Spring naar het artikel

De Blauwe Verbinding is ontwikkeld voor een aantal doelstellingen: natuurontwikkeling, schoon water en waterberging, gevarieerd wonen, recreatie en diverse waterprogramma's.

Planten en dieren hebben baat bij het project de Blauwe Verbinding. Barrières zullen verdwijnen doordat groen en water met elkaar verbonden worden. Flora en fauna krijgen kans zich te verspreiden over het hele gebied. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook bijzonder leuk voor mensen die langs of op het water recreëren. Er valt immers veel meer te zien, ontdekken en te beleven. De waterkwaliteit zal verbeteren door de Blauwe Verbinding. Hierdoor krijg je meer variatie in planten en dieren.

Vissoorten

In het najaar van 2012 is door Bureau Stadsnatuur Rotterdam een onderzoek gedaan naar de verschillende vissoorten in de verschillende wateren van de Blauwe Verbinding. Ook plantensoorten, amfibieën enzovoort zijn geïnventariseerd. Hoofdvraag bij het onderzoek was: wat zijn de mogelijke gevolgen voor de visfauna na het voltooien van de Blauwe Verbinding. In de Koedood en de Zuidpolder vinden regelmatig tellingen plaats van vogel- en plantensoorten. Lees er meer over op natuurbericht.nl.

Schoon water en waterberging 

Op IJsselmonde is een tekort aan water, vooral aan schoon water. De Gaatkensplas in Barendrecht en het Zuiderpark in Rotterdam kunnen schoon water goed gebruiken. Met de Blauwe Verbinding kan er probleemloos schoon water naar de plassen en de woonwijken gebracht worden. Dit schone water is afkomstig uit de Oude Maas. Daarnaast voorziet de Blauwe Verbinding in de behoefte aan meer waterberging.

Flora en fauna krijgen de kans zich te verspreiden over het hele gebied.

Bijdrage aan gevarieerd wonen 

De wijken op Zuid krijgen een flinke kwaliteitsimpuls door de Blauwe Verbinding. Rotterdam-Zuid wordt daardoor interessanter voor mensen met een midden- of hoger inkomen. Bewoners van de nieuwe waterrijke buurten in Pendrecht en Zuidwijk, profiteren optimaal van de vaarroute. Ze hoeven bij wijze van spreken alleen maar vanuit hun huis in een bootje te stappen. Dit geldt ook voor de bewoners van Portland of Carnisselande. De groen- en recreatiegebieden liggen binnen handbereik.

Recreatie

De kracht van de Blauwe Verbinding: bestaande en ook nieuwe groene- en waterrijke gebieden worden met elkaar verbonden.

Diverse waterprogramma's

Het project de Blauwe Verbinding past goed in de volgende plannen:
- Stadsvisie Rotterdam 2030
- Herijking Waterplan Rotterdam II
- Klimaatbuffer IJsselmonde