Coronavirus en sport
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 17-10-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 25 september vervallen praktisch alle maatregelen voor sport, scouting, speeltuinen, kinderboerderijen zoals 1,5 meter afstand houden, verplicht reserveren en de gezondheidschecks.

Dus bijvoorbeeld sporten en zwemmen kan zonder beperkingen, zowel binnen als buiten.

Voor een beperkt aantal onderdelen zoals horeca, professionele sportwedstrijden en evenementen gelden nog wel enkele maatregelen die van invloed kunnen zijn op sport-, scouting, speeltuinverenigingen en kinderboerderijen, namelijk:

Horeca binnen

Voor alle horeca is een coronatoegangsbewijs verplicht voor 13 jaar en ouder. Ook voor sportkantines, kantines van speeltuinverenigingen en horeca bij zwembaden, golfclubs en kinderboerderijen etc. geldt dit.

Verder geldt ook voor die horeca:

  • De openingstijden tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s avonds.
  • Entertainment is toegestaan (mits passend binnen de exploitatievergunning).
  • Geen maximaal aantal bezoekers.

Voor sporten in de horeca (bowling, biljarten, darts, bridge, schaken en dergelijke) geldt dus eveneens dat een coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar verplicht is.

Het coronatoegangsbewijs in de horeca geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder die in de reguliere horecavoorziening (dus bijvoorbeeld de sportkantine) plaats neemt dan wel staand verblijft (behalve een kort afhaalverblijf, zie onderstaand).

Verenigingskantine deels afzetten

Het is mogelijk om de reguliere verenigingskantine (sport-, speeltuin-, scoutingvereniging) op te delen in een horecadeel en een deel voor gebruik ten bate van de organisatie van de vereniging als hier geen andere ruimtes voor beschikbaar zijn. Denk aan plaatsen van de wedstrijdtafel, vergaderen, teambespreking en ouderbijeenkomst. In dat geval hoeft in het deel voor algemeen gebruik geen coronatoegangsbewijs getoond te worden. Dit betekent ook dat in dat deel geen consumpties genuttigd mogen worden of feesten en dergelijke georganiseerd mogen worden. Anders behoort het logischerwijs alsnog bij het horecadeel en geldt dat een coronatoegangsbewijs wel verplicht is.

Afhaalfunctie horeca

Voor afhaal en consumptie buiten de horecavoorziening geldt geen coronatoegangsbewijs plicht. De afhaalfunctie moet wel duidelijk afgescheiden zijn van de rest van de horecafunctie en het eventueel afgezette deel voor verenigingsorganisatie (zie bovenstaand). Dat betekent dat er een aparte rij/lijn alleen voor afhaal moet zijn, die is afgezet met bijvoorbeeld een lint. Afhaal is bedoeld voor het afhalen van consumpties die buiten de horeca/kantine genuttigd worden dan wel voor bijvoorbeeld een kop koffie in de hal van het zwembad of op een tribune. Het mag niet gaan om afhaal ten behoeve van een feest of een ander evenement.

Terras

Op een buitenterras is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Onder een buitenterras wordt een terras verstaan dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is en in de buitenlucht is gesitueerd.

Handhaving

Controle van het coronatoegangsbewijs vindt plaats door de horeca ondernemers/uitbater. Dit geldt ook voor sport-, scouting- en speeltuinverenigingen etc. De vereniging is verantwoordelijk en dient er voor te zorgen dat de personen die in het horeca gedeelte van de kantine verblijven in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Mensen die kort binnen zijn om een consumptie af te halen in de daarvoor afgezette lijn en deze consumpties buiten de reguliere horeca/kantine nuttigen hoeven niet gecontroleerd te worden.

Voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Voor dergelijke wedstrijden en competities geldt verder:

  • Buiten geen maximaal aantal bezoekers,
  • Binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden en dan geldt een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur.

Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden in ieder geval al die sporten verstaan die tijdens de lockdownperiode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen plus cricket (latere aanvulling). Zie hiervoor de ministeriële regeling van 8 december 2020.

Reguliere kleinschalige activiteiten

Reguliere kleinschalige/sobere sport- en spelactiviteiten georganiseerd door sport-, scouting- en speeltuinverenigingen (meestal op het complex van die verenigingen) zijn geen evenementen. Dus activiteiten zoals: wedstrijden en toernooien (zie wel restrictie topsportwedstrijden bovenstaand), een sponsorloop, een clinic- / spelletjesdag. Voor deelname en bezoek aan die activiteiten geldt dus geen coronatoegangsbewijs plicht.

Belangrijk: zodra bij een activiteit (maakt niet uit wat voor) horeca binnen geopend en/of gebruikt wordt geldt voor gebruik van die horeca wel een coronatoegangsbewijs plicht volgens de regels van de horeca (zie bovenstaand).

Grotere activiteiten / evenementen

Wanneer verenigingen grotere activiteiten organiseren met bijvoorbeeld etenskraampjes/foodtrucks, versterkte muziek, optredens, springkussens en dergelijke is er sprake van een evenement en moeten deelnemers/bezoekers wel een coronatoegangsbewijs hebben. Ook moet daar dan door de verenigingen op gecontroleerd worden voor dat bezoekers het complex/evenemententerrein betreden.

Doorstroomevenementen

Een hardloopwedstrijd, wielertocht of wandeltocht en dergelijke is een doorstroomevenement. Hier is voor deelnemers geen coronatoegangsbewijs voor nodig.