Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om goed met Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven en instellingen samen te werken en te communiceren.

Dat doen we onder andere door constant te werken aan het slimmer en beter maken van onze dienstverlening. Eén van de manieren om dat te doen is het stimuleren van de ontwikkeling van slimmere diensten, een digitale DNA en een innovatieve cultuur met het Europese project LIKE! Hierin werkt de gemeente samen met 9 andere Noord-Europese partners. In oktober 2016 zijn we begonnen met het opstarten van het project. Het project loopt tot oktober 2019. Rotterdam krijgt voor dit project €300.000 subsidie van de Europese Unie.

Slimmere diensten

Om de gemeentelijke dienstverlening slimmer te maken, doen we allerlei experimenten gefinancierd door dit project. Slimmer wil niet zeggen meer digitaal of technischer. Door samen te werken met bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking, kunnen we met relatief eenvoudige aanpassingen tot slimmere diensten komen. We werken ook samen met hogescholen, universiteiten, bedrijfsleven en andere deskundigen. Uitgangspunt daarbij is altijd: leren door samen te werken mét inwoners van Rotterdam.

Digitale DNA

Bij de gemeente Rotterdam hebben we een enorme hoeveelheid digitale gegevens beschikbaar. We ontwikkelen in dit project manieren om die gegevens te gebruiken voor een betere dienstverlening aan Rotterdammers en bedrijven. Hoe we dat kunnen doen, en waar de Rotterdammers dan behoefte aan hebben, willen we met elkaar gaan ontdekken. We werken aan een manier waarmee iedereen hierover kan meedenken, meewerken, en mee experimenteren: een dienstverleningslaboratorium.

Innovatieve cultuur

De wereld verandert snel, en dat vraagt andere vaardigheden, een wendbare houding, en nieuwe vormen van samenwerken met burgers, bedrijven en deskundigen. We stimuleren daarom een innovatieve cultuur binnen de gemeentelijke organisatie door de kennis en vaardigheden van de ambtenaren te versterken die daaraan bijdragen. Dat doen we door trainingen, workshops en creatieve sessies te organiseren.

Europese partners

Project LIKE! is gefinancierd vanuit het Europese INTERREG North Sea Region programma. Gemeente Rotterdam werkt nauw samen met de projectpartners: Gemeente Groningen (Project lead), Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe, Stad Vechta (D), Universiteit Vechta, Gemeente Aalborg (D), Regio Angus (Schotland, UK), regio Suffolk (Engeland, UK) en de gemeente Roeselare (B).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over LIKE! op de website LIKE! north sea region.