Ga naar de hoofdinhoud

28 juni 2024

Algemeen

Leestijd: 3 min

Veel steun voor nieuw ontwerp Boijmans

Francine Houben van Mecanoo architecten heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam en het museum zijn blij te melden dat er brede steun voor dit nieuwe renovatieplan is.

Het plan omvat een grondige restauratie en vernieuwing van het museum. Met aandacht voor brandveiligheid, duurzaamheid en behoud van monumentale waarden. Zo wordt verder gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig museum. Een sprong richting de toekomst. Een toekomst die de collectie, de stad en de Rotterdammers verdienen.

Met de vernieuwing voldoet het museumgebouw straks weer aan de eisen om de wereldberoemde collectie en exposities te kunnen tonen. Met een duidelijke route door het museum en hoogwaardige tentoonstellingszalen. Plus aandacht voor toegankelijkheid en een nieuwe hoofdentree. Deze komt in het hart van het vernieuwde gebouw te staan. De heropening wordt verwacht in 2029.

Dit ambitieuze renovatieplan wordt mede mogelijk gemaakt door een schenking van 80 miljoen euro van Stichting Droom en Daad. Naast de schenking, draagt de stichting ook bij aan een oplossing voor het toekomstige kenniscentrum van het museum.

Vogelvlucht van het nieuwe Boijmans Van Beuningen Museum: de drie rijksmonumenten van de architecten van der Steur, Bodon en Henket worden toegankelijk gemaakt door een verdiepte entree. | Mecanoo
Vogelvlucht van het nieuwe Boijmans Van Beuningen Museum: de drie rijksmonumenten van de architecten van der Steur, Bodon en Henket worden toegankelijk gemaakt door een verdiepte entree. | Mecanoo

Pas op de plaats

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen had de afgelopen jaren behoorlijke uitdagingen. Het oorspronkelijke ontwerp bleek te duur en voldeed niet aan de vergunningseisen. Partijen waren het niet eens over het ontwerp. In april 2023 werd een ‘pas op de plaats’ ingelast, wat leidde tot het hernieuwde ontwerp.

Hierbij waren de visie van het museum en de adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doorslaggevend. Het nieuwe ontwerp is door alle betrokken partijen positief beoordeeld.

Het nieuwe ontwerp

Het nieuwe ontwerp richt zich op de restauratie van de monumentale gebouwdelen Van der Steur, Bodon en Henket en voldoet aan de 5 uitgangspunten die de gemeenteraad in 2021 stelde voor de renovatie. Namelijk:

  • Een gastvrije entree
  • Verbeteren van de logistiek
  • Verbeteren van de routes in het museum
  • Herstel van de gebouwdelen Van der Steur, Bodon en Henket
  • Verbinden van het museum met de stad en het Museumpark

Het ontwerp van Mecanoo voor het Museum Boijmans Van Beuningen krijgt 1 heldere ingreep in het hart van het museum, die alle delen van het gebouw met elkaar verbindt. Een verzonken plein markeert de nieuwe entree, die bezoekers toegang geeft tot Bodon en Van der Steur. Deze delen worden gebruikt als tentoonstellingsruimte.

Artistieke impressie van gerenoveerd Boijmans
Een verzonken plein, bereikbaar via de bestaande poort in de Buitenhof, vormt de nieuwe entree voor het Museum Boijmans Van Beuningen. | Mecanoo

Het bouwdeel Robbrecht en Daem wordt gesloopt, waardoor de rijksmonumenten Bodon en Van der Steur weer zichtbaar worden vanuit de stad. Door het weghalen van Robbrecht en Daem, ontstaat er meer ruimte en wordt de logistiek achter de schermen van het museum ook beter geregeld.

De binnentuin wordt overkapt en gebruikt als multifunctionele ruimte. Aan de parkzijde wordt ter hoogte van het Henketpaviljoen een nieuwe museumentree gemaakt die het museum met het park verbindt. Het paviljoen wordt een museumrestaurant.

Artistieke impressie van gerenoveerd Boijmans
De rijksmonumenten van de architecten Bodon en Van der Steur zijn goed zichtbaar vanaf de Museumparkstraat. Daarvoor wordt het gebouwdeel van de architecten Robbrecht en Daem weggehaald. | Mecanoo

Extra investering

De gemeenteraad had voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen al een budget van 223 miljoen euro toegezegd. Het college vraagt de gemeenteraad eenmalig om ongeveer 23 miljoen euro extra. Dit is om incidentele uitgaven van het project in 1 keer te dekken. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt.

In het slechtste scenario vraagt de renovatie om een extra investering van ruim 100 miljoen euro. Dit wordt voor een groot deel opgelost door 89 miljoen euro aan bijdragen van andere partijen.

Planning 

Na de zomer wordt de gemeenteraad verder op de hoogte gehouden over de uitwerking. De planning is als volgt:

  • September 2024: bespreken voorstel door gemeenteraad
  • Begin 2025: voorlopig Ontwerp gereed
  • Zomer 2025 - begin 2026: definitief ontwerp gereed
  • Begin 2026: vaststelling definitief krediet en uitvoeringsbesluit

Met deze stappen en de steun van zowel de gemeenteraad als de gulle bijdragen, nemen gemeente en museumdirectie een belangrijke sprong naar de toekomst van Museum Boijmans Van Beuningen.

mensen met het nieuwe ontwerp van boijmans
Wethouder Saïd Kasmi (Cultuur), directeur van Boijmans Ina Klaassen, wethouder Maarten Struijvenberg (Financiën) en Francine Houben, architect-directeur van Mecanoo.