Spring naar het artikel

Een paspoort of id voor een minderjarige wordt aangevraagd voor kinderen onder de 18 jaar. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen zelfstandig, zonder toestemming van de gezaghouder(s), een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Bij het aanvragen van een paspoort ligt dat anders:

  • Heeft één ouder of voogd het gezag, dan is alleen van hem of haar toestemming nodig.
  • Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen. Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn. Dan moet wel het toestemmingsformulier worden ondertekend en meegenomen met een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder. De ouder die niet meekomt, kan dit formulier thuis al ondertekenen.

Kind altijd aanwezig

Een minderjarige en dus ook een baby moet bij het aanvragen en bij het afhalen aanwezig zijn. Kinderen tot 12 jaar halen het reisdocument zelf af. U moet wel meekomen. U moet het ouderlijk gezag over het kind hebben en u bij het afhalen identificeren. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Het is niet toegestaan iemand anders te machtigen voor het afhalen. Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelfstandig het document komen afhalen.

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Met minderjarige naar het buitenland

Reist uw kind alleen, met één van de ouders of met anderen naar het buitenland? Zorg dan voor schriftelijke toestemming van de (andere) ouder(s)! Om kinderontvoeringen en -smokkel aan te pakken heeft een groot aantal landen afspraken gemaakt.  Zo worden kinderen die alleen, met één ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis) naar het buitenland reizen strenger gecontroleerd. Deze afspraken zijn vastgelegd in verschillende internationale verdragen die ook in Nederland gelden.

Neem daarom documenten mee op reis waaruit blijkt dat beide ouders toestemming geven voor de reis. Bijvoorbeeld een uittreksel BRP met vermelding van de namen van de ouder(s).

Meer informatie

Kijkt u voor meer informatie op:

We adviseren u om documenten mee op reis te nemen waaruit blijkt dat beide ouders toestemming geven voor de reis. Op de bovenstaande sites vindt u ook het formulier Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland. Hierop staat ook welke aanvullende documenten u moet bijvoegen.

Voor meer informatie neemt u contact op met het Centrum Internationale Kindontvoering via info@kinderontvoering.org of 088 - 800 90 00.