Horeca
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/
Ga naar de hoofdinhoud

In verband met het coronavirus is alle horeca in Nederland momenteel gesloten.

Maatregelen corona

Alle horeca in Nederland is voor onbepaalde tijd gesloten. Bezorgen en afhalen van bestellingen bij eet- en drinkgelegenheden blijft wel onder voorwaarden mogelijk. Tot uiterlijk om 01.00 uur mag er afgehaald worden. Ook als dat normaal gesproken via de vergunning mag. Ook is het niet toegestaan om na 20.00 uur alcohol te verkopen. Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Hotels mogen openblijven en mogen alleen eten en drinken voor hun gasten verzorgen.

Lees de geldende maatregelen in de coronawet.

Winterterrassen

Winterterrassen zijn pas mogelijk als het risiconiveau is gedaald en de horeca weer open kan. Op de website Ondernemen010.nl is alvast te lezen waar de winterterrassen aan moeten voldoen.

Stop criminele weldoeners

Nu veel horecaondernemers het zwaar hebben, is het voor criminelen extra interessant om bij de horeca een voet tussen de deur te krijgen. Door te investeren, kan geld worden witgewassen. Om ondernemers hier tegen te beschermen is een toolkit ontwikkeld.

Horecanota 2017 - 2021

De Horecanota geeft de kaders voor horeca in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  De Horecanota 2017-2021 is op 1 november 2016 door het college vastgesteld.

Horecagebiedsplannen

In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden van Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen. Denk aan de APV, Horecanota 2017-2021 (pdf), Handhavingsmodel Drank en Horecawet 2019 (pdf), Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen en het Bouwbesluit/Wabo. Het toezicht richt zich op openbare inrichtingen, zoals horeca- en slijtersbedrijven, maar ook op supermarkten en evenementen in de stad. Samen met partners als de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond en politie, wordt de naleving van specifieke wet- en regelgeving gecontroleerd.

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in vier uitgaansgebieden (Stadhuisplein/Kruiskade, Witte de Withkwartier, Oude Haven en omgeving Delftsestraat) horecastewards ingezet. Zij treden op als gastheer en zorgen samen met politie, portiers en gemeente dat overlast en incidenten in toom worden gehouden.  

Meer informatie

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen voor vragen over beleid en wetgeving terecht bij het (digitale) Horecaloket van Directie Veiligheid. Vragen, specifiek over gebiedszaken worden doorgeleid naar de gebiedsadviseurs horeca.

U bereikt het loket van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Dit kan per e-mail of telefonisch via 010 - 267 25 00.