Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Tegemoetkoming leerlingenvervoer

De laatste maanden gaat het vervoer met de taxi niet altijd goed. Daarom wil de gemeente ouders/verzorgers die zelf vervoer naar school regelen een goede vergoeding geven. Dit is de tegemoetkoming leerlingenvervoer. Hiervoor kunt u zich nog steeds aanmelden.

U heeft een brief gekregen met uitleg over de tegemoetkoming. En een aanmeldformulier. Rijdt u zelf en krijgt u hiervoor al een kilometervergoeding? Dan kunt u ook de tegemoetkoming aanvragen. Deze vergoeding is per kilometer hoger dan die u nu krijgt.

Tegemoetkoming Jeugdwet-vervoer

Reist uw kind met de taxi naar de dagbehandeling? Dan kunt u de tegemoetkoming Jeugdwet-vervoer aanvragen. U heeft een brief gekregen met uitleg over de tegemoetkoming. En een aanmeldformulier. De tegemoetkoming Jeugdwet-vervoer werkt precies hetzelfde als de tegemoetkoming leerlingenvervoer. Alle informatie op deze pagina geldt dus ook voor u.

Heeft u het aanmeldformulier niet meer? Of heeft u het niet gekregen? Neem dan contact op met Team Leerlingenvervoer of Team Publieksreacties MO. De contactgegevens staan verderop op deze pagina, bij 'Heeft u vragen?'.

Zo werkt de tegemoetkoming

De tegemoetkoming leerlingenvervoer bestaat uit een vast bedrag per dag of een kilometervergoeding. De tegemoetkoming gaat in na de kerstvakantie en loopt tot het begin van de zomervakantie: van maandag 9 januari 2023 tot en met vrijdag 7 juli 2023.

Het gaat om een proef.

U krijgt voor halen en brengen een vast bedrag van € 10 per dag per kind. U krijgt dit bedrag ook als uw kind samen met andere kinderen reist.

Als de rit naar school/dagbehandeling langer is dan 6,5 kilometer, dan krijgt u geen vast bedrag maar een vergoeding van € 0,38 per kilometer. We berekenen de afstand met Google Maps.

U kunt de taxi van Trevvel niet samen met eigen vervoer gebruiken.

Aanmelden

U kiest ervoor om zelf vervoer te regelen. Meld u aan met het formulier dat u met de post heeft gekregen. Wij nemen dan contact met u op. Wij melden uw kind af bij Trevvel. U regelt de rest van het schooljaar zelf het vervoer.

U kunt zich op elk moment aanmelden. Let op: het duurt twee weken om alles te regelen.

Het lukt u niet om zelf vervoer te regelen

Het kan zijn dat het u niet lukt om zelf vervoer te regelen. Dan verandert er niets. De afspraken die we met u hebben gemaakt, blijven van kracht.

Heeft u vragen?

Lees dan hieronder de vragen en antwoorden tegemoetkoming.

Vragen en antwoorden

Nee, de taxi stopt niet. De taxi blijft rijden voor de groep die het nodig heeft. Ook voor ouders die zelf geen vervoer kunnen regelen.

Nee, de tegemoetkoming is alleen bedoeld voor vervoer.

Nee, er wordt niet naar de hoogte van uw inkomen gekeken. Er is dus geen inkomenstoets. Heeft u een uitkering? Dan hoeft u de tegemoetkoming niet op te geven.

Nee, de vergoeding geldt alleen voor vervoer vanaf 9 januari.

Hier kunnen we op dit moment helaas niks over zeggen.

De proef loopt tot de zomervakantie. We bekijken hoe het gaat. Het kan zijn dat we de tegemoetkoming na de zomervakantie verlengen.

Dit is voor ieder kind anders. Dit ligt aan hoe ver de afstand tussen uw woonadres en de school of dagbehandeling is. Wij gaan uit van de kortste afstand in Google Maps.

Rekenvoorbeeld 1:

Is de afstand meer dan 6,5 kilometer, dan krijgt u 0,38 per kilometer.
Het is 8 kilometer van uw woonadres naar de school of dagbehandeling.
U brengt en haalt uw kind. 
U krijgt dan voor heen en terug naar school/dagbehandeling rijden: 4 x 8 kilometer x € 0,38. 
Dit is € 12,16 in totaal.

Rekenvoorbeeld 2:

Het is minder dan 6,5 kilometer van uw woonadres naar de school of dagbehandeling.
U brengt en haalt uw kind.
U krijgt € 10 voor 1 dag.

Ja, dat kan. U bepaalt zelf wie er rijdt. Dat kunt u zelf zijn. Of familie of een bekende. Of een ander taxibedrijf.

Ja, dit kan.

U kunt voor ieder kind apart een tegemoetkoming aanvragen. Hoe hoog de tegemoetkoming is hangt af van de afstand van uw woonadres tot de school of dagopvang.

Ja, dat kan. Let op: houd er rekening mee dat het tijd kost om u weer aan te melden bij Trevvel.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Deze vergoeding is alleen voor kinderen die dagbehandeling krijgen.