecaloket

Rotterdam in de startblokken om horeca de ruimte te geven

Horecaondernemers krijgen de ruimte en ondersteuning om na de lockdown te kunnen herstellen. Terrassen mogen twee keer zo groot worden en coronacoaches begeleiden horecaondernemers bij het coronaproof maken van het terras.  Via vouchers kunnen horecaondernemers een tegemoetkoming krijgen om hun zaak coronaproof te maken. De aanpak van het college helpt de horeca om sneller te herstellen, zodra de terrassen weer open mogen.

De gemeente Rotterdam heeft in nauwe samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers, gebiedscommissies en bewoners het 'Ondersteuningsplan Rotterdamse Horeca' (pdf, Raadsinformatie) opgesteld. De hulp aan de horeca met dit plan komt voort uit 'Rotterdam. Sterker door.', de grootstedelijke aanpak die stad, haven en regio erbovenop helpt en ervoor zorgt dat Rotterdam sterker uit de crisis komt. 

Lees meer over de regelingen voor horecaondernemers:

Stop criminele weldoeners

Nu veel horecaondernemers het zwaar hebben, is het voor criminelen extra interessant om bij de horeca een voet tussen de deur te krijgen. Door te investeren, kan geld worden witgewassen. Om ondernemers hier tegen te beschermen is een toolkit ontwikkeld.

Horecanota 2017 - 2021

De Horecanota geeft de kaders voor horeca in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  De Horecanota 2017-2021 is op 1 november 2016 door het college vastgesteld.

Horecagebiedsplannen

In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden van Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen. Denk aan de APV, Horecanota 2017-2021 (pdf), Handhavingsmodel Drank en Horecawet 2019 (pdf), Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen en het Bouwbesluit/Wabo. Het toezicht richt zich op openbare inrichtingen, zoals horeca- en slijtersbedrijven, maar ook op supermarkten en evenementen in de stad. Samen met partners als de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond en politie, wordt de naleving van specifieke wet- en regelgeving gecontroleerd.

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in vier uitgaansgebieden (Stadhuisplein/Kruiskade, Witte de Withkwartier, Oude Haven en omgeving Delftsestraat) horecastewards ingezet. Zij treden op als gastheer en zorgen samen met politie, portiers en gemeente dat overlast en incidenten in toom worden gehouden.  

Meer informatie

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen voor vragen over beleid en wetgeving terecht bij het (digitale) Horecaloket van Directie Veiligheid. Vragen, specifiek over gebiedszaken worden doorgeleid naar de gebiedsadviseurs horeca.

U bereikt het loket van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Dit kan per e-mail of telefonisch via 010 - 267 25 00.