Coronavirus en sport
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier mee te maken.

Vanaf 16 maart gelden de volgende maatregelen voor sport, zwembaden, scouting, speeltuinen en kinderboerderijen:

Binnensport

Volwassenen, kinderen en jongeren mogen niet binnensporten. Alle sporthallen, gymzalen en sportscholen zijn gesloten. Gymzalen en sporthallen mogen alleen open voor gymles voor basisscholen en middelbare scholen.

Buitensport

Buiten sporten mag onder bepaalde voorwaarden:

 • Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt:
  • U mag buitensporten bij reguliere sportaccommodatie die permanent beheerd wordt door een sportvereniging of de gemeente met maximaal 4 mensen op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • U mag alleen of in tweetallen buiten sporten in parken, op pleinen en op andere plekken. Dit mag ook onder begeleiding van een trainer.  
  • Trainen in meerdere groepen van 2 personen kan, met meer dan 1,5 meter tussen de tweetallen.
  • Groepslessen mogen niet.
  • Een instructeur mag aan maximaal 2 mensen tegelijk instructie geven. De trainer mag wel langs verschillende tweetallen gaan om die instructie te geven. Het aantal tweetallen moet beperkt blijven passend bij de gedachte achter de maatregelen. Maximaal 4 tweetallen zal in de meeste situaties een redelijk aantal zijn.
  • Houd altijd tussen volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar. Contactsporten zijn niet mogelijk voor de groep vanaf 27 jaar.
 • Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten sporten:
  •  In teamverband op een reguliere sportaccommodatie die permanent beheerd wordt door een sportvereniging of de gemeente. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten. Wedstrijden mogen alleen tussen teams van dezelfde club.
  • In parken, op pleinen en andere plekken buiten mogen jongeren van 18 tot en met 26 jaar alleen of in tweetallen sporten op 1,5 meter van elkaar.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen buiten sporten:
  • In teamverband bij een vereniging of op een andere plek buiten. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Wedstrijden zijn er alleen met teams van dezelfde club.

Sport overig

 • Sportkantines, douches en kleedkamers op sportaccommodaties zijn gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ook niet bij trainingen en onderlinge wedstrijden.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen. Topsporters die actief zijn in een topsportcompetitie mogen, onder voorwaarden, in groepen trainen en wedstrijden spelen.

Wandeltochten en (hard)loopactiviteiten

Er ontstaan diverse initiatieven voor wandeltochten, hardloopactiviteiten of sportroutes langs fitnessstations of versnaperingspunten in de stad. Veel mensen op de been brengen mag niet. Dat betekent:

 • Georganiseerde routes (dus uitgestippelde routes), gebruik van tijdvakken en kaartverkoop zijn niet toegestaan.
 • Evenementen mogen niet.
 • Een kraampje met uitgiftepunt van eten/drinken/medaille en dergelijke mag niet (behalve als het een bestaande horecalocatie betreft).
 • Sport in de buitenruimte is toegestaan met maximaal 2 personen exclusief trainer (zie bij buitensport).

Sporten onder een tijdelijke overkapping

Om ook bij regen buiten te kunnen sporten is een tijdelijke kleine overkapping met minimaal 3 zijdes open toegestaan.

 • U mag een kleine open overkapping (zoals een open partytentje) gebruiken om ongeveer 2 personen overdekt te laten sporten. Deze overkapping moet u dagelijks afbreken.
 • Samenkomsten en reisbewegingen moeten we beperken. U mag geen grotere tenten plaatsen die helemaal dicht kunnen. Tenten mogen ’s nachts niet blijven staan.
 • De plek waar u de tijdelijke overkapping wilt plaatsen, moet u vooraf afstemmen met het coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl. Voor een tent op eigen grond is geen afstemming nodig.
 • Overleg vooraf met de buren om overlast te voorkomen.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen zwemles volgen om te oefenen voor het A, B of C-diploma. Zwembaden mogen alleen open voor zwemlessen en schoolzwemmen. Voor deze zwemlessen gelden een aantal voorwaarden:

 • U moet vooraf reserveren.
 • Verkouden kinderen en kinderen met andere griepklachten blijven thuis.
 • Tijdens de zwemles zijn de kleedkamers en toiletten open voor de kinderen. De douches blijven gesloten.
 • Ouders en verzorgers mogen mee naar de kleedkamer om te helpen met omkleden.
 • Ouders en verzorgers wachten tijdens de zwemles buiten het gebouw.

Binnenactiviteiten zijn niet toegestaan. Toiletten mogen open.

 • Scoutingactiviteiten buiten voor jeugd tot en met 17 jaar zijn toegestaan.
 • Scoutingactiviteiten voor 18 jaar en ouder zijn niet toegestaan. Dus ook niet voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar.
 • Speeltuinen mogen open. Alleen als ze gericht zijn op de buurt of wijk en het beheer in handen is van de gemeente, een stichting een vereniging of een groep mensen samen.
 • Gebouwen bij de speeltuin blijven gesloten. De toiletten mogen wel open.
 • De speeltuin mag kleinschalige sport- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar organiseren. Activiteiten die het karakter hebben van een evenementen (zoals activiteiten met springkussens, geluidsinstallatie, eetkraampjes, feesten/disco’s) zijn niet toegestaan.
 • De horeca blijft gesloten, ook voor afhaal.
 • Voor ouders/begeleiders gelden de regels wat betreft groepsvorming buiten ook in de speeltuin. Er mogen maximaal 2 personen bij elkaar komen op 1,5 meter (uitgezonderd mensen die op een adres wonen). De speeltuin laat een beperkt aantal volwassenen toe om groepsvorming te voorkomen.
 • Alleen kleinschalige speeltuinen mogen open. Klimbossen, pretparken en grote speelparken blijven gesloten.

Kinderboerderijen zijn dicht.

Op dit moment zijn geen evenementen mogelijk. Voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen wel beperkt activiteiten georganiseerd worden zoals een kleinschalige sport- en spelmiddag met een Pasen thema op de lokale sportvereniging. Zie ook de informatie over feestdagen en corona op de website van de rijksoverheid.

Kleinschalige georganiseerde jeugdactiviteiten zijn toegestaan in de openbare buitenruimte, dus niet binnen. Bij deze activiteiten moeten de volgende uitgangspunten aangehouden worden:

 • Culturele of sportieve activiteiten voor kinderen tot en met 17 jaar
 • Georganiseerd door welzijnspartijen of vereniging gerelateerd  (geen commerciële activiteiten)
 • Ongeveer 30 kinderen (per shift / blok)
 • Begeleiding / georganiseerd (niet meer volwassenen aanwezig dan nodig)
 • Geen deelname van ouders (enkel halen en brengen)
 • Volg de basis- en hygiëneregels op
 • Geen (luide) muziek, verkoop eten en drinken.

Koningsspelen

Scholen organiseren de jaarlijkse Koningsspelen altijd op vrijwillige basis. Dit jaar kunnen Koningsspelen doorgang vinden als deze georganiseerd kunnen worden binnen de geldende coronamaatregelen. De coronamaatregelen hebben op dit moment als uitgangspunt dat er op school alleen onderwijs plaatsvindt en andere activiteiten, waarbij niet noodzakelijke contacten kunnen ontstaan, zoveel mogelijk worden beperkt. Dit is dus ook het uitgangspunt van de afweging die de school maakt. Maak zoveel mogelijk gebruik van buitenruimten en houdt bestaande cohorten in stand.

Landelijk wordt er aandacht besteed aan de koningsspelen op Koningsspelen.nl. Gezonde School besteedt op haar website ook aandacht aan de Koningsspelen. Sportdagen en/of koningsspelen die op de schoollocatie worden georganiseerd kunnen plaatsvinden als de richtlijnen en maatregelen uit het servicedocument in acht worden genomen. Dit betekent dat de klassen gescheiden zijn en deze bijeenkomsten georganiseerd worden met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeel.

Sportdagen of Koningsspelen op een externe locatie worden sterk afgeraden. Het uitgangspunt hierbij is dat niet noodzakelijke contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk worden beperkt. Mochten koningsdagen wel op een externe locatie plaatsvinden (die geopend mag zijn!) dan geldt daarvoor dezelfde lijn als wanneer het op school plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie op