GIST
Gepubliceerd op: 13-06-2018
Geprint op: 17-09-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/gist/
Spring naar het artikel

Bent u actief in de maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Ziet u het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei?

Met GIST bieden de regio’s Rotterdam en Vlaanderen en de EU de mogelijkheid FEED-onderzoeken te subsidiëren. Vanaf 15 juni kunt u uw voorstel op het gebied van mobiliteit indienen.

  • Oproep 5: Water
    Tijdvak: 15 januari 2020 23:59 uur - 15 maart 2020 17.00 uur
    Let op: In oproep 5 gaat het enkel om de FEED-light aanvragen

GIST

GIST staat voor 'Growing Industry trough a Sustainability Transition' en versnelt de transitie naar een schone proces- en maakindustrie in de grensregio Nederland-Vlaanderen. GIST helpt ondernemers niet alleen als ze een haalbaarheidsonderzoek nodig hebben dat aan de prijzige kant is, maar ook met het opzetten én financieren van het FEED-haalbaarheidsonderzoek. We zoeken innovaties die bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ proces- en maakindustrie. Zit u in de conceptfase, staat u op het punt te investeren of wilt u risico’s goed in kaart brengen? Dan is GIST waarschijnlijk wel iets voor u! We lichten telkens andere uitdagingen, in verschillende thema’s uit.

Verduurzamen

De proces- en maakindustrie kan en moet duurzamer. Een kennistekort, hoge opstartkosten en onzekere resultaten zorgen dat ‘cleantech innovaties’ – waarvoor grote investeringen nodig zijn – uitblijven. Het project GIST wil hierin verandering brengen. Door bedrijven in de proces- en maakindustrie in de gehele Nederlands-Vlaamse grensregio te ondersteunen bij het ontwikkelen en op de markt brengen van duurzame innovaties. Het GIST-project helpt bedrijven bij de ontwikkeling en financiering van haalbaarheidsstudies, zogeheten ‘Front-End Engineering Design’-studies (FEED). Deze gaan over duurzame initiatieven in de proces- en maakindustrie. Daarmee draagt het programma bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van die industrie in de grensregio Nederland-Vlaanderen. Het doel is met een financiële ondersteuning van in totaal 1 miljoen euro zo’n 18 miljoen aan investeringen te genereren. Behalve verduurzaming is ook het creëren van werkgelegenheid een belangrijke doelstelling van het GIST-programma. Dit gebeurt door de focus te leggen op de grote maakindustrie. Door in de projectregio duurzame productie te stimuleren in plaats van het invoeren van producten uit de verder gelegen regionen.

GIST-project en Clean Tech Delta

Het GIST-project staat zeker niet op zichtzelf. Door het enorme belang van verduurzaming van de Rotterdamse haven past het perfect onder de paraplu van Clean Tech Delta. Hierin bundelen universiteiten, kennisinstellingen, steden en bedrijven hun krachten. Het doel is om herhaalbare en schaalbare cleantech-initiatieven te selecteren en te initiëren. Vaak met nieuwe combinaties van know-how en samenwerkingsverbanden in de regio Delft - Rotterdam - Drechtsteden. Speerpunten zijn onder meer circulaire economie, energietransitie en Smart City (en industrie).

Grensoverschrijdende samenwerking

GIST is een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Beide regio’s hebben een grote energie-intensieve industrie. Interreg wil economische verschillen tussen regio’s en lidstaten in Europa verkleinen door het stimuleren van samenwerkingsprojecten.

GIST is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het GIST-project wordt gecoördineerd door VITO/Cleantech Flanders, Clean Tech Delta en cluster Cleantech van gemeente Rotterdam.

Meer informatie

Doe mee, ga naar Cleantech Flanders voor meer informatie over het project, de voorwaarden en aankomende evenementen.