Te koop op Recreatieoord en camping Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 18-05-2020
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/te-koop-recreatieoord-hvh/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u de te-kooplijst met alle te koop staande recreatieverblijven. Voordat u daadwerkelijk een recreatieverblijf koopt leggen we u graag een aantal zaken uit.

Het Recreatieoord en camping Hoek van Holland bestaat uit ongeveer 900 kavels voor recreatiewoningen en ruim 200 kavels voor recreatie in stacaravans. De kavels worden als 'kale' kavels, voorzien van een water-, CAI- en elektriciteitsaansluiting, verhuurd. Op de kavels van het Recreatieoord hebben onze recreanten in de loop der jaren een recreatiehuisje gebouwd of een stacaravan geplaatst.

Jaarlijks worden vele van deze recreatiehuisjes en stacaravans te koop aangeboden en verkocht. Op deze pagina vindt u een overzicht van de recreatiehuisjes en stacaravans die op dit moment te koop staan. De huisjes worden altijd door de huidige economisch eigenaar en huurder van de kavel te koop aangeboden. De informatie die u hier vindt is dan ook altijd onder voorbehoud van zet- en drukfouten of onjuist verstrekte dan wel overgenomen informatie afkomstig van verkoper.

Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 3 november 2020 een principebesluit genomen tot verkoop van Recreatieoord en camping Hoek van Holland (overgang naar een nieuwe erfpachter/exploitant). Aan de gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met dit besluit. Het besluit is nog onderwerp van politiek debat. Wanneer de grond van het recreatieoord door de gemeente in erfpacht wordt uitgegeven aan de nieuwe erfpachter, gaan de huurovereenkomsten over op deze nieuwe exploitant. De gemeente zal het recreatieoord en de camping dan niet meer exploiteren.

Meer informatie over de besluitvorming en dit proces kunt u vinden op de site met raadsinformatie. Verder is er een pagina speciaal voor dit verkoopproces. De informatie op deze website geeft uitleg over het besluit en wordt steeds bijgewerkt, onder andere met de antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ).

Voorafgaand aan de plaatsing op het hieronder gepubliceerde te koop overzicht heeft de huidige huurder een aanvraag gedaan tot schouw. Tijdens deze schouw, die door medewerkers van het recreatieoord wordt uitgevoerd, zijn zowel het recreatieverblijf als de gehuurde kavel getoetst aan de geldende reglementen. Voldoen zowel het recreatieverblijf als de kavel aan alle bepalingen, dan mag een recreatieverblijf worden verkocht. Let op: dit is geen bouwkundige keuring en zegt alleen iets over de externe staat van het verblijf en kavel.

U bent akkoord en de verkoop is beklonken! De verkopende partij vult het overdrachtsformulier in, waarop uw gegevens als nieuwe huurder staan vermeld. Aan de hand hiervan wordt voor u als, nu nog, kandidaat een nieuwe huurovereenkomst opgesteld. Daar bij komen een kaveltekening van het gehuurde, een afschrift van de voor u geldende algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement en een overzicht van verantwoordelijkheden, de zogenaamde 'kruisjeslijst'. Na ondertekening hiervan bent u de nieuwe huurder van het kavel. De overdracht van het economisch eigendom en sleutels zijn zaken die onderling tussen koper en verkoper afgestemd worden.

Te koop

Hieronder vindt u een overzicht van recreatiehuisje en stacaravans die op dit moment te koop worden aangeboden. Ook kunt u klikken op de plattegrond (pdf) om een idee te krijgen van de ligging. Bij interesse loopt het eerste contact altijd tussen koper en verkoper.

Meidoornweg 2

Meidoornweg 2

Contact: de heer H. Otto
06 - 558 327 16
Vraagprijs: 75.000 euro inclusief complete inboedel

Stacaravan op campingkavel VA 306

De caravan op kavel VA306

Contact: familie Broeders
06 - 254 787 13
Vraagprijs: 7.500 euro