Aanvraag uitkering
Gepubliceerd op: 27-03-2017
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/aanvraag-uitkering/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven, dan kunt u tijdelijk een (aanvullende) bijstandsuitkering krijgen.

Een bijstandsuitkering vult uw eigen inkomsten aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Hoe hoger uw eigen inkomsten, des te lager de uitkering.
De bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten. Zoals huur, kleding en boodschappen.

Bent u 27 jaar of ouder?

U kunt online een bijstandsuitkering aanvragen met uw DigiD.
De gemeente beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

Ben je 18 tot en met 26 jaar?

Ben je 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27, ga je niet naar school en heb je niet genoeg geld om voor jezelf te kunnen zorgen?
Dan kan je ook online een bijstandsuitkering aanvragen.
De gemeente beoordeelt of je hier recht op hebt.
Kijk voor meer informatie op de pagina Bijstandsuitkering jongeren.

Uitkeringen na werkloosheidsuitkering voor 55+: IOAZ, IOAW en IOW

Voor mensen die 55 jaar of ouder zijn en werkloos worden, bestaat na een werkloosheidsuitkering een IOAW of IOW-uitkering.
Voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die niet genoeg inkomsten hebben uit hun bedrijf, bestaat de IOAZ.

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) geeft financiële hulp aan oudere ondernemers/ZZP-ers (55+) met een niet-levensvatbaar bedrijf en die overwegen te stoppen.
Op de pagina Aanvragen IOAZ leest u meer informatie over deze regeling.

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) biedt aan oudere werknemers een uitkering na de WW.
Op de pagina IOAW leest u meer over deze regeling.

De Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau.
Bent u 60 jaar of ouder en had u die leeftijd toen u werkloos werd?
Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering een IOW aanvragen bij het UWV

Ondernemers en zelfstandigen zonder personeel

Bent u ondernemer of een zelfstandige zonder personeel?
En heeft u (tijdelijk) financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen?
In sommige gevallen kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de IOAZ.
Op de pagina van Regionaal Bureau Zelfstandigen vindt u meer informatie voor het aanvragen van ondersteuning.

Persoonlijke toelage

Als u bent opgenomen in een zorginrichting of verpleeginstelling en u geen ander inkomen heeft, dan kunt u een persoonlijke toelage aanvragen.
Op de pagina Persoonlijke toelage vindt u hier meer informatie over.

Algemene bijstand in Rotterdam

Gemeente Rotterdam wil meer Rotterdammers aan het werk krijgen.
Daarom houdt ze het aantal uitkeringen bij:

  • Aantal uitkeringen bijgewerkt op: 25 november 2022
  • Aantal uitkeringen op de eerste dag van deze maand: 33.254
  • Aantal uitkeringen op de vorige werkdag: 33.047
  • Aantal uitkeringen vandaag: 33.044

Geldzorgen

Als u zorgen over geld heeft, kijk dan op de pagina Geldzorgen.
Samen met u zoeken we naar een oplossing.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.