Anders Geregeld
Gepubliceerd op: 08-11-2017
Geprint op: 03-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/anders-geregeld/
Ga naar de hoofdinhoud

Meer ruimte voor Rotterdamse ondernemers. Soms zitten lokale regels daarbij in de weg. Daarom kijkt de gemeente samen met ondernemers kritisch welke lokale regels wel en niet goed werken.

De afgelopen jaren is er al flink mee geëxperimenteerd. Via experimenten proberen we meer ruimte voor (vernieuwend) ondernemerschap te creëren. De gemeente gaat daar in 2020 mee door. Nieuwe ondernemerscollectieven die willen meedoen, zijn welkom!

Met het programma Anders Geregeld wil de gemeente Rotterdamse ondernemers meer ruimte bieden en de regeldruk verminderen. Samen met ondernemers werken aan een aantrekkelijke stad.

Experimenten in de stad

Vanaf begin 2018 zijn anderhalf jaar lang experimenten gedaan met minder regels. Ook zijn bestaande regels anders toegepast. De ondernemers dragen de initiatieven aan en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de experimenten. De gemeente faciliteert met de uitrol van het experiment.
Experimenten die we hebben gedaan:

  • aangepaste regel over winkeluitstallingen met meer ruimte voor uitstalling van verkoopwaren door winkeliers
  • de flexibele standplaatsvergunning: vergunning op naam van  een ondernemerscollectief waardoor op verschillende dagen verschillende exploitanten kunnen plaatsnemen en hun waar kunnen aanbieden. Dit leidt tot een levendiger winkelgebied
  • het gebruiksvriendelijker maken van het digitale aanvraagsysteem voor kleine evenementenvergunningen
  • het stimuleren van de mogelijkheden voor ondernemers om hun winkelgebied in de openbare ruimte te promoten. Hier gelden veel regels en eisen die niet makkelijk vindbaar zijn. Die zijn samengevat in de Wegwijzer Winkelgebiedmarketing
  • toepassen van alternatieve mogelijkheden om de vindbaarheid van het winkelgebied te vergroten
  • het vereenvoudigen van de aanvraag voor een complexe evenementenvergunning (categorie A) zoals een ijsbaan.

Dit gebeurde onder andere in het  centrum winkelgebied Rozenburg, winkelcentrum Beverwaard (IJsselmonde) en de Lusthofstraat (Kralingen-Crooswijk).

Het kan makkelijker

Een belangrijke les die we hebben geleerd, is dat het afwijken van regels vaak niet nodig is. Het gaat regelmatig over het vinden van meer ruimte binnen bestaande regels, het vereenvoudigen van processen of het verbeteren van communicatie over bestaande regels. Door helder over regels te communiceren, worden ze vaak al meer werkbaar voor ondernemers.

De experimenten worden aangedragen door ondernemers. Door op kleine schaal te experimenteren kunnen we toetsen of het werkt. Als het goed werkt, proberen we de lokale regel structureel te wijzigen. Zo hebben we met het anders uitstallen van verkoopwaar van winkeliers in meerdere gebieden positieve ervaringen opgedaan winkeliers. Dit willen we ook voor andere winkelgebieden, waar dit passend en gewenst is, mogelijk maken en willen daarom de regel in de APV aanpassen.

2020

De pilots die tot nu toe zijn gedaan, hebben al veel opgeleverd. De gemeente gaat door met experimenteren, samen met de ondernemers. Bent u een ondernemer en loopt u tegen lokale regels en procedures aan, neem dan contact op met Anders Geregeld.

Of wilt u informatie of heeft u vragen over Anders Geregeld? Stuur een e-mail naar andersgeregeld@rotterdam.nl.

Meer informatie

Wilt u informatie of heeft u vragen over Anders Geregeld? Stuur een e-mail naar andersgeregeldso@rotterdam.nl.