Natuur- en milieueducatie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-06-2019
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/natuur-en-milieueducatie/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam zet zich in voor Natuur- en milieueducatie (NME). De centrale ambitie van het NME-beleid is om Rotterdammers nog meer te betrekken bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.

Dit doet ze met behulp van een laagdrempelig, leuk en leerzaam aanbod van educatie, recreatie en participatie. De belangrijkste doelgroepen zijn kinderen, jongeren en gezinnen. Meer kennis en bekendheid met de natuur zorgt op de lange termijn voor meer betrokkenheid, respect en duurzamer handelen. In Rotterdam zijn verschillende voorzieningen en initiatieven op het gebied van NME. Deze NME-partijen zetten zich dagelijks in om kinderen en volwassenen op een belevenisvolle manier in contact te brengen met plant, dier en natuur.

Verzelfstandiging van de stichting Natuurstad Rotterdam

Het college van B&W heeft op 21 november 2017 het besluit genomen om de uitvoerende taken van Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Rotterdam te verzelfstandigen. Na een intensief jaar van voorbereiden heeft dit geleid tot de verzelfstandiging van stichting Natuurstad Rotterdam op 1 januari 2019.

De stichting Natuurstad Rotterdam heeft op 1 januari 2019 de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van de acht Rotterdamse kinderboerderijen, twee bijzondere tuinen, een seniorentuinencomplex, zeven educatiecentra, elf educatieve (school)tuinen en een logistiek centrum. De stichting Natuurstad neemt deze taken over van de directie Sport & Cultuur van het cluster Maatschappelijke ontwikkeling. Alle medewerkers in uitvoerende functies gaan mee naar stichting Natuurstad Rotterdam. Het management en de ondersteuning worden zowel door medewerkers die overkomen van de gemeente als door medewerkers van buitenaf ingevuld.

Natuurlijke omgeving

Met de verzelfstandiging van de gemeentelijke taken wil het college de doelen en ambitie van het NME-beleid nog beter kunnen bereiken. Juist in een stedelijke omgeving als Rotterdam is het belangrijk dat kinderen en volwassenen kunnen spelen, recreëren en leren in een natuurlijke omgeving dichtbij huis. De verzelfstandiging van natuur- en milieueducatie en kinderboerderijen leidt tot een eenvoudiger, slagvaardiger en flexibeler organisatie. Een organisatie die ondernemender is en extern georiënteerd. Een organisatie die meer gericht is op vraag en behoefte van diverse doelgroepen, die innovatiever is en in verbinding met anderen kan opereren. En een organisatie die beter in staat is om extra inkomstenbronnen te vinden zoals fondsen en sponsoren.

Stichting Natuurstad Rotterdam zal als grootste NME-organisatie van Nederland innovatiever zijn, met meer slagkracht diensten verlenen en (plus)pakketten en expertise aanbieden aan de Rotterdammer en de scholen. Dus hogere kwaliteit van diensten die beter is afgestemd op de vraag van de Rotterdammer.