Spring naar het artikel

Een groen schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu. In hun eigen omgeving ontdekken en beleven stadse kinderen op deze manier de natuur.

Door schoolpleinen in te richten met meer beplanting en deze open te stellen voor naschools gebruik en komen kinderen meer in aanraking met de natuur. Ook wordt het aanbod van veelal schaarse buitenruimte in de dichtbebouwde wijken kwalitatief vergroot. Het ‘vergroende’ schoolplein kan daarnaast meer zijn dan alleen een aantrekkelijke buitenruimte. Het biedt kansen voor natuureducatie, maar kan als extra ‘buitenlokaal’ ook aanleiding zijn voor lessen voor taal, rekenen en lichamelijke opvoeding.

Om een schoolplein meer te laten zijn dan alleen een plein met beplanting, wordt er bij elk plein uitgegaan van drie aspecten:

  • inrichting en beheer van een plein
  • een te ontwikkelen lesprogramma op het plein
  • een aanbod van naschoolse activiteiten (ook voor de buurt toegankelijk) op het plein.

Per school wordt daarnaast gekeken naar de bestaande inrichting. Als het nodig is wordt de bestaande inrichting aangepast om het plein nog beter geschikt te maken voor een les- en activiteitenprogramma.

'Het groene schoolplein levert een heel nieuw soort spel voor kinderen op!'

Leontine van der Wel (locatieleider) van basisschool De Fontein in Rotterdam.

Kansrijke Wijken

Het programma Kansrijke Wijken richt zich op de gezinsvriendelijkheid van negen stadswijken. Vanuit dit programma is in 2016 en 2017 subsidie verleend voor de vergroening van meerdere schoolpleinen. Tot nu toe zijn de schoolpleinen van basisschool De Fontein (Oude Noorden), De Schalm (Katendrecht) en de Globetrotter (Katendrecht) vergroend. Begin 2018 zullen nog een aantal scholen een groen schoolplein krijgen, waaronder de Kleine Wereld in Kralingen-West.

Twaalf groene schoolpleinen in Rotterdam

In het verleden richtte Rotterdam met financiële bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (programma Groen en de Stad) twaalf schoolpleinen groen in. Rotterdamse kinderen in met name Charlois, Delfshaven, Feijenoord en Noord kunnen tijdens schooluren, maar vaak ook daarbuiten, spelen, bewegen, ontdekken en leren op een groen schoolplein. Vanuit de theorie en met interessante voorbeelden uit de praktijk beschreven in elf thema's onze bevindingen in een brochure. Hiermee willen we andere steden enthousiasmeren voor dit project, zodat straks in heel Nederland schoolpleinen worden vergroend.