Coronavirus en sport
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier mee te maken.

Vanaf 10 juli zijn de voorwaarden voor sport, scouting, speeltuinen en kinderboerderijen als volgt:

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan. En onder voorwaarden is ook publiek bij die wedstrijden toegestaan. Zie voor meer informatie over de voorwaarden voor sport:

Sportkantines mogen open volgens de voorwaarden van de horeca.

Scoutingactiviteiten zijn toegestaan voor alle leeftijden. Voor 18+ dienen de activiteiten wel op 1,5 meter plaats te vinden. Behalve als het gaat om sportactiviteiten daarvoor hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 

Locaties voor recreatie, zoals scouting, kinderboerderijen en speeltuinen, zijn geopend en mogen 1 bezoeker per 5 vierkante meter ontvangen. Volwassenen dienen 1,5 meter afstand te houden.

Voor de ruimtes op deze locatie waar mensen overwegend een vaste plek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Registratie en gezondheidscheck zijn dan verplicht.

De horeca mag open volgens de voorwaarden van de horeca.

Naast reguliere jeugdactiviteiten bij speeltuinen en reguliere sportactiviteiten, wedstrijden en toernooien bij sportverenigingen zijn evenementen onder voorwaarden ook toegestaan. Die voorwaarden zijn vanaf 10 juli aangescherpt. Zie voor meer informatie over de voorwaarden vanaf 10 juli het overzicht Evenementen tijdens de zomer.

Of een activiteit als evenement gekwalificeerd wordt hangt onder andere of van de mate waarin er randactiviteiten naast het reguliere sportaanbod (sportverenigingen) of de reguliere jeugdactiviteiten (speeltuinen) worden georganiseerd. Zie voor meer informatie de pagina Evementenvergunning. Bij vragen of twijfel of iets een evenement is of niet kan contact worden opgenomen met team evenementenvergunningen via 14 010 of via evenementenvergunningen@rotterdam.nl.