Horeca
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Horeca draagt bij aan een levendige en een aantrekkelijke stad om te wonen en te bezoeken. Daarnaast levert de horecasector een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse werkgelegenheid.

Bent u op zoek naar een goed restaurant of een gezellig terras in Rotterdam? Kijkt u dan op Rotterdam.info. Alles over het aanvragen van een horecavergunning vindt u op de pagina horecavergunning.

Horecanota 2017 - 2021

De Horecanota geeft de kaders voor horeca in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  De Horecanota 2017-2021 is op 1 november 2016 door het college vastgesteld.

Horecagebiedsplannen

In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden van Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Terrassenbeleid

De gemeente Rotterdam heeft een aantal regels vastgesteld waar alle terrassen in de stad aan moeten voldoen.

  1. Balans in gebruik: het terras moet rekening houden met de andere functies van de openbare ruimte. Vrije ruimte is gewaarborgd en terrasmeubilair en –objecten blijven binnen de afmetingen van het terras
  2. Rotterdam heeft een open, uitnodigende terrascultuur: het terras blijft deel uitmaken van de openbare ruimte en nodigt uit tot gebruik.

In de Horecanota 2017-2021 vindt u meer informatie over de kwaliteitseisen voor terrassen in Rotterdam.

Terrasvlonders

Terrasvlonders zijn toegestaan van 15 mei tot en met 15 oktober. Het plaatsen van een terrasvlonder op één of meer parkeerplaatsen is uitsluitend toegestaan als u in het bezit bent van een exploitatievergunning. Aanvragen voor de tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning met een terrasvlonder kunnen vanaf 1 april worden ingediend. Hierbij geldt een behandeltermijn van twee weken. Voor de behandeling van de aanvraag zijn leges van 130 euro verschuldigd.

U kunt een aanvraag voor een terrasvlonder indienen via de loketpagina Terrasvlonder.

Geluid

Horecaondernemers kunnen via de Indicatie Horeca Geluidzones zien wat de mogelijkheden zijn voor de geluidsproductie. Een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt afzonderlijk beoordeeld op de specifieke feiten en omstandigheden. Plaatselijke factoren en de wens van een ondernemer worden bij de beoordeling meegenomen. Voor vragen kunnen ondernemers zich richten tot de gebiedsadviseurs horeca van het gebied via horeca@rotterdam.nl.

Besluit collectieve festiviteiten

Het college kan besluiten tot een algemene ontheffing van de geluidsnormen voor collectieve festiviteiten (collectief geluidje). Daarnaast mag de burgemeester een algemene ontheffing verlenen van de geldende openings- en sluitingstijden voor een bepaald gebied (collectief verlaatje).

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen. Denk aan de APV, Horecanota 2017-2021, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen en het Bouwbesluit/Wabo. Het toezicht richt zich op openbare inrichtingen, zoals horeca- en slijtersbedrijven, maar ook op supermarkten en evenementen in de stad. Samen met partners als de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond en politie, wordt de naleving van specifieke wet- en regelgeving gecontroleerd.

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in vier uitgaansgebieden (Stadhuisplein/Kruiskade, Witte de Withkwartier, Oude Haven en omgeving Delftsestraat) horecastewards ingezet. Zij treden op als gastheer en zorgen samen met politie, portiers en gemeente dat overlast en incidenten in toom worden gehouden.  

Veilig ondernemen op drukke plekken

Voor (horeca-)ondernemers is de online toolbox Veilig ondernemen op drukke plekken beschikbaar. Met de informatie uit deze online toolbox zijn ondernemers beter in staat hun veiligheidssituatie te beoordelen en indien nodig aan te scherpen.

Meer informatie

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen voor vragen over beleid en wetgeving terecht bij het (digitale) Horecaloket van Directie Veiligheid. Vragen, specifiek over gebiedszaken worden doorgeleid naar de gebiedsadviseurs horeca.

U bereikt het loket van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Dit kan per e-mail of telefonisch via (010) 267 25 00.