Veilig sporten
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 27-09-2020
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier mee te maken.

Sinds 1 juli is er weer veel mogelijk in de sport. De regels en richtlijnen op hoofdlijnen sinds 1 juli staan onderaan dit bericht. Vanaf 20 september zijn daar enkele extra maatregelen bij gekomen.

Extra maatregelen vanaf 20 september

Vanaf 20 september gelden de volgende twee extra richtlijnen:

 • Er is een meldplicht voor samenkomsten van meer dan 50 personen. Dit moet uiterlijk 48 uur voor aanvang worden gemeld bij de veiligheidsregio.
 • Er is een verbod op ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Dit geldt voor zowel binnen als voor buiten.

Dat betekent het volgende voor sport, scouting, speeltuinen en kinderboerderijen:

Wanneer is iets een samenkomst?  

Alle bijeenkomsten waarbij meerdere mensen aanwezig zijn ongeacht leeftijd, zijn samenkomsten tenzij er sprake is van doorstroom van mensen.

 • Alle sportactiviteiten zoals trainingen, lessen, wedstrijden zijn samenkomsten.
 • Alle scoutingactiviteiten zijn samenkomsten.
 • Kinderen die spelen in de speeltuin is geen samenkomst, is doorstroom.
 • Bezoek aan een kinderboerderij is geen samenkomst, is doorstroom.

Wanneer is iets een gezelschap?

Een gezelschap ‘hoort bij elkaar’. Denk bijvoorbeeld aan een vriendengroep, een reisgezelschap, een sportteam. Je bent géén gezelschap met willekeurige anderen. Lees de toelichting op het begrip gezelschappen. Een gezelschap van 50 of meer mensen (ongeacht leeftijd) is verboden.

Uitzondering verenigingsrecht

Voor verenigingen geldt een uitzondering op het verbod op gezelschappen, leden van een vereniging mogen op basis van het verenigingsrecht wel bij elkaar komen voor activiteiten waar ze voor zijn opgericht, dus bijvoorbeeld voor sport gerelateerde zaken bij een sportvereniging en voor scoutingactiviteiten bij een scoutingvereniging. De meldingsplicht voor samenkomsten geldt dan wel.

Wanneer verenigingen andere zaken organiseren of ondernemen die niet direct met de verenigingsactiviteiten te maken hebben, zoals feesten, partijen en evenementen geldt voor verenigingen wèl het verbod op gezelschappen boven de 50 personen.

Wat betekent dit voor sportaanbieders, scoutingverenigingen en speeltuinverenigingen?

 • Alle samenkomsten boven de 50 melden.
 • Gezelschappen van 50 of meer zijn toegestaan voor sportactviteiten of zaken die direct met de sport samen hangen (voorbeeld: training, wedstrijd, scheidsrechter bijeenkomst).
 • Verbod op gezelschappen van 50 of meer voor niet sport gerelateerde activiteiten feesten, borrels, evenementen.
 • Alle samenkomsten boven de 50 melden (bijvoorbeeld: diverse willekeurige mensen trainen in de sportschool).
 • Gezelschappen van 50 of meer zijn NIET toegestaan (bijvoorbeeld: een sportclinic van 50 of meer mensen organiseren voor werknemers van een bedrijf).
 • Regulier spelen van kinderen in de speeltuin is doorstroom en dus geen samenkomst en geen gezelschap.
 • Organisatie van een activiteiten of evenementen op de speltuin gerelateerd aan de spelen/speeltuin (bijvoorbeeld een knutseldag of spellendag) is wel een samenkomst. Dus bij 50 of meer bezoekers melden.
 • Overige feesten, partijen, evenementen voor een besloten groep boven de 50 is niet toegestaan (gezelschap).
 • Regulier bezoek kinderboerderij is doorstroom en dus geen samenkomst e
 • Organisatie van een activiteiten of evenementen op kinderboerderij is wel een samenkomst. Dus bij 50 of meer bezoekers melden.
 • Overige feesten, partijen, evenementen voor een besloten groep boven de 50 is niet toegestaan (gezelschap).

Maatregelen vanaf 1 juli

De overige regels die sinds 1 juli van kracht zijn, gelden nog steeds en worden hieronder toegelicht:

Algemeen

De exacte uitwerking van de regels rond sport is opgenomen in het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. We adviseren alle sportaanbieders en sporters dringend dit protocol te raadplegen en op te volgen.

 • Spelcontact en wedstrijden
  De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Voor de jeugd tot en met 18 jaar was dat al eerder zo. Voor volwassenen geldt nu ook dat ze binnen 1.5 meter van elkaar mogen komen tijdens het sporten. Wel moet buiten het sporten om, dus ook direct nadat een training of wedstrijd is afgelopen, 1,5 meter afstand worden aangehouden. Sportwedstrijden organiseren is vanaf 1 juli ook weer mogelijk. Ook tegen andere sportverenigingen en teams.
  Wedstrijden en toernooien zijn ook weer toegestaan, zowel binnen als buiten.
 • Toeschouwers / aanwezigen op een sport, scouting, speeltuinlocatie
  Er is een verruiming op samenkomsten. Dat betekent bijvoorbeeld dat toeschouwers bij sport of spelactiviteiten ook weer zijn toegestaan. Voor situaties waarbij reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt toegepast, geldt geen maximum aantal voor samenkomsten. Wanneer registratie van aanwezigen en een check gesprek niet plaats vindt of mogelijk is geldt: Binnen zijn maximaal 100 mensen per ruimte toegestaan zolang zij een vaste zitplaats hebben. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers/mensen samenkomen zonder zitplaats/placering. In alle gevallen geldt dat de 1,5 meter wel gewaarborgd moet kunnen worden.
 • Schreeuwen en zingen
  Hard schreeuwen, zingen of meedoen aan spreekkoren is niet toegestaan. Reden daarvan is dat onderzoek aantoont dat dat tot grote verspreiding van het virus zou kunnen leiden.

Binnensporten

Vanaf 1 juli is binnensport onder voorwaarden weer toegestaan. Belangrijk aandachtspunt bij het binnensporten is dat de ruimtes goed geventileerd moeten worden en geadviseerd wordt om met vaste groepen sporters te werken. Sportbedrijf Rotterdam zal de sporthallen en gymzalen vanaf 6 juli gefaseerd open gaan stellen waar dit verantwoord is gezien de ventilatie mogelijkheden. Kijk op de website van het Sportbedrijf Rotterdam voor nadere informatie over de openstelling.

Voor sportverenigingen heeft Rotterdam Sportsupport een handige checklist beschikbaar om het makkelijker te maken om aan de richtlijnen te voldoen. Deze ingevulde checklist dient uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de start van de eerste activiteit toegestuurd te worden aan coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Commerciële partijen zoals sportscholen met eigen accommodatie adviseren we het protocol van NLActief te raadplegen. Bij vragen kunnen ondernemers contact opnemen met De Ondernemersbalie.

Sportkantines

Sportkantines mogen onder voorwaarden per 1 juli open. De regels en richtlijnen zoals die voor de horeca gelden moeten gehanteerd worden. Zowel in de kantine als op het terras is een zitplaats verplicht. Bij twijfel over de regels voor jouw club, kun je contact opnemen met Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

De andere ruimtes in de sportkantines mogen ook weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen en verhuur. Daarbij geldt: maximaal 100 personen, zitplaatsen verplicht en alleen zolang de ruimte groot genoeg is om de 1,5 meter in acht te nemen. Boven de 100 personen is reserveren (registratie) en een check gesprek verplicht.

Buitensporten

Buiten sporten is alweer enkele weken toegestaan. Door de versoepeling op spelcontact en wedstrijden is er voor de buitensport meer mogelijk, zie bovenstaande informatie bij 'algemeen'. Sportverenigingen en andere aanbieders die sport aanbieden op een buitensportcomplex of in de openbare ruimte dienen zich te houden aan de richtlijnen uit het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF.

Zwemmen

De zwembaden zijn onder voorwaarden alweer enkele weken geopend. Openingstijden en aanbod van activiteiten kan per zwembad verschillen. Kijk op de website van het zwembad om te zien wanneer u daar kunt zwemmen en welke regels er gelden.

Scoutingverenigingen

Scoutingverenigingen mogen opkomsten zowel binnen als buiten organiseren. Scouting Nederland heeft handige factsheets met de exacte regels en richtlijnen. Het scoutinggebouw mag ook weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen en verhuur (voor zover dat regulier is toegestaan). Daarbij geldt: maximaal 100 personen, zitplaatsen verplicht en alleen zolang de ruimte groot genoeg is om de 1,5 meter in acht te nemen. Boven de 100 personen is reserveren (registratie) en een check gesprek verplicht. Eventuele horeca van een scoutinggebouw mag ook open zolang alle regels en richtlijnen zoals die ook voor de horeca gelden worden nageleefd. Zowel in de horeca binnen als op het terras is een zitplaats verplicht.

Speeltuinen

Speeltuinen zijn onder voorwaarden al enige weken open. De speeltuin kiest voor een bepaalde vorm van toelating van de kinderen op de speeltuin zodat het niet te druk wordt en de (volwassen) begeleiders de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. Speeltuinen kunnen voor verdere informatie over de richtlijnen terecht bij Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam via info@bsw-rotterdam.nl. Gebouwen van speeltuinen mogen open. Daarbij geldt: maximaal 100 personen, zitplaatsen verplicht en alleen zolang de ruimte groot genoeg is om de 1,5 meter in acht te nemen. Boven de 100 personen is reserveren (registratie) en een check gesprek verplicht. Horeca van de speeltuingebouwen mag ook open zolang de regels en richtlijnen zoals die ook voor de horeca gelden worden nageleefd. Zowel in de horeca binnen als op het terras is een zitplaats verplicht.

\