2021: Jaar van de Taal
Gepubliceerd op: 11-12-2020
Geprint op: 14-01-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/2021-jaar-van-de-taal/
Ga naar de hoofdinhoud

Wethouder Judith Bokhove heeft 2021 uitgeroepen tot Jaar van de Taal. Ze wil gedurende dit jaar laaggeletterdheid permanent onder de aandacht brengen. Wat staat ons dit jaar te wachten?

Wie goed kan lezen en schrijven en de Nederlandse taal goed kan begrijpen en spreken, is beter in staat om werk te vinden, de eigen financiën op orde te hebben, de kinderen op te voeden en gezond te blijven. In Rotterdam hebben 90.000 inwoners moeite met lezen en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. En daardoor komen ze op het gebied van werk, geld, opvoeding en gezondheid vaker in de problemen.

Samen lukt het beter dan alleen

In het Jaar van de Taal 2021 hebben de gemeente en haar partners veel aandacht voor laaggeletterdheid en de kansen die beter worden in taal met zich meebrengt. Gedurende het jaar organiseren we verschillende activiteiten en initiatieven die laten zien wat laaggeletterdheid betekent, wat het verbeteren van de digitale en taalvaardigheden oplevert en dat je werknemers, cliënten, ouders of patiënten kunt helpen door beter in taal te worden.

Samen lukt dat beter dan alleen. In teamverband kunnen bijvoorbeeld werkgevers, (schuld)hulpverleners, leraren, artsen of andere professionals een plan maken om laaggeletterden te helpen. Aan het eind van het jaar hopen we dat minimaal 10 teams taal bij verschillende organisaties met geletterdheid aan de slag zijn gegaan.

Digitale aftrap

Het Jaar van de Taal begint in januari met onder meer een oproep van wethouder Bokhove aan professionals om in teamverband aan de slag te gaan met taal. Op dinsdag 2 maart organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst voor deze professionals in Rotterdam. Met inspirerende filmpjes, interessante gesprekken en een leerzame lezing worden zij gestimuleerd laaggeletterden te helpen beter in taal te worden zodat deze beter in staat zijn om werk te vinden, de eigen financiën op orde te hebben, de kinderen op te voeden en gezond te blijven.

Op het jaarprogramma staat:

  • Oefenmeesters die Teams Taal coachen in hoe zij als team de taalvaardigheid van anderen kunnen verbeteren.
  • Een raadsvergadering in eenvoudige taal, begrijpelijk voor álle Rotterdammers.
  • Een kunstwerk dat bestaat uit 90.000 oude pennen, die symbool staan voor het aantal laaggeletterden in de stad.
  • Week van Lezen en Schrijven met veel aandacht voor laaggeletterdheid.
  • Jouw Team Taal in gesprek met de wethouder Taal.
  • Informatieve, gezellige en interessante bijeenkomsten voor jouw Team Taal.
  • Verkiezing: Welk Team Taal heeft het beste plan waardoor Rotterdammers beter in taal worden?
  • En nog veel meer…