Horeca
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/
Ga naar de hoofdinhoud

Horeca in Rotterdam is belangrijk om een aantrekkelijke stad te zijn, om te bezoeken en om in te wonen.

Daarnaast levert de horecasector een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse werkgelegenheid.

Nieuwe maatregelen voor de horeca vanaf zondag 28 november 5.00 uur

De coronacijfers lopen nog steeds op en daarom zijn er nieuwe maatregelen voor de horeca. Deze zijn:

 • Alle horeca moet tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten zijn.
 • Alle bezoekers van verschillende huishoudens moeten op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.
 • Alle bezoekers moeten een zitplaats hebben.
 • Alle bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben.
 • Bezoekers die naar het toilet gaan moeten een mondkapje op en 1,5 meter afstand houden.
 • Voor iedere horecagelegenheid is de bezoekersnorm 1/3 van de maximale capaciteit.

Afhaal en bezorgen is na 17.00 uur toegestaan.

Horeca in, QR-check of polsbandje om!

Vanaf 6 november mag ook het terras alleen bezocht worden met een coronatoegangsbewijs.

Dit houdt in dat iedereen die een horecazaak of terras wil bezoeken een identiteitsbewijs en een coronatoegangsbewijs moet laten zien.

Afhaal is nog steeds zonder coronatoegangsbewijs mogelijk.

Polsbandje én stempel

Om de horeca te ondersteunen en te ontlasten bij de controles deelt de gemeente polsbandjes uit aan bezoekers van de horeca.

De bezoeker krijgt een polsbandje om de pols én een gekleurde stempel op de hand. Het polsbandje is alleen met een stempel geldig voor de toegang tot de horeca.

Regels voor de horeca

De coronacijfers lopen weer op en extra maatregelen zijn helaas toch weer nodig. Vanaf 6 november mag ook het terras alleen bezocht worden met een coronatoegangsbewijs. Dit houdt in dat iedereen die een horecazaak of terras wil bezoeken een identiteitsbewijs en een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Afhaal is nog steeds zonder coronatoegangsbewijs mogelijk.

Ook horecaondernemers en -bezoekers spelen een belangrijke rol in de bestrijding van het virus. De gemeente ondersteunt de branche door de inzet van polsbandjes en de coronacoach. Helaas blijkt de naleving van de regels niet overal even goed te verlopen. Daarom gaat er de komende periode ook meer ingezet worden op toezicht.

Polsbandje én stempel

Om de horeca te ondersteunen en te ontlasten bij de controles deelt de gemeente polsbandjes uit aan bezoekers van de horeca. De bezoeker krijgt een polsbandje om de pols én een gekleurde stempel op de hand. Het polsbandje is alleen met een stempel geldig voor de toegang tot de horeca. Wanneer aan het bandje of de stempel wordt getwijfeld moet de ondernemer zelf de QR-code alsnog controleren. Het polsbandje is 1 dag geldig, heeft een kleur en er staat een datum op. De gemeente evalueert de inzet in de horeca wekelijks en breidt deze indien nodig uit.

De afhaalposten voor het polsbandje en de stempel zijn er op vrijdag en zaterdag van 16.00 to 23.00 uur. Zij staan op de volgende locaties:

 • Stadhuisplein
 • Witte de Withstraat
 • Oude Haven
 • Meent
 • Kruiskade
 • Cor Kieboomplein

Ook zijn er twee mobiele posten die op diverse locaties ondersteunen bij piekmomenten.

Heeft u vragen over de polsbandjes en de stempels of ziet u ongeregeldheden  bij het uitdelen? Neem dan contact op met Simone Hagen, e-mail sd.hagen@rotterdam.nl.

Horeca in, polsbandje om!

Sinds 25 september mogen horecagelegenheden alleen bezocht worden met een Identiteitsbewijs en een coronatoegangsbewijs. De controle van deze bewijzen vraagt extra inzet van de horeca. Om de horeca te ondersteunen en te ontlasten bij deze controle is de gemeente gestart met het uitdelen van polsbandjes en stempels aan bezoekers van de horeca. Bij de uitgifte wordt de verplichte gezondheidscheck afgenomen en moeten bezoekers hun ID en CTB laten zien.

Op centrale plekken staan afhaalposten waar bezoekers op vrijdag en zaterdag van 16.00 uur tot 23.00 uur langs kunnen gaan. Het polsbandje is 1 dag geldig, heeft altijd een andere kleur en er staat een datum op.

De locaties van de afhaalposten zijn:

 • Stadhuisplein
 • Witte de Withstraat
 • Meent/Rode Zand
 • Eendrachtsplein
 • CS
 • Erasmusbrug
 • Cor Kieboomplein
 • Noordplein
 • Oostplein

Heeft u vragen over de polsbandjes? Dan kunt u contact opnemen met Simone Hagen.

Meer informatie voor ondernemers vindt u op ondernemen010.nl.

Waar vindt u als ondernemer de juiste informatie?

Vragen?

Komt u er niet uit? Maak dan een afspraak met de coronacoach via horecavergunningen@rotterdam.nl

Pilot Polsbandjes bij controle coronatoegangsbewijs in het Centrum

Beste ondernemers,

De gemeente start met de pilot Polsbandjes bij controle coronatoegangsbewijs in het Centrum.

Sinds 25 september mogen horecagelegenheden alleen bezocht worden met een Identiteitsbewijs en een coronatoegangsbewijs. Van horecaondernemers wordt verwacht dat ze deze bewijzen controleren zodat bezoekers naar binnen mogen. Om deze controle goed te laten verlopen is extra inzet van de horeca nodig. Om de horecaondernemers te ontlasten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie toestemming gegeven om gebruik te maken van een polsbandje bij de controle van het coronatoegangsbewijs.

De gemeente Rotterdam werkt hier aan mee. Dit doen we met twee mobiele controlepunten in het Centrum. Bezoekers van de horeca kunnen bij deze punten op vertoon van hun ID en CTB een polsbandje halen voor horecabezoek. Ook wordt hier de verplichte gezondheidscheck afgenomen. Met dit polsbandje hebben zij toegang tot alle horeca in het gebied waar zij zich bevinden.

Wij beginnen met het inzetten van controlepunten op vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Hierna wordt gekeken of het gebruik van deze controlepunten wordt voortgezet en uitgebreid op meerdere plekken in de stad.

Aandachtspunten:

 • De locaties waar de mobiele controlepunten staan zijn:
  • Stadhuispassage/Kruiskade
  • Witte de Withstraat
 • Bij de controlepunten kunnen bezoekers van 16:00 uur tot 23:00 uur terecht.
 • Het polsbandje is alleen op de dag van afgifte geldig en heeft per dag een andere kleur.
 • De controlepunten worden bemenst door medewerkers van een beveiligingsbedrijf, zij zijn herkenbaar aan een wit jasje met daarop de tekst 'Controlepunt'.

Dit eerste weekend zullen bezoekers geïnformeerd worden met tekstkarren over de aanwezigheid van de controlepunten.


Hoogachtend,

Ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Veelgestelde vragen horecamaatregelen per zaterdag 25 september 2021

Iedere bezoeker ouder dan 13 jaar van een horecagelegenheid (binnen) moet een coronatoegangsbewijs laten zien. Bezoekers ouder dan 14 jaar laten ook een identiteitskaart zien. Voor terrasbezoek en afhaalhoreca is geen coronatoegangsbewijs nodig.

Zaterdag 25 september 2021.

De regels gelden in ieder geval tot 1 november. Op 1 november komt er een heroverwegingsmoment met OMT-advies.

Dat is een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent tegen corona.

 • Als je volledig gevaccineerd bent (vanaf 14 dagen na volledige vaccinatie).
 • Als je corona hebt gehad en weer beter bent (minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen).
 • Als je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.

Het coronatoegangsbewijs zet je zelf op je mobiele telefoon. Dat kan met de Coronacheck-app.

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor uitvaarten, warenmarkten, terrassen, afhaal horeca, hotelfunctie (overnachten), evenementen waarbij sprake is van doorstroom van de deelnemers, sportwedstrijden van amateurs, kerk- en gebedsdiensten en activiteiten behorende bij de reguliere exploitatie van een bibliotheek of van een buurt- of wijkcentrum.

Op de website van de Rijksoverheid staat: Met de CoronaCheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Wanneer een bezoeker de horecagelegenheid binnen wil bezoeken moet een coronatoegangsbewijs worden gevraagd. Vervolgens moet de QR code worden gescand. Bezoekers ouder dan 14 jaar laten ook een geldig ID-bewijs zien.

De verplichting geldt niet voor medewerkers, vrijwilligers en artiesten.

Als er in een horecagelegenheid vaste zitplaatsen zijn geldt geen 75%-regeling.

 • Buitenterrassen
  • Voor de terrasfunctie geldt een uitzondering op de coronatoegangsbewijs-plicht. Onder een buitenterras wordt een terras verstaan dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is en in de buitenlucht is gesitueerd. De uitzondering geldt alleen voor gebruik van het buitenterras. Het publiek dat gebruikmaakt van het buitenterras mag de eet- en drinkgelegenheid binnen niet zonder coronatoegangsbewijs betreden. Ook niet voor gebruik van het toilet, het betreden van het achterterras of om af te rekenen.
 • Binnenterrassen
  • Binnenterrassen - in bijvoorbeeld een winkelcentrum, een gebouw of een stationshal -  is een coronatoegangsbewijs wel verplicht. Dit geldt ook voor volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen. 

Voor afhaalhoreca  geldt geen coronatoegangsbewijs-plicht. Bij afhaal moet de duur van het verblijf zoveel mogelijk worden beperkt. En afhaal moet van de rest van de eet- en drinkgelegenheid worden afgescheiden (denk aan een afzetting, loket etc).  

Afhaal is toegestaan en bedoeld voor het afhalen van consumpties die buiten de horeca/kantine genuttigd worden.

 • Om toegang te krijgen tot de horeca binnen is het coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Dus wanneer er gelijktijdig sprake is van zowel afhaal als de normale horecafunctie, geldt een coronatoegangsbewijs plicht.
 • Een uitzondering hierop geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Om uitsluitend van een afhaalfunctie te kunnen spreken, moet de normale horecafunctie gescheiden zijn van de afhaalfunctie.
 • De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan (en overige voorwaarden inzet coronatoegangsbewijs).

De sluitingstijd is 00:00 uur. Dit geldt ook voor nachtclubs en discotheken. Afhalen en bezorgen na 00.00 uur is wel toegestaan.

Voor sporten in de horeca (bowling, biljarten, darts, bridge, schaken en dergelijke) geldt dus eveneens dat een coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar verplicht is.

Ook voor sportkantines, kantines van speeltuinverenigingen en horeca bij zwembaden en sportscholen, bij golfclubs en bij kinderboerderijen geldt een coronatoegangsbewijs.

Om toegang te krijgen tot de horecafunctie is het coronatoegangsbewijs verplicht.

 • Als de locatie het coronatoegangsbewijs voorschrijft, terwijl activiteit wordt uitgezonderd krijgt de locatie voorrang.
 • Dit betekent dat wanneer bowlen gecombineerd wordt met een drankje er een coronatoegangsbewijs-plicht voor de gehele activiteit geldt. Wordt er gebowld zonder drankje, dan geldt de coronatoegangsbewijs-plicht niet.

Hier geldt een coronatoegangsbewijs met uitzondering van afhaalhoreca.

Voor het horecadeel geldt een coronatoegangsbewijs, de horecafunctie is dicht tussen 00.00 en 6.00 uur.

Hier geldt een coronatoegangsbewijs, de horecafunctie is dicht tussen 00.00 en 06.00 uur, afhaal voor buiten de horecagelegenheid is wel mogelijk.

De duur van het verblijf van afhaal dient zo kort mogelijk te zijn. Dus bijvoorbeeld niet gokken.

Regels voor terrassen

Er zijn verruimde kwaliteitseisen voor terrassen die tot 2024 gelden. In deze folder leest u wat deze nieuwe regels zijn. In de PDF staan technische afbeeldingen waarop te zien is hoe bepaalde schermen of vlonders te plaatsen. U kunt deze technische informatie ook lezen op Ondernemen010.

Verwijderen terrasvlonders

Per 1 november moeten alle terrasvlonders verwijderd zijn. Heb je de afgelopen tijd gebruik gemaakt van duurzame terrasvlonders? Deze worden in week 43 en 44 opgehaald. Heb je zelf een terrasvlonder gebouwd? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de opslag of het afvoeren van het gebruikte materiaal. Lees meer over het verwijderen van terrasvlonders op Ondernemen010.

Stop criminele weldoeners

Nu veel horecaondernemers het zwaar hebben, is het voor criminelen extra interessant om bij de horeca een voet tussen de deur te krijgen. Door te investeren, kan geld worden witgewassen. Om ondernemers hier tegen te beschermen is een toolkit ontwikkeld.

Horecanota 2017 - 2021

De Horecanota geeft de kaders voor horeca in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  De Horecanota 2017-2021 is op 1 november 2016 door het college vastgesteld.

Horecagebiedsplannen

In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden van Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen. Denk aan de APV, Horecanota 2017-2021 (pdf), Handhavingsmodel Drank en Horecawet 2019 (pdf), Alcoholwet, Wet op de Kansspelen en het Bouwbesluit/Wabo. Het toezicht richt zich op openbare inrichtingen, zoals horeca- en slijtersbedrijven, maar ook op supermarkten en evenementen in de stad. Samen met partners als de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond en politie, wordt de naleving van specifieke wet- en regelgeving gecontroleerd.

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in vier uitgaansgebieden (Stadhuisplein/Kruiskade, Witte de Withkwartier, Oude Haven en omgeving Delftsestraat) horecastewards ingezet. Zij treden op als gastheer en zorgen samen met politie, portiers en gemeente dat overlast en incidenten in toom worden gehouden.  

Meer informatie

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen voor vragen over beleid en wetgeving terecht bij het (digitale) Horecaloket van Directie Veiligheid. Vragen, specifiek over gebiedszaken worden doorgeleid naar de gebiedsadviseurs horeca.

U bereikt het loket van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Dit kan per e-mail of telefonisch via 010 - 267 25 00.