Bed & Breakfast
Gepubliceerd op: 02-06-2020
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/b-en-b/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een kamer over? Ontvangt u graag gasten in huis? Dan kunt u een gedeelte van uw woning verhuren en een Bed en Breakfast (B&B) beginnen.

Op deze pagina krijgt u snel een indicatie van de verplichtingen voor particulieren die op het eigen woonadres een Bed & Breakfast (B&B) willen exploiteren. Het verschil met een hotel of pension is de woonfunctie van het pand. Hotel of pension heeft altijd een logies- of horeca-bestemming. Zolang u voldoet aan de voorwaarden en eisen hieronder, is B&B in principe toegestaan.

 • Het moet gaan om overnachtingen op regelmatige basis tegen betaling in de woning waar u als bewoner staat ingeschreven bij de Basisregistratie personen (BPR).
 • Als u hoofdbewoner bent, maar niet de eigenaar van het pand, hebt u toestemming nodig van de eigenaar om een B&B te beginnen.
 • Als in uw pand een Vereniging van eigenaren (VvE) bestaat, moet de VvE eerst toestemming verlenen.

Regelgeving

Het is in Rotterdam – onder voorwaarden – toegestaan een woning deels te gebruiken voor het verschaffen van logies. Naast de gemeentelijke regelgeving bestaat er landelijke regelgeving voor B&B.

Het is in Rotterdam – onder voorwaarden – toegestaan een woning deels te gebruiken voor het verschaffen van logies. Dat noemen we “Bed & Breakfast” (B&B). Hierbij gelden deze voorwaarden:

 • De B&B beslaat niet meer dan 30% van het woonoppervlak,tot een maximum van 70 m².
 • De woning heeft de bestemming 'wonen'.
 • Er zijn geen beperkingen aan de duur: het betreffende deel van de woning mag het hele jaar verhuurd worden.

Gemeentelijke logiesbelasting

Als u start met een B&B bent u verplicht logiesbelasting af te dragen. Daarom moet u altijd een aangifteformulier Logiesbelasting indienen bij de gemeente Rotterdam. De logiesbelasting in de gemeente Rotterdam is gesteld op 6,5% van de kale overnachtingsprijs ex btw. U kunt de logiesbelasting doorberekenen aan uw gasten. Aangifte doet u per kwartaal. Op rotterdam.nl/loket/logiesbelasting meldt u zich aan en vindt u het formulier voor de kwartaalaangifte.

Let op: Voor de eigen inwoners van Rotterdam hoeft u géén logiesbelasting af te dragen. U bent wél altijd verplicht btw te innen, zie daarvoor het kopje Belastingdienst verderop. Een B&B mag geen overlast veroorzaken voor uw buren. U bent verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast voor omwonenden door uw logés of huurders. Bij signalen van overlast komt een onderzoek. Blijkt dat u niet of onvoldoende hebt gedaan om overlast te voorkomen, dan
loopt u het risico op boetes en zelfs sluiting van uw Bed & Breakfast.

Brandveilig gebruik

U bent altijd verantwoordelijk voor uw gasten in geval van brand. Bij een tot vier personen hoeft u geen gebruiksmelding brandveiligheid te doen bij het omgevingsloket van de gemeente Rotterdam. Er geldt in dat geval alleen een aantal aanbevelingen:

 • Brandmelders in de kamers
 • Duidelijke zichtbare huisregels
 • Bordjes met wat te doen bij brand
 • Duidelijke aanduiding van de uitgang naar buiten.

Bij meer dan vier personen heeft u een meldingsplicht bij het omgevingsloket. Er gelden dan bepaalde eisen voor brandveilig gebruik van de woning. U kunt uw vragen over het bestemmingsplan en het brandveilig gebruik stellen aan de bouwinspecteur via bwt-vergunningen@rotterdam.nl of via telefoonnummer 14 010.

 

Bestemmingsplan

Voldoet u niet aan de voorwaarden en heeft het pand niet meer de bestemming ‘wonen’, dan moet u bij de gemeente Rotterdam een wijziging van gebruik van uw woning aanvragen (van wonen naar logies) om een B&B te beginnen. Houdt u er rekening mee dat u in zo’n situatie ook aan extra regelgeving moet voldoen.
U kunt uw vragen over het bestemmingsplan stellen aan de bouwinspecteur via bwt-vergunningen@rotterdam.nl of via telefoonnummer 14 010.

Naast de gemeentelijke regelgeving bestaat er landelijke regelgeving voor B&B. Om u op weg te helpen, vindt u hier een overzicht van landelijke regelgeving waarmee u rekening moet houden.

 • Inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  Als de verhuur van (een deel van) de woning als B&B bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, bent u als eigenaar van deze onderneming verplicht tot inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Belastingdienst
  Inkomsten uit de B&B dient u op te geven bij de Belastingdienst. Daarnaast moet u over omzet uit B&B BTW inhouden en afdragen.
 • Drank- en horecavergunning
  Bij een B&B is het ontbijt een logisch onderdeel van de diensten. Voor alleen een ontbijtruimte is geen horecavergunning nodig.
 • Nachtregister
  Als verhuurder bent u niet verplicht tot het bijhouden van een nachtregister.
 • Legionellapreventiemaatregelen
  Voor een B&B gelden verplichtingen op het gebied van veilig leidingwater. Meer informatie: ondernemersplein.nl/regel/legionella
 • Warenwet
  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwacht dat u zorgt voor een goede hygiëne. De NVWA kan hierover informatie op maat verstrekken of kijkt u op ondernemersplein.nl
 • Licenties muziek- en tv-gebruik
  Als u in de B&B muziek ten gehore brengt, moet u daarvoor toestemming hebben van de rechthebbenden. Buma en SENA regelen deze toestemming door het uitgeven van licenties. Videma doet hetzelfde voor
  televisie.
 • Melding bij de verzekeraar
  Het advies is om de verzekeringsmaatschappij waar u een opstal-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, te informeren.

Meer informatie

Meer informatie uit de Nederlandse Bed & Breakfastbranche vindt u op Bed & Breakfast.

Actuele informatie over het starten van een Bed & Breakfast vindt u op ondernemersplein.nl.