Veilig sporten
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Spring naar het artikel

Doordat veel mensen zich de afgelopen tijd aan de regels hebben gehouden, kan er steeds meer gesport worden in tijden van het coronavirus.

Deze discipline en betrokkenheid is een groot compliment waard. Helaas is het gevaar nog niet geweken. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft.

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli

Tijdens de persconferentie van 24 juni zijn op veel onderdelen versoepelingen van de corona maatregelen aangekondigd. Vanaf 1 juli is er ook op het gebied van sport en bewegen meer mogelijk. De belangrijkste versoepelingen op sport en beweeggebied zijn:

 • spelcontact, wedstrijden en toeschouwers zijn toegestaan
 • binnensport kan weer open
 • de sportkantines mogen open
 • samenkomsten binnen en buiten met meer mensen zijn mogelijk.

Algemeen blijft gelden:

 • 1,5 meter afstand blijft de basis (behalve waar specifiek een uitzondering wordt genoemd).
 • Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.

Algemeen

De exacte uitwerking van de regels rond sport is opgenomen in het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. We adviseren alle sportaanbieders en sporters dringend dit protocol te raadplegen en op te volgen.

 • Spelcontact en wedstrijden
  De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Voor de jeugd tot en met 18 jaar was dat al eerder zo. Voor volwassenen geldt nu ook dat ze binnen 1.5 meter van elkaar mogen komen tijdens het sporten. Wel moet buiten het sporten om, dus ook direct nadat een training of wedstrijd is afgelopen, 1,5 meter afstand worden aangehouden. Sportwedstrijden organiseren is vanaf 1 juli ook weer mogelijk. Ook tegen andere sportverenigingen en teams.
  Wedstrijden en toernooien zijn ook weer toegestaan, zowel binnen als buiten.
 • Toeschouwers / aanwezigen op een sport, scouting, speeltuinlocatie
  Er is een verruiming op samenkomsten. Dat betekent bijvoorbeeld dat toeschouwers bij sport of spelactiviteiten ook weer zijn toegestaan. Voor situaties waarbij reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt toegepast, geldt geen maximum aantal voor samenkomsten. Wanneer registratie van aanwezigen en een check gesprek niet plaats vindt of mogelijk is geldt: Binnen zijn maximaal 100 mensen per ruimte toegestaan zolang zij een vaste zitplaats hebben. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers/mensen samenkomen zonder zitplaats/placering. In alle gevallen geldt dat de 1,5 meter wel gewaarborgd moet kunnen worden.
 • Schreeuwen en zingen
  Hard schreeuwen, zingen of meedoen aan spreekkoren is niet toegestaan. Reden daarvan is dat onderzoek aantoont dat dat tot grote verspreiding van het virus zou kunnen leiden.

Binnensporten

Vanaf 1 juli is binnensport onder voorwaarden weer toegestaan. Belangrijk aandachtspunt bij het binnensporten is dat de ruimtes goed geventileerd moeten worden en geadviseerd wordt om met vaste groepen sporters te werken. Sportbedrijf Rotterdam zal de sporthallen en gymzalen vanaf 6 juli gefaseerd open gaan stellen waar dit verantwoord is gezien de ventilatie mogelijkheden. Kijk op de website van het Sportbedrijf Rotterdam voor nadere informatie over de openstelling.

Voor sportverenigingen heeft Rotterdam Sportsupport een handige checklist beschikbaar om het makkelijker te maken om aan de richtlijnen te voldoen. Deze ingevulde checklist dient uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de start van de eerste activiteit toegestuurd te worden aan coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Commerciële partijen zoals sportscholen met eigen accommodatie adviseren we het protocol van NLActief te raadplegen. Bij vragen kunnen ondernemers contact opnemen met De Ondernemersbalie.

Sportkantines

Sportkantines mogen onder voorwaarden per 1 juli open. De regels en richtlijnen zoals die voor de horeca gelden moeten gehanteerd worden. Zowel in de kantine als op het terras is een zitplaats verplicht. Bij twijfel over de regels voor jouw club, kun je contact opnemen met Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

De andere ruimtes in de sportkantines mogen ook weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen en verhuur. Daarbij geldt: maximaal 100 personen, zitplaatsen verplicht en alleen zolang de ruimte groot genoeg is om de 1,5 meter in acht te nemen. Boven de 100 personen is reserveren (registratie) en een check gesprek verplicht.

Buitensporten

Buiten sporten is alweer enkele weken toegestaan. Door de versoepeling op spelcontact en wedstrijden is er voor de buitensport meer mogelijk, zie bovenstaande informatie bij 'algemeen'. Sportverenigingen en andere aanbieders die sport aanbieden op een buitensportcomplex of in de openbare ruimte dienen zich te houden aan de richtlijnen uit het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF.

Zwemmen

De zwembaden zijn onder voorwaarden alweer enkele weken geopend. Openingstijden en aanbod van activiteiten kan per zwembad verschillen. Kijk op de website van het zwembad om te zien wanneer u daar kunt zwemmen en welke regels er gelden.

Scoutingverenigingen

Scoutingverenigingen mogen opkomsten zowel binnen als buiten organiseren. Scouting Nederland heeft handige factsheets met de exacte regels en richtlijnen. Het scoutinggebouw mag ook weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen en verhuur (voor zover dat regulier is toegestaan). Daarbij geldt: maximaal 100 personen, zitplaatsen verplicht en alleen zolang de ruimte groot genoeg is om de 1,5 meter in acht te nemen. Boven de 100 personen is reserveren (registratie) en een check gesprek verplicht. Eventuele horeca van een scoutinggebouw mag ook open zolang alle regels en richtlijnen zoals die ook voor de horeca gelden worden nageleefd. Zowel in de horeca binnen als op het terras is een zitplaats verplicht.

Speeltuinen

Speeltuinen zijn onder voorwaarden al enige weken open. De speeltuin kiest voor een bepaalde vorm van toelating van de kinderen op de speeltuin zodat het niet te druk wordt en de (volwassen) begeleiders de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. Speeltuinen kunnen voor verdere informatie over de richtlijnen terecht bij Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam via info@bsw-rotterdam.nl. Gebouwen van speeltuinen mogen open. Daarbij geldt: maximaal 100 personen, zitplaatsen verplicht en alleen zolang de ruimte groot genoeg is om de 1,5 meter in acht te nemen. Boven de 100 personen is reserveren (registratie) en een check gesprek verplicht. Horeca van de speeltuingebouwen mag ook open zolang de regels en richtlijnen zoals die ook voor de horeca gelden worden nageleefd. Zowel in de horeca binnen als op het terras is een zitplaats verplicht.

Veelgestelde vragen over de versoepelde coronamaatregelen vanaf 1 juli

 • Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.
 • Spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden. Sport je niet mee, sta je niet op het veld of de sportvloer dan blijft de 1,5 meter afstand houden van anderen gelden voor de leeftijd vanaf 13 jaar.
 • Samenkomsten zijn toegestaan zolang de 1,5 meter afstand van anderen houden in acht wordt genomen. Binnen zijn maximaal 100 personen per afzonderlijke ruimte en placeren (zitplaatsen) toegestaan en buiten maximaal 250 personen (zonder placeren).
 • Wanneer reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt uitgevoerd geldt geen maximumaantal voor samenkomsten.

Op 30 juni 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 juli 2020 afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vorm aan de aangekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de gehele regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de noodverordening.

Er zijn voor de verschillende activiteiten en sportaanbieders protocollen voorhanden, waar de richtlijnen en regels in staan om de activiteiten in goede banen te leiden.

De volgende protocollen zijn beschikbaar:

De aanbieders en ondernemers van activiteiten dienen de deelnemers zelf over de geldende regels en protocollen te informeren.

Sport algemeen

Ja, wedstrijden met spelcontact zijn weer toegestaan.

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand van een ander houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is om de sport goed te beoefenen, de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Wel moet buiten het sporten om, dus ook direct nadat een training of wedstrijd is afgelopen, 1,5 meter afstand tot anderen worden aangehouden.

Ja, toernooien zijn toegestaan zolang de regels voor hoeveel mensen samen mogen komen gehanteerd worden. Namelijk: samenkomsten zijn toegestaan zolang de 1.5 meter in acht wordt genomen. Binnen maximaal 100 per afzonderlijke ruimte en placeren (zitplaatsen) buiten maximaal 250 (zonder placeren). Wanneer reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt uitgevoerd geldt geen maximum aantal voor samenkomsten.

Evenementen zijn toegestaan zolang de regels voor hoeveel mensen samen mogen komen gehanteerd worden. Daarnaast gelden de reguliere voorwaarden voor de vergunning aanvraag binnen de gemeente.

Samenkomsten zijn toegestaan zolang de 1,5 meter in acht wordt genomen. Binnen maximaal 100 per afzonderlijke ruimte en placeren (zitplaatsen) buiten maximaal 250 (zonder placeren).

Wanneer reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt uitgevoerd geldt geen maximumaantal voor samenkomsten.

Sportactiviteiten en toernooien kunnen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden zonder dat het een evenement is. Als u uitsluitend als hoofdactiviteit sport organiseert, er geen randzaken omheen worden georganiseerd en dit plaatsvindt op een sportlocatie is het geen evenement. Wanneer er bijvoorbeeld bouwwerken worden geplaats, eetkraampjes, buitenbarren of een springkussen worden neergezet kan er wel sprake zijn van een evenement. Check in die gevallen en bij twijfel de pagina Evenementenvergunning.

Sportverenigingen

Sportverenigingen mogen open. Zowel voor jeugd als volwassenen. Sportverenigingen moeten zich wel aan het protocol verantwoord sporten houden. Kijk bij de sportvereniging waar je wil sporten of die daadwerkelijk open is en welke regels en richtlijnen ze precies hanteren.

Op de site van NOC*NSF en op de website van Rotterdam Sportsupport staat veel informatie en een handige checklist.

Ja, toeschouwers zijn weer toegestaan zolang de regels voor hoeveel mensen samen mogen komen gehanteerd worden. Namelijk: samenkomsten zijn toegestaan zolang de 1,5 meter afstand houden tot anderen in acht wordt genomen. Binnen maximaal 100 per afzonderlijke ruimte en placeren (zitplaatsen) buiten maximaal 250 (zonder placeren). Wanneer reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt uitgevoerd geldt geen maximumaantal voor samenkomsten.

Hard schreeuwen of meedoen aan spreekkoren is inderdaad niet toegestaan. Reden daarvan is dat onderzoek aantoont dat dat tot grote verspreiding van het virus zou kunnen leiden.

De sportkantines mogen sinds 1 juli weer open. De protocollen van de horeca moeten worden aangehouden. Bekijk de informatie over de regels en richtlijnen voor horeca.

Ja, de protocollen van de horeca moeten worden aangehouden. Bekijk de informatie over de regels en richtlijnen voor horeca.

Nee, de regels van de horeca gelden en een zitplaats op een terras is verplicht.

Douches en kleedkamers mogen open.

Er mogen samenkomsten plaatsvinden dus ook vergaderingen zolang de regels voor hoeveel mensen samen mogen komen gehanteerd worden. Namelijk: samenkomsten zijn toegestaan zolang de 1,5 meter afstand tot anderen in acht wordt genomen. Binnen maximaal 100 per afzonderlijke ruimte en placeren (zitplaatsen) buiten maximaal 250 (zonder placeren). Wanneer reservering (registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt uitgevoerd geldt geen maximumaantal voor samenkomsten.

Voor specifieke (hulp)vragen met betrekking tot het coronavirus, kunnen sportverenigingen contact opnemen met Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Overige sportaanbieders

Sinds 1 juli mag er ook weer binnen gesport worden onder bepaalde voorwaarden. Dus ook in sportscholen en fitness-studio’s en dergelijke. Het is aan de betreffende ondernemer of hij weer open gaat.

De regels en richtlijnen voor commerciële sportaanbieders staan in het protocol van NLActief. Verhuurders van accommodaties kunnen zelf ook regels stellen voor het gebruik. Check dus ook bij je eventuele verhuurder welke regels gehanteerd worden.

Sport in de openbare ruimte

Voor iedereen geldt dat ze binnen 1,5 meter van elkaar mogen komen tijdens het sporten. Wel moet buiten het sporten om, dus ook direct nadat een training of wedstrijd is afgelopen, 1,5 meter afstand tussen sporters onderling (en met toeschouwers) worden aangehouden.

Zwembaden

Binnen- en buitenzwembaden mogen hun deuren openen, inclusief de toiletten, kleedruimtes, de wasgelegenheden en douches. Bezoekers moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Bekijk de website van de zwembaden om te zien wanneer ze precies open zijn en welk aanbod aan zwemactiviteiten er is.

Bekijk de website of neem contact op met het zwembad om te zien welke regels precies gelden.

Scoutingverenigingen

Scoutingverenigingen mogen weer open. Zowel voor jeugd als volwassenen.

Scouting Nederland heeft meer informatie over de regels en richtlijnen speciaal voor de scoutingverenigingen.

Speeltuinverenigingen

Ja, speeltuinen mogen weer open. Zij moeten zich ook aan de algemene regels houden en hanteren een vorm van toelating zodat het niet te druk wordt en de 1,5 meter afstand (voor volwassen begeleiders) in acht kan worden genomen.

Ja de horeca van een speeltuin mag open. De protocollen van de horeca moeten worden aangehouden. Bekijk de informatie over de regels en richtlijnen voor horeca.

\