Spring naar het artikel

Het haven- en industriecomplex (HIC) van Rotterdam is en blijft belangrijk voor de stad, het land en ook internationaal. Daarom is het haven- en industrieel complex ook de komende jaren een belangrijk onderwerp in het beleid.

In de Economische Visie 2020, de Stadsvisie 2030 en het Havenplan 2020 staan de ambities met stad en haven. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • internationale concurrentiepositie van de haven en de haven(gerelateerde) bedrijven
  • versterking van innovatiekracht
  • het aantrekken van meer internationale havengerelateerde bedrijven
  • meer ruimte voor de haven zelf
  • een goede bereikbaarheid via weg
  • water en spoor
  • investeringen in de kwaliteit van de woon- en leefomgeving
  • verbeteringen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en attractiviteit.

Samenwerking

Om de ambities waar te maken werken de gemeente en het havenbedrijf  Rotterdam samen in grote projecten zoals de aanleg van Maasvlakte 2, Stadshavens (de herontwikkeling van oude havengebieden), de verbetering van de bereikbaarheid en grootschalige verduurzaming, zoals in het Rotterdamse Climate Intitiative en in de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.