Coronavirus en cultuur
Gepubliceerd op: 24-08-2021
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-cultuurbezoek/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier mee te maken.

Het coronavirus heeft grote invloed op de Rotterdamse cultuursector. Kijk voor vragen over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond op de website van de Veiligheidsregio of raadpleeg uw brancheorganisatie over de beschikbare protocollen en sectorspecifieke veel gestelde vragen om veilig en volgens de regels te werken.

Algemeen

 • Op 25 september vervalt de 1,5-metermaatregel.
 • Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar bij evenementen en bij vertoning van kunst en cultuur.
 • Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats.
 • Het coronatoegangsbewijs wordt samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.
 • Er is geen maximum meer aan het aantal bezoekers, met uitzondering van evenementen zonder vaste zitplaats (zie hierna). Ook voor horeca in culturele voorzieningen gelden nog beperkingen.
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht.
 • Daarnaast gelden de gebruikelijke hygiëneregels en het advies te zorgen dat mensen elkaar ruimte kunnen geven.
 • Voor schoolvoorstellingen voor het primair en voortgezet onderwijs waar alleen leerlingen en docenten aanwezig zijn is een coronatoegangsbewijs niet nodig. Als er ook andere bezoekers in de zaal zitten wel. 

Bezoek is toegestaan zonder coronatoegangsbewijs en de beperking tot 1 persoon per 5 vierkante meter vervalt. Wel blijven de hygiënemaatregelen van kracht en is het dringende advies elkaar de ruimte te geven.

Er zijn geen beperkingen meer voor kunstbeoefening in de vrije tijd. Alleen de algemene richtlijnen (1,5 meter afstand, ventilatie, blijf thuis als je klachten hebt) zijn van toepassing.

Een overzicht van alle regels voor kunst en cultuur vindt u op Coronavirus: overzicht 'Kunst en cultuur' (Rijksoverheid.nl).

 • Voor evenementen in de buitenruimte geldt geen maximaal aantal bezoekers.
 • Coronatoegangsbewijs is verplicht, ook bij evenementen met een open karakter, zoals een optocht of een hardloopwedstrijd.
 • Dat geldt ook voor evenementen binnen met een vaste zitplaats (geplaceerd).
 • Bij evenementen binnen zonder vaste zitplaats (ongeplaceerd) is het maximaal aantal bezoekers beperkt tot 75% van de reguliere capaciteit. Deze evenementen zijn toegestaan tot 0.00 uur.
 • Als een deel van de bezoekers van een evenement geplaceerd en een deel ongeplaceerd is, gelden de regels voor ongeplaceerde evenementen. De norm van 75% geldt dan voor de hele capaciteit, zoals geplaceerd als ongeplaceerd.
 • Een gecontroleerde in- en uitstroom van publiek is verplicht.

Er is sprake van een evenement wanneer er op een locatie (inclusief horeca) sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest.

Een overzicht van de regels voor evenementen vindt u op Evenementenregels per 25 september (Rijksoverheid.nl).

Net als eerder gelden voor de horeca in/bij culturele voorzieningen dezelfde regels als in de reguliere horeca. Dat wil zeggen:

 • Ook hier altijd een coronatoegangsbewijs (met uitzondering van het buitenterras).
 • Open tussen 6.00 uur 's ochtends en 0.00 uur 's avonds.
 • Entertainment (zoals livemuziek) is toegestaan.
 • Er is geen maximum aan het aantal bezoekers
 • De placeerplicht is komen te vervallen.

Let daarbij wel op het volgende:

 • Als de activiteit van de culturele organisatie is uitgezonderd van de coronatoegangsbewijs-verplichting (bijvoorbeeld in musea), geldt in de horecafunctie toch de verplichting van het coronatoegangsbewijs.
 • Er moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom in de horecavoorziening.
 • Bij de ingang worden alle bezoekers gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs.

Een overzicht van de regels voor de horeca per 25 september vindt u op Horecaregels per 25 september (Rijksoverheid.nl).