Communicatiemiddelen coronamaatregelen
Gepubliceerd op: 31-03-2020
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/communicatie-laaggeletterden-anderstaligen-lvb/
Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdammers die niet goed Nederlands kunnen lezen of begrijpen dezelfde informatie krijgen over het coronavirus als de rest van Rotterdam en Nederland.

Onder Rotterdammers die niet goed Nederlands kunnen lezen en schrijven wordt verstaan laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb’ers). Deze groep is het best te bereiken via Rotterdamse dienstverlenende organisaties. Zij kunnen de communicatiemiddelen verspreiden onder de doelgroepen via hun eigen (sociale media) kanalen. Speciaal hiervoor heeft de gemeente diverse communicatiemiddelen in kaart gebracht en gerubriceerd. Deze middelen zijn vrij te gebruiken voor alle dienstverlenende organisaties en inwoners van Rotterdam, maar ook daarbuiten.

Informatie over virus en maatregelen in eenvoudig Nederlands

 • Het Rode Kruis biedt informatie over bescherming tegen het virus, omgaan met stress en zorg voor kwetsbare personen in het Nederlands en andere talen
 • De Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM is voor senioren met vragen, signalen of die een luisterend oor nodig hebben. Ouderen met een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond worden in hun eigen taal te woord gestaan. De Ouderen-Infolijn is bereikbaar via telefoonnummer 030 - 340 06 00 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
 • Kenniscentrum Integratie en Samenleving biedt tips voor eenzaamheid bij migrantenouderen
 • TelefoonMaatje van Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) is er voor Rotterdammers die in deze moeilijke tijd behoefte hebben aan een praatje of een luisterend oor. Interesse in een TelefoonMaatje? Bel 010 - 413 08 77 of mail naar info@uvvrotterdam.nl

 • Hoe kan je video-bellen met whatsapp, skype of facetime? In deze video’s van Jowtube wordt dat duidelijk uitgelegd, speciaal voor ouderen die digitaal onervaren zijn
 • Niet speciaal voor laaggeletterden en/of anderstaligen, maar wel belangrijk: wat zijn de psychisch-sociale aspecten van deze coronacrisis
 • Folders voor publiek en professionals over hoe om te gaan met sociale onthouding, wat te doen in isolatie en wat te doen als je PTSS hebt (ARQ Kenniscentrum)
 • Gereedschapskist kwetsbare leerlingen en thuisonderwijs, in tijden van corona. Hogeschool Rotterdam geeft een overzicht (pdf) van de belangrijkste uitdagingen en manieren waarop scholen leerlingen die in een kwetsbaar gezin opgroeien kunnen steunen
 • In het kader van Stop Geweld Tegen Vrouwen heeft de gemeente Rotterdam de videoboodschap ‘Let op elkaar’ namens wethouders Bokhove en Wijbenga gemaakt
 • Mantelfoon is een telefonische dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is voor alle mantelzorgers in Rotterdam. Het telefoonnummer van Mantelfoon is 0800 - 777 33 33.

Anderstalige informatie over virus en maatregelen (in bijvoorbeeld het Arabisch, Berber, Engels, Pools, Turks en andere talen)

 • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht met alle communicatiemiddelen rondom corona in de talen Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Papiamento en Papiamentu, Pools, Roemeens, Spaans en Turks.
 • De eenvoudige informatie over het coronavirus en alle maatregelen is nu naast acht andere talen ook beschikbaar in het Somalisch. Door Pharos.
 • Facebookpagina met betrouwbare informatie over het coronavirus in Farsi. Bijvoorbeeld voor zorgverleners die werken op AZC’s met mensen voor wie Farsi de moedertaal is. Door Pharos.
 • Informatie over corona en overheidsmaatregelen vertaald in het Portugees (gemeente Rotterdam).
  Gebruik de png om te printen (poster), de pdf voor digitale verspreiding:

  • Stop de verspreiding van het coronavirus / Evite a propagação do coronavírus - png, pdf

  • Stop de verspreiding van het coronavirus (kort) / Evite a propagação do coronavírus - png, pdf

  • Maatregelen voor ondernemingen en verenigingen / Medidas para empresas e associações - png, pdf

  • Maatregelen voor scholen en kinderopvang / Medidas para escolas e serviços de guarda infantil - png, pdf

  • Noodpakket voor banen en economie / Pacote de emergência para profissões e economia - png, pdf

 • Duidelijke gezondheidsinformatie voor laaggeletterden en anderstaligen door Pharos bestond al in de talen Nederlands, Engels, Turks, Tigrinya en Arabisch, maar is inmiddels uitgebreid met de talen Farsi, Frans, Papiaments, Somalisch en Spaans.
 • Mycoa (de bewonerswebsite van asielzoekers) heeft informatie over het voorkomen van corona en de overheidsmaatregelen vertaald in het Nederlands, Engels, Arabisch, Armeens, Frans, Farsi, Russisch, Somalisch, Tigrinya en Turks. Klik aan de rechterkant de taal (locatie) van uw keuze aan.
 • Het European Centre for Disease Prevention and Control biedt op de website een uitgebreid overzicht van corona-gerelateerde zaken in het Engels.

 • De informatiebrieven van GGD GHOR Kennisnet zijn toegespitst op de COA-opvang. De brieven zijn vertaald in de tien meest gesproken talen in de COA-opvang: Arabisch, Armeens, Engels, Farsi, Frans, Russisch, Somalisch, Spaans, Tingrinya en Turks. Deze brieven passen bij de LCI-richtlijn Covid-19 en geven adviezen en leefregels voor:
  • een persoon die mogelijk het nieuwe coronavirus heeft en thuis kan herstellen
  • gezinsleden en huisgenoten van een persoon die mogelijk het nieuwe coronavirus heeft.
 • Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht met communicatiemiddelen over coronamaatregelen tijdens het offerfeest. Strekking van de boodschap in deze middelen is de volgende: ‘Het Offerfeest is dit jaar anders dan normaal. Houd bij bezoek aan familie, vrienden of de moskee 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.’

 

 • Het Rode Kruis biedt informatie over bescherming tegen het virus, omgaan met stress en zorg voor kwetsbare personen in het Engels, Turks, Arabisch en Nederlands
 • Coronahelpdesk (Facebook) voor statushouders in het Nederlands, Arabisch en Tigrinya van het Corona Actiecomité Statushouders (CAS)
 • WelcomeApp van Open Embassy voor statushouders, een helpdesk en chat in het Arabisch, Tigrinya, Farsi, Engels en Nederlands waar nieuwkomers terecht kunnen met vragen
 • Speciale informatielijn van KBO-PCOB waar oudere migranten terecht kunnen met vragen en waar ook een luisterend oor wordt geboden. Zij worden te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft
 • Nederlands Jeugd Instituut biedt anderstalige tips en alternatieve communicatie voor ouders in de veranderende thuissituatie
 • Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders is een website en een telefonische hulplijn gestart in het Arabisch en Berbers
 • De videoboodschap ‘Let op elkaar’ die namens wethouders Bokhove en Wijbenga in het kader van Stop Geweld Tegen Vrouwen is gemaakt, is vertaald in zeven talen: Arabisch, Engels, Farsi, Pools, Spaans, Tigrinya en Turks. De filmpjes vindt u hieronder:
 • Het Rotterdamse Netwerk Vluchtelingen helpt Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond met allerlei vragen en ook met vragen over Corona: http://meandsociety.com/2020/04/29/connect-het-rotterdamse-netwerk-vluchtelingen/
 • Bibliotheek Rotterdam heeft nu ook online taalcafés via Skype of Zoom
 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft voor betrokkenen die werkzaam zijn op COA opvanglocaties, een korte vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is bedoeld om voorafgaand aan een groepsbijeenkomst of groepsactiviteit coronagerelateerde klachten na te vragen bij de deelnemers. Deze vragenlijst is, naast het Nederlands, beschikbaar in de talen Armeens, Engels, Farsi, Frans, Russisch, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina over corona.

\