Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Verkoop recreatieoord

Het 100 jaar oude Recreatieoord Hoek van Holland is één van de laatste recreatieparken in Nederland dat nog in gemeentelijk bezit is.

Het college van B en W sprak in december 2021 het voornemen uit om de grond van het recreatieoord in erfpacht uit te geven. Dit gebeurt bij voorkeur in fases, aan een door de recreanten op te richten coöperatieve vereniging.

Op 3 februari 2022 stemde de gemeenteraad hiermee in. De coöperatieve vereniging besteedt het beheer van het recreatieoord uit aan een professionele organisatie.

Besluit

Het genomen besluit is het resultaat van overleg tussen de gemeente, de Recreanten Adviesraad (RAR) en de gebiedscommissie Hoek van Holland. Met dit besluit krijgen de huidige recreanten een langdurige verblijfsgarantie. Bovendien blijft het kleinschalige karakter van het park hiermee bestaan. Het Recreatieoord Hoek van Holland heeft door zijn lange geschiedenis een bijzondere cultuur-historische waarde en ook een opzet die duidelijk afwijkt van moderne recreatieparken. Met het huidige besluit blijven deze kwaliteiten behouden.

Planning

Naar verwachting is er minimaal een jaar nodig om de nieuwe organisatievorm in overleg met alle betrokkenen goed uit te werken. De gemeente blijft daarom in 2022 nog de beheerder van het recreatieoord. De eerste stap is dat de recreanten met elkaar een coöperatieve vereniging oprichten. Daarna kan de grond in erfpacht worden uitgegeven. Vervolgens zullen ook de beheertaken van het recreatieoord door de gemeente worden overgedragen.

De timing en uitwerking van deze en andere vervolgstappen gebeuren in goed overleg tussen gemeente, RAR / Coöperatieve Vereniging en gebiedscommissie. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang.

Meer informatie

Heeft u vragen over de toekomst van het Recreatieoord Hoek van Holland dan kunt u bellen met 14 010 of een e-mail sturen naar toekomstrecreatieoordMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.