Bbz-inkomsten
Gepubliceerd op: 28-03-2022
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/bbz-inkomsten/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 1 augustus 2022 is het mogelijk om uw verklaring inkomsten uit eigen bedrijf aan te geven over de periode januari tot en met maart 2022.

Het is niet meer mogelijk om de verklaring in te vullen voor de periode oktober tot en met december 2021. Als u het nog niet heeft ingevuld, neem contact op met 010 - 433 96 00, kies 2.  

Deze inkomstenverrekening is bedoeld voor uw Bbz-uitkering. Hier vindt u informatie die u als ondernemer nodig heeft bij het berekenen van de definitieve inkomsten uit eigen bedrijf.

De Bbz-uitkering is een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Ontving u het verzoek van Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) om de verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf in te vullen? U vindt hier een stappenplan. Onderaan vindt u veel gestelde vragen. U vult de verklaring in met uw DigiD.

Let op! Bent u directeur groot aandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap (bv)? Dan vult u de verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf niet via het digitale formulier in. U ontvangt de verklaring apart per e-mail. In het stappenplan leest u hoe u de verklaring invult. Zie ook veelgestelde vragen DGA.

De tijdelijk aangepaste Bbz-uitkering werd verlengd van 1 januari tot en met 31 maart 2022.

Vroeg u de uitkering vanaf 1 januari 2022 voor januari, februari en/of maart aan? Dan vult u de verklaring in voor de maanden waarin u een uitkering kreeg.

Een schematisch stappenplan voor het berekenen van de inkomsten uit het eigen bedrijf. Een beschrijving van deze stappen vindt u hieronder op de pagina.

Deze afbeelding laat zien hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt berekenen. Hieronder vindt u het stappenplan.

Hebt u hulp nodig bij het berekenen van uw (verwachte) inkomsten uit uw eigen bedrijf? Zoek dan hulp van iemand in uw omgeving, uw boekhouder of administratiekantoor.

Stappenplan

Het gaat om de opbrengst van werk dat u in deze periode uitvoerde. Of om producten die u in deze periode verkocht. Het gaat dus niet om de factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve als u in 2022 een beroep doet op de kleineondernemersregeling.

Dit betekent:

 • Is het werk gedaan in de maand januari, dan zijn de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toe te rekenen aan de maand januari. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 • Zijn producten verkocht in de maand maart, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand maart. Ook als de producten in een andere maand worden betaald.

Het gaat om de zakelijke kosten per maand in deze periode of kosten die u kunt toerekenen aan deze periode. Dit kunnen vaste, variabele of terugkerende incidentele kosten zijn. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve als u in 2022 een beroep doet op de kleineondernemersregeling .

Dit betekent:

 • Vaste kosten zijn bijvoorbeeld uw huur per maand. Gebruikt u uw woonruimte ook zakelijk? Dan moet u een zelfstandige werkruimte hebben om deze kosten te mogen meetellen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.
 • Variabele kosten kunnen betrekking hebben op uw werkzaamheden in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld zakelijke reiskosten of kosten die u maakt om producten in te kopen.
 • Terugkerende incidentele kosten zijn kosten die u slechts één of enkele keren per (boek)jaar maakt. Bijvoorbeeld een software licentie die u voor een heel jaar betaalt. Deze kosten mag u door 12 delen en optellen bij de kosten per maand.

Hebt u vragen over uw zakelijke kosten? Neem dan contact op met uw boekhouder of met de Belastingdienst.

Let op: als u een bv hebt en DGA-ondernemer bent slaat u stap 4 over en gaat u naar Netto-inkomsten uit eigen bedrijf berekenen bij een bv.

Dat zijn uw netto-inkomsten uit eigen bedrijf.

Voorbeeld:

 • Omzet in januari: € 600
 • Zakelijke kosten in januari: € 500
 • Omzet - kosten = nettowinst
 • 600 - 500 = € 100
 • Nettowinst - 18% van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf
 • 100 - (100 x 0,18) = € 82
 • In dit voorbeeld zijn de inkomsten uit eigen bedrijf in januari: € 82

Hebt u verlies geleden in een bepaalde maand?

 • Vul dan in de verklaring € 0,- winst in. U hebt verlies geleden als uw kosten hoger waren dan uw omzet.

Zet eerst stap 1 tot en met 3.

Vof

Bij een vof (vennootschap onder firma) gaat het niet om de totale winst, maar om het winstaandeel waar u als vennoot recht op hebt. Dit hebt u onderling afgesproken of vastgelegd in een vennootschapscontract.

Voorbeeld:

 • U hebt een vof met in totaal 4 vennoten. De winst wordt gelijk verdeeld over de vennoten, dus elke vennoot heeft recht op 25% van de winst
 • Winst van de vof in januari: € 1.200
 • Winstaandeel = winst vof x 25%
 • Uw winstaandeel in oktober: 1.200 x 0,25 = € 300
 • Nettowinst - 18% van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf
 • Uw inkomsten uit eigen bedrijf in januari: 300 - (300 x 0,18) = € 249
 • In dit voorbeeld zij uw inkomsten uit eigen bedrijf in januari: € 249

m/v vof

Bij een m/v vof hebt u de vof samen met uw levenspartner. In de meeste gevallen is de winstverdeling 50-50. Uw winstaandeel is dan 50% van de winst van de vof.

Voorbeeld:

 • Winst van de m/v vof in februari: € 1.000
 • Winstaandeel = winst vof x 50%
 • Uw winstaandeel in februari: 1.000 x 0,5 = € 500
 • Nettowinst - 18% van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf
 • Uw inkomsten uit eigen bedrijf in februari: 500 - (500 x 0,18) = € 415
 • In dit voorbeeld zij uw inkomsten uit eigen bedrijf in februari: € 415

Zie eerst stap 1 tot en met 3.

Neem uw winst per maand en trek daar 15% van af.

Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 32.917 (op maandbasis) trekt u 15% af aan verschuldigde vennootschapsbelasting (vpb) om zo te komen tot een nettowinst uit de bv.

Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen vpb verschuldigd.

Voorbeeld:

 • Omzet in januari: € 600
 • Zakelijke kosten in januari: € 500
 • Omzet - kosten = nettowinst
 • 600 - 500 = €100
 • Nettowinst - 15% van nettowinst = inkomsten uit eigen bedrijf
 • 100 - (100 x 0,15) = € 85
 • In dit voorbeeld zijn de inkomsten uit eigen bedrijf in januari: € 85

Hebt u verlies geleden in een bepaalde maand?

 • Dan vult u het bedrag in bij de kolom negatief. U hebt verlies geleden als uw kosten hoger waren dan uw omzet.

Let op: Momenteel kunt u wegens onderhoud aan ons systeem geen aanvragen doen. Doe dit op een ander moment. Onze excuses voor het ongemak.

Klik hier om de Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf Bbz-uitkering in te vullen.

De verklaring inkomstenverklaring uit eigen bedrijf over de periode januari tot en met december 2021 is niet meer beschikbaar. Heeft u de verklaring niet ingevuld? Neem contact op met 010 - 433 96 00, kies 2. 

DGA-ondernemers vullen de verklaring niet via dit formulier in. U ontvangt de verklaring apart per e-mail. Kijk verder op deze pagina voor veelgestelde vragen DGA.

Veelgestelde vragen

De tijdelijk aangepaste Bbz-uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Onder andere inkomsten uit eigen bedrijf korten we op uw uitkering. Het kan zijn dat u bij uw Bbz-aanvraag al een schatting van uw inkomsten uit eigen bedrijf hebt doorgegeven. Inmiddels is bij u bekend wat uw werkelijke inkomsten uit uw eigen bedrijf zijn geweest. Daarmee kunnen we de definitieve hoogte van uw uitkering vaststellen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunnen wij het recht op bijstand vaststellen.

Na ontvangst van uw gegevens zijn drie uitkomsten mogelijk:

 1. U ontvangt nog geld van ons.
 2. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen.
 3. Er verandert niets, omdat de inkomsten uit eigen bedrijf overeenkomen met uw eerdere schatting / opgave.

U krijgt in alle gevallen een brief van ons.

Nee, dat kan niet. Zorg dat het formulier bij ons binnen is op de datum genoemd in de e-mail. Kunt u de verklaring níet voor die datum invullen? Stuur dan een e-mail naar bbz@rotterdam.nl. Vermeld hierin duidelijk de reden waarom u de verklaring niet op tijd kunt inleveren, uw naam en adresgegevens en uw telefoonnummer. U kunt ook bellen naar 010 – 433 96 00, kies 1.

Als u de verklaring niet of niet volledig invult, kunnen we het definitieve recht op uw Bbz-uitkering niet vaststellen. We zijn dan verplicht de toegekende uitkering in te trekken. U moet in dat geval de ontvangen Bbz-uitkering terugbetalen.

Ja, uw partner moet de verklaring ook ondertekenen. Als u een partner heeft, staan de gegevens van uw partner automatisch in de verklaring. Als u de ingevulde verklaring verzonden heeft, ontvangt u een e-mail met het verzoek uw partner ook te laten ondertekenen. Na ondertekening van uw partner beginnen we met de afhandeling van de verklaring. Controleer of de e-mail in uw spam folder terecht is gekomen. Zie volgende vraag hoe uw partner ondertekent.

Uw partner moet de aanvraag ook digitaal ondertekenen. Hiervoor is DigiD nodig. Belangrijk is dat u de formulierenpagina eerst afsluit. Uw partner start dan de formulierenpagina op en klikt vervolgens op 'Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf Bbz'. Nadat uw partner met eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw verklaring en kan uw partner op de knop 'Ondertekenen' klikken. Aan het eind van het formulier klikt uw partner nogmaals op 'Ondertekenen'. Daarna komt de verklaring bij ons binnen. We beginnen dan met de afhandeling van uw verklaring.

Als uw partner een apart eigen bedrijf heeft, moet u de inkomsten uit het bedrijf van uw partner optellen bij uw eigen inkomsten uit eigen bedrijf. Het totaal vult u per maand in op de verklaring. Let op: dit geldt niet voor een DGA-ondernemer met een bv (zie veelgestelde vragen DGA-ondernemer).

Heeft uw partner een eigen bedrijf in een bv-structuur en is hij/zij DGA (directeur groot aandeelhouder) in deze bv-structuur? Stuur dan een e-mail naar bbz@rotterdam.nl met het verzoek om het formulier voor een DGA op te sturen. Heeft u vragen daarover? Kijk dan bij het stappenplan en de veelgestelde vragen DGA. U kunt ook een e-mail sturen naar bbz@rotterdam.nl.

Andere inkomsten, zoals loon, partner- en kinderalimentatie en/of andere uitkeringen, heeft u eerder doorgegeven bij uw aanvraag voor de Bbz-uitkering of via het wijzigingsformulier. U vult op de verklaring dus alleen uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf in.

Wilt u toch nog inkomsten uit bijvoorbeeld loondienst, uitkering of alimentatie doorgeven? Dat kan via het wijzigingsformulier.

Nee, andere inkomsten, zoals loon, heeft u eerder doorgegeven bij uw aanvraag voor de Bbz-uitkering of via het wijzigingsformulier. Dit geldt ook voor inkomsten van uw partner. U vult op de verklaring dus alleen uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf in.

Wilt u toch nog inkomsten uit bijvoorbeeld loondienst, uitkering of alimentatie doorgeven? Dat kan via het wijzigingsformulier.

In uw beschikking (ook wel besluit genoemd) staat over welke periode u de Bbz-uitkering kreeg. Bereken voor deze maanden januari, februari en/of maart 2022) uw inkomsten uit eigen bedrijf en vul dit in de verklaring in. Voor de maanden waarin u geen Bbz-uitkering ontving, vult u een 0 in.

Nu kunnen wij uw uitkering definitief berekenen. Na ontvangst van uw gegevens zijn drie uitkomsten mogelijk:

 1. U ontvangt nog geld van ons.
 2. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen.
 3. Er verandert niets, omdat de inkomsten uit eigen bedrijf overeenkomen met uw eerdere schatting.

U krijgt in alle gevallen een brief van ons.

Veelgestelde vragen voor bv / DGA-ondernemer

Als DGA-ondernemer kunt u de Verklaring Inkomsten uit eigen Bedrijf niet via het digitale formulier doorgeven. U ontvangt eerst een brief van ons. Daarna ontvangt u binnen twee werkdagen een e-mail met een pdf van de verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf DGA. In het stappenplan hierboven leest u hoe u de inkomsten per maand berekent.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier met eventuele bijlagen stuurt u per e-mail naar bbz@rotterdam.nl. Vermeld als onderwerp van de e-mail 'DGA-verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf Bbz-uitkering 2022'. Heeft u een partner? Uw partner moet het formulier ook ondertekenen. Vul alleen de maanden in, waarin u een Bbz-uitkering heeft ontvangen. Zorg ervoor dat u het formulier terugstuurt binnen 4 weken na ontvangst van de e-mail.

U kunt de verklaring ondertekenen via de Acrobat Reader tool, die u gratis kunt downloaden. Of u drukt de verklaring af en ondertekent de verklaring met pen. U maakt er een scan of duidelijke foto van en stuurt deze per e-mail op naar bbz@rotterdam.nl.

Als uw partner een eigen bedrijf heeft, moet u de inkomsten uit het bedrijf van uw partner apart opgeven in het formulier. Zie het stappenplan hierboven met hoe u deze berekent voor de verschillende bedrijfsvormen. Vink in het formulier aan welke inkomsten uit eigen bedrijf van uw partner zijn. Uw partner ondertekent ook het formulier.

U kunt uw vraag per e-mail sturen naar bbz@rotterdam.nl of bel naar 010 - 433 96 00, kies 1. We streven er naar uw e-mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Vermeld als onderwerp van de e-mail 'Vragen over DGA-verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf Bbz 2022' en in de e-mail uw volledige naam, adres, woonplaats en/of het administratienummer dat we hebben opgenomen in onze brief aan u. Uw administratienummer staat rechtsboven bij 'ons kenmerk'.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2022.

Meer informatie

Regionaal Bureau Zelfstandigen, gemeente Rotterdam
Telefoon: 010 - 433 96 00, kies 1
E-mail: bbz@rotterdam.nl

Webpagina’s: rotterdam.nl/bbz en rotterdam.nl/bbzinkomsten

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met RBZ.