Horeca
Gepubliceerd op: 05-09-2017
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/
Ga naar de hoofdinhoud

De horeca in Rotterdam krijgt meer ruimte zodat gasten en medewerkers meer afstand tot elkaar kunnen houden. Zo kan tijdelijk het terras vergroot worden en kunnen alle (horeca)ondernemers terrasvlonders neerleggen voor hun inrichting.

Van 1 juni tot 1 november 2020 mogen horecaondernemers in Rotterdam zonder vergunningsaanvraag een groter terras voeren dan normaal. Hiervoor zijn stedelijke richtlijnen opgesteld:

 • maximaal 2x zo groot in oppervlakte als reguliere terras
 • er moet altijd 1,5 m afstand zitten tussen gasten op het terras en passanten. Hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang
 • brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk
 • omgeving ervaart geen overlast
 • geen muziek
 • overleg met uw buren, (horeca)ondernemers en omwonenden voordat u extra ruimte in neemt
 • let op de verkeersveiligheid

Kijk voor alle richtlijnen op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Regels voor horecabezoek

Zin in een biertje op het terras of lekker uit eten? Houd rekening met elkaar en de horecaondernemer. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Algemeen:

 • Vanaf 0.00 uur 's nachts geen nieuwe bezoekers
 • Vanaf 0.00 uur 's nachts gaat de muziek uit
 • Horeca sluit vanaf 1.00 uur 's nachts
 • Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk om 2.00 uur 's nachts. Vanaf 1.00 uur 's nachts mogen zij geen alcohol meer verkopen
 • Samenkomsten van meer dan 50 personen moeten worden gemeld bij de Veiligheidsregio

Binnen:

 • Binnen zit u aan een tafeltje  
 • U moet 1,5 meter afstand houden van personen buiten uw eigen huishouden
 • Uw gezelschap mag uit niet meer dan 50 personen bestaan

Buiten:

 • Ook buiten zit u aan een tafeltje
 • U moet 1,5 meter afstand houden van personen buiten uw eigen huishouden. Als u met 3 of meer mensen aan een tafel zit, houdt u ook 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Met een kuchscherm tussen twee tafels hoeft er geen 1,5 meter afstand aangehouden te worden
 • Geen kuchscherm? Dan moet u 1,5 meter afstand houden tot de ander tafel
 • Uw gezelschap mag uit niet meer dan 50 personen bestaan

Evenement op terras

Vanaf 1 juli is het mogelijk om een evenement te organiseren op het regulier vergunde terras. Hiervoor moet u een evenementenvergunning aanvragen. Dat kan vijf keer per jaar. En vergeet niet een ‘geluidje’ te krassen als u meer geluid wil produceren.

Terrasoverkapping en omheining

Volgens de noodverordening mag u uw terras exploiteren als de bovenzijde open is, óf wanneer er drie zijden open zijn. Dit zorgt voor voldoende ventilatie en een lagere kans op verspreiding van het coronavirus. Het is dus belangrijk dat u hier altijd op let!

Het Rotterdamse terrasbeleid

 • Parasols zijn toegestaan op uw (uitgebreide) terras, maar alleen als deze boven het eigen terras uitgeklapt kunnen worden
 • Markiezen en zonneschermen zijn toegestaan, ook tussen uw gevel- en overterras als dit stuk maximaal 2 meter is
 • Let op dat u bij het plaatsen van een vorm van overkapping wel drie zijden openhoudt
 • Terrasschermen aan de zijkant zijn alleen toegestaan op het gevelterras, tot twee derde van dit terras vanaf de gevel gemeten. Deze schermen mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn en moeten vanaf 60 centimeter transparant zijn
 • Let op dat u bij het plaatsen van terrasschermen wel de bovenzijde openhoudt
 • Partytenten/terrastenten en verticale schermen aan parasols of zonneschermen zijn niet toegestaan
 • Overkappingen en omheiningen mogen nooit een obstakel vormen voor voetgangers of ander verkeer
 • Zorg ervoor dat u nooit dingen in de grond vastzet/verankert zonder hier toestemming voor te hebben.

Toezicht en handhaving terrasuitbreiding

Ondernemers krijgen met de tijdelijke verruiming veel vertrouwen, maar daarbij hoort ook verantwoordelijkheid. Als de regels worden overtreden, kan dit gevolgen hebben voor de terrasuitbreiding.

Bij overtredingen gaan toezichthouders in gesprek met ondernemers en geven in principe altijd de kans om te herstellen (zoals verplaatsen van het terras). Bij excessen of als er geen gehoor wordt gegeven aan verzoeken van de toezichthouders, dan volgt handhaving volgens onderstaand arrangement:

Exploitatie niet conform ‘Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19’
1e constatering Waarschuwing
2e constatering Intrekken vrijstelling verruimd terras en terrasvlonder

De regels van de Drank- en Horecawet en de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 (en ook de bijbehorende handhavingsarrangementen) blijven natuurlijk ook gewoon van toepassing.

Daarnaast gelden vanaf 1 juli ook de nieuwe regels vanuit de noodverordening. Bij overtreding zal de ondernemer in eerste instantie de kans krijgen om de situatie te herstellen. Indien dit niet voldoende is, kan de voorzitter van de Veiligheidsregio verdergaande maatregelen treffen.

Een combinatie van verschillende overtredingen kan ervoor zorgen dat de burgemeester een stap in bovenstaand handhavingsarrangement overslaat.

Het volledige handhavingsarrangement voor de uitbreiding van de terrassen en de uitgangspunten die daarbij horen, zijn te lezen in het Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege Covid-19 en het Besluit tijdelijke regels terrassen maatwerklocaties pleinen vanwege Covid-19. Voor alle andere overtredingen geldt het handhavingsarrangement van de Horecanota (pdf) en het handhavingsmodel Drank- en Horecawet (pdf).

Vlonders voor alle ondernemers

Vanaf 1 juni 2020 is het voor alle ondernemers mogelijk om vlonders in te zetten. Normaal zijn vlonders alleen voor horeca om hun terrassen uit te breiden. Elke ondernemer mag alle parkeervakken direct voor zijn inrichting, over de hele breedte, gebruiken om vlonders neer te leggen. De vlonder is beschikbaar voor het uitvoeren van de hoofdactiviteit van de onderneming. Normaal is er een maximum van drie vlonders per inrichting, dat is er nu niet. De ondernemer kan zelf een vlonder kopen of maken. Of gebruik maken van gratis vlonders van de gemeente. De vlonders van de gemeente zijn circulair geproduceerd en gemaakt van gerecycled hout.

Aanvragen van een gratis vlonder kan via de website ondernemen010.nl.

Stop criminele weldoeners

Nu veel horecaondernemers het zwaar hebben, is het voor criminelen extra interessant om bij de horeca een voet tussen de deur te krijgen. Door te investeren, kan geld worden witgewassen. Om ondernemers hier tegen te beschermen is een toolkit ontwikkeld.

Horecanota 2017 - 2021

De Horecanota geeft de kaders voor horeca in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal. Het beleid speelt in op ontwikkelingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  De Horecanota 2017-2021 is op 1 november 2016 door het college vastgesteld.

Horecagebiedsplannen

In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden van Rotterdam beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Toezicht

Toezichthouders van het Team Drank & Horeca controleren op de naleving van verschillende wetten en regelingen. Denk aan de APV, Horecanota 2017-2021 (pdf), Handhavingsmodel Drank en Horecawet 2019 (pdf), Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen en het Bouwbesluit/Wabo. Het toezicht richt zich op openbare inrichtingen, zoals horeca- en slijtersbedrijven, maar ook op supermarkten en evenementen in de stad. Samen met partners als de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond en politie, wordt de naleving van specifieke wet- en regelgeving gecontroleerd.

Horecastewards

Iedere vrijdag- en zaterdagavond worden in vier uitgaansgebieden (Stadhuisplein/Kruiskade, Witte de Withkwartier, Oude Haven en omgeving Delftsestraat) horecastewards ingezet. Zij treden op als gastheer en zorgen samen met politie, portiers en gemeente dat overlast en incidenten in toom worden gehouden.  

Meer informatie

Startende en bestaande horecaondernemers kunnen voor vragen over beleid en wetgeving terecht bij het (digitale) Horecaloket van Directie Veiligheid. Vragen, specifiek over gebiedszaken worden doorgeleid naar de gebiedsadviseurs horeca.

U bereikt het loket van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Dit kan per e-mail of telefonisch via 010 - 267 25 00.

\