Spring naar het artikel

Het project GIST verkleint de ecologische voetafdruk van de proces- en maakindustrie in de grensregio Nederland-Vlaanderen. GIST is de afkorting van 'Growing Industry trough a Sustainability Transition'.

De gemeente draagt hieraan bij door het ontwikkelen en meefinancieren van FEED-haalbaarheidsstudies voor duurzame innovaties waarvoor investeringen nodig zijn. Het doel van de haalbaarheidsstudies is het overbruggen van de ‘Valley of Death’ voor technologische innovaties. Dus voor uitvindingen die anders door hoge ontwikkelkosten en (technische) risico’s nooit op de markt komen.

2018-2020

Het project loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Bedrijven in de proces- en maakindustrie kunnen in deze periode vijf keer voorstellen voor FEED-haalbaarheidsstudies indienen. In iedere oproep wordt een ander thema uitgelicht. De thema's zijn: energie, grondstoffen, water, mobiliteit en circulair.

Cofinanciering 25 FEED-haalbaarheidsstudies

Er bestaan twee studievarianten waarvoor bedrijven een projectvoorstel kunnen indienen:

  1. FEED-haalbaarheidsstudie, voor de detaillering van concepten, risico-identificatie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het gaat hier vooral om operationele uitdagingen, inclusief de financiële risico’s.
  2. FEED-light haalbaarheidsstudie, voor gerichte technische vragen. De aandacht ligt hier op de samenwerking tussen asset-owners en kennisinstellingen.

Verduurzaming Rotterdamse industrie

De overgang naar een duurzamere industrie is belangrijk voor Rotterdam. Het zorgt voor een schoner klimaat in onze stad, werkgelegenheid in de industrie en een innovatief ondernemersklimaat. We roepen Rotterdamse ondernemers op zich aan te melden voor een haalbaarheidsstudie via Cleantech Flanders.

Een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

GIST wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de Europese Unie via Interreg. Interreg wil Europa sterker maken en de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten verkleinen. Dit doet ze door het stimuleren van samenwerkingsprojecten. VITO/Cleantech Flanders, Clean Tech Delta en cluster Cleantech van gemeente Rotterdam organiseren het project.

Meer informatie

Doe mee, ga naar Cleantech Flanders voor meer informatie over het project, de voorwaarden en aankomende evenementen.