Recreatieoord en camping Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 20-02-2020
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/camping-recreatieoord-hvh/
Spring naar het artikel

Hoek van Holland is de badplaats van Rotterdam en 'the place to be' voor jong en oud. Brede stranden, lekker eten, boten kijken op de Nieuwe Waterweg, wandelen in de natuur, de beroemde Maeslantkering: Hoek van Holland heeft het allemaal!

Voor toeristen die in Hoek van Holland willen overnachten is er een gezellige familiecamping. Daarnaast is er het recreatieoord, de 'houten kampeerstad aan zee', met zo'n 900 recreatiewoningen.

Camping weer geopend vanaf 15 juni

Graag verwelkomen we passanten op onze familiecamping. Het sanitair is weer geopend en wordt tweemaal daags volledig schoongemaakt. Wij hebben plaatsen voor camper, caravans (allen enkel as en tot 6 meter), tenten en vouwwagens. Wij proberen tot 1 juli zoveel mogelijk ruimte tussen de plekken te bewaren door plekken om en om te boeken. In het hoogseizoen is dit door de vele reserveringen niet altijd mogelijk.

Op de camping gelden verder de RIVM richtlijnen zoals deze in de openbare ruimte ook gelden. Wij houden 1,5 meter afstand!

Wij doen ons uiterste best om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. Helaas is een volledige personele bezetting in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. Mocht u onverhoopt voor een dichte deur van receptie of administratie staan, vragen wij om uw begrip. Vragen kunt u altijd stellen: online of telefonisch via (0174) 38 25 50.

Slagbomen

De slagbomen sluiten weer; diegenen die al op het parkeerterrein staan, moeten eenmalig bellen om de slagboom te openen. Hierna functioneert dit weer normaal. Om een juiste werking te controleren zijn de slagbomen vanaf vrijdag 8 mei weer gesloten.

Voor campingrecreanten betekent dit ook, dat er vanaf dan ook weer op tijd gecontroleerd wordt. Wanneer u te lang met uw voertuig op de camping staat wordt uw kenteken geblokkeerd. U mag natuurlijk even laden en lossen, maar niet langer dan dertig minuten. Wanneer u langer dan dertig minuten met uw voertuig op de camping staat blokkeert het systeem automatisch uw kenteken.

Belangrijk

Omdat de medewerkers niet over persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken, maar ook omdat een 100 procent bezetting niet te garanderen is, moet u in geval van een calamiteit altijd 112 bellen! De medewerkers van het recreatieoord kunnen vooralsnog geen EHBO / reanimatie uitvoeren.

Voor het recreatieoord en camping (blijven) verder de volgende beperkende maatregelen gelden:

 • Het recreatiegebouw en de keet op de camping blijven voorlopig gesloten
 • Meldingen en vragen kunt u het beste online stellen
 • Kom alleen naar het recreatieoord als dit echt noodzakelijk is, de richtlijn zoveel mogelijk thuis te blijven is nog altijd van kracht
 • Heeft u last van verkoudheid of koorts? Dan mag u helaas niet het recreatieoord of camping op. Blijf ook thuis wanneer iemand anders in huis verkouden is en/of koorts heeft
 • Nodig geen bezoek uit en voorkom groepsvorming. Kijk voor alle richtlijnen rond samenscholing en groepsvorming op de website van de Rijksoverheid
 • Voor klussen gelden weer de normale regels, met dien verstande dat ook door u ingeschakelde derden zoals aannemers en klusjesmannen zich aan de afstandsregels dienen te houden.

Beperkte storingsdienst

Wij werken met een beperkte storingsdienst, waardoor meldingen waarschijnlijk later dan normaal worden opgepakt. De medewerkers buitendienst beschikken niet over persoonlijke beschermingsmiddelen. We kunnen dus alleen storingen verhelpen als dit mogelijk is op ten minste anderhalve meter afstand van de recreant. Kijk dus niet mee over de schouder, maar blijf binnen wanneer een collega voor u aan de slag is.

Er wordt nog onderzocht of, en op welke wijze, individuele storingen in het internet en televisiesignaal opgepakt kunnen worden. Meld uw storingen in ieder geval wel.

Smalle paden, let op anderhalve meter afstand

Tot slot herhalen wij wat we in onze vorige brief ook benadrukt hebben: op het recreatieoord en camping zijn de doorgangen en paden soms heel smal. We verwachten dat u zelf zorgt dat u de RIVM-richtlijn van anderhalve meter afstand respecteert als u elkaar tegen komt. Ook verzoeken wij u om de landelijke maatregelen en gezondheidsadviezen op te blijven volgen.

De komende dagen monitoren wij hoe het verloopt. Mogelijk komen we daarna met aanvullende maatregelen of aanpassingen. Wees begripvol voor elkaar en het personeel en laten we hier samen het beste van maken.

Wees begripvol voor elkaar en het personeel.

Nieuws: Verruiming recreatievoorzieningen in Rotterdam-Rijnmond

Met ingang van zaterdag 9 mei mogen mensen met vaste plekken op campings, recreatiegebieden, jachthavens en stranden in Rotterdam-Rijnmond weer volledig gebruik maken van hun stacaravan, boot/jacht met vaste ligplaats, recreatiewoning, die voor een heel seizoen aan hen is verhuurd of bij hen in eigendom is, op het moment dat deze voorzien zijn van eigen sanitair.  

Sinds eind maart waren in de gehele regio campings en recreatieparken gesloten, om besmetting te voorkomen en zo de zorgcapaciteit in de regio zoveel mogelijk te kunnen ontlasten. Omdat de druk op deze zorg in de regio afneemt en de reguliere zorg weer opstart, zet ook Rotterdam-Rijnmond hierin een stap. Dit in overleg met de burgemeesters van de kunstgemeenten in de regio. Vanaf 29 april was het al weer mogelijk overdag op vaste plekken te verblijven.  

De burgemeesters van de regio bedanken de mensen voor hun begrip en medewerking in deze moeilijke tijden en zijn blij dat er enige versoepeling mogelijk is. Wel blijft er een dringend beroep gelden om de RIVM-maatregelen en veilige afstand van 1,5 meter te allen tijde aan te houden. Daarom blijft ook het gedeelde sanitair op de parken gesloten en kan er vooralsnog geen losse verhuur van recreatief verblijf plaatsvinden.

Deze versoepeling geldt dus ook voor Recreatieoord Hoek van Holland. De beheerder van dit terrein neemt op 6 mei contact op met de eigenaren van de huisjes en stacaravans.

Verder gelden de volgende beperkende maatregelen:

 • De receptie is beperkt en uitsluitend telefonisch via 0174 - 382 550 bereikbaar. Aanpassingen aan de balie zijn in voorbereiding, daarna kunnen we ook fysiek weer klanten ontvangen. Meldingen en vragen kunt u het beste stellen via de pagina Vraag of idee recreatieoord
 • Kom alleen als dit echt noodzakelijk is, de richtlijn zoveel mogelijk thuis is nog altijd van kracht
 • Heeft u last van verkoudheid of koorts? Dan mag u helaas niet het recreatieoord of camping op
 • Blijf ook thuis wanneer iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft
 • Nodig geen bezoek uit
 • Klussen is tussen 09.00 en 17.00 uur toegestaan, de brede hekken halen wij van het slot en sluiten deze om 17.00 uur weer af. Het is niet toegestaan voertuigen langer dan 45 minuten op het terrein te laten staan
 • Er is een beperkte storingsdienst. Alleen na een telefonisch gemaakte afspraak. De medewerkers buitendienst beschikken niet over persoonlijke beschermingsmiddelen. We kunnen dus alleen storingen verhelpen indien dit mogelijk is op ten minste 1,5 meter afstand van de recreant. Storingen in het televisie en internetsignaal kunnen tot nader bericht niet opgepakt worden
 • Omdat de medewerkers niet over persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken, zal in geval van calamiteit 112 gebeld moeten worden. De medewerkers van het recreatieoord kunnen dan ook vooralsnog geen reanimatie doen
 • De slagbomen blijven de komende tijd open. Dit doen we met name om een vrije doortocht bij calamiteiten te kunnen waarborgen. Mocht het parkeerterrein op een gegeven moment te vol worden, dan zullen we de slagbomen weer gaan sluiten tijdens de fysieke bemensing van de receptie
 • Tot slot: op het recreatieoord en camping zijn de doorgangen en paden soms heel smal. We verwachten dat u met zelf zorgt dat u de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand respecteert als u elkaar tegen komt.  

De komende dagen zullen wij monitoren hoe het verloopt. Mogelijk dat we daarna met aanvullende maatregelen of aanpassingen komen. Wees lief voor elkaar en het personeel en laten we hier samen het beste van maken.

Zolang de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond' van kracht is, zullen de poorten van het Recreatieoord en camping Hoek van Holland gesloten blijven. Een datum voor heropening is op dit moment niet te noemen.

Waar wij eerst hoopten vanaf 28 april weer (wellicht voorzichtig) de deuren te kunnen openen, is inmiddels voorzienbaar, dat met het besluit van het kabinet de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei er voorlopig geen versoepeling van de Noodverordening van de veiligheidsregio zal komen.

Zolang de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond' met het verbod op recreatief verblijf van kracht is, moeten wij de poorten van het Recreatieoord en camping Hoek van Holland gesloten houden. De Noodverordening kent geen einddatum en blijft gelden totdat deze door de voorzitter van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt aangepast of ingetrokken.

Wanneer, en op welke wijze, er een heropening kan plaatsvinden is op dit moment onduidelijk. Om deze reden zullen wij dan ook geen nieuwe datum meer noemen.

Op 30 maart 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020 afgekondigd. Deze verordening geldt in ieder geval tot en met 19 mei 2020.

Op grond van deze noodverordening is recreatief verblijf op recreatieparken en kampeerterreinen verboden. Recreatieoord en camping Hoek van Holland valt ook onder de werking van deze noodverordening en de daarin opgenomen verbodsbepalingen. Over de situatie na de datum van 19 mei is nu nog niets bekend. Zodra wij hier meer informatie over hebben, laten we u dat weten.

Houd er rekening mee dat de maatregelen opnieuw kunnen worden verlengd.

Voor vragen over de maatregelen van de veiligheidsregio, kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Voor meer informatie over het coronavirus, kijk op de website van de Rijksoverheid.

De tijdelijke sluiting van het recreatieoord en camping in Hoek van Holland heeft tot een aantal vragen geleid. Bekijk de veelgestelde vragen:

Veelgestelde vragen over de sluiting van het Recreatieoord en de camping

Nee. De ontwikkelingen rondom de coronacrisis volgen elkaar snel op. Uiterlijk 19 mei wordt besloten of de tijdelijke sluiting verlengd wordt.

Alle huurders van Recreatieoord en camping Hoek van Holland moeten beschikken over een woonadres. Bovendien zijn de zomerhuisjes en de kampeermiddelen op het Recreatieoord en de camping op grond van het bestemmingsplan niet bestemd voor permanente bewoning. Indien u, door wat voor reden dan ook, geen woning meer heeft, kunt u zich wenden tot uw (laatste) woongemeente, bij de afdeling voor sociale c.q. maatschappelijke hulpverlening. In Rotterdam is dat Centraal Onthaal Volwassenen, bereikbaar via 14 010.

Helaas is dit niet mogelijk. U kunt indien sprake is van een (mogelijke) calamiteit, zoals dreigende ernstige schade, de gelegenheid krijgen het huisje wind- en waterdicht af te dichten (bijvoorbeeld met zeil). Dit kan alleen nadat de situatie ter plaatse is beoordeeld door de beheerder. De beheerder beslist op zo ’n verzoek. Een verbouwing vormt geen reden om tijdens de huidige sluitingsperiode op het Recreatieoord te blijven.

De sluiting duurt zeker tot en met 19 mei. Tijdens de sluiting blijft het buurtpreventieteam aanwezig ter beveiliging van het recreatieoord en camping. Wel zijn het Recreatieoord en camping Hoek van Holland digitaal en telefonisch bereikbaar. Wanneer het park weer opengaat is afhankelijk is van de ontwikkelingen op nationaal niveau. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet.

Het recreatieverblijf op recreatieoord en camping Hoek van Holland is niet vergelijkbaar met een woning (huisadres). Het is geen woonwijk, maar een recreatieoord, met ongeveer 1100 recreatiepercelen en algemene voorzieningen, zoals een receptiegebouw, een recreatiegebouw, speeltuinen, voetbalveld en sanitair gebouw.

Op dit moment geldt in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een verbod op recreatief verblijf op recreatieparken en kampeerterreinen. Dit verbod staat in de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020. Recreatieoord en camping Hoek van Holland vallen ook onder de werking van deze noodverordening en de daarin opgenomen verbodsbepalingen. Deze noodverordening geldt in ieder geval tot en met 19 mei 2020. Over de situatie na de datum van 19 mei is nu nog niets bekend. Zodra wij hier meer informatie over hebben, laten we u dat weten.

Houd u er rekening mee dat de maatregelen opnieuw kunnen worden verlengd.

Voor vragen over de maatregelen van de veiligheidsregio, kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door het college van B en W, heeft als eigenaar en verhuurder van Recreatieoord en camping Hoek van Holland in eerste instantie een eigen afweging gemaakt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze brief van 20 maart 2020, en naar de collegebrief aan de gemeenteraad van 20 maart 2020 (pdf) over de tijdelijke sluiting van Recreatieoord Hoek van Holland.

Er worden geen luchtdagen georganiseerd, zoals tijdens de reguliere wintersluiting van het recreatieoord. Dit past niet binnen de noodverordening van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Urgente verzoeken om uw gehuurde locatie te bezoeken kunt u indienen bij de beheerder. Per geval zal, door de beheerder of zijn plaatsvervanger, een afweging worden gemaakt.

Recreatieoord en camping Hoek van Holland valt onder de werking van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020” en de daarin opgenomen verbodsbepalingen. Iedere veiligheidsregio heeft zijn eigen aanvullende maatregelen opgesteld. Hierdoor kunnen per regio verschillen optreden.

Ook zonder de noodverordening van de veiligheidsregio mocht de gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door het college van B en W als eigenaar/verhuurder het park sluiten. De eerdere sluiting door het college is in feite bestendigd door het besluit van de noodverordening van 30 maart 2020.

Uitgangspunt is dat de huurder verplicht is om de huurfactuur volledig en tijdig te voldoen. Op verzoek kan, voor deze jaarfactuur 2020, uitstel van betaling worden verleend.

Over een mogelijke restitutie aan huurders van recreatieoord en camping Hoek van Holland is nu nog niets te zeggen. Het college van B en W zal zich hierop beraden. Naar verwachting zal hierover na heropening van het recreatieoord een beslissing worden genomen.

Voor al uw vragen kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met 0174 - 389 966 of 06 - 133 509 14, of digitaal uw vraag stellen:

Recreatieoord Hoek van Holland

Huisjes op het recreatieoord

Recreatieoord Hoek van Holland, de 'houten kampeerstad', ligt aan een uniek duingebied op enkele honderden meters van de Noordzee. De recreatiewoningen worden tussen 1 maart en 1 november gebruikt door vaste recreanten. De ideale uitvalsbasis voor een heerlijke vakantie net buiten de drukke stad.

Camping Hoek van Holland

Iemand zit te lezen voor de tent

Familiecamping Hoek van Holland ligt op vijf minuten lopen van het strand en het Natura 2000-duingebied. Groen, zee en strand. De camping heeft alles voor een ontspannen en gezellige vakantie. Er zijn verschillende toeristische plaatsen met stroom, camperplaatsen, tentplaatsen en een trekkershut.

Iets regelen?

Wilt u een campingplaats reserveren, de voorwaarden of tarieven bekijken, iets regelen voor uw woning op het recreatieoord of uw klacht of idee met ons delen? Dat kan makkelijk online via onderstaande knoppen.

Reserveren campingplaats

Een caravan op de camping

U kunt online een campingplaats reserveren. Bekijk de tarieven en plattegrond (pdf). Voor alle vaste, seizoens- en toeristische plaatsen gelden de Recron-voorwaarden en het kampeerreglement (pdf).

Aanvraag faciliteiten

Parkeerplaats van het recreatieoord

Van het aanvragen van een internetverbinding, het aanmelden van uw huisdieren tot het regelen van een parkeerplaats bij het recreatieoord: regel het eenvoudig online.

Aanvraag verbouwen

Huisjes op het recreatieoord

Voor alle aanpassingen aan uw recreatieverblijf (ook de kleine) heeft u schriftelijke toestemming nodig. Bekijk deze pagina voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen.

Vraag, idee, melding of klacht?

De receptie

Samen maken we het recreatieoord en camping nog beter en leuker. Daarom horen we graag van u wat we nog kunnen verbeteren! Ook uw melding of klacht kunt u hier kwijt. Kijk op de pagina Vraag of idee.

Afvalverwerking

Mensen met een kar met houtafval

Uw huisvuil kunt u, in een gesloten vuilniszak, kwijt in de daarvoor bestemde containers. Er zijn ook aparte containers voor papier en flessenglas. Bekijk de afvalwijzer voor het recreatieoord.

Toeristische informatie

De buker van het Atlantikwallmuseum

Bij Rotterdam Tourist Information Hoek van Holland kunt u terecht voor leuke tips en actuele toeristische informatie die van uw verblijf in Hoek van Holland een echte belevenis maken.

Aanvraag verkopen recreatieverblijf

Huisjes op het recreatieoord

Het einde van tijdperk komt in zicht en u wilt uw recreatiehuisje verkopen. Dan krijgt u te maken met de regels voor verkoop. Bekijk de voorwaarden en werkwijze.

Recreatieverblijf kopen

Huisjes op het recreatieoord

Regelmatig worden recreatieverblijven ter overname aangeboden. Bekijk het overzicht van te koop staande huisjes en informatie over het kopen van een recreatieverblijf.

Plaatsen of verbouwen caravan

Een caravan op de camping

U wilt graag een nieuwe stacaravan plaatsen of misschien wilt u een schuurtje op het kavel plaatsen of alleen de schutting aanpakken. Met toestemming van de gemeente is er veel mogelijk.

\