Toerisme Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 28-11-2017
Geprint op: 22-09-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/toerisme-hoek-van-holland/
Ga naar de hoofdinhoud

Het TROP is een verkenning van kansen voor Hoek van Holland als aantrekkelijke vierseizoenenbadplaats. Het document is in 2019 vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders. Het TROP is een stapsgewijze langetermijnaanpak.

Zee, strand, fiets- en wandelroutes, monumenten. Hoek van Holland is al heel lang een geliefde toeristische en recreatieve bestemming. Door te blijven investeren in de kwaliteiten die het dorp rijk is, werken we aan de toekomst van het dorp. De ontwikkeling van toerisme en recreatie bieden hiervoor veel mogelijkheden.

Inventarisatie cultureel erfgoed

Vanaf de eerste plannen ligt de nadruk op natuur en landschap in combinatie met de rijke cultuurgeschiedenis van De Hoek. Dit is eerder beschreven in het gebiedsplan 2014-2018 van de gebiedscommissie Hoek van Holland.

Op initiatief van de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een overzicht gemaakt van het cultureel erfgoed. Het Fort 1881, de vuurtoren en de Atlantikwall zijn bekende voorbeelden. Maar ook het landschap, het dorp de kust en de aanleg van de Nieuwe Waterweg zijn van grote culturele waarde. De uitkomst van deze inventarisatie vindt u in onderstaande lijst.

Verbinding van kansen

De volgende stap is te kijken hoe er een verbinding tot stand kan komen tussen de verschillende locaties. Letterlijk kan er een verbinding komen door wandel- of fietsroutes uit te zetten. Maar er ontstaat ook een verbinding tussen de verschillende cultuurhistorische objecten in het gebied. Dit gebeurt door het verhaal achter het erfgoed te onderzoeken. En daarbij te kijken welke raakvlakken er onderling zijn.

Hoekse Lijn aanjager voor het TROP

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het TROP is al gemaakt. De metroverbinding Hoekse Lijn, die in 2021 tot op het strand reikt, wordt gezien als belangrijke drager voor de en economische ontwikkeling van Hoek van Holland. Want met de komst van de metro wordt het voor een groot aantal bezoekers veel makkelijker om het strand te bereiken. Dat onderschrijft ook Goudappel Coffeng, dat onderzoek deed naar het nut en noodzaak van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn tot op het strand.

Participatie bewoners en ondernemers

Het TROP is een van de ambities, die in de nieuwe wijkagenda 2019-2022 van Hoek van Holland, maar ook in de voorgaande plannen, is opgenomen. In 2016 verscheen het eerste concept van het TROP, mede tot stand gekomen na verschillende participatiemomenten met bewoners en ondernemers. Acties uit het TROP zijn ook opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Kleine Kernen van de gemeente Rotterdam.

Nieuwe inzichten zijn opgenomen in het vernieuwde document, dat in januari 2019 opnieuw is gedeeld met de Hoekse bevolking. Immers, al deze perspectieven, klein of groot, moeten voor u als bewoner wel van waarde zijn. Belangrijke voorwaarde in het TROP is dat het de aantrekkelijkheid van het dorp vergroot. Daarbij gaat het om de juiste balans tussen het bestaande dorpsleven en de kansen voor recreatie en toerisme.

Stapsgewijze meerjarenaanpak

Het TROP gaat over een meerjarenaanpak. Voor veel onderdelen moet nog geld worden gevonden. Toch zijn er al verschillende acties uit het TROP in gang gezet. Met Hoekse musea en partners wordt gewerkt aan een visie voor het Verdedigingspark. De gemeente is voornemens om het August Reitsmahuis te herontwikkelen tot een hotel/verblijfsbestemming. Ook vanuit de markt komen initiatieven, zoals project ‘Bunkbed’ een idee om bunkers te gebruiken als hotel/verblijfsbestemming (B&B). Een proef met één bunker in het Vinetaduin wordt inmiddels opgestart.

Kansen voor Hoek van Holland, een toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief

De gebiedscommissie heeft in januari 2019 het advies vastgesteld, daarna heeft het college van burgemeester & wethouders het document 'Kansen voor Hoek van Holland, een toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief' (TROP) vastgesteld.