Horeca
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/
Ga naar de hoofdinhoud

Horeca in Rotterdam is belangrijk om een aantrekkelijke stad te zijn, om te bezoeken en om in te wonen.

Daarnaast levert de horecasector een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse werkgelegenheid.

Regels voor de horeca vanaf 25 september 2021

Op 25 september 2021 verandert er weer veel voor de horeca:

 • De 1,5 meter verdwijnt en het coronatoegangsbewijs wordt verplicht als je een horecazaak bezoekt.
 • Het coronatoegangsbewijs geldt in alle horeca. Ook als het onderdeel uitmaakt van een winkel, sportcomplex of hotel. Het is alleen nodig als het horecagedeelte wordt bezocht.
 • Ben je ouder dan 14 jaar, dan laat je ook je identiteitskaart zien.
 • De sluitingstijd van de horeca is 00.00 uur en 6.00 uur. Dit geldt ook voor nachtclubs en discotheken.
 • Afhalen en bezorgen is na 00.00 uur wel toegestaan.
 • Ga je buiten op een terras zitten dan heb je geen bewijs nodig.

Waar vind je als ondernemer de juiste informatie?

Vragen?

Kom je er niet uit? Maak dan een afspraak met de coronacoach via horecavergunningen@rotterdam.nl

Veelgestelde vragen horecamaatregelen per zaterdag 25 september 2021

Iedere bezoeker ouder dan 13 jaar van een horecagelegenheid (binnen) moet een coronatoegangsbewijs laten zien. Bezoekers ouder dan 14 jaar laten ook een identiteitskaart zien. Voor terrasbezoek en afhaalhoreca is geen coronatoegangsbewijs nodig.

Zaterdag 25 september 2021.

De regels gelden in ieder geval tot 1 november. Op 1 november komt er een heroverwegingsmoment met OMT advies.

Dat is een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent tegen corona.

 • Als je volledig gevaccineerd bent (vanaf 14 dagen na volledige vaccinatie).
 • Als je corona hebt gehad en weer beter bent (minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen).
 • Als je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.

Het coronatoegangsbewijs zet je zelf op je mobiele telefoon. Dat kan met de Coronacheck-app.

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor uitvaarten, warenmarkten, terrassen, afhaal horeca, hotelfunctie (overnachten), evenementen waarbij sprake is van doorstroom van de deelnemers, sportwedstrijden van amateurs, kerk- en gebedsdiensten en activiteiten behorende bij de reguliere exploitatie van een bibliotheek of van een buurt- of wijkcentrum.

Op de website van de Rijksoverheid staat: Met de CoronaCheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Wanneer een bezoeker de horecagelegenheid binnen wil bezoeken moet een coronatoegangsbewijs worden gevraagd. Vervolgens moet de QR code worden gescand. Bezoekers ouder dan 14 jaar laten ook een geldig ID-bewijs zien.

De verplichting geldt niet voor medewerkers, vrijwilligers en artiesten.

Als er in een horecagelegenheid vaste zitplaatsen zijn geldt geen 75% regeling.

 • Buitenterrassen
  • Voor de terrasfunctie geldt een uitzondering op de coronatoegangsbewijs-plicht. Onder een buitenterras wordt een terras verstaan dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is en in de buitenlucht is gesitueerd. De uitzondering geldt alleen voor gebruik van het buitenterras. Het publiek dat gebruikmaakt van het buitenterras mag de eet- en drinkgelegenheid binnen niet zonder coronatoegangsbewijs betreden. Ook niet voor gebruik van het toilet, het betreden van het achterterras of om af te rekenen.
 • Binnenterrassen
  • Binnenterrassen - in bijvoorbeeld een winkelcentrum, een gebouw of een stationshal -  is een coronatoegangsbewijs wel verplicht. Dit geldt ook voor volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen. 

Voor afhaalhoreca  geldt geen coronatoegangsbewijs-plicht. Bij afhaal moet de duur van het verblijf zoveel mogelijk worden beperkt. En afhaal moet van de rest van de eet- en drinkgelegenheid worden afgescheiden (denk aan een afzetting, loket etc).  

Afhaal is toegestaan en bedoeld voor het afhalen van consumpties die buiten de horeca/kantine genuttigd worden.

 • Om toegang te krijgen tot de horeca binnen is het coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Dus wanneer er gelijktijdig sprake is van zowel afhaal als de normale horecafunctie, geldt een coronatoegangsbewijs plicht.
 • Een uitzondering hierop geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Om uitsluitend van een afhaalfunctie te kunnen spreken, moet de normale horecafunctie gescheiden zijn van de afhaalfunctie.
 • De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan (en overige voorwaarden inzet coronatoegangsbewijs).

De sluitingstijd is 00:00 uur. Dit geldt ook voor nachtclubs en discotheken. Afhalen en bezorgen na 00.00 uur is wel toegestaan.

Voor sporten in de horeca (bowling, biljarten, darts, bridge, schaken en dergelijke) geldt dus eveneens dat een coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar verplicht is.

Ook voor sportkantines, kantines van speeltuinverenigingen en horeca bij zwembaden en sportscholen, bij golfclubs en bij kinderboerderijen geldt een coronatoegangsbewijs.

Om toegang te krijgen tot de horecafunctie is het coronatoegangsbewijs verplicht.

 • Als de locatie het coronatoegangsbewijs voorschrijft, terwijl activiteit wordt uitgezonderd krijgt de locatie voorrang.
 • Dit betekent dat wanneer bowlen gecombineerd wordt met een drankje er een coronatoegangsbewijs-plicht voor de gehele activiteit geldt. Wordt er gebowld zonder drankje, dan geldt de coronatoegangsbewijs-plicht niet.

Hier geldt een coronatoegangsbewijs met uitzondering van afhaalhoreca.

Voor het horecadeel geldt een coronatoegangsbewijs, de horecafunctie is dicht tussen 00.00 en 06.00 uur.

Hier geldt een coronatoegangsbewijs, de horecafunctie is dicht tussen 00.00 en 06.00 uur, afhaal voor buiten de horecagelegenheid is wel mogelijk.

De duur van het verblijf van afhaal dient zo kort mogelijk te zijn. Dus bijvoorbeeld niet gokken.

Regels voor terrassen

Er zijn verruimde kwaliteitseisen voor terrassen die tot 2024 gelden. In deze folder leest u wat deze nieuwe regels zijn. In de PDF staan technische afbeeldingen waarop te zien is hoe bepaalde schermen of vlonders te plaatsen. U kunt deze technische informatie ook lezen op Ondernemen010.

Stop criminele weldoeners

Nu veel horecaondernemers het zwaar hebben, is het voor criminelen extra interessant om bij de horeca een voet tussen de deur te krijgen. Door te investeren, kan geld worden witgewassen. Om ondernemers hier tegen te beschermen is een toolkit ontwikkeld.

Horecanota 2017 - 2021

De Horecanota geeft de kaders voor horeca in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  De Horecanota 2017-2021 is op 1 november 2016 door het college vastgesteld.

Horecagebiedsplannen

In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden van Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen. Denk aan de APV, Horecanota 2017-2021 (pdf), Handhavingsmodel Drank en Horecawet 2019 (pdf), Alcoholwet, Wet op de Kansspelen en het Bouwbesluit/Wabo. Het toezicht richt zich op openbare inrichtingen, zoals horeca- en slijtersbedrijven, maar ook op supermarkten en evenementen in de stad. Samen met partners als de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond en politie, wordt de naleving van specifieke wet- en regelgeving gecontroleerd.

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in vier uitgaansgebieden (Stadhuisplein/Kruiskade, Witte de Withkwartier, Oude Haven en omgeving Delftsestraat) horecastewards ingezet. Zij treden op als gastheer en zorgen samen met politie, portiers en gemeente dat overlast en incidenten in toom worden gehouden.  

Meer informatie

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen voor vragen over beleid en wetgeving terecht bij het (digitale) Horecaloket van Directie Veiligheid. Vragen, specifiek over gebiedszaken worden doorgeleid naar de gebiedsadviseurs horeca.

U bereikt het loket van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Dit kan per e-mail of telefonisch via 010 - 267 25 00.