Bbz-uitkering levensonderhoud
Gepubliceerd op: 01-10-2021
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/bbz/
Ga naar de hoofdinhoud

Zelfstandig ondernemers die niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud, kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. De regeling is tijdelijk aangepast en geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2021.

De Bbz-uitkering vult uw (gezins-)inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. U kunt de uitkering voor maximaal 3 maanden aanvragen tussen 1 oktober tot en met 31 december 2021 bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Vanaf 1 januari 2022 voert RBZ de Bbz-regeling weer uit zonder deze wijzigingen.

Is deze Bbz-uitkering de juiste hulp voor u?

De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet tot eind 2021. De nadruk ligt bij deze uitkering op kansrijk ondernemen. Hoe gaat het met uw bedrijf? Gaat u met uw bedrijf op dezelfde voet verder of toch anders? Werkt u aan een andere bedrijfsformule of denkt u aan stoppen? Misschien heeft u schulden, die u zelf niet kunt oplossen? Of bent u op zoek naar een baan in loondienst? Er staan veel mensen en organisaties voor u klaar om u te ondersteunen. Kijk op Ondernemen in de toekomst en neem snel contact op.

U kunt bij RBZ terecht als u woont in

 • Alblasserdam
 • Brielle
 • Capelle aan den IJssel
 • Dordrecht
 • Gouda
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Hellevoetsluis
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Hoeksche Waard
 • Krimpenerwaard
 • Krimpen aan den IJssel
 • Lansingerland
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Maassluis
 • Midden-Delfland
 • Nissewaard
 • Oegstgeest
 • Papendrecht
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Sliedrecht
 • Vlaardingen
 • Westvoorne
 • Zoetermeer
 • Zuidplas
 • Zwijndrecht.

Let op: Woont u in Gouda, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen, Pijnacker-Nootdorp, Westvoorne of Zoetermeer? Dan vraagt u bij RBZ aan, maar wordt uw aanvraag door uw eigen gemeente definitief afgehandeld.

Voor de Bbz-uitkering geldt onder andere:

 • U kunt de maandelijkse uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de 1e van de voorafgaande maand, behalve in oktober.
  • In oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december.
  • In november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december.
  • In december (tot en met de 31e ) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december.
 • Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, telt niet mee.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee voor de hoogte van de uitkering. Komt uw (gezins-)inkomen boven de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.
 • Bij de Bbz-uitkering ligt de nadruk op kansrijk ondernemen. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u een afspraak moet maken met een consulent van RBZ. In een (telefonisch) gesprek bespreken u en de consulent de mogelijkheden voor de juiste ondersteuning. Dat kan zowel voor als na het aanvragen van de Bbz-uitkering.
 • U moet bij de aanvraag uw verwachte inkomsten uit eigen bedrijf en ander inkomen doorgeven. Welk inkomen meetelt en hoe u een inschatting van uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt maken, leest u bij de veelgestelde vragen.
 • Als u gehuwd bent of samenwoont, dan vraagt u samen met uw partner de Bbz-uitkering aan. Uw partner heeft recht op de helft van de Bbz-uitkering. In 2022 krijgen u en uw partner voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave.
 • We controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen we berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. We mogen bij andere instanties informatie over u opvragen.

Kom ik in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

Doorloop de vragenboom met 12 vragen.

Let op: Het is mogelijk dat u als antwoord krijgt, dat u eerst telefonisch contact moet opnemen. In dat geval zijn er meerdere mogelijkheden om u te ondersteunen. Een medewerker bespreekt samen met u wat deze mogelijkheden zijn. Dat betekent niet meteen dat u niet in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering!

Wat kan ik verwachten tussen mijn aanvraag en het einde van de Bbz-uitkering?

 • U vraagt de Bbz-uitkering digitaal aan. Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren. We doen ons uiterste best uw aanvraag sneller af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u een voorschot na 4 weken na datum aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.
 • Het is mogelijk dat RBZ tijdens het afhandelen van uw aanvraag (telefonisch) contact met u opneemt, omdat een afspraak met u wenselijk is of er meer informatie nodig is.
 • U ontvangt elke maand per post een uitkeringsspecificatie. Daarin staan ook de inkomsten die u heeft opgegeven bij de aanvraag. De uitkering stopt vanzelf na de laatste maand waarvoor u het aanvroeg.
 • Wijzigt er iets in het inkomen, ook van uw partner? Dan geeft u dat door aan de gemeente via het wijzigingsformulier.
  In de uitkeringsspecificatie ziet u de wijziging terug. Dit geldt niet voor inkomsten uit eigen bedrijf. U krijgt daarvoor apart een brief na 31 december 2021.
 • Verandert er iets in uw woon- of privésituatie door bijvoorbeeld een verhuizing of scheiding? Is er gezinsuitbreiding of krijgt u een nieuwe medebewoner van 21 jaar of ouder? Ook dat geeft u door via het wijzigingsformulier.
 • Na de uitkeringsperiode moet u uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf doorgeven. U krijgt daarvoor apart een brief na 31 december 2021. Met die informatie berekenen we de definitieve hoogte van uw uitkering. Het kan zijn dat u een nabetaling krijgt, de uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen of dat het blijft zoals het was.
 • Blijkt uit gegevens van andere instanties dat u niet alle inkomen heeft doorgegeven, dan is het mogelijk dat u achteraf uw uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen. U ontvangt dan een brief.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u en uw eventuele partner (verplichte bijlage). Een rijbewijs geldt niet als geldig bewijs.
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop uw tenaamstelling (naam) zichtbaar is. Dit is het bankrekeningnummer waarop u uw Bbz-uitkering levensonderhoud gestort krijgt (verplichte bijlage).
 • Een uitdraai van uw boekhouding of de voorlopige jaarcijfers van 2021 en - afhankelijk van uw situatie - ook (geconsolideerde) jaarcijfers van 2020, 2019 en/of 2018.
 • Bij een huurwoning: een huurspecificatie of huurcontract.
 • Bij een koopwoning: een overzicht hypotheekrente en bewijsstukken van uw woonlasten (kosten van het wonen), zoals de afvalstoffenheffing en waterschapslasten.
 • Bij medebewoner(s): een bewijsstuk of (ver-)huurcontract met uw medebewoner(s), waar u een commerciële relatie mee heeft.
 • Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft: een kopie van de polis van uw AOV-verzekering.
 • Als u na 1 januari 2020 met uw bedrijf bent gestart: een goed onderbouwd ondernemingsplan.

Aanvraagformulier Bbz-uitkering levensonderhoud

Vereenvoudigde tekening van een laptop.

U kunt de Bbz-uitkering aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Let op: sla uw formulier tijdens het invullen op, zodat u de ingevulde gegevens niet verliest.

U heeft DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan.

Vragen of hulp nodig bij uw digitale aanvraag?

Kijk eerst of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat.

U kunt ook van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bellen met 010 - 433 96 00 (kies optie 1). Of stuur een e-mail naar bbz@rotterdam.nl.

Veelgestelde vragen algemeen

Welk bedrag u krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling en inkomen. Uw eigen inkomen en het inkomen van uw eventuele partner tellen mee in de berekening van de Bbz-uitkering. Komt uw (gezamenlijk) inkomen boven de bijstandsnorm die voor u geldt, dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.

Heeft u medebewoners van 21 jaar of ouder? Dan geldt ook de kostendelersnorm. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw Bbz-uitkering.

Onderstaande bijstandsnormen gelden vanaf 1 juli 2021.

 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar: € 266,29
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.078,70
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: € 1.541,--
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.036,79
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.344,99
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.627,08
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 532,58
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 840,78

U hoeft de uitkering, die u tussen 1 oktober en 31 december 2021 ontvangt, niet terug te betalen. Let op! U moet wel altijd de juiste informatie geven, ook als u de uitkering al ontvangt. U bent verplicht om veranderingen over uw inkomen door te geven, bijvoorbeeld als u werk in loondienst vindt of een andere uitkering ontvangt. Veranderingen in uw privé- of woonsituatie moet u ook doorgeven, bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of bent verhuisd. Of als uw gezinssamenstelling verandert of u een nieuwe medebewoner van 21 jaar of ouder krijgt. Dit is op grond van artikel 17 van de Participatiewet. Misschien moet u door deze veranderingen de uitkering of een deel ervan later terugbetalen. U geeft deze wijzigingen via het wijzigingsformulier door.

Heeft u inkomsten uit eigen bedrijf tijdens de uitkeringsperiode? Of heeft u meer of minder inkomsten uit eigen bedrijf dan u opgaf in uw aanvraagformulier? U ontvangt na 31 december 2021 een verzoek om uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf door te geven. Houd er rekening mee dat u iets (een deel van) de uitkering terug moet betalen als u meer inkomsten uit bedrijf heeft. Heeft u meer inkomsten dan de bijstandsnorm, die voor u geldt? Stop dan uw uitkering via het wijzigingsformulier.

Woont u in Rotterdam? Op de pagina TONK vindt u alle informatie, het aanvraagformulier en veelgestelde vragen. TONK is een eenmalig bedrag als uw inkomen door corona erg gedaald is. Vindt u het lastig om de TONK-aanvraag digitaal in te vullen? Maak dan een afspraak bij de Digitale Balie van de gemeente Rotterdam. Stuur hiervoor een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl en noem in het onderwerp 'Digitale Balie'.

Woont u niet in Rotterdam? Kijk dan op de website van uw woongemeente of u TONK nog kunt aanvragen. Bij veel gemeenten kon dat tot 1 oktober 2021.

Veelgestelde vragen over aanvragen Bbz-uitkering

U berekent de (verwachte) netto-inkomsten uit uw bedrijf (winst) per maand als volgt:

 • U berekent eerst de verwachte omzet per maand. Dat is het totaalbedrag dat u in die maand verwacht in rekening te brengen voor gewerkte uren en/of verkochte producten.
 • U rekent dan uw bedrijfskosten uit, die u in die maand verwacht te maken. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor materiaal, reizen en abonnementen, huur, rente.
 • U bepaalt daarna de incidentele terugkerende kosten per jaar. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor bedrijfsmiddelen, administratiekosten en noodzakelijke investeringen. Deze terugkerende incidentele kosten mag u naar rato per maand meetellen als kosten. Het maakt niet uit op welk moment u deze kosten maakt en betaalt.
 • De bedragen van de (verwachte) omzet en kosten berekent u exclusief btw.
 • Alle kosten brengt u in mindering op uw verwachte omzet. Uw (verwachte) netto-inkomsten uit eigen bedrijf (winst) per maand blijven over.
 • Omdat u aan het eind van het jaar nog belasting moet betalen mag u het bedrag van de netto-inkomsten uit eigen bedrijf (winst) verminderen met 17%. Het bedrag wat nu overblijft geeft u per maand op als (verwachte) inkomsten uit eigen bedrijf (winst).

Let op: u kunt na het indienen van uw Bbz-aanvraag geen wijzigingen in uw geschatte inkomsten uit eigen bedrijf doorgeven. Wij vragen u na afloop van de Bbz-uitkering uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf door te geven. U ontvangt daarvoor na 31 december 2021 een brief van ons.

Berekening van maandomzet naar netto inkomen

Afbeelding 'Van maandomzet naar netto inkomen'.

Deze afbeelding laat ook zien hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt berekenen.

Als u op de afbeelding klikt, ziet u een grotere versie, hieronder leest u de uitleg van de afbeelding.

 

Omzet - bedrijfskosten = winst. Min 17% van de winst = netto inkomsten uit eigen bedrijf.

 • De omzet bestaat uit het bedrag van de verkochte producten, de gewerkte uren en doorlopende subsidie.
 • Bedrijfskosten zijn inkoop, huur, personeel, administratie, enzovoort.

Dit telt mee als inkomen:

 • Uw netto-inkomsten uit eigen bedrijf (zie vraag hierboven)
 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder-)verhuur, inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is
 • Inkomsten uit vermogen (zoals rente en dividend)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Inkomen van uw partner
 • Uitgesteld inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdelingsuitkering. Dit inkomen telt u niet mee bij de aanvraag, maar geeft u door via het wijzigingsformulier, zodra u dit ontvangen hebt. Dit inkomen telt naar rato mee, dus alleen het deel voor de maanden waarin u een Bbz-uitkering ontvangt. RBZ rekent dit bedrag uit. Krijgt uw partner een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdeling? Dan telt deze mee bij een Bbz-uitkering.

Dit telt niet mee als inkomen:

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €180 per maand
 • Een onbelaste onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
 • Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van de Belastingdienst
 • Bijzondere bijstand (Participatiewet en TONK)
 • Een eenmalige gift (ook de TVL MKB, de evenementenmodule bij de TVL voor de evenementenbranche, de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de zorgbonus voor zorgprofessionals vallen hieronder).

We hebben de jaarcijfers nodig voor het beoordelen van uw aanvraag. Welke boekjaren we vragen is afhankelijk van uw situatie. Upload een uitdraai van uw boekhouding of de voorlopige jaarcijfers van de boekjaren die wij vragen. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw laatste btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van dat kwartaal of boekjaar mee. Zorg ervoor dat uw aanvraag zo compleet mogelijk is. We kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen. Het is mogelijk dat we na uw aanvraag contact met u opnemen voor meer informatie.

We vragen in het aanvraagformulier om informatie, die we nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag. Hebben we meer informatie nodig, omdat u niet de gevraagde bijlagen meegestuurd heeft, dan nemen we contact met u op. Zorg ervoor dat uw aanvraag zo compleet mogelijk is. We kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen.

Onder een commerciële relatie wordt verstaan:

 • U verhuurt een kamer of u heeft een kostganger.
 • U en uw medebewoner hebben een strikt zakelijke relatie.
 • U en uw medebewoner hebben afspraken op papier vastgelegd.
 • U kunt bewijsstukken tonen, zoals een (huur)contract, bankafschriften en eventueel een belastingaangifte.

De kostendelersnorm kan gelden op de Bbz-uitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 21 jaar of ouder. Dat zijn zogenoemde kostendelers. Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten (zoals huur en energiekosten), kunt delen. Of u de kosten ook daadwerkelijk deelt, is niet van belang. Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het spaargeld van andere kostendelers niet mee voor de hoogte van uw Bbz-uitkering.

Inwonende kinderen en medebewoners met een studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten tellen niet mee. Evenals kinderen die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Kijk voor meer informatie op Wat is de kostendelersnorm in de bijstand? (Rijksoverheid.nl).

U ziet op uw scherm dat uw aanvraag is ontvangen. Als u uw e-mailadres heeft ingevuld in het aanvraagformulier, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Wilt u een kopie van uw aanvraag? Die kunt u downloaden in de Mijn Loket-omgeving. Let erop dat uw partner de aanvraag ook moet ondertekenen. Dan beginnen we met de afhandeling van uw aanvraag.

Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren. We doen ons uiterste best uw aanvraag sneller af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u een voorschot na 4 weken na datum aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.

Uw partner moet de aanvraag ook digitaal ondertekenen. Hiervoor is DigiD nodig. Uw partner gaat naar de aanvraagpagina en klikt vervolgens op 'Aanvraagformulier Bbz-uitkering'. Nadat uw partner met eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag en kan uw partner op de knop 'Ondertekenen' klikken. Aan het eind van het formulier klikt uw partner nogmaals op 'Ondertekenen'. Daarna komt de aanvraag bij ons binnen. We beginnen dan met de afhandeling van uw aanvraag.

Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren. We doen ons uiterste best uw aanvraag sneller af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u een voorschot na 4 weken na datum aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.

Probeer eerst een paar keer of het wel lukt. Lukt het nog steeds niet? Stuur een e-mail naar bbz@rotterdam.nl. Noem in de e-mail altijd uw naam, adres, woonplaats, en geboortedatum. Een medewerker helpt u dan verder.

Veelgestelde vragen over wijzigen, stopzetten en betalingen

Bij uw aanvraag heeft u bepaalde gegevens opgegeven. Zoals uw gezinssituatie, uw medebewoners van 21 jaar of ouder, te verwachte inkomen of verwachte inkomsten uit eigen bedrijf in de periode waarvoor u een uitkering aanvroeg. We berekenen de hoogte van uw uitkering met de gegevens die u opgaf bij uw aanvraag. Elke (gezins-)situatie heeft een ander bedrag. De bijstandsnormen vindt u bij de veelgestelde vraag Hoe hoog is de tijdelijke Bbz-uitkering?.

U ontvangt elke maand een uitkeringsspecificatie. Daarin staan de inkomsten die u heeft opgegeven. U ziet daarin welke opgegeven inkomsten verrekend zijn. Ook staat er de eventuele kostendelersnorm vermeld.

U kunt wijzigingen gedurende uw uitkeringsperiode doorgeven via het wijzigingsformulier. U bent verplicht om veranderingen in uw privé- en/of woonsituatie aan ons door te geven op grond van artikel 17 van de Participatiewet. We hebben deze informatie nodig om de hoogte van uw uitkering te bepalen.

Let op: u kunt geen wijzigingen in inkomsten uit eigen bedrijf aan ons doorgeven. U ontvangt na 31 december 2021 een brief waarin we u vragen om deze inkomsten door te geven. Heeft u al een uitbetaling gekregen van uw Bbz-uitkering en heeft u weer inkomsten uit eigen bedrijf? Dan moet u misschien (een deel van) de uitkering terugbetalen.

Verandert uw rekeningnummer waarop de Bbz-uitkering wordt uitgekeerd? Geef dit door via een e-mail aan bbz@rotterdam.nl. Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • dat het om uw Bbz-uitkering levensonderhoud gaat
 • per wanneer de verandering ingaat of is ingegaan.

Komen uw inkomsten boven de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan moet u de Bbz-uitkering stopzetten. Dit doet u via het wijzigingsformulier.

Heeft u al de laatste uitbetaling gekregen en heeft u weer inkomsten? Dan moet u misschien achteraf de Bbz-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen. U krijgt dan een brief van ons.

Onderaan de brief vindt u de link of het adres waar u uw bezwaar kunt indienen. Maak digitaal bezwaar, als dat kan. Dan kunnen we uw bezwaar snel afhandelen. Ondernemers die niet in Rotterdam wonen, maken bezwaar bij hun eigen gemeente. Woont u in Rotterdam? Kijk dan op bezwaar maken bij de gemeente Rotterdam.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 oktober 2021.

Meer informatie

Regionaal Bureau Zelfstandigen
Gemeente Rotterdam
Telefoon: 010 - 433 96 00, kies 1
E-mail: bbz@rotterdam.nl

Heeft u vragen over Tozo? Kijk op de pagina Tozo of bel met 14 010.

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met RBZ.