Bed & Breakfast
Gepubliceerd op: 02-06-2020
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/b-en-b/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een kamer over? Ontvangt u graag gasten in huis? Dan kunt u een gedeelte van uw woning verhuren en een Bed & Breakfast (B&B) beginnen.

Per 1 juli 2021 geldt er voor Bed & Breakfasts een registratieplicht. Lees meer over deze registratieplicht en het aanvragen van het registratienummer:

Let op: U heeft tot 1 januari 2022 de gelegenheid om alles in orde te maken. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete.

Op deze pagina krijgt u snel een indruk van de overige verplichtingen voor particulieren die op het eigen woonadres een Bed & Breakfast (B&B) willen exploiteren. Het verschil met een hotel of pension is de woonfunctie van het pand. Een hotel of pension heeft altijd een logies- of horecabestemming. Zolang u voldoet aan de voorwaarden en eisen hieronder, is B&B in principe toegestaan.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om overnachtingen op regelmatige basis, tegen betaling, in de woning waar u als bewoner staat ingeschreven bij de Basisregistratie personen (BRP).
 • De B&B beslaat niet meer dan 30 procent van het woonoppervlak, tot een maximum van 70 vierkante meter.
 • U moet een registratienummer aanvragen en dit nummer bij elke advertentie vermelden.
 • Als u hoofdbewoner bent, maar niet de eigenaar van het pand, heeft u toestemming nodig van de eigenaar om een B&B te beginnen.
 • Als in uw pand een Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat, moet de VvE eerst toestemming verlenen.
 • Een B&B is niet toegestaan in woningen die eigendom zijn van woningcorporaties.

Regelgeving

Het is in Rotterdam - onder voorwaarden - toegestaan een woning deels te gebruiken voor het verschaffen van logies (overnachtingen). Naast de gemeentelijke regels bestaan er ook landelijke regels voor B&B:

 Het is in Rotterdam - onder voorwaarden - toegestaan een woning deels te gebruiken voor het verschaffen van logies (overnachtingen). Dat noemen we Bed & Breakfast (B&B). Hierbij gelden deze voorwaarden:

 • Het moet gaan om overnachtingen op regelmatige basis, tegen betaling, in de woning waar u als bewoner staat ingeschreven bij de Basisregistratie personen (BRP).
 • De B&B beslaat niet meer dan 30 procent van het woonoppervlak, tot een maximum van 70 vierkante meter.
 • De woning heeft de bestemming 'wonen'.
 • Er moet een registratienummer worden aangevraagd en dit nummer moet bij advertenties vermeld worden.
 • U bent verplicht logiesbelasting te betalen voor elke overnachting.
 • Er zijn geen beperkingen aan de duur van het aantal overnachtingen: het betreffende deel van de woning mag het hele jaar verhuurd worden.

Bij verhuur aan meer dan vier personen heeft u een meldplicht bij het Omgevingsloket. Er gelden dan bepaalde eisen voor het brandveilig gebruik van de woning. U kunt uw vragen over het brandveilig gebruik stellen aan de bouwinspecteur via e-mail bwt-vergunningen@rotterdam.nl of telefoon 14 010.

Gemeentelijke logiesbelasting

Als u start met een B&B bent u verplicht logiesbelasting af te dragen. De logiesbelasting in de gemeente Rotterdam is 6,5 procent van de kale overnachtingsprijs exclusief btw. U kunt de logiesbelasting doorberekenen aan uw gasten. Aangifte doet u per kwartaal.

Op de pagina Logiesbelasting meldt u zich aan en vindt u het formulier voor de kwartaalaangifte. Voor verhuringen die u via Airbnb doet, geldt dat Airbnb de logiesbelasting al inhoudt bij de huurders en dit afdraagt aan de gemeente Rotterdam. Dit hoeft u niet zelf meer te doen.

Let op: voor verhuur aan inwoners van Rotterdam hoeft u géén logiesbelasting af te dragen.

Een B&B mag geen overlast veroorzaken voor uw buren

U bent verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast voor omwonenden door uw logés of huurders. Bij signalen van overlast komt een onderzoek. Blijkt dat u niet of onvoldoende hebt gedaan om overlast te voorkomen, dan loopt u het risico op boetes en zelfs sluiting van uw Bed & Breakfast.

Brandveilig gebruik

De woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat onder andere voorschriften voor de brandveiligheid van uw woning. Wie zijn woning verhuurt, is altijd verantwoordelijk voor de gasten in geval van brand.

Bij verhuur aan één tot vier personen hoeft u geen gebruiksmelding brandveiligheid te doen bij het omgevingsloket van de gemeente Rotterdam. Er geldt in dat geval alleen een aantal aanbevelingen:

 • brandmelders in de kamers
 • duidelijk zichtbare huisregels
 • bordjes met wat te doen bij brand
 • een bij te houden nachtregister
 • duidelijke aanduiding van de uitgang naar buiten.

Bij verhuur aan meer dan vier personen heeft u een meldplicht bij het Omgevingsloket. Er gelden dan bepaalde eisen voor brandveilig gebruik van de woning. U kunt uw vragen over het brandveilig gebruik stellen aan de bouwinspecteur via bwt-vergunningen@rotterdam.nl of via telefoonnummer 14 010.

Verandering van het gebruik van uw woning

Heeft u het plan om uw woning niet meer als woning te gebruiken, maar voornamelijk als logiesinrichting (voor overnachtingen), dan moet u bij de gemeente Rotterdam een wijziging van het gebruik van uw woning aanvragen: van wonen naar logies. Hou er rekening mee dat u in zo’n situatie ook aan extra regelgeving moet voldoen. U kunt uw vragen hierover stellen aan de bouwinspecteur via e-mail bwt-vergunningen@rotterdam.nl of telefoon 14 010.

 

Naast de gemeentelijke regelgeving bestaat er landelijke regelgeving voor B&B. Om u op weg te helpen, vindt u hier een overzicht van landelijke regelgeving waarmee u rekening moet houden.

 • Inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Als de verhuur van (een deel van) de woning als B&B bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, bent u als eigenaar van deze onderneming verplicht tot inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Belastingdienst
  • Inkomsten uit de B&B dient u op te geven bij de Belastingdienst. Daarnaast moet u over omzet uit B&B btw inhouden en afdragen.
 • Drank- en horecavergunning
  • Bij een B&B is het ontbijt een logisch onderdeel van de diensten. Voor alleen een ontbijtruimte is geen horecavergunning nodig.
 • Nachtregister
  • Als verhuurder bent u niet verplicht tot het bijhouden van een nachtregister.
 • Legionellapreventiemaatregelen
  • Voor een B&B gelden verplichtingen op het gebied van veilig leidingwater.
 • Warenwet
 • Licenties muziek- en tv-gebruik
  • Als u in de B&B muziek ten gehore brengt, moet u daarvoor toestemming hebben van de rechthebbenden. Buma/Stemra en SENA regelen deze toestemming door het uitgeven van licenties. Videma doet hetzelfde voor televisie.
 • Melding bij de verzekeraar
  • Het advies is om de verzekeringsmaatschappij waar u een opstal-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, te informeren.

Meer informatie

Meer informatie uit de Nederlandse Bed & Breakfastbranche vindt u op Bedandbreakfast.nl.

Actuele informatie over het starten van een Bed & Breakfast vindt u op Ondernemersplein.nl.