Aanvragen IOAZ en lening bedrijfskapitaal
Gepubliceerd op: 15-07-2021
Geprint op: 30-11-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/aanvraagformulieren-rbz/
Ga naar de hoofdinhoud

U bent (startende) ondernemer en u heeft een gesprek gehad met een consulent van Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). De consulent gaf u in het gesprek het advies Bbz-lening voor bedrijfskapitaal of IOAZ aan te vragen.

Dat kan online met uw DigiD. Op deze pagina leest u wat u moet doen.

Let op! Het is belangrijk dat u eerst een gesprek hebt met een consulent van RBZ als u IOAZ of een lening bedrijfskapitaal aanvraagt. De consulent kijkt samen met u naar uw situatie. Het kan namelijk dat u een ander advies krijgt, bijvoorbeeld dat u eerst uw boekhouding op orde gaat maken. Of dat u eerst samen met onze schulddienstverlener uw schulden in beeld brengt. Het kan ook zijn dat u niet in aanmerking komt voor sommige regelingen.

Om te voorkomen dat u 'voor niets' het aanvraagformulier voor een lening bedrijfskapitaal of IOAZ invult, is het belangrijk dat u eerst een consulent van RBZ spreekt.

Heeft u geen gesprek gehad met een consulent van RBZ? Dan kunt u hier een afspraak maken. Kijk goed wat uw situatie is. U kunt ook bellen met 010 - 433 96 00. Kies 2 in het keuzemenu. U kunt dan in overleg een afspraak plannen.

Wat kunt u aanvragen?

Er zijn verschillende aanvraagformulieren. In het formulier leiden we u naar de juiste aanvraag:

 • Bbz-bedrijfskapitaal. U bent met uw bedrijf korter dan 18 maanden geleden gestart.
 • Bbz-bedrijfskapitaal. U heeft een (bijstands-)uitkering en gaat starten met uw bedrijf.
 • Bbz-uitkering voor levensonderhoud verlengen die u vóór 1 oktober 2021 ontving.
 • IOAZ-uitkering voor levensonderhoud (formeel recht). U wilt stoppen als ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft. U bent nu nog niet gestopt en bent nog ingeschreven bij de KvK. U bent niet jonger dan 53,5 jaar.
 • IOAZ-materiaal recht. U heeft een toekenning IOAZ-uitkering en vraagt nu uitbetaling aan. U bent 55 jaar of ouder.

Wat moet u doen voordat u begint met het online formulier?

 • Na uw gesprek met uw consulent van RBZ kreeg u een checklist voor de bijlagen voor uw aanvraag. Daarop staat welke documenten u nodig heeft. Dat zijn bijvoorbeeld contracten en financiële documenten. Zie ook hieronder.
 • Verzamel eerst deze documenten, voordat u aan de aanvraag begint.
 • Heeft u de documenten niet digitaal? Maak er dan een foto (jpg) van of scan het als pdf.
 • Bij het aanvragen heeft u uw DigiD bij de hand.

Wat is belangrijk om te weten tijdens het online aanvragen?

 • U kunt uw aanvraag in de tussentijd opslaan en op een later moment doorgaan.
 • Aan het eind ondertekent u de aanvraag. Heeft u een partner? Uw partner moet de aanvraag ook ondertekenen.

Welke bijlagen zijn nodig voor een Bbz-lening voor bedrijfskapitaal of IOAZ-aanvraag?

U vraagt online Bbz of IOAZ aan. Dit zijn de bijlagen die nodig zijn bij het aanvragen.

 • U heeft alleen de documenten nodig, die voor u en uw situatie gelden.
 • Uw consulent van RBZ heeft u geïnformeerd welke documenten dat voor u zijn.

Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal heeft voordat u start met de aanvraag.

Privé

 1. Geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument
 2. U heeft een huurwoning:
  • uw laatste huurspecificatie
  • als u huurtoeslag ontvangt: de beschikking huurtoeslag
 3. U heeft een koopwoning of woonschip in eigendom:
  • laatste rente- en aflossingsoverzicht van de afgesloten hypotheek
  • laatste aanslag gemeentelijke heffingen (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing)
  • laatste aanslag gemeentelijke waterschapsbelasting
  • polis opstalverzekering
  • bewijsstuk erfpachtcanon
  • bijdrage VvE
 4. Documenten van alle privébankrekeningen en spaarrekeningen van de laatste drie maanden met saldo-overzicht van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren).
 5. Polissen van lijfrente- en/of levensverzekeringen en de afkoopwaarde hiervan.
 6. Aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar van u en van uw eventuele partner
 7. Bewijsstukken van privébezittingen van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren). Denk aan een auto, motor, (sta-)caravan, boot, antiek, sieraden, vakantiehuis, cryptovaluta.
 8. Actueel en duidelijk overzicht van privé-schulden van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren), met betalingsregelingen (dus ook van privéleningen bij een bank, familie of vrienden)
 9. Alimentatievonnis of -convenant en/of bewijs voorlopige voorziening echtscheiding
 10. Inkomensbewijzen van u en uw eventuele partner, zoals een arbeidscontract en loonstrook, een toekenningsbeschikking of specificatie uitkering, pensioenbewijzen, bewijs alimentatie
 11. Polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met de laatste premiespecificatie van u en van uw eventuele partner
 12. Inschatting van de privé-uitgaven voor de komende tijd van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren). Maak een duidelijk overzicht.
 13. Een actuele BKR-uitdraai, ook als u geen schulden heeft (vraag aan via bkr.nl)
 14. Een actueel overzicht van openstaande belastingschulden (bel gratis 0800 – 05 43).

Zakelijk

 1. Uittreksel(s) inschrijving Kamer van Koophandel van alle bedrijven die op uw naam en/of uw eventuele partner staan
 2. Een vof- of cv-akte of aandelenregister bv
 3. Documenten van vergunningen en/of ontheffingen voor vergunningen
 4. Huurcontract met huurspecificatie van de bedrijfsruimte (zonder bijlagen)
 5. Documenten van alle zakelijke bankrekeningen van de laatste drie maanden van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren)
 6. Actueel en duidelijk overzicht van zakelijke schulden en/of achterstallige betalingen met bewijsstukken en betalingsregelingen, van u en uw eventuele partner. Schulden zoals:
  • kredietovereenkomst die u heeft afgesloten met de bank
  • overeenkomsten die u heeft afgesloten voor de leningen bij uw familie of vrienden
  • lijst van crediteuren met vervaldata
  • bewijsstukken van betalingsregelingen
 7. Definitieve (geconsolideerde) jaarcijfers (balans-, verlies- en winstrekening) van de afgelopen drie jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner
 8. Voorlopige cijfers (winst- en verliesrekening) van het huidige jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner
 9. Cijfermatige prognoses van het huidige jaar van uw bedrijven en van uw eventuele partner
 10. Cijfermatige prognoses van het komende jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner
 11. Beschrijving waarom u de aanvraag doet. Heeft u problemen? Leg uit welke problemen dat zijn en hoe ze zijn ontstaan. Wat is de oplossing volgens u?
 12. Overzicht van belastingschulden op het fiscaalnummer van uw bedrijf, afgegeven door de Belastingdienst (geldt niet bij een eenmanszaak)

Als u Bbz-bedrijfskapitaal aanvraagt, vragen we ook de volgende documenten:

 1. Brief van de kredietverstrekker(s) op uw kredietaanvraag (bijvoorbeeld van een bank of Qredits)
 2. Omschrijving waar u het Bbz-bedrijfskapitaal voor aanvraagt, met specificatie

Vragen?

Neem contact op met uw consulent van RBZ.

 • Voor de starter met uitkering. U heeft nog geen bedrijf.
 • Voor de ondernemer, korter dan 1,5 jaar gestart. U heeft al een bedrijf.

U vraagt online Bbz aan. Dit zijn de bijlagen die nodig zijn bij het aanvragen.

 • U heeft alleen de documenten nodig, die voor u en uw situatie gelden.
 • Uw consulent van RBZ heeft u geïnformeerd welke documenten dat voor u zijn.

Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal heeft voordat u start met de aanvraag:

Privé

 1. Geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument
 2. U heeft een huurwoning:
  • uw laatste huurspecificatie
  • als u huurtoeslag ontvangt: de beschikking huurtoeslag
 3. U heeft een koopwoning of woonschip in eigendom:
  • laatste rente- en aflossingsoverzicht van de afgesloten hypotheek
  • laatste aanslag gemeentelijke heffingen (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing)
  • laatste aanslag gemeentelijke waterschapsbelasting
  • polis opstalverzekering
  • bewijsstuk erfpachtcanon
  • bijdrage VvE
 4. Documenten van alle privébankrekeningen en spaarrekeningen van de laatste drie maanden met saldo-overzicht van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren)
 5. Polissen van lijfrente- en/of levensverzekeringen en de afkoopwaarde hiervan
 6. Bewijsstukken van privébezittingen van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren). Denk aan een auto, motor, (sta-)caravan, boot, antiek, sieraden, vakantiehuis, cryptovaluta.
 7. Actueel en duidelijk overzicht van privé-schulden van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren), met betalingsregelingen (dus ook van privéleningen bij een bank, familie of vrienden). Vermeld in het overzicht:
  • de naam van de schuldeiser
  • het oorspronkelijke bedrag dat u terug moet betalen
  • het restantbedrag dat u terug moet betalen en de datums van aflossen
  • datum laatste betaling
 8. Aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar van u en van uw eventuele partner
 9. Alimentatievonnis of -convenant en/of bewijs voorlopige voorziening echtscheiding
 10. Inkomensbewijzen van u en uw eventuele partner, zoals een arbeidscontract en loonstrook, een toekenningsbeschikking of specificatie uitkering, pensioenbewijzen, bewijs alimentatie
 11. Polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met de laatste premiespecificatie van u en van uw eventuele partner.
 12. Inschatting van de privé-uitgaven voor de komende tijd van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren). Maak een duidelijk overzicht.
 13. Een actuele BKR-uitdraai, ook als u geen schulden heeft (vraag aan via bkr.nl).
 14. Een actueel overzicht van openstaande belastingschulden (bel gratis 0800 – 05 43).

Zakelijk

 1. Documenten van vergunningen en/of ontheffingen voor vergunningen
 2. (Concept) huurcontract met huurspecificatie van de bedrijfsruimte (zonder bijlagen)
 3. Overzicht huidige orderportefeuille
 4. Volledig ondernemingsplan, waarin opgenomen:
  • marktonderzoek (doelgroep, concurrentiepositie, marktbenadering, enzovoort)
  • startbalans, gespecificeerd investeringsplan (offertes), financieringsbegroting en exploitatiebegroting
  • prognose 'winst- en verliesrekening' voor tenminste 2 jaar (onderbouwing omzetprognose met product-, markt- en concurrentiegegevens)
  • omschrijving waar u het krediet voor aanvraagt, met specificatie

Als u Bbz-bedrijfskapitaal aanvraagt, vragen we ook de volgende documenten:

 1. Brief van de kredietverstrekker(s) op uw kredietaanvraag (bijvoorbeeld van een bank of Qredits)

Bent u korter dan 1,5 jaar geleden gestart met uw bedrijf? Dan vragen we ook de volgende documenten:

 1. Uittreksel(s) inschrijving Kamer van Koophandel van alle bedrijven die op uw naam en/of uw eventuele partner staan.
 2. Een vof- of cv-akte of aandelenregister bv
 3. Documenten van alle zakelijke bankrekeningen van de laatste drie maanden van u, van uw eventuele partner en/of minderjarig(e) kind(eren)
 4. Actueel en duidelijk overzicht van zakelijke schulden en/of achterstallige betalingen met bewijsstukken en betalingsregelingen, van u en uw eventuele partner. Schulden zoals:
  • kredietovereenkomst die u heeft afgesloten met de bank
  • overeenkomsten die u heeft afgesloten voor de leningen bij uw familie of vrienden
  • lijst van crediteuren met vervaldata
  • bewijsstukken van betalingsregelingen
 5. Voorlopige cijfers (winst- en verliesrekening) van het huidige jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner
 6. Definitieve (geconsolideerde) jaarcijfers (balans-, verlies- en winstrekening) van de afgelopen drie jaar van al uw bedrijven en van uw eventuele partner
 7. Overzicht van belastingschulden op het fiscaalnummer van uw bedrijf, afgegeven door de Belastingdienst (geldt niet bij een eenmanszaak).

Vragen?

Neem contact op met uw consulent van RBZ.

Ik heb geen DigiD. Wat nu?

U kunt DigiD aanvragen via digid.nl. U heeft dan uw burgerservicenummer nodig. Heeft u het aangevraagd? Binnen 3 werkdagen ontvangt u de activeringscode. Daarna kunt u Bbz of IOAZ bij ons aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met RBZ, telefoon 010 - 433 96 00. Kies 2 in het keuzemenu.
E-mail: ondernemen.rbz@rotterdam.nl
Postadres: Postbus 1024, 3000 BA  Rotterdam

Let op: Vragen over de Bbz-uitkering die loopt van 1 oktober tot 31 december 2021? Kijk dan op rotterdam.nl/bbz. U kunt ook bellen met 010 - 433 96 00, kies 1. Of u stuurt een e-mail naar bbz@rotterdam.nl.

Heeft u vragen over Tozo? Dan belt u met 14 010 of u stuurt een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Of kijk op de pagina Tozo.

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met RBZ.