Bbz
Gepubliceerd op: 28-09-2021
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/bbz/
Ga naar de hoofdinhoud

Zelfstandig ondernemers die tijdelijk niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. Deze Bbz-uitkering vult uw (gezins-)inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt.

De tijdelijk versoepelde Bbz-uitkering die liep van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 kunt u niet meer aanvragen.
Voor de Bbz-uitkering vanaf 1 april 2022 gelden strengere voorwaarden. U leest op deze pagina wat dat voor u betekent.

Wat zijn de verschillen?

Een infographic met daarin de verschillen tussen de regeling voor en na 1 april 2022. Heeft u een visuele beperking? Download dan de pdf hieronder.

Deze afbeelding laat zien wat de verschillen in voorwaarden zijn van de tijdelijk versoepelde Bbz-uitkering en de Bbz-uitkering vanaf 1 april. Klik op de afbeelding voor een grote versie of download de pdf hieronder.

Is de Bbz-uitkering de juiste hulp voor u?

De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet voor ondernemers die minder verdienen voor het levensonderhoud dan de bijstandsnorm. Bij deze uitkering is kansrijk ondernemen belangrijk.
Hoe gaat het met uw bedrijf? Gaat u met uw bedrijf op dezelfde voet verder of toch anders? Werkt u aan een andere bedrijfsformule of denkt u aan stoppen?
Misschien heeft u schulden, die u zelf niet kunt oplossen? Of bent u op zoek naar een baan in loondienst?
Er staan veel mensen en organisaties voor u klaar om u te ondersteunen. Kijk op Ondernemen in de toekomst en neem snel contact op.

U kunt bij RBZ terecht als u woont in:

 • Alblasserdam
 • Brielle
 • Capelle aan den IJssel
 • Dordrecht
 • Gouda
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Hellevoetsluis
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Hoeksche Waard
 • Krimpenerwaard
 • Krimpen aan den IJssel
 • Lansingerland
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Maassluis
 • Midden-Delfland
 • Nissewaard
 • Oegstgeest
 • Papendrecht
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Sliedrecht
 • Vlaardingen
 • Westvoorne
 • Zoetermeer
 • Zuidplas
 • Zwijndrecht.

Let op: Woont u in Gouda, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen, Pijnacker-Nootdorp, Westvoorne of Zoetermeer?
Dan vraagt u bij RBZ aan, maar wordt uw aanvraag door uw eigen gemeente definitief afgehandeld.

Voor de Bbz-uitkering geldt onder andere:

 • De uitkering is voor maximaal 6 maanden of korter. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke en zakelijke situatie. Verlenging daarna is mogelijk.
 • U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Als het boekjaar, waarin u de Bbz-uitkering ontving, afgelopen is vragen we u uw jaarcijfers te leveren. Met uw bedrijfsresultaat berekenen we of u de renteloze lening helemaal of gedeeltelijk moet terugbetalen. Of dat de renteloze lening omgezet kan worden in een 'uitkering om niet', een gift. Het kan ook zijn dat u een nabetaling krijgt.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee voor de hoogte van de uitkering.
  Komt uw (gezins-)inkomen boven de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.
 • Bij de Bbz-uitkering is kansrijk ondernemen belangrijk. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u een afspraak moet maken met een consulent van RBZ. In een (telefonisch) gesprek bespreken u en de consulent de mogelijkheden voor de juiste ondersteuning.
  Dat kan zowel voor als na het aanvragen van de Bbz-uitkering. Doorloop de vragenboom hieronder.

Kom ik in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

Doorloop de vragenboom met 14 vragen.

Let op: Het is mogelijk dat u eerst telefonisch contact moet opnemen met Regionaal Bureau Zelfstandigen. Er zijn dan meerdere mogelijkheden om u te ondersteunen.
Een medewerker bespreekt samen met u wat deze mogelijkheden zijn. Dat betekent niet meteen dat u niet in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering.

Ik wil een onderneming starten. Of ik werk korter dan 1,5 jaar in mijn bedrijf.

Ik wil een onderneming starten. Of ik werk korter dan 1,5 jaar in mijn bedrijf.

Wat kan ik verwachten tussen mijn aanvraag en het einde van de Bbz-uitkering?

 • U vraagt de Bbz-uitkering digitaal aan. Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren.
  We doen ons uiterste best uw aanvraag binnen die termijn af te handelen. Als dat niet lukt dan verlengen we de termijn met nog eens 13 weken. U krijgt daarover op tijd een bericht.
  U heeft recht op een voorschot uiterlijk binnen 4 weken na datum van uw aanvraag. U ontvangt daarna uiterlijk binnen 4 weken weer een voorschot, zolang er geen besluit is genomen.
  Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.
 • Het kan dat RBZ tijdens het afhandelen van uw aanvraag (telefonisch) contact met u opneemt, omdat een afspraak met u wenselijk is of er meer informatie nodig is.
 • U ontvangt elke maand per post een uitkeringsspecificatie. Daarin staan ook de inkomsten die u heeft opgegeven. Verder ook de eventuele kostendelersnorm, woonkostentoeslag en/of AOV-toeslag.
  De uitkering stopt vanzelf na de laatste maand.
 • Wijzigt er iets in het inkomen, ook van uw partner? Dan geeft u dat door aan de gemeente via het wijzigingsformulier.
  In de uitkeringsspecificatie ziet u de wijziging terug.
 • Verandert er iets in uw woon- of privésituatie door bijvoorbeeld een verhuizing of scheiding? Is er gezinsuitbreiding of krijgt u een nieuwe medebewoner van 21 jaar of ouder? Ook dat geeft u door via het wijzigingsformulier.
 • De Bbz-uitkering is een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepalen we op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had.
  Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld.
  Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan ons terugbetalen.
  Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt eventueel een betalingsregeling treffen.
 • Blijkt uit gegevens dat u niet alle informatie heeft doorgegeven, dan moet u uw uitkering misschien (gedeeltelijk) terugbetalen.
  U krijgt daar dan een brief over.

U heeft alleen de documenten nodig, die voor u en uw situatie gelden.
Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal heeft voordat u start met de aanvraag.

Privé

 1. Geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument
 2. U heeft een huurwoning:
  • uw laatste huurspecificatie.
  • als u huurtoeslag ontvangt: de beschikking huurtoeslag.
 3. U heeft een koopwoning of woonschip in eigendom:
  • laatste rente- en aflossingsoverzicht van de afgesloten hypotheek.
  • laatste aanslag gemeentelijke heffingen (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing).
  • laatste aanslag gemeentelijke waterschapsbelasting.
  • polis opstalverzekering.
  • bewijsstuk erfpachtcanon.
  • bijdrage VvE.
 4. Documenten van alle privébankrekeningen en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden met saldo-overzicht van u. Van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren).
 5. Polissen van lijfrente- en/of levensverzekeringen en de afkoopwaarde hiervan.
 6. Aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar van u en van uw eventuele partner.
 7. Bewijsstukken van privébezittingen van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren). Denk aan een auto, motor, (sta-)caravan, boot, antiek, sieraden, vakantiehuis, cryptovaluta.
 8. Actueel en duidelijk overzicht van privé-schulden van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren), met betalingsregelingen (dus ook van privéleningen bij een bank, familie of vrienden).
 9. Alimentatievonnis of -convenant en/of bewijs voorlopige voorziening echtscheiding.
 10. Inkomensbewijzen van u en uw eventuele partner, zoals een arbeidscontract en loonstrook, een toekenningsbeschikking of specificatie uitkering, pensioenbewijzen, bewijs alimentatie.
 11. Polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met de laatste premiespecificatie van u en van uw eventuele partner.
 12. Inschatting van de privé-uitgaven voor de komende tijd van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren). Maak een duidelijk overzicht.
 13. Een actuele BKR-uitdraai, ook als u geen schulden heeft (vraag aan via bkr.nl).
 14. Een actueel overzicht van openstaande belastingschulden (bel gratis 0800 05 43).

Zakelijk

 1. Uittreksel(s) inschrijving Kamer van Koophandel van alle bedrijven die op uw naam en/of uw eventuele partner staan.
 2. Een vof- of cv-akte of aandelenregister bv.
 3. Documenten van vergunningen en/of ontheffingen voor vergunningen.
 4. Huurcontract met huurspecificatie van de bedrijfsruimte (zonder bijlagen).
 5. Documenten van alle zakelijke bankrekeningen van de laatste drie maanden van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren).
 6. Actueel en duidelijk overzicht van zakelijke schulden en/of achterstallige betalingen met bewijsstukken en betalingsregelingen, van u en uw eventuele partner. Schulden zoals:
  • kredietovereenkomst die u heeft afgesloten met de bank
  • overeenkomsten die u heeft afgesloten voor de leningen bij uw familie of vrienden\
  • lijst van crediteuren met vervaldata
  • bewijsstukken van betalingsregelingen.
 7. Definitieve (geconsolideerde) jaarcijfers (balans-, verlies- en winstrekening) van de afgelopen drie jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner.
 8. Voorlopige cijfers (winst- en verliesrekening) van het huidige jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner.
 9. Cijfermatige prognoses van het huidige jaar van uw bedrijven en van uw eventuele partner.
 10. Cijfermatige prognoses van het komende jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner.
 11. Beschrijving waarom u de aanvraag doet. Heeft u problemen? Leg uit welke problemen dat zijn en hoe ze zijn ontstaan. Wat is de oplossing volgens u?
 12. Overzicht van belastingschulden op het fiscaal nummer van uw bedrijf, afgegeven door de Belastingdienst (geldt niet bij een eenmanszaak).

Aanvraagformulier Bbz-uitkering levensonderhoud

Heeft u de vragenboom doorlopen? U kunt de Bbz-uitkering aanvragen via het digitale aanvraagformulier . Let op: sla uw formulier tijdens het invullen op, zodat u uw gegevens niet verliest.

Verandert uw woon- of privésituatie of wilt u de Bbz-uitkering stoppen? Geeft dat door via het wijzigingsformulier.

Vul uw Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf in via de pagina Bbz-inkomsten.

U heeft DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan.

Vragen of hulp nodig bij uw digitale aanvraag?

Kijk eerst of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat.

U kunt ook bellen met 010 .433 96 00. Kies optie 2. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur
Of stuur een e-mail naar bbz@rotterdam.nl.

Algemene vragen en antwoorden

Welk bedrag u krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling en inkomen. Uw eigen inkomen en het inkomen van uw eventuele partner tellen mee in de berekening van de Bbz-uitkering. Komt uw (gezamenlijk) inkomen boven de bijstandsnorm die voor u geldt, dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.

Heeft u medebewoners van 21 jaar of ouder? Dan geldt ook de kostendelersnorm. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw Bbz-uitkering.

Onderstaande bijstandsnormen gelden vanaf 1 januari 2022.

 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar: € 269,51.
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.091,71.
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: € 1.559,58.
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.049,30.
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.361,22.
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.642,54.
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 539,02.
 • Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Bbz-uitkering, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 850,94.

De Bbz-uitkering is een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepalen we op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had.
Heeft u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld.
Heeft u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan ons terugbetalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt hiervoor eventueel een betalingsregeling treffen.

Let op! U moet wel altijd de juiste informatie geven, ook als u de uitkering al ontvangt.
U bent verplicht om veranderingen over uw inkomen door te geven, bijvoorbeeld als u werk in loondienst vindt of een andere uitkering ontvangt.

Veranderingen in uw privé- of woonsituatie moet u ook doorgeven, bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of bent verhuisd.
Of als uw gezinssamenstelling verandert of u een nieuwe medebewoner van 21 jaar of ouder krijgt.
Dit is op grond van artikel 17 van de Participatiewet.
Misschien moet u door deze veranderingen de uitkering of een deel ervan later terugbetalen.
U geeft deze wijzigingen via het wijzigingsformulier door.

Heeft u meer inkomsten dan de bijstandsnorm, die voor u geldt? Stop dan uw uitkering via het wijzigingsformulier.

Dit telt mee als inkomen:

 • uw netto-inkomsten uit eigen bedrijf (zie vraag hierboven)
 • inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering
 • inkomsten uit (onder-)verhuur, inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is
 • inkomsten uit vermogen (zoals rente en dividend)
 • partner- en kinderalimentatie
 • inkomen van uw partner
 • uitgesteld inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdelingsuitkering.

Dit telt niet mee als inkomen:

 • toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • kinderbijslag
 • een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €180 per maand
 • een onbelaste onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
 • voorlopige teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van de Belastingdienst
 • bijzondere bijstand.

We hebben de jaarcijfers nodig voor het beoordelen van uw aanvraag. Welke boekjaren we vragen is afhankelijk van uw situatie.
Upload een uitdraai van uw boekhouding of de voorlopige jaarcijfers van de boekjaren die wij vragen.
Heeft u die niet? De consulent van RBZ neemt na het indienen van uw aanvraag contact met u op en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om u met uw jaarcijfers te ondersteunen. De afhandeling van uw aanvraag duurt daardoor langer.
U ontvangt een voorschot uiterlijk binnen 4 weken na datum aanvraag. Ook na 4 weken ontvangt u weer een voorschot, zolang er geen besluit is genomen.

We vragen in het aanvraagformulier om informatie, die we nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag. Zorg ervoor dat uw aanvraag zo compleet mogelijk is.
Heeft u niet alle informatie geleverd? De consulent van RBZ neemt na het indienen van uw aanvraag contact met u op en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om u hierin te ondersteunen. De afhandeling van uw aanvraag duurt daardoor langer.
U ontvangt een voorschot uiterlijk binnen 4 weken na datum aanvraag. Ook na 4 weken ontvangt u weer een voorschot, zolang er geen besluit is genomen.

Onder een commerciële relatie wordt verstaan:

 • U verhuurt een kamer of u heeft een kostganger.
 • U en uw medebewoner hebben een strikt zakelijke relatie.
 • U en uw medebewoner hebben afspraken op papier vastgelegd.
 • U kunt bewijsstukken tonen, zoals een (huur)contract, bankafschriften en eventueel een belastingaangifte.

De kostendelersnorm kan gelden op de Bbz-uitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 21 jaar of ouder. Dat zijn zogenoemde kostendelers. Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten (zoals huur en energiekosten), kunt delen. Of u de kosten ook daadwerkelijk deelt, is niet van belang. Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het spaargeld van andere kostendelers niet mee voor de hoogte van uw Bbz-uitkering.

Inwonende kinderen en medebewoners met een studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten tellen niet mee. Evenals kinderen die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Kijk voor meer informatie op Wat is de kostendelersnorm in de bijstand? | Rijksoverheid.nl.

U ziet op uw scherm dat uw aanvraag is ontvangen. Als u uw e-mailadres heeft ingevuld in het aanvraagformulier, ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Wilt u een kopie van uw aanvraag? Die kunt u downloaden in de Mijn Loket-omgeving.
Let erop dat uw partner de aanvraag ook moet ondertekenen. Dan beginnen we met de afhandeling van uw aanvraag.

Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren. We doen ons uiterste best uw aanvraag binnen die termijn af te handelen. Lukt dat niet, dan verlengen we de termijn met nog eens 13 weken. U krijgt daarover op tijd een bericht.

U heeft recht op een voorschot binnen 4 weken na datum van uw aanvraag. U ontvangt daarna binnen 4 weken weer een voorschot, zolang er geen besluit is genomen.
Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.

Uw partner moet de aanvraag ook digitaal ondertekenen. Hiervoor is DigiD nodig.
Belangrijk is dat u uw aanvraagpagina (de browser) eerst afsluit. Uw partner start daarna de aanvraagpagina opnieuw en klikt vervolgens op 'Aanvraag Bbz of IOAZ'.
Nadat uw partner met eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag en kan uw partner op de button 'Ondertekenen' klikken.
Aan het eind van het formulier klikt uw partner nogmaals op 'Ondertekenen'.
Daarna komt de aanvraag bij ons binnen. We beginnen dan met de afhandeling van uw aanvraag.

Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren. We doen ons uiterste best uw aanvraag binnen die termijn af te handelen. Lukt dat niet, dan verlengen we de termijn met nog eens 13 weken. U krijgt daarover op tijd een bericht.
U heeft recht op een voorschot uiterlijk binnen 4 weken na datum van uw aanvraag. U ontvangt daarna binnen 4 weken weer een voorschot, zolang er geen besluit is genomen.
Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.

Probeer eerst een paar keer of het wel lukt. Lukt het nog steeds niet? Stuur een e-mail naar bbz@rotterdam.nl.
Noem in de e-mail altijd uw naam, adres, woonplaats, en geboortedatum. Een medewerker helpt u dan verder.

Voor hoge energiekosten is er de energietoeslag. Als u in januari 2022 een laag inkomen had, dan kunt u de energietoeslag aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Woont u in Rotterdam en ontving u vanaf 1 januari 2022 een Bbz-uitkering? Dan heeft u de energietoeslag automatisch op uw rekening gekregen. Heeft u de toeslag niet ontvangen? Ga dan naar de pagina Energietoeslag voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier.
De energietoeslag keren we eenmaal per huishouden uit. U kunt geen energietoeslag aanvragen voor uw werk- of bedrijfslocatie.

Vragen en antwoorden over wijzigen, stopzetten en betalingen

Bij uw aanvraag heeft u bepaalde gegevens opgegeven. Zoals uw gezinssituatie, uw medebewoners van 21 jaar of ouder, te verwachte inkomen of verwachte inkomsten uit eigen bedrijf in de periode waarvoor u een uitkering aanvroeg.
We berekenen de hoogte van uw uitkering met de gegevens die u opgaf bij uw aanvraag.
Elke (gezins)situatie heeft een ander bedrag. De bijstandsnormen vindt u bij de veelgestelde vraag 'Hoe hoog is de tijdelijke Bbz-uitkering?'.

U ontvangt elke maand een uitkeringsspecificatie. Daarin staan de inkomsten die u heeft opgegeven.
U ziet daarin welke opgegeven inkomsten verrekend zijn.
Ook staat er de eventuele kostendelersnorm, woonkostentoeslag en AOV-toeslag vermeld.

U kunt wijzigingen gedurende uw uitkeringsperiode doorgeven via het wijzigingsformulier.
U bent verplicht om veranderingen in uw privé- en/of woonsituatie aan ons door te geven op grond van artikel 17 van de Participatiewet.
We hebben deze informatie nodig om de hoogte van uw uitkering te bepalen.

Komen uw inkomsten boven de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan moet u de Bbz-uitkering stopzetten. Dit doet u via het wijzigingsformulier.

Misschien moet u achteraf de Bbz-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen. U krijgt dan een brief van ons.

Onderaan de brief vindt u de link of het adres waar u uw bezwaar kunt indienen.
Maak digitaal bezwaar, als dat kan. Dan kunnen we uw bezwaar snel afhandelen.
Ondernemers die niet in Rotterdam wonen, maken bezwaar bij hun eigen gemeente.
Woont u in Rotterdam? Kijk dan op bezwaar maken bij de gemeente Rotterdam.

Vragen en antwoorden over de Bbz-uitkering tussen oktober 2021 en maart 2022

U kunt dan een e-mail sturen naar bbz@rotterdam.nl of contact opnemen via 010 433 96 00. Kies optie 1.

Ontving u nog geen besluit op de aanvraag die u tussen 1 oktober en 31 maart indiende? Dan is uw aanvraag nog in behandeling.
Het kan zijn dat we nog extra informatie van u nodig hebben of dat er documenten ontbreken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13 juni 2022.

Meer informatie

Regionaal Bureau Zelfstandigen
Gemeente Rotterdam
Telefoon: 010 - 433 96 00, kies 1
E-mail: bbz@rotterdam.nl.