Gemeentelijke belastingen in tijden van corona
Gepubliceerd op: 04-06-2020
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/belastingen-corona/
Ga naar de hoofdinhoud

Van maart 2020 tot juli 2020 hebben we de belastinginvorderingen en aanslagopleggingen tijdelijk uitgesteld voor alle ondernemers.

Vanaf 1 juli zijn we de belastinginvorderingen en aanslagopleggingen weer opgestart. Wij realiseren ons dat sommige ondernemers in de financiële problemen zijn geraakt. Voor hen blijven we zoveel mogelijk maatwerk bieden.

We denken graag met u mee

We bieden u als ondernemer meer betalingstermijnen als u niet in één keer kunt betalen. Of we verlengen het uitstel van betalen als dat voor u nodig is. De ondernemers die wel de belasting kunnen betalen bieden we makkelijke betaalprocedures.

Maatregelen

Op deze pagina staat per belasting- en heffingsoort welke maatregelen genomen zijn in 2020. Deze maatregelen gelden niet voor 2021. Niet alle ondernemers hebben met al deze belastingen en heffingen te maken. Voor overige maatregelen en hulp voor ondernemers kijkt u op ondernemen010.nl.

 

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers (huurders) van niet-woningen betalen Onroerende-zaakbelasting (OZB). Vanaf 1 juli 2020 leggen we deze aanslagen weer op. De coronamaatregelen hebben geen invloed op de hoogte van de belastingaanslag.

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere onderneemomgeving. De BIZ is voor en door ondernemers. De gemeente faciliteert de BIZ door de belastinggelden te innen voor de BIZ-stichting. De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt een belastingaanslag naar de ondernemers. Dit sturen we meestal in maart. Vanwege de coronamaatregelen sturen we de BIZ-aanslag vanaf 1 juli 2020.

Kijk voor meer informatie op de pagina Bedrijveninvesteringszone.

Iedereen die tegen betaling overnachting aanbiedt, moet logiesbelasting betalen. Dit heet ook wel toeristenbelasting. U doet achteraf per kwartaal aangifte en ontvangt dan een aanslag van de gemeente. Er is nog een groep ondernemers dat vanaf 1 juli nog een aanslag over het laatste kwartaal van 2019 ontvangt.

Het opleggen van logiesbelasting van 2020 gaat door. Dat betekent dat iedereen die tegen betaling overnachtingen aanbiedt aangifte moet doen. Als er geen omzet is, betaalt u ook niets. Wat wel verandert is de frequentie van de aangifteplicht. Die is in juli voor twee kwartalen. Dus in juli doet u aangifte over de eerste twee kwartalen van 2020. Vanaf oktober doet u weer aangifte voor 1 kwartaal. Dus in oktober doet u aangifte over het 3e kwartaal (juli-september) en in januari 2021 over het laatste kwartaal van 2020 (oktober-december). Dit geldt ook voor Rotterdammers die een airbnb aanbieden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Logiesbelasting.

 

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond betalen ondernemingen en instellingen precariobelasting. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën: precario op ondergrondse leidingen, precario op terrassen, precario op luifels. Precariobelasting wordt achteraf opgelegd. We sturen één keer per jaar een aanslag over het jaar daarvoor. Onderstaande maatregelen gaan over het jaar 2020 en zijn dus te merken in 2021.

  • Precario leidingen leggen we op zoals gewoonlijk. Corona heeft geen effect op deze categorie
  • Precario bouwplaatsen leggen we op zoals gewoonlijk. Veel bouwprojecten gaan gewoon door. Als de bouw heeft stilgelegen kan er achteraf gecorrigeerd worden. Dat gebeurt nu ook
  • Voor de precario terrassen en luifels wordt het tarief aangepast. Voor de tijd dat de terrassen niet gebruikt kunnen worden, betaalt u geen belasting (het tarief is dan nul).

Wij moeten de aanslagen over 2019 nog versturen. Deze sturen we vanaf 1 juli 2020. Kijk voor meer informatie op de pagina Precariobelasting.

Voor elke reclame, aankondiging of boodschap die vanaf de openbare weg te zien is, wordt reclamebelasting betaald. Reclamebelasting wordt achteraf opgelegd. We sturen één keer per jaar een aanslag over het jaar daarvoor. Het tarief over 2020 wordt verminderd over de periode dat u minder heeft gehad aan uw reclame-uitingen. Deze maatregel is dus in 2021 te merken.

Vanaf 1 juli 2020 krijgt u de belastingaanslag over het jaar 2019. Kijk voor meer informatie op de pagina Reclamebelasting.

Bedrijfsreinigingsrecht wordt betaald voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. Een bedrijf kan dit ook inkopen bij een ander bedrijf en dan aan de gemeente vrijstelling vragen.

Voor de periode dat bedrijven verplicht dicht moesten op advies van het kabinet en geen afval hebben aangeleverd, leggen we geen BRR op.

Kijk voor meer informatie op de pagina Bedrijfsreinigingsrecht.