Assetmanagement
Gepubliceerd op: 23-01-2017
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Zeker weten dat wij de juiste dingen doen in de stad? En dat iedere euro die wij investeren in de buitenruimte van de stad het maximale effect heeft? Daarvoor zorgen wij met assetmanagement. Zodat Rotterdam er beter van wordt.

Stadsbeheer houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Met ruim 3.000 collega’s maken we de stad een fijne, veilige en schone stad om in te wonen, werken en recreëren. Wij brengen vakkennis en wensen en behoeften van bewoners en andere partners in de stad bij elkaar. Geen aantrekkelijke stad zonder een buitenruimte die op orde is: veilig, beschikbaar en toegankelijk.

Assetmanagement is de volgende stap in het professioneel beheer van de buitenruimte. De methode is in opmars in Nederland en de landen om ons heen. Deze helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen en het helder kunnen uitleggen ervan. Met ‘assetmanagement’ zorgen we er nog meer voor dat we ons geld inzetten daar waar dat het hardste nodig is. Het gaat om de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor de stad.

Laatste nieuws

Assetmanagement Rotterdam

Rotterdam is in 2013 gestart met assetmanagement. Eerst voor het beheer van de Rotterdamse infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan wegen, riolering, groen, speeltoestellen, bruggen en openbare verlichting. Maar om de buitenruimte écht integraal te kunnen oppakken, zet Rotterdam nu in op verbreding naar de sectoren Schone Stad en Toezicht & Handhaving. Assetmanagement moet gaan gelden voor het totale beheer van de openbare ruimte. Draagvlak en acceptatie in de organisatie staan daarbij voorop. Want assetmanagement is in de eerste plaats mensenwerk. Het valt of staat met de professionals die ermee aan de slag gaan.

Draagvlak en acceptatie staan bij ons voorop. Want assetmanagement is op de eerste plaats mensenwerk. Het valt of staat met de professionals die ermee aan de slag gaan.

Rotterdamse kernwaarden

Assetmanagement koppelt de beheeropgave direct aan de bredere doelstellingen van de stad, de Rotterdamse kernwaarden. Beheer en onderhoud van alle objecten in de buitenruimte moeten bijdragen aan deze kernwaarden, afgeleid uit bestaande beleidsnota’s en visiedocumenten. Zo wordt vanuit de beheeropgave meegebouwd aan de gewenste ontwikkeling van de stad. De Rotterdamse kernwaarden zijn:

 • economie
 • beschikbaarheid
 • veiligheid
 • imago
 • wet- en regelgeving
 • kwaliteit leefomgeving
 • milieu en gezondheid
 • weerbaarheid.

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Rotterdam publiceert met enige regelmaat concrete praktijkvoorbeelden van risicogestuurd beheer. Het gaat dan om best practices over alle disciplines heen. Denk aan het beheren in lijn met de kernwaarden. Het in de gaten houden van de effecten van onze maatregelen in de buitenruimte. Of voorbeelden van data-analyse die ons helpen bij het slimmer beheren van de stad. Ook de artikelen die over onze aanpak in de vakpers zijn gepubliceerd worden (als dat is toegestaan) worden opgenomen.

Wij hechten veel waarde aan kennisuitwisseling met collega’s en vakgenoten ergens anders in het land of experts bij instellingen of koepelorganisaties. Dat houdt ons scherp. Andersom dragen wij met onze kennis graag bij aan de verdere ontwikkeling van assetmanagement in Nederland. Professionals die meer willen weten over

 • risicogestuurd beheer
 • de kern van onze aanpak
 • onze assets
 • de Rotterdamse kernwaarden (doelstellingen van de stad) die aan de basis staan van het beheer van de stad en ons team

verwijzen we graag naar onderstaande informatie.

‘Assets’ zijn al onze objecten in de openbare ruimte die een goed gebruik van de stad mogelijk maken. En die daarom van waarde zijn.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in Assetmanagement Rotterdam en wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op via assetmanagement@rotterdam.nl.

Op de hoogte blijven van nieuws en praktijkvoorbeelden? Meld u dan aan voor onze #AssetAlert.