Coronavirus en sport
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier mee te maken.

Vanaf 3 maart gelden de volgende maatregelen voor sport, scouting, speeltuinen en kinderboerderijen:

Binnensport

Binnen sporten is niet toegestaan. Dit geldt voor zowel volwassenen als jeugd. Sporthallen, gymzalen, sportscholen, zwembaden enzovoort zijn gesloten. Behalve voor onderwijsactiviteiten van BO en Vo scholen in sporthallen en gymzalen.

Buitensport

Buiten sporten mag onder bepaalde voorwaarden.

 • Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt voor buiten sporten:
  • Dat dit alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Trainen in meerdere groepen van 2 personen kan, met meer dan 1,5 meter tussen de tweetallen.
  • Een instructeur mag aan maximaal 2 mensen tegelijk instructie geven.
  • Groepslessen mogen niet.
 • Voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar geldt voor buiten sporten:
  • Dat zij op een sportaccommodatie die permanent beheerd wordt door een sportvereniging of door de gemeente mogen sporten in teamverband. Tijdens het sporten op een sportaccommodatie hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dat gezien de sport niet anders kan. Er zijn alleen onderlinge wedstrijden binnen de eigen club mogelijk.
  • Op ander locaties dan sportaccommodaties, zoals parken, pleinen en overige buitenruimte gelden voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar de regels die voor iedereen vanaf 27 jaar gelden (zie bovenstaand). Dus geen teamsporten en wel 1.5 meter aanhouden.
 • Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt voor buitensporten:
  • Dat zij zowel op sportaccommodaties als in de openbare ruimte mogen sporten teamverband. Tijdens het sporten hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Er zijn alleen onderlinge wedstrijden binnen de eigen club mogelijk.

Sport overig

 • Sportkantines, douches en kleedkamers op sportaccommodaties zijn gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ook niet bij trainingen en, onderlinge wedstrijden
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen. Topsporters die actief zijn in een topsportcompetitie mogen, onder voorwaarden, in groepen trainen en wedstrijden spelen.

Sporten onder een tijdelijke overkapping

Alleen sporten in de buitenruimte is toegestaan. Uit coulance wordt het sporten onder een tijdelijke kleine overkapping met minimaal 3 zijdes open ook toegestaan. Specifieker:

 • Het plaatsen van een kleine open overkapping (zoals een open party tentje), om ongeveer 2 personen overdekt te laten sporten, is toegestaan. Deze overkapping moet u dagelijks afbreken.
 • Het plaatsen van grotere tenten die 1 nacht of langer blijven staan, is niet toegestaan. De bedoeling van de huidige regels is om het aantal samenkomsten en reisbewegingen te beperken. Grotere afsluitbare tenten die een nacht blijven staan zien we als binnenruimte. Binnenruimtes moeten gesloten zijn. Die sluiting geldt ook overdag ook al worden dan de zijdes open gezet.
 • De plek waar u de tijdelijke overkapping (die dagelijks wordt afgebroken) wil plaatsen, moet u vooraf afstemmen met het coronaloket010 via rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl. Zou u in uw e-mail duidelijk willen aangeven waar u de overkapping tijdelijk wilt neerzetten?
 • Wij verzoeken u om vooraf af te stemmen met de buren in verband met eventueel geluidsoverlast.

Binnenactiviteiten zijn niet toegestaan. Toiletten mogen open.

Scoutingactiviteiten buiten voor jeugd tot en met 17 jaar zijn toegestaan. Scoutingactviteiten voor 18 jaar en ouder zijn niet toegestaan. Dus ook niet voor jongeren van 18tot en met 26 jaar.

 • Speeltuinen gericht op de buurt of wijk die beheerd of geëxploiteerd worden door een gemeente, vereniging, stichting of een groep individuen zonder rechtspersoonlijkheid mogen open.
 • Gebouwen bij de speeltuin, met uitzondering van eventuele toiletvoorzieningen, blijven gesloten voor publiek.
 • De speeltuin mag kleinschalige jeugdactiviteiten gericht op sport en spel organiseren voor kinderen tot en met 17 jaar. Activiteiten die het karakter hebben van een evenementen (zoals activiteiten met springkussens, geluidsinstallatie, eetkraampjes, feesten/disco’s) zijn niet toegestaan.
 • De horeca blijft gesloten, ook voor afhaal.
 • Voor ouders en begeleiders gelden de regels wat betreft groepsvorming buiten ook in de speeltuin. Er mogen maximaal 2 personen bij elkaar komen op 1.5 meter (uitgezonderd mensen die op 1 adres wonen). De speeltuin moet het aantal volwassenen in de speeltuin reguleren om groepsvorming te voorkomen.
 • De openstelling van de speeltuinen betreft uitdrukkelijk de kleinschalige speeltuinen. Hieronder vallen bijvoorbeeld niet de klimbossen, pretparken en grote speelparken.

Kinderboerderijen zijn dicht.

Kijk voor meer informatie op